Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

 

 СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 02.12.2022 Г. ДО 09.1.2022 Г.     

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

Търговско дело

123 / 2022

СКАНИЯ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

ДЕВНЯ ТРЕЙД ЕООД, ЗС-МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД

Десислава Георгиева Жекова

18.11.2022 09:30

№ 105 Търговско отделение

2

Гражданско дело

638 / 2022

Д. Р. Д.

"БЪЛГАРИЯ ПАРАДАЙЗ" ООД

Ивелина Владова

18.11.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

3

Гражданско дело

1670 / 2022

Д. В. К., Окръжна прокуратура - Варна

А. П. А.

Ивелина Владова

18.11.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

4

НОХД

762 / 2022

В. В. Д., М. В. С., Окръжна прокуратура - Варна

Д. Д. А.

Станчо Радев Савов

18.11.2022 09:30

№ 002 Наказателно отделение

5

Търговско дело

370 / 2020

АНДРЕЕВ ИНВЕСТ ЕООД

А. С. С., Г. С. Г.

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА

18.11.2022 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

6

Гражданско дело

1686 / 2022

И. В. Г.

Т. Д. И.

Ивелина Владова

18.11.2022 10:00

№ 103 Гражданско отделение

7

ЧНД

1326 / 2022

А. Д. И., Окръжна прокуратура - Варна

Х. Н. Н.

Деян Иванов Денев

18.11.2022 10:15

№ 109 Наказателно отделение

8

Търговско дело

155 / 2022

С. Н. В.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Десислава Георгиева Жекова

18.11.2022 10:30

№ 105 Търговско отделение

9

Гражданско дело

3084 / 2021

КЕЙРОС ЕООД

ФЕНИКС - ЗПЗ ООД

Ивелина Владова

18.11.2022 10:30

№ 103 Гражданско отделение

10

Въззивно гражданско дело

1526 / 2022

СИТИ ПАРТНЪРС ООД

Г. Д. Т., Д. Т. Г., Е. Т. Н., Н. И. Б., Т. А. П.

мл.с. Александър Валентинов Цветков

18.11.2022 10:30

№ 103 Гражданско отделение

11

ЧНД

1327 / 2022

А. Д. И., Окръжна прокуратура - Варна

С. О. А.

Деян Иванов Денев

18.11.2022 10:30

№ 109 Наказателно отделение

12

ЧНД

1328 / 2022

А. Д. И., Окръжна прокуратура - Варна

Г. Й. В.

Деян Иванов Денев

18.11.2022 10:45

№ 109 Наказателно отделение

13

ЧНД

1329 / 2022

А. Д. И., Окръжна прокуратура - Варна

Н. Л. С.

Деян Иванов Денев

18.11.2022 11:00

№ 109 Наказателно отделение

14

ЧНД

1330 / 2022

А. Д. И., Окръжна прокуратура - Варна

М. К. Б.

Деян Иванов Денев

18.11.2022 11:15

№ 109 Наказателно отделение

15

Гражданско дело

274 / 2020

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

В. Д. К., В. И. К., Й. Г. К.

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

18.11.2022 11:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

16

Гражданско дело

1062 / 2022

Л. А. С.

ЛУКС БИЛД Ц.С. ЕООД

Ивелина Владова

18.11.2022 11:30

№ 103 Гражданско отделение

17

Търговско дело

180 / 2022

ВАН ХОЛДИНГ ООД

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД

Елина Пламенова Карагьозова

18.11.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

18

Гражданско дело

1769 / 2022

С. А. А.

Д. А. А.

Нейко Симеонов Димитров

18.11.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

19

Гражданско дело

590 / 2017

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

А. Р. П., И. Р. П., К. И. Х., Р. П. Г.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

18.11.2022 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

20

Търговско дело

1161 / 2020

ВИКИ 2005 ЕООД

СИ-ТРАНС ЕООД

Елина Пламенова Карагьозова

18.11.2022 14:00

№ 105 Търговско отделение

21

Търговско дело

483 / 2020

П. П. С.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

18.11.2022 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

22

Гражданско дело

2283 / 2021

Община Кубрат

Д. Ж. Н., И. П. М., М. И. П.

