Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 15.03.2019г. до 22.03.2019г.      

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело No 1617/2017, X състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕБАНО ТРЕЙДИНГ КОРПОРЕЙШЪН

М.В.П.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

15.3.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

2

Гражданско дело No 2529/2018, X състав

Искове по ЗОДОВ

Р.И.Г.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

15.3.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

3

Търговско дело No 1329/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.И.Н.

ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

15.3.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

4

Търговско дело No 281/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГРОФАРМ Н ООД

АГРОКОНСУЛТ EООД,
АГРОКОНСУЛТ-2 ЕООД,
Ж.П.И.

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

15.3.2019 10:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

5

Търговско дело No 627/2018, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

АУРИГА БЪЛГАРИЯ ЕООД,
В.Л.Б.

ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД,
САНО И ПИ СИ ЕООД/В НЕСЪСТ./

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

15.3.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

6

Търговско дело No 1506/2018, I състав

Иск за установяване нищожност или недопустимост на вписването, или несъществуване на вписано обстоятелство

А.М.Ш.А.,
А.М.Ш.Х.,
К.Ж.К.

ИНТЕРНЕШЕНЪЛ ТИЙМ ООД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

15.3.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

7

Търговско дело No 1630/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

М.Й.Я.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

15.3.2019 10:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

8

Търговско дело No 1597/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Г.М.Г.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

15.3.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

9

Търговско дело No 984/2017, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Р.Е.Д.,
З.Е.Д.,
Е.Ж.Д.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

15.3.2019 11:15

10

Търговско дело No 1795/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

В.И.И.,
Й.П.П.

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

15.3.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

11

Гражданско дело No 2777/2018, XII състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

М.П.М.

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ СНЕЖАНКА ДОБРЕВА СТЕФАНОВА

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

15.3.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

12

Търговско дело No 1675/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.К.И.

ЗАД АРМЕЕЦ АД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

15.3.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

13

Търговско дело No 786/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД,
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД,
М.С.С.

ЛЕНД ЛОГИСТИК ЕООД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

15.3.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

14

Търговско дело No 943/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Д.С.

ФЛОРИАНИ 75 ЕООД,
И.П.П.

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

15.3.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

15

Гражданско дело No 771/2018, XII състав

Вещни искове

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК

ОБЩИНА ВАРНА

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

15.3.2019 15:00

16

Търговско дело No 5/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД,
КРИТОС ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ВАРНА КАПИТАЛ ЕООД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

15.3.2019 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

17

Гражданско дело (В) No 307/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В.Й.М.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

18.3.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

18

Гражданско дело (В) No 2444/2018, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Е.Н.Г.,
Й.М.Г.

С.Ж.Г.,
В.З.Г.

Председател и докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

18.3.2019 9:30

19

Гражданско дело (В) No 82/2019, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

К.Д.К.

С.Ш.Н.

Председател и докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

18.3.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

20

Гражданско дело (В) No 217/2019, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Д.Б.Д.

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

18.3.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

21

НОХД No 1042/2018, I състав

Квалифицирани състави на убийство

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

К.Т.Т.,
Г.Г.М.

Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

18.3.2019 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 1

22

НОХД No 1369/2018, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.Д.С.

Докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

18.3.2019 9:30 до 12:00, Зала НЗ - 2

23

Търговско дело No 1521/2018, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.И.А.

П.Й.Х.

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

18.3.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

24

Търговско дело No 1711/2018, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ФРЕШ ТРАНС ООД

ЩУКА-ЗАРЕВИ СИЕ СД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

18.3.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

25

Гражданско дело (В) No 248/2019, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

М.Г.Ш.

С.Д.Д.,
Д.С.Д.

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

18.3.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

26

Гражданско дело (В) No 308/2019, I състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР.БЯЛА, УЛ.ЦАР ИВАЙЛО 1

Д.А.К.,
КОЛЕСНИК ЕООД

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

18.3.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

27

Търговско дело No 1122/2018, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

КАМЧИЯ-АГРО ЕООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

18.3.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

28

Гражданско дело (В) No 93/2019, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Д.К.Д.,
М.В.М.

Г.Д.Г.

