Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

Задържане под стража – Най-тежката мярка за неотклонение, която се взима по отношение на обвиняем, когато е налице обосновано предположение, че е извършил престъпление, което се наказва с лишаване от свобода или друго по-тежко престъпление и доказателствата сочат, че може да се укрие или да извърши друго престъпление. Максимален срок за тази мярка в досъдебното производство е 2 години. В общия случай е два месеца.

Закрито съдебно заседание - Заседание само на съдебен състав, на което се решават въпроси от процесуален характер по дело и не се призовават страните. Различава се от заседанието при закрити врата по участващите в него и по въпросите, които се решават.

Запазена част от наследството - Част от имуществото на наследодателя, която, съгласно закона, е запазена за низходящите, родителите и съпруга на наследодателя. С тази част наследодателят не може да се разпорежда чрез завещания или дарения.

Запор - Разпореждане на съдия-изпълнител, с което определена движима вещ или вземане на длъжника се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с тях, а на третото задължено лице – да плаща на длъжника. Вещта се предава на длъжника или на трето лице, за да бъде пазена до нейното продаване.

Запрещение - Отнемане или ограничаване на дееспособността, когато физическо лице поради слабоумие или душевна болест не е в състояние да се грижи за своите работи. Поставянето под запрещение става от съда.