Нейко Симеонов Димитров

18.11.2022 14:30

№ 103 Гражданско отделение

23

Гражданско дело

884 / 2022

В. Й. Т.

Т. Т. А.

Нейко Симеонов Димитров

18.11.2022 14:30

№ 103 Гражданско отделение

24

Гражданско дело

3774 / 2020

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

А. Д. К., Д. Й. К., П. А. Л., КВАНТИ - К ЕООД, МИ КОСТА ЕООД, МИ КОСТА ИНВЕСТ ЕООД

Нейко Симеонов Димитров

18.11.2022 15:30

№ 103 Гражданско отделение

25

Търговско дело

768 / 2021

ФАЙН БИЛД ЕООД

ЕСО БИЛД ЕООД

Елина Пламенова Карагьозова

18.11.2022 15:30

№ 105 Търговско отделение

26

НОХД

790 / 2021

Ж. Е. Е., Окръжна прокуратура - Варна

Д. А. М.

Петър Митев

21.11.2022 09:00

№ 002 Наказателно отделение

27

НОХД

790 / 2021

Ж. Е. Е., Окръжна прокуратура - Варна

Д. А. М.

Петър Митев

21.11.2022 09:01

№ 002 Наказателно отделение

28

Въззивно гражданско дело

1989 / 2022

Д. М. И.

В. И. Г., Л. И. Г.

Светла Величкова Пенева

21.11.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

29

Въззивно гражданско дело

2186 / 2022

И. В. И.

С. К. М.

Мирела Огнянова Кацарска

21.11.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

30

Търговско дело

733 / 2021

Г. П. С.

ДИВЕС АГРО ЕООД, ТОРОВЕ БГ ЕООД

Даниела Илиева Писарова

21.11.2022 09:30

№ 105 Търговско отделение

31

Въззивно гражданско дело

2254 / 2022

А. А. М.

ОБЩИНА ВАРНА

Мирела Огнянова Кацарска

21.11.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

32

Въззивно гражданско дело

2381 / 2022

Р. И. Г., М. Х. Д.

Медико- дентален център Дентапрайм ЕАД

Красимир Тодоров Василев

21.11.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

33

Въззивно гражданско дело

1527 / 2022

ЧЕРНО МОРЕ АД

Т. С. И.

Красимир Тодоров Василев

21.11.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

34

Търговско дело

731 / 2021

Г. П. С.

ИВ-ЯН ООД, ТОРОВЕ БГ ЕООД

Даниела Илиева Писарова

21.11.2022 10:00

№ 105 Търговско отделение

35

Въззивно гражданско дело

1034 / 2022

М. В. М., С. В. С.

Ж. С. С.

Светла Величкова Пенева

21.11.2022 10:00

№ 103 Гражданско отделение

36

Въззивно гражданско дело

1745 / 2022

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д. Ж. Р.

Мирела Огнянова Кацарска

21.11.2022 10:00

№ 103 Гражданско отделение

37

НОХД

637 / 2022

Д. К. Д., Окръжна прокуратура - Варна

Г. Б. П., С. И. И.

Стоян Константинов Попов

21.11.2022 10:00

№ 109 Наказателно отделение

38

Търговско дело

68 / 2022

ГО-ФОР-КАТ ООД

Г. К. П.

Даниела Илиева Писарова

21.11.2022 10:00

№ 105 Търговско отделение

39

Търговско дело

1060 / 2020

ЕКСПИРИАН ЕООД

З. И. П., КАКАФОНИЯ 7 ЕООД

Даниела Илиева Писарова

21.11.2022 10:30

№ 105 Търговско отделение

40

Търговско дело

1043 / 2020

Б. Т. О.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Даниела Илиева Писарова

21.11.2022 11:00

№ 105 Търговско отделение

41

Въззивно гражданско дело

2120 / 2022

ОБЩИНА ВАРНА

Ж. К. К.

