Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

 

Касационна жалба - Жалба против решение, определение или присъда на въззивен съд.

Колегия - Обособена група от съдии в един съд, които разглеждат дела от един и същи вид.

Например, Наказателната колегия включва съдиите, които са специализирани в разглеждането на наказателните дела.

Комулация - Определяне на общо най-тежко наказание по няколко влезли в законна сила присъди или споразумения.

Кръстосан разпит – Провежда се в съдебно заседание, където страните по делото поставят въпроси на подсъдимия, свидетеля или вещото лице