Вътрешни правила
Окръжен съд Варна

Тук можете да намерите вътрешните правила на Окръжен съд Варна:

 

Съдебни кандидати

Списък на наставници на стажант-юристи в Окръжен съд Варна

Вътрешни правила за провеждане на стажа на стажант-юристите в Окръжен съд Варна