Мая Недкова

21.11.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

42

Въззивно гражданско дело

1565 / 2022

МАКСИ КОНСУЛТ ЕООД

А. И. Ч., Б. Л. Т., Г. Н. И., Е. Н. Ч., М. . О., М. Т. Г., О. А. К., О. Н. Б., Т. Л. Я., Ю. Н. Д., ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ КК.СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА УЛ.57 №3, ИНКО-АРХ ЕООД, ЮРКОНСУЛТ ООД

Мая Недкова

21.11.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

43

НОХД

275 / 2022

З. А. З., Окръжна прокуратура - Варна

Д. С. Д.

Светла Василева Даскалова

21.11.2022 13:30

№ 109 Наказателно отделение

44

Въззивно гражданско дело

1983 / 2022

В. И. С., С. И. С., К. А. А.

А. Н. А., В. И. В., З. Н. А., Р. Н. А., С. А. П., Я. И. С.

мл. с. Ивелина Чавдарова

21.11.2022 14:00

№ 103 Гражданско отделение

45

Въззивно гражданско дело

1943 / 2022

БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД

И. А. Ю.

Константин Димитров Иванов

21.11.2022 14:30

№ 103 Гражданско отделение

46

Въззивно гражданско дело

1068 / 2022

ЕЛЕКТРО БАНЧ ЕООД

Б. Г. Б.

мл.с. Ивелина Чавдарова

21.11.2022 14:30

№ 103 Гражданско отделение

47

НОХД

856 / 2022

Б. А. М., Софийски градски съд - СНС закрит

Д. К. К., Д. Н. Т., Ж. Г. С., Ж. Т. Ж., Н. Н. А.

Светла Василева Даскалова

22.11.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

48

Въззивно гражданско дело

2197 / 2022

В. В. Т.

ЗЪРНЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ЗАПАД АД

Юлия Русева Бажлекова

22.11.2022 09:00

№ 103 Гражданско отделение

49

Въззивно гражданско дело

2323 / 2022

С. А. С., ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

С. А. С.

Юлия Русева Бажлекова

22.11.2022 09:00

№ 103 Гражданско отделение

50

Въззивно гражданско дело

2125 / 2022

СОЛИД МОНТАЖИ ООД

ТЕМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД

мл.с. Александър Валентинов Цветков

22.11.2022 09:00

№ 103 Гражданско отделение

51

Въззивно гражданско дело

2108 / 2022

Н. А. П.

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

мл.с. Александър Валентинов Цветков

22.11.2022 09:00

№ 103 Гражданско отделение

52

Въззивно гражданско дело

2017 / 2022

И. А. Р., З. Р. С., ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД

Д. Я. Л., ГД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

Невин Реджебова Шакирова

22.11.2022 09:00

№ 103 Гражданско отделение

53

Въззивно гражданско дело

2288 / 2022

ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

М. Д. Д., ЕКОФРУТ ООД

Невин Реджебова Шакирова

22.11.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

54

Въззивно гражданско дело

2294 / 2022

П. И. Н.

Д. И. В., Х. Л. В.

Невин Реджебова Шакирова

22.11.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

55

Въззивно гражданско дело

2050 / 2022

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА

И. С. И.

мл.с. Александър Валентинов Цветков

22.11.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

56

Въззивно гражданско дело

2345 / 2022

Р. П. К.

И. С. И.

Юлия Русева Бажлекова

22.11.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

57

Въззивно гражданско дело

2342 / 2022

А. В. К., Д. Р. К.

М. М. С., М. С. С., С. М. С.

Юлия Русева Бажлекова

22.11.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

58

Търговско дело

206 / 2022

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

К. Г. К., К и К СТРОЙ ЕООД, КРЪСТЕВ 68 ЕООД

Цвета Павлова

22.11.2022 10:00

№ 105 Търговско отделение

59

НОХД

658 / 2022

Р. Н. Т., Окръжна прокуратура - Варна

Д. Й. С.