Председател и докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

18.3.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

29

Търговско дело No 934/2018, III състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД /В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

МОРСКО КАЗИНО ЕАД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
МОРСКА ГРАДИНА ВАРНА ЕАД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

18.3.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

30

Търговско дело No 626/2018, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-ВАРНА АД

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА,
РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ВАРНА

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

18.3.2019 11:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

31

НОХД No 62/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

М.Б.Б.,
С.Г.С.,
Д.Т.Б.

Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ

18.3.2019 13:00 до 15:00, Зала НЗ - 2

32

Търговско дело No 1991/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ГИДРАН ООД

ТРЕМА ГРУП ЕООД

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

18.3.2019 13:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

33

Търговско дело No 104/2018, IV състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

П И Н ТРАНС ЕООД

ТКВ 2 ЕООД,
ВЕЛОСТРАНС-РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

18.3.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

34

Търговско дело No 2002/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ ВАРНА ООД

БЛЕК МЕТАЛ ЕООД

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

18.3.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

35

Гражданско дело (В) No 126/2019, IV състав

Искове по ЗОДОВ

К.И.К.

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

18.3.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

36

Гражданско дело (В) No 179/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

С.Я.

Я.А.Ж.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

18.3.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

37

Гражданско дело (В) No 207/2019, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Т.А.Т.

С.Д.П.,
Р.Б.Т.,
И.Р.Т.,
Р.Д.Я.,
Д.Д.В.,
Р.Д.В.,
Н.Д.В.

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

18.3.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

38

Гражданско дело (В) No 227/2019, IV състав

Искове по ЗОДОВ

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В.Г.Е.

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

18.3.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

39

Търговско дело No 1315/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.Д.С.

ЗАД АРМЕЕЦ АД

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

18.3.2019 14:00

40

Гражданско дело (В) No 2082/2018, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Я.Т.К.

Г.Р.К.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

18.3.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

41

Гражданско дело (В) No 235/2019, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Г.И.К.

И.Д.А.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

18.3.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

42

Търговско дело No 1084/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

П.Г.А.

НОВА АГРО-1 ЕООД,
П.Н.Г.,
ГРИЙН ТРЕЙД 2009 ООД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ /,
А.Б.Р.,
ГРЕЙН СТОР ВАРНА ЕООД,
Г.Я.К.

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

18.3.2019 15:00

43

Гражданско дело (В) No 237/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

И.Й.И.

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

19.3.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

44

Гражданско дело (В) No 244/2019, III състав

Имуществени отношения между съпрузи

Е.М.Ц.

Л.К.К.

Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

19.3.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

45

Гражданско дело (В) No 298/2019, III състав

Облигационни искове между съсобственици

В.А.Б.

Н.Д.Д.,
А.Д.Д.

Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

19.3.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

46

Гражданско дело (В) No 347/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Н.Г.Е.

Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

19.3.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

47

Гражданско дело (В) No 107/2019, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ЗОО МЕДИКЪЛ ООД

И.Д.И.,
П.Б.И.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

19.3.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

48

Гражданско дело (В) No 206/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Д.Г.А.

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

19.3.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

49

Гражданско дело (В) No 231/2019, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

И.П.Т.

К.Я.В.

Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

19.3.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

50

НОХД No 670/2018, I състав

Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Д.С.М.

Докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

19.3.2019 9:30 до 11:00, Зала НЗ - 2

51

НОХД No 1042/2018, I състав

Квалифицирани състави на убийство

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

К.Т.Т.,
Г.Г.М.

Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

19.3.2019 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 1

52

Гражданско дело (В) No 203/2019, III състав

Делба

Н.И.Г.,
П.С.Г.,
М.А.Ф.,
В.Д.А.,
П.Г.Д.,
Д.Г.А.,
Г.Г.П.,
К.Т.П.,
П.Р.Ф.,
А.Р.Ф.

Т.Д.И.,
П.Т.М.,
В.И.М.,
Н.Й.Н.,
С.Г.И.,
С.И.Г.

Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

19.3.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

53

Гражданско дело (В) No 295/2019, III състав

Искове по ЗЗДискр.

К.С.Р.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

19.3.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

54

Търговско дело No 953/2018, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

П.Д.К.

КЛОВЕРС ЕООД

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

19.3.2019 10:00

55

Търговско дело No 1513/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Р.П.С.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

19.3.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

56

Търговско дело No 2004/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

БЛЕК СИЙ КОМЕРС ЕООД

ЦВЕТМЕТАЛ ЕООД

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

19.3.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

57

Гражданско дело (В) No 2498/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

И.Н.М.

