Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 03.10.2017г. до 15.10.2017г.

 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
1 Гражданско дело (В) No 1361/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
3.10.2017 9:00
2 Гражданско дело (В) No 1391/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.Н.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД,
ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД
Докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
3.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
3 Гражданско дело (В) No 1430/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.А.Й. Докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
3.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
4 Гражданско дело (В) No 1810/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.Д.Н. Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
3.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
5 НОХД No 820/2017, I състав Лишаване от живот при професионална непредпазливост ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА В.И.П.,
В.П.Д.,
В.С.Т.,
М.И.М.,
П.С.Н.,
Г.И.Г.,
Й.П.Р.
Докладчик:
СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА
3.10.2017 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 1
6 Гражданско дело (В) No 1357/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ИНТЕЙК ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
3.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
7 Гражданско дело (В) No 1401/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД ДОЙЧИН СТАНЕВ 1 ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
3.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
8 Гражданско дело (В) No 1444/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
3.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
9 Гражданско дело (В) No 1779/2017, III състав Искове по ЗОДОВ А.С.А. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
3.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
10 Търговско дело No 1768/2014, II състав Други търговски дела БАНКА ДСК ЕАД АСТPАБИЛД ЕООД,
П.С.Н.
Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА
3.10.2017 9:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
11 Гражданско дело (В) No 908/2017, III състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители ПЛАНЕКС ЕООД БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД,
КОНСОРЦИУМ ПБЕС ООД,
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
3.10.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
12 Гражданско дело (В) No 1364/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Председател и докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
3.10.2017 10:00
13 Гражданско дело (В) No 1420/2017, III състав Павлов иск Г.Ж.Ж.,
В.Ж.Ж.
Х.Н.М. Председател и докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
3.10.2017 10:00
14 Търговско дело No 140/2017, II състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Г.Д.С. ЗД БУЛ ИНС АД Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА
3.10.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
15 Гражданско дело (В) No 1412/2017, III състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Т.Я.П.,
Г.Я.С.П.,
Д.Д.Д.
СИБАНК АД,
З.В.С.,
А.Й.М.
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
3.10.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
16 Гражданско дело (В) No 1737/2017, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.Г.Ц. Г.З.П. Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
3.10.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
17 Гражданско дело (В) No 2008/2017, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.В.В. В.Г.В. Докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
3.10.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
18 Търговско дело No 528/2017, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД ЕЛИС-ГЕ ЕООД Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА
3.10.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
19 Търговско дело No 819/2017, I състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ЕВРО КЪНСТРАКШЪН 2010 ЕООД Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА
3.10.2017 13:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
20 Гражданско дело (В) No 1714/2017, V състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество ОБЩИНА ДЕВНЯ Н.Д.Г. Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА
3.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
21 Гражданско дело (В) No 1740/2017, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕТ Б.- Б.В. Докладчик:
РОСИЦА С. СТАНЧЕВА
3.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
22 Гражданско дело (В) No 1766/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.М.С. Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА
3.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
23 Гражданско дело (В) No 1767/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик:
РОСИЦА С. СТАНЧЕВА
3.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
24 Гражданско дело (В) No 1840/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.Т.К. Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА
3.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
25 Гражданско дело (В) No 1846/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.И.Д. Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА
3.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
26 Търговско дело No 1706/2016, V състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД М.Й.Т. Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА
3.10.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
27 Гражданско дело (В) No 1445/2017, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.С.А. Е.С.А. Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА
3.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
28 Гражданско дело (В) No 1636/2017, V състав Делба Т.С.Т. В.А.К.Т. Докладчик:
РОСИЦА С. СТАНЧЕВА
3.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
29 Гражданско дело (В) No 1687/2017, V състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.П.М. Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА
3.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
30 Гражданско дело (В) No 1689/2017, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ВАРНА Н.И.М. Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА
3.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
31 Гражданско дело (В) No 1752/2017, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.В.А. Е.С.А.,
П.Д.Х.
Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА
3.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
32 Търговско дело No 356/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. АЛИТ ИНВЕСТ ЕООД АНТО 97 ООД Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА
3.10.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
33 Гражданско дело (В) No 1541/2017, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.В.Д. Г.Д.Г. Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА
3.10.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
34 Търговско дело No 870/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Е.Д.И. ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА
3.10.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
35 Търговско дело No 897/2017, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност СОФСЪРВИЗ-АУТО ЕООД/ В ЛИКВИДАЦИЯ/,
Д.К.Х.
  Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА
3.10.2017 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
36 Гражданско дело (В) No 1442/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
4.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
37 Гражданско дело (В) No 1514/2017, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ДЖИМА ХОЛД ЛИМИТЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
4.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
38 Гражданско дело (В) No 1517/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик:
ОРЛИН Р. ЧАРАКЧИЕВ
4.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
39 Гражданско дело (В) No 1526/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
4.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
40 Гражданско дело (В) No 1548/2017, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Д.Д. Докладчик:
МАРИАНА Р. ХРИСТОВА
4.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
41 Гражданско дело (В) No 1551/2017, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Ж.Ц. Докладчик:
ОРЛИН Р. ЧАРАКЧИЕВ
4.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
42 Гражданско дело (В) No 1565/2017, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик:
МАРИАНА Р. ХРИСТОВА
4.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
43 Гражданско дело (В) No 2024/2017, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.Н.К. Н.Г.К. Докладчик:
МАРИАНА Р. ХРИСТОВА
4.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
44 НОХД No 459/2017, I състав Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА М.Й.Г. Докладчик:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ
4.10.2017 9:00 до 12:00, Зала НЗ - 2
45 Гражданско дело (В) No 515/2017, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Д.Д. К.К.П. Председател и докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
4.10.2017 9:30
46 Търговско дело No 778/2017, III състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ГЕОПОНТ ИНВЕСТ ЕООД Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА
4.10.2017 9:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
47 НОХД No 1040/2016, I състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА К.Е.И. Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ
4.10.2017 10:00 до 12:00, Зала НЗ - 1
48 Търговско дело No 28/2017, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. МБАЛ СВ.МАРИНА ЕАД ВАРНА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА
4.10.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
49 Търговско дело No 324/2017, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД,
СУПЕРВАЙЗЕР ЕООД
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА
4.10.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
50 Търговско дело No 484/2017, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ТРОЯ 2000 ЕООД ЕЛИТИС ЕООД Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА
4.10.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
51 Гражданско дело (В) No 3334/2012, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.П.Р.,
Л.Ш.Р.,
БАЛКАНСКИ ИМОТИ РАЗВИТИЕ ЕООД,
Д.И.К.,
Т.Р.К.,
Н.Р.К.,
КОНАМИ ЕООД
Н.Х. Председател:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
Докладчик:
МАРИАНА Р. ХРИСТОВА
4.10.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
52 Търговско дело No 1141/2017, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ПРИМЕРА ТРЕЙД ЕООД   Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА
4.10.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
53 НОХД No 1040/2016, I състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА К.Е.И. Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ
4.10.2017 12:00 до 17:00, Зала НЗ - 2
54 Търговско дело (В) No 810/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ХЕРА 2014 ЕООД КАРС АУТО ПАРТС ЕООД Председател:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ
4.10.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
55 Търговско дело (В) No 865/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕКОЕЛА БЪЛГАРИЯ АД,
ЕКОЕЛА ПРИМА ЕООД,
Е.К.М.,
Г.М.Т.
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД Председател:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ
4.10.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
56 Търговско дело (В) No 896/2017, IV състав Искове за недействителност на правни сделки РОСАГРОФОНД ООД,
В.Д.В.
Й.Б.Т.,
С.Б.Т.,
А.А.С.