Деян Иванов Денев

22.11.2022 10:00

№ 002 Наказателно отделение

60

Въззивно гражданско дело

1407 / 2022

И. Й. К.

М. Д. С., М. Е. Н., О. А. Г., Т. С. С., Айкарт АД, ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД, Кей Би Си Банк България ЕАД, ОБЩИНА ВАРНА, С. Г. Груп ЕАД, ТД НА НАП ВАРНА (0000000300 ), ХАРА Ауто България ЕООД

мл.с. Александър Валентинов Цветков

22.11.2022 10:00

№ 103 Гражданско отделение

61

Търговско дело

143 / 2022

Н. Д. Т.

НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ Сдружение

Цвета Павлова

22.11.2022 10:30

№ 105 Търговско отделение

62

Въззивно гражданско дело

2341 / 2022

Ю. Г. С.

Г. Н. А., П. В. С., Х. В. Д.

Невин Реджебова Шакирова

22.11.2022 10:30

№ 103 Гражданско отделение

63

ЧНД

1147 / 2022

А. Н. К.

 

Светла Василева Даскалова

22.11.2022 11:45

№ 109 Наказателно отделение

64

ЧНД

814 / 2022

Д. В. К., МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НИДЕРЛАНДИЯ

С. К. Д.

Румяна Петрова Петрова

22.11.2022 13:00

№ 109 Наказателно отделение

65

Търговско дело

266 / 2021

В. Д. П., М. С. С., С. С. Д.

АДЕРАЛ ООД

Даниела Илиева Писарова

22.11.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

66

НОХД

613 / 2022

С. И. С., Окръжна прокуратура - Варна

Ц. Г. Д.

Румяна Петрова Петрова

22.11.2022 13:30

№ 109 Наказателно отделение

67

Въззивно гражданско дело

2309 / 2022

Н. В. К.

К. К. К.

Иванка Димитрова Дрингова

22.11.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

68

Въззивно гражданско дело

2192 / 2022

В. Г. В.

Г. Г. Р., К. Г. К., П. К. Г.

Иванка Димитрова Дрингова

22.11.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

69

Въззивно гражданско дело

1921 / 2022

Ж. И. Ж.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Деспина Георгиева Георгиева

22.11.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

70

Въззивно гражданско дело

1910 / 2022

А. Х. М.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Деспина Георгиева Георгиева

22.11.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

71

Въззивно гражданско дело

1409 / 2022

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

З. Г. И.

Деспина Георгиева Георгиева

22.11.2022 14:00

№ 103 Гражданско отделение

72

ЧНД

1206 / 2022

Затвор - Варна

Щ. . Р.

Румяна Петрова Петрова

22.11.2022 14:00

№ 109 Наказателно отделение

73

Въззивно гражданско дело

2006 / 2022

М. Б. Н.

Н. Р. Н.

Златина Иванова Кавърджикова

22.11.2022 14:00

№ 103 Гражданско отделение

74

Въззивно гражданско дело

2025 / 2022

А. Р. А.

М. С. С.

Златина Иванова Кавърджикова

22.11.2022 14:30

№ 103 Гражданско отделение

75

Въззивно гражданско дело

1976 / 2022

Е. Ж. Я.

Н. Е. Я.

Златина Иванова Кавърджикова

22.11.2022 14:30

№ 103 Гражданско отделение

76

Въззивно гражданско дело

2231 / 2022

П. Б. К.

К. И. К.

Златина Иванова Кавърджикова

22.11.2022 15:00

№ 103 Гражданско отделение

77

Въззивно гражданско дело

1967 / 2022

И. С. И., К. А. М., М. А. М., М. С. Б., С. С. Б.

И. С. И.

мл.с. Симона Радославова Донева

23.11.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

78

Въззивно гражданско дело

1280 / 2022

Й. Г. Т., П. Н. Т., И. П. А.