Т.И.М.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

19.3.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

58

Търговско дело No 1313/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.И.Г.

ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

19.3.2019 10:30

59

НОХД No 1462/2017, I състав

Квалифицирани състави на рекет - чл.213а, ал.3 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Й.А.В.,
Д.К.Д.

Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

19.3.2019 11:00 до 17:00, Зала НЗ - 2

60

Гражданско дело (В) No 249/2019, V състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М.М.К.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

19.3.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

61

Гражданско дело (В) No 345/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д.Н.Д.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

19.3.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

62

Търговско дело (В) No 170/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Е.Д.Г.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

19.3.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

63

Търговско дело (В) No 173/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Е.К.Н.

ТРАНСФЕР ТВ ООД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

19.3.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

64

Търговско дело (В) No 214/2019, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД

Л.Ц.К.

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

19.3.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

65

Гражданско дело (В) No 2730/2018, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

С.С.П.

Х.Д.Х.,
В.Х.Д.,
К.Х.Д.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

19.3.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

66

Гражданско дело (В) No 17/2019, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Р.Д.П.

ПАНТЕЛЕЕВ ЕООД

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

19.3.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

67

Търговско дело (В) No 335/2019, I състав

Искове по КЗ

ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Д.Д.Ж.

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

19.3.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

68

Гражданско дело (В) No 2603/2018, V състав

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

Г.А.А.

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД СОФИЯ,
ВИСТО КАР ЕООД,
С.И.А.,
ОБЩИНА ВАРНА,
ОБЩИНА АКСАКОВО,
ТД НА НАП - ВАРНА,
Й.С.С.,
О.Г.М.

Председател:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА
Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

19.3.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

69

НОХД No 886/2018, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

В.Г.А.

Докладчик:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА

20.3.2019 9:00 до 13:00, Зала НЗ - 1

70

НОХД No 1279/2018, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

А.Т.Т.

Докладчик:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ

20.3.2019 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 2

71

Гражданско дело No 536/2018, VI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

М.Г.Р.

У.Н.Х.,
АСМПМЦ ДОКТОР УАЛИД ЕООД

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

20.3.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

72

ЧНД No 247/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

С.С.С.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Докладчик:
СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА

20.3.2019 14:00 до 14:10, Зала НЗ - 1

73

Търговско дело (В) No 121/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

П.Р.В.

ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

20.3.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

74

Търговско дело (В) No 132/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

П.Х.Х.

П.М.Б.

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

20.3.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

75

Търговско дело (В) No 134/2019, III състав

Искове по КЗ

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Х.К.П.

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

20.3.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

76

Търговско дело (В) No 200/2019, I състав

Искове по КЗ

Д.И.С.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

20.3.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

77

Търговско дело (В) No 263/2019, I състав

Искове по КЗ

М.Г.И.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

20.3.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

78

ЧНД No 248/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

Ж.Р.С.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Докладчик:
СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА

20.3.2019 14:10 до 14:20, Зала НЗ - 1

79

ЧНД No 269/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

И.К.С.,
ВОП

Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ

20.3.2019 14:20 до 14:30, Зала НЗ - 1

80

ЧНД No 271/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

А.Й.Н.,
ВОП

Докладчик:
УЛЯНА К. САВАКОВА

20.3.2019 14:30 до 14:40, Зала НЗ - 1

81

Търговско дело (В) No 126/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

В.Д.Д.

Е.А.И.

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

20.3.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

82

Търговско дело (В) No 159/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

КРЕДИХЕЛП ООД

С.К.С.

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

20.3.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

83

Търговско дело (В) No 179/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МОН ВИЛ ЕООД

Д.Я.К.

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

20.3.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

84

Търговско дело (В) No 233/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕАД

Е.В.Г.

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

20.3.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

85

ЧНД No 1409/2018, I състав

Производство по молби за реабилитация

Г.С.В.

ВОП

Докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

21.3.2019 9:00 до 10:00, Зала НЗ - 2

86

ВНОХД No 74/2019, I състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
Н.Н.Б.,
С.А.М.,
ВОП

А.С.С.

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

21.3.2019 9:00, Зала НЗ - 1

87

ВЧНД No 209/2019, I състав

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

ВОП

Р.Х.Г.

