Съдебни изпълнители
Окръжен съд Варна

НОВИ e-mail адреси на Окръжен съд – Варна: 

 

Имейлите изпратени на старите адреси след 12.03.2020 г. не са получени в съда. Моля, ако се налага да ги изпратите наново.. 

За ваше улеснение, тук можете да намерите информация за обявените търгове от частните и държавни съдебни изпълнители.

Окръжен съд - Варна изпълнява задълженията си по закон да публикува обявите, но не носи отговорност за тяхното съдържание.

Информацията е предоставена от официалния сайт Регистър на публичните продажби на Камарата на частните съдебни изпълнители и от Регистъра на публичните продажби на Асоциацията на държавните съдебни изпълнители в България.