А. В. А., А. В. Д., А. В. М., А. Л. Г., А. С. К., В. С. С., Г. Д. Г., Г. И. Д., Г. И. С., Г. К. К., Д. И. Д., Д. К. Г., Д. Н. Д., Д. П. М., Д. С. Д., Д. С. С., Е. И. Д., Е. Л. Т., Е. С. Р., И. Г. С., И. Н. Д., Й. В. А., Й. П. Р., К. Г. Т., К. С. В., К. Х. Д., Л. Д. Т., Л. С. К., М. Г. Т., М. Д. С., М. С. И., М. Х. Д., Н. Д. Д., П. Д. Ч., Р. Д. Г., Р. И. Д., С. А. Л., С. Г. Л., С. Д. Д., С. Д. П., С. К. К., С. М. И., Т. Г. Д., Т. К. Й., Т. М. Д., Т. Х. Т.

мл.с. Симона Радославова Донева

23.11.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

79

Въззивно гражданско дело

2087 / 2022

ОБЩИНА ВАРНА

Д. Д. К.

Наталия Панайотова Неделчева

23.11.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

80

Въззивно гражданско дело

2184 / 2022

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

К. Д. Д.

Наталия Панайотова Неделчева

23.11.2022 09:30

№ 103 Гражданско отделение

81

Търговско дело

58 / 2022

Бългериън Пропърти Тръст ЕООД

ИЛОТ БЛЕК СИЙ ХОТЕЛС АД

Жана Иванова Маркова

23.11.2022 10:00

№ 105 Търговско отделение

82

НОХД

658 / 2022

Р. Н. Т., Окръжна прокуратура - Варна

Д. Й. С.

Деян Иванов Денев

23.11.2022 10:00

№ 002 Наказателно отделение

83

Търговско дело

657 / 2021

А. Л. А., А. Н. Р., А. Н. С.

Г. Д. Х., Н. Т. Х., ВАРНА ЮГ БГ ООД, РУДИСТРОЙ ЕООД

Жана Иванова Маркова

23.11.2022 10:00

№ 105 Търговско отделение

84

Въззивно гражданско дело

2168 / 2022

Д. К. К.

Г. Д. Б., Д. С. Д., С. Г. Б.

мл.с. Симона Радославова Донева

23.11.2022 10:00

№ 103 Гражданско отделение

85

Въззивно гражданско дело

2121 / 2022

И. М. М.

 

Наталия Панайотова Неделчева

23.11.2022 10:00

№ 103 Гражданско отделение

86

НОХД

1192 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

П. А. П.

Стоян Константинов Попов

23.11.2022 10:00

№ 109 Наказателно отделение

87

Въззивно гражданско дело

2194 / 2022

Г. Н. И.

Н. И. И.

Ирена Николова Петкова

23.11.2022 10:00

№ 103 Гражданско отделение

88

Търговско дело

870 / 2018

К. Д. Д.

РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ АД

ЖАНА ИВАНОВА МАРКОВА КОЛЕВА

23.11.2022 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

89

Въззивно гражданско дело

2010 / 2022

М. Н. С.

Ж. П. С., ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД, КОРЕКТ ММ - ВАРНА ЕООД, ОБЩИНА ВАРНА, ТД НА НАП ВАРНА (0000000300 )

Ирена Николова Петкова

23.11.2022 10:30

№ 103 Гражданско отделение

90

Въззивно гражданско дело

1894 / 2022

А. А. А., М. С. И.

В. Н. П.

Наталия Панайотова Неделчева

23.11.2022 10:30

№ 103 Гражданско отделение

91

ЧНД

1193 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

А. В. В.

Стоян Константинов Попов

23.11.2022 11:00

№ 109 Наказателно отделение

92

Въззивно гражданско дело

2176 / 2022

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

С. Г. Г.

Светлана Тодорова

23.11.2022 13:15

№ 105 Търговско отделение

93

Гражданско дело

1967 / 2021

Г. М. Г., Д. Й. Д.

А. . М., А. А. М.

Атанас Василев Славов

23.11.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

94

Въззивно гражданско дело

1999 / 2022

В. З. В., ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД

А. Е. С.