Председател и докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

21.3.2019 9:00 до 9:15, Зала НЗ - 1

88

ВЧНД No 265/2019, I състав

Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК

В.Д.Л.,
Г.Д.В.

 

Председател и докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

21.3.2019 9:00, Зала НЗ - 1

89

Гражданско дело No 2317/2018, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

С.Й.С.

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

21.3.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

90

ВНЧХД No 153/2019, I състав

ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР

Р.Д.Н.,
К.А.Д.

 

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

21.3.2019 9:30 до 12:00, Зала НЗ - 1

91

Търговско дело No 1842/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

АГРО СВЯТ 98 ДОБРИЧ ООД

ЯНК-1000 ЕООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

21.3.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

92

НОХД No 40/2019, I състав

Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Н.Б.К.

Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

21.3.2019 10:00 до 10:30, Зала НЗ - 2

93

Търговско дело No 870/2018, I състав

Иск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял

К.Д.Д.

РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

21.3.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

94

Гражданско дело No 2552/2018, XI състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

И.П.В.,
Д.К.В.

Х.Л.Г.,
Р.Х.Г.

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

21.3.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

95

НОХД No 1428/2018, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Д.Й.К.

Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

21.3.2019 10:30 до 12:00, Зала НЗ - 2

96

Търговско дело No 1518/2017, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД

МОССТРОЙ ВАРНА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
Л.АРХ ЧОНЕВА ЕООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

21.3.2019 10:30

97

Гражданско дело No 1676/2018, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

П.Г.И.,
В.А.И.

П.А.Т.,
А.П.Т.

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

21.3.2019 11:15, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

98

Търговско дело No 996/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

БИРС ООД

В.К.Н.

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

21.3.2019 11:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

99

ВНЧХД No 54/2019, I състав

Обида и квалифицирана обида

И.И.М.,
Б.И.Д.

 

Председател:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА
Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

21.3.2019 13:30, Зала НЗ - 1

100

ВНОХД No 69/2019, I състав

Измама

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
П.В.И.,
ВОП

В.К.Д.

Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ

21.3.2019 13:30, Зала НЗ - 1

101

ВНОХД No 122/2019, I състав

Обсебване

А.Б.Г.

ВОП

Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ

21.3.2019 13:30, Зала НЗ - 1

102

Търговско дело No 1792/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

С.Х.И.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

21.3.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

103

Търговско дело No 1123/2018, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Р.П.С.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

21.3.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

104

ВНОХД No 184/2019, I състав

Обсебване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
П.В.И.,
ВОП

 

Председател:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА
Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

21.3.2019 14:00, Зала НЗ - 1

105

НОХД No 270/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Л.А.К.,
М.К.,
В.Ч.

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

21.3.2019 14:00 до 17:00, Зала НЗ - 2

106

ЧНД No 126/2019, I състав

Производство по искания по ЗПИИСРРПОУАС

РАЙОНЕН СЪД АРАД РУМЪНИЯ

И.Ю.М.,
ВОП

Докладчик:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА

21.3.2019 14:30, Зала НЗ - 1

107

Търговско дело No 1005/2017, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЛИДО 15А ЕООД

ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

21.3.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

108

НОХД No 962/2018, I състав

Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи

ВОП

Р.Д.Р.

Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ

22.3.2019 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 1

109

Гражданско дело No 1649/2018, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Н.К.В.

АПМП ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА СИ-ДЕНТ ЕООД,
С.И.С.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

22.3.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

110

Търговско дело No 1487/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

АЙКАРТ КРЕДИТ ЕАД

Ж.Т.К.И.

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

22.3.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

111

Търговско дело No 1749/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-ВАРНА АД

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

22.3.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

112

Търговско дело No 1160/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ДЕ ЖЕ ЕООД,
Г.П.Г.

ДЕЖЕ ЕООД /В ЛИКВИДАЦИЯ/,
М.М.Х.

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

22.3.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

113

Гражданско дело No 2437/2017, X състав

Вещни искове

Е.Н.Г.

Н.Д.Г.,
Е.Н.Г.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

22.3.2019 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

114

Гражданско дело No 2480/2018, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

В.Я.В.,
М.Х.В.

Й.М.Й.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

22.3.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

115

Гражданско дело No 801/2018, XII състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

К.Д.Г.

С.Д.Г.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

22.3.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

 

 

 

 

  

Данните са предварителни. Възможни са промени!