Председател:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА
4.10.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
57 Търговско дело (В) No 976/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕКОСТРОЙ-ЧАКАЛОВИ ЕООД ПОЛИ ЙОРД ЕООД Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА
4.10.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
58 Търговско дело (В) No 981/2017, IV състав Искове по КЗ ЗД БУЛ ИНС АД И.П.Х. Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ
4.10.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
59 Търговско дело (В) No 994/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВТ ЕЛЕКТРОНИК ЕООД НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД Председател и докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
4.10.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
60 Гражданско дело No 2205/2016, VI състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен З.Д.Д. ОДИСЕЙ 96 ЕООД/ В НЕСЪСТ./ Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ
4.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
61 ЧНД No 1127/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Р.И.С.,
ВОП
Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ
4.10.2017 14:00 до 14:15, Зала НЗ - 1
62 ЧНД No 1151/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА А.Д.М.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА
Докладчик:
СТАНЧО Р. САВОВ
4.10.2017 14:00, Зала НЗ - 1
63 ЧНД No 1154/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Л.И.Л.,
ВОП
Докладчик:
УЛЯНА К. САВАКОВА
4.10.2017 14:00, Зала НЗ - 1
64 Търговско дело (В) No 1043/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Е.И.П. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ
4.10.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
65 Търговско дело (В) No 1056/2017, I състав Искове по КЗ ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД Х.К.П. Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА
4.10.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
66 Търговско дело (В) No 1085/2017, IV състав Искове по КЗ Ж.Д.Н. ЗД БУЛ ИНС АД Председател и докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
4.10.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
67 ЧНД No 1144/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА М.М.И.,
ВОП
Докладчик:
РУМЯНА П. ПЕТРОВА
4.10.2017 14:15 до 14:30, Зала НЗ - 1
68 Гражданско дело No 1854/2016, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Н.Д.К.,
В.К.К.
С.Д.К. Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ
4.10.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
69 Гражданско дело No 762/2017, VI състав Вещни искове Н.Ж.Г. С.Г.Г. Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ
4.10.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
70 ЧНД No 1153/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Н.А.И. Докладчик:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА
4.10.2017 14:30 до 14:45, Зала НЗ - 1
71 Търговско дело (В) No 809/2017, IV състав Искове по КЗ ЗК ЛЕВ ИНС АД А.М.Д. Председател:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА
4.10.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
72 Търговско дело (В) No 912/2017, IV състав Искове по КЗ ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Й.К.А. Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА
4.10.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
73 Търговско дело (В) No 956/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.К.Г. С.В.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
4.10.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
74 Гражданско дело No 1601/2016, VI състав Облигационни искове от/срещу владелец П.Д.Е. И.Г.А.,
Д.Н.Д.,
Д.Н.Д.,
С.К.С.,
Д.К.С.
Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ
4.10.2017 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
75 Гражданско дело No 1774/2015, XI състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Ч.А.М. М.В.Д. Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА
5.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
76 ВНОХД No 291/2017, I състав Лъжесвидетелстване Й.М.М.,
И.Х.Т.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Председател и докладчик:
СТАНЧО Р. САВОВ
5.10.2017 9:00, Зала НЗ - 1
77 НОХД No 821/2017, I състав Убийство по чл.115 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА А.И.Л. Докладчик:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ
5.10.2017 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 2
78 Търговско дело No 690/2008, I състав Производство по несъстоятелност СТИЛ ТАК ООД/В НЕСЪСТ./,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,
ЕВРОСТРОИТЕЛСТВО ЕООД,
Д.Х.,
К.М.,
Д.Х.,
М.Х.,
К.М.,
ТУРИСТТИЙМ ЕООД,
Г.М.,
М.М.,
В.Д.Л.,
Ф.Д.Д.,
Б.Д.,
М.Д.Р.,
Л.Д.Р.,
Д.Д.Т.,
К.А.Т.,
Н.Р.,
Д.Л.,
К.М.М.,
Д.Ф.,
С.П.Б.,
И.А.Д.,
С.Д.Е.М.,
Д.А.Р.,
Т.У.,
М.Д.С.,
К.С.,
Х.Р.Л.,
I.R.K.,
Д.М.,
J.O.,
Д.К.Г.,
ДЕКОССТРОЙ АД,
НАП - СОФИЯ
  Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА
5.10.2017 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
79 Търговско дело No 388/2017, II състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. М.Д.Б. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА
5.10.2017 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
80 Гражданско дело No 1407/2014, XI състав Вещни искове Р.С.Я.,
Д.И.Д.,
И.И.И.,
И.Г.Д.,
Е.Г.И.,
А.Д.У.,
Р.Б.Т.,
К.Й.Т.,
П.С.В.,
Е.С.К.,
Ю.Н.Н.,
И.Д.Т.,
М.Т.К.