Диана Колева Стоянова

23.11.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

95

Въззивно гражданско дело

2060 / 2022

ПОЛ АГРАР КАМПАНИ АД

ИНТЕРКОМ СПЕД ООД

Диана Колева Стоянова

23.11.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

96

Въззивно гражданско дело

1878 / 2022

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

М. П. Г., Н. М. Г.

Диана Колева Стоянова

23.11.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

97

Въззивно гражданско дело

2137 / 2022

Й. П. Р.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Диана Колева Стоянова

23.11.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

98

Гражданско дело

1014 / 2017

К. М. К., И. Х. К., П. . П., П. К. П., КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Л. П. Г., ПИ ЕЛ ДЖИ БИЛД ЕООД

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

23.11.2022 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

99

Въззивно гражданско дело

2139 / 2022

В. Г. П.

АПС БЕТА България ЕООД

Даниела Илиева Писарова

23.11.2022 14:00

№ 105 Търговско отделение

100

Въззивно гражданско дело

2078 / 2022

С. С. Е.

БУЛПОРТ ЛОГИСТИКА АД

Даниела Илиева Писарова

23.11.2022 14:00

№ 105 Търговско отделение

101

Въззивно гражданско дело

2225 / 2022

В. А. С., Т. Н. Т.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Светлана Тодорова

23.11.2022 14:30

№ 105 Търговско отделение

102

Гражданско дело

2423 / 2021

ИНВЕСТИЦИИ ВН ЕООД

А. М. М., Г. Т. М., Е. Д. М.

Атанас Василев Славов

23.11.2022 15:00

№ 103 Гражданско отделение

103

Въззивно гражданско дело

1962 / 2022

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

В. Е. А.

Цветелина Георгиева Хекимова

23.11.2022 15:00

№ 105 Търговско отделение

104

Въззивно гражданско дело

1941 / 2022

Д. Б. Д.

СТИК - КРЕДИТ АД

Цветелина Георгиева Хекимова

23.11.2022 15:00

№ 105 Търговско отделение

105

Въззивно гражданско дело

1857 / 2022

А1 България ЕАД

ИНТЕР КАРГО-БГ ЕООД

Цветелина Георгиева Хекимова

23.11.2022 15:00

№ 105 Търговско отделение

106

Въззивно гражданско дело

2112 / 2022

ТОПБАУ ООД

Ш. И. М.

Цветелина Георгиева Хекимова

23.11.2022 15:00

№ 105 Търговско отделение

107

Гражданско дело

1094 / 2022

С. Ж. С.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ЕВРОХОСПИТАЛ ООД

Атанас Василев Славов

23.11.2022 15:30

№ 103 Гражданско отделение

108

Гражданско дело

270 / 2021

В. Н. Н.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД

Атанас Василев Славов

23.11.2022 16:30

№ 103 Гражданско отделение

109

ВНАХД

1083 / 2022

ТО-Провадия към РП-Варна

Д. З. К.

Петър Митев

24.11.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

110

ВНОХД

1082 / 2022

Д. Н. Я., Окръжна прокуратура - Варна

М. Д. Т.

Марин Цвятков Атанасов

24.11.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

111

ВНОХД

1134 / 2022

С. К. Х., Окръжна прокуратура - Варна

 

Марин Цвятков Атанасов

24.11.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

112

Търговско дело

689 / 2022

И. Т. И.

ИДНА-48 ЕООД

Деница Добрева

24.11.2022 09:00

№ 105 Търговско отделение

113

НОХД

762 / 2022

В. В. Д., М. В. С., Окръжна прокуратура - Варна

Д. Д. А.

Станчо Радев Савов

24.11.2022 09:30

№ 002 Наказателно отделение

114

Гражданско дело

1522 / 2022

А. Н. Б., Д. Г. Б.

Д. С. Д., М. П. Д.

Николай Свиленов Стоянов

24.11.2022 09:40

№ 103 Гражданско отделение

115

Търговско дело

49 / 2022

В. Н. Н.

ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Деница Добрева

24.11.2022 09:40

№ 105 Търговско отделение

116

Гражданско дело

752 / 2022

К. Я. Т.

М. С. Б.

Николай Свиленов Стоянов

24.11.2022 10:00

№ 103 Гражданско отделение

117

ВНОХД

1085 / 2022

Р. Д. Х.

 

Марин Цвятков Атанасов

24.11.2022 10:00

№ 109 Наказателно отделение

118

Търговско дело

529 / 2022

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Д. С. М.

Деница Добрева

24.11.2022 10:15

№ 105 Търговско отделение

119

ВЧНД

1155 / 2022

Н. Г. Н.

А. С. Б., С. М. С.

Деян Иванов Денев

24.11.2022 10:15

№ 109 Наказателно отделение

120

Гражданско дело

2279 / 2017

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Ц. Т. Ц., ЛЪКИ ПРАЙС 1, ЛЪКИ ПРАЙС 2, МАРЧЕЛО ЛЕС, НИКОЛОВ ЕООД

НИКОЛАЙ СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ

24.11.2022 10:20

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

121

Гражданско дело

2772 / 2021

Е. А. Е.

С. П. Л.

Николай Свиленов Стоянов

24.11.2022 10:30

№ 103 Гражданско отделение

122

Търговско дело

61 / 2022

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

Й. И. Л., ЕДИНСТВО 022 АД, НЮ ГОЛДЪН ГЕЙТ ЕООД

Деница Добрева

24.11.2022 10:30

№ 105 Търговско отделение

123

ВНЧХД

573 / 2022

И. А. Р.

В. А. Х.

Петър Митев

24.11.2022 10:30

№ 109 Наказателно отделение

124

ВНЧХД

1223 / 2022

Г. Г. Г., А. Я. А.

 

Деян Иванов Денев

24.11.2022 10:30

№ 109 Наказателно отделение

125

Гражданско дело

2401 / 2021

А. Б. Д., В. П. Д., Е. Б. Д.

Д. П. Г., Е. А. Х.

Николай Свиленов Стоянов

24.11.2022 11:00

№ 103 Гражданско отделение

126

Гражданско дело

2586 / 2018

Т. Д. И.

В. Д. А.

НИКОЛАЙ СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ

24.11.2022 11:20

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

127

Търговско дело

107 / 2022

М. Г. М., М. Н. П., Банка ДСК АД

ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Деница Добрева

24.11.2022 11:30

№ 105 Търговско отделение

128

НОХД

1138 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

А. П. А.

Петър Митев

24.11.2022 13:00

№ 002 Наказателно отделение

129

ВНОХД

1115 / 2022

Д. П. К.

 

Яна Панева

24.11.2022 13:30

№ 109 Наказателно отделение

130

ВНОХД

1128 / 2022

И. Д. Х.

 

Яна Панева

24.11.2022 13:30

№ 109 Наказателно отделение

131

Търговско дело

478 / 2022

Г. И. Г., Х. И. Г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Светлана Тодорова

24.11.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

132

ВНОХД

1156 / 2022

Н. Т. Д., Окръжна прокуратура - Варна

 

Стоян Константинов Попов

24.11.2022 13:30

№ 109 Наказателно отделение

133

ВНОХД

1202 / 2022

А. П. Г.

 

Стоян Константинов Попов

24.11.2022 13:30

№ 109 Наказателно отделение

134

ВЧНД

1201 / 2022

Х. Б. Р.

 

Яна Панева

24.11.2022 13:30

№ 109 Наказателно отделение

135

ВНОХД

1219 / 2022

Д. М. Я., К. И. Д., М. К. Д., Районна прокуратура - Варна

Д. К. Д.

Стоян Константинов Попов

24.11.2022 14:00

№ 109 Наказателно отделение

136

Търговско дело

347 / 2022

Г. Д. Г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Светлана Тодорова

24.11.2022 14:30

№ 105 Търговско отделение

137

Търговско дело

398 / 2022

И. И. Р.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Светлана Тодорова

24.11.2022 15:00

№ 105 Търговско отделение

138

Търговско дело

567 / 2021

АГРОПЛАСМЕНТ-92-В АД

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД, ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Светлана Тодорова

24.11.2022 15:30

№ 105 Търговско отделение

139

НОХД

197 / 2022

Г. Н. М., Окръжна прокуратура - Варна

Т. И. Д.

Яна Панева

25.11.2022 09:30

№ 109 Наказателно отделение

140

Търговско дело

388 / 2022

А. Ш. О.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Тони Кръстев

25.11.2022 09:30

№ 105 Търговско отделение

141

Търговско дело

559 / 2022

АИК ДОМ ООД

 

Тони Кръстев

25.11.2022 09:30

№ 105 Търговско отделение

142

Търговско дело

473 / 2022

Д. В. Х.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Тони Кръстев

25.11.2022 10:00

№ 105 Търговско отделение

143

ЧНД

674 / 2022

Д. Т. К., Б. А. М., М. В. С.

 

Станчо Радев Савов

25.11.2022 10:00

 

144

Търговско дело

203 / 2022

ТОВЕСТРОЙ ООД

Д. П. П., Е. Е. И., К. Л. С., Н. С. Ч., Н. Ц. П., П. П. П., С. П. П., Х. В. Д., Ц. С. Г., Я. Д. Н.

Тони Кръстев

25.11.2022 10:30

№ 105 Търговско отделение

145

НОХД

1031 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

Т. Д. Г.

Деян Иванов Денев

25.11.2022 10:30

№ 002 Наказателно отделение

146

Търговско дело

526 / 2021

ДЕНЧЕВ ООД

С. И. Д.

Тони Кръстев

25.11.2022 11:00

№ 105 Търговско отделение

147

Търговско дело

7 / 2022

М. Т. Т., ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

В. Н. В., И. Й. В.

Тони Кръстев

25.11.2022 11:30

№ 105 Търговско отделение

148

НОХД

759 / 2019

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С. В. М.

АСЕН ВЛАДИМИРОВ ПОПОВ

25.11.2022 13:00

НЗ - 1

149

Търговско дело

179 / 2022

ЕВРОПА-ВН ООД

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД

Радостин Георгиев Петров

25.11.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

150

Търговско дело

300 / 2022

Банка ДСК АД

М. Т. А.

Радостин Георгиев Петров

25.11.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

151

Гражданско дело

1697 / 2022

П. И. С.

Е. К. М.

Нейко Симеонов Димитров

25.11.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

152

Гражданско дело

2271 / 2022

Р. Г. М.

 

Нейко Симеонов Димитров

25.11.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

153

Търговско дело

67 / 2022

И. Д. Т.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД

Радостин Георгиев Петров

25.11.2022 13:45

№ 105 Търговско отделение

154

Гражданско дело

1154 / 2019

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Г. Н. П., Е. П. Ф.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

25.11.2022 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

155

Гражданско дело

212 / 2016

В. С. И., Л. Й. Ч., КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

А. Л. С., А. П. А., Л. С. Г., Л. Т. С., М. И. М., С. Х. С.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

25.11.2022 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

156

Търговско дело

471 / 2022

Д. В. С.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Радостин Георгиев Петров

25.11.2022 14:00

№ 105 Търговско отделение

157

Гражданско дело

3052 / 2021

К. Б. Ш.

Б. В. Ш.

Нейко Симеонов Димитров

25.11.2022 14:30

№ 103 Гражданско отделение

158

Гражданско дело

2318 / 2021

КПКОНПИ

А. С. С., Д. Г. Г., Д. П. С., С. А. С., КРИЕЙТ ИНВЕСТ ЕООД

Нейко Симеонов Димитров

25.11.2022 15:00

№ 103 Гражданско отделение

159

Търговско дело

509 / 2022

А. М. И.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Радостин Георгиев Петров

25.11.2022 15:00

№ 105 Търговско отделение

160

Гражданско дело

1302 / 2021

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Ж. М. С., Т. К. Г.

Нейко Симеонов Димитров

25.11.2022 15:30

№ 103 Гражданско отделение

 

  Съдът си запазва правото да прави промени в графика.