ВАРНА-ПЛОД АД Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА
5.10.2017 9:15, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
81 ВНОХД No 855/2017, I състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи С.В.Д. ВОП Докладчик:
СТАНЧО Р. САВОВ
5.10.2017 9:30, Зала НЗ - 1
82 ВНОХД No 874/2017, I състав Квалифицирани състави на изнасилване - чл.152 ал.2 НК Х.А.Х. ВОП Председател:
СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА
Докладчик:
РУМЯНА П. ПЕТРОВА
5.10.2017 9:30, Зала НЗ - 1
83 ВНЧХД No 899/2017, I състав Обида и квалифицирана обида С.И.С. В.С.С. Докладчик:
СТАНЧО Р. САВОВ
5.10.2017 9:30, Зала НЗ - 1
84 ВНОХД No 1076/2017, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред В.М.Ц. ВОП Председател и докладчик:
СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА
5.10.2017 9:30 до 9:40, Зала НЗ - 1
85 ВНЧХД No 1001/2017, I състав Лека телесна повреда Ж.К.И.,
Р.И.Г.
  Председател:
СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА
Докладчик:
РУМЯНА П. ПЕТРОВА
5.10.2017 9:45 до 10:00, Зала НЗ - 1
86 Гражданско дело No 283/2017, XI състав Вещни искове ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЖК ПОРТ ПАЛАС ПОРТ ПАЛАС ВАРНА ЕООД Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА
5.10.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
87 ВНОХД No 1008/2017, I състав Привилегирован състав на транспортно престъпление С.Г.М. Р.Ж.Д.,
ВОП
Председател:
СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА
Докладчик:
РУМЯНА П. ПЕТРОВА
5.10.2017 10:00 до 10:15, Зала НЗ - 1
88 Търговско дело No 972/2016, II състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. БУЛМИНЕРАЛ АД ПЛЕНУС ООД Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА
5.10.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
89 ВНОХД No 775/2017, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив Я.В.С. ВОП Председател и докладчик:
УЛЯНА К. САВАКОВА
5.10.2017 10:30, Зала НЗ - 1
90 ВНОХД No 928/2017, I състав Кражба В.И.М.,
И.Н.И.
ВОП Докладчик:
УЛЯНА К. САВАКОВА
5.10.2017 10:30, Зала НЗ - 1
91 ВНОХД No 1009/2017, I състав Квалифицирани състави на кражба Я.Л.П. А.Д.С.,
ВОП
Председател:
УЛЯНА К. САВАКОВА
Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ
5.10.2017 10:30, Зала НЗ - 1
92 ВНОХД No 1093/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества П.Р. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ
5.10.2017 10:30, Зала НЗ - 1
93 ВНОХД No 1107/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
К.П.И.,
ВОП
  Председател и докладчик:
УЛЯНА К. САВАКОВА
5.10.2017 10:30, Зала НЗ - 1
94 Търговско дело (В) No 707/2017, III състав Искове по КЗ С.А.А. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА
5.10.2017 13:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
95 Търговско дело (В) No 796/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.М.Д. Р.М.Р. Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА
5.10.2017 13:00
96 Търговско дело (В) No 840/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД И.А.А. Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА
5.10.2017 13:00
97 Търговско дело (В) No 975/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СИ ПРО ЕООД ВЕГАС-99 ЕООД Председател:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА
5.10.2017 13:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
98 Гражданско дело No 2400/2016, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.-Д.Н. ЕТ ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА
5.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
99 Гражданско дело No 1635/2017, IX състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък Ж.Г.Д. Х.М.Б.,
М.Х.Б.
Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА
5.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
100 Търговско дело No 1559/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИВ ТУР ООД ДИЛОВ ИНВЕСТ ЕООД Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА
5.10.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
101 Гражданско дело No 2128/2016, IX състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО П.М.П.,
П.А.П.
Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА
5.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
102 Гражданско дело No 131/2017, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.Л.В. Е.Л.В. Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА
5.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
103 Гражданско дело No 745/2017, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.Д.П. М.Л.С. Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА
5.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
104 Гражданско дело No 2328/2016, IX състав Вещни искове И.С.П. Е.К.К. Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА
5.10.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
105 Гражданско дело No 2528/2016, IX състав Вещни искове И.С.П. Е.К.К. Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА
5.10.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
106 Търговско дело No 112/2017, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ПРЕМИУМ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА
5.10.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
107 Търговско дело No 89/2017, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ВСЕЛЕНА АД ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА
5.10.2017 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
108 Гражданско дело No 2518/2016, X състав Искове по ЗОДОВ П.Д.П. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА
6.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
109 НОХД No 1484/2015, I състав Подкуп на длъжностно лице ВОП М.С.С. Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА
6.10.2017 9:00 до 14:00, Зала НЗ - 1
110 Гражданско дело No 1631/2016, X състав Вещни искове С.П.В.,
И.М.М.
В.И.В.,
М.Ц.В.,
П.И.В.
Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА
6.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
111 Гражданско дело No 993/2015, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Х.М.,
А.М.М.
Г.Н.Б.,
М.Х.Б.
Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА
6.10.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
112 Гражданско дело No 381/2014, XII състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ АТЛАНТ ООД ПАЗАРИ ЕАД Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ
6.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
113 Гражданско дело No 2123/2016, XII състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен С.Б.С.,
Ф.А.С.
Е.Н.М.,
Ю.Н.М.,
А.Н.М.
Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ
6.10.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
114 Гражданско дело No 2240/2016, XII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.И.С. ЧСИ СТАНИСЛАВА ЯНКОВА Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ
6.10.2017 15:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
115 Гражданско дело (В) No 1568/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.А.Д. Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА
9.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
116 Гражданско дело (В) No 1572/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА
9.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
117 Гражданско дело (В) No 1741/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД СД "КЛУБ-С-СЕМОВИ И СИЕ" Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ
9.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
118 Гражданско дело (В) No 1756/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ
9.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
119 Гражданско дело (В) No 1847/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.С.С. Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА
9.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
120 Гражданско дело (В) No 1852/2017, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Й.М.Й. Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ
9.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
121 Гражданско дело (В) No 1465/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.С.С. С.Я.Д. Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА
9.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
122 Гражданско дело (В) No 1720/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки СК ПЕРУН П.Г.Н. Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ
9.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
123 Гражданско дело (В) No 1921/2017, I състав Делба Е.С.С. С.Н.М. Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА
9.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
124 НОХД No 897/2017, I състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ВОП К.К.К.,
Р.В.В.,
К.В.К.
Докладчик:
СТАНЧО Р. САВОВ
9.10.2017 9:30 до 12:00, Зала НЗ - 1
125 Гражданско дело (В) No 1817/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.З.З. М.Т.К. Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА
9.10.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
126 Гражданско дело (В) No 1823/2017, I състав Имуществени отношения между съпрузи С.И.Р. Д.Н.Т. Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА
9.10.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
127 Търговско дело No 401/2017, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД СИ-МАК-СИ ООД Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
9.10.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
128 НОХД No 878/2017, I състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ВОП С.Д.Т. Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ
9.10.2017 13:00 до 15:30, Зала НЗ - 2
129 Гражданско дело (В) No 1566/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.И.Ц.,
Г.М.Ц.,
С.П.М.,
М.П.М.,
Д.С.Д.,
И.Н.С.,
М.Н.С.,
Ц.Д.С.
Председател и докладчик:
МАЯ НЕДКОВА
9.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
130 Гражданско дело (В) No 1584/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Председател и докладчик:
МАЯ НЕДКОВА
9.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
131 Гражданско дело (В) No 1586/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Т.Р.Т. Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ
9.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
132 Гражданско дело (В) No 1624/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ
9.10.2017 13:30
133 Гражданско дело (В) No 1637/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА
9.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
134 Гражданско дело (В) No 1646/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА
9.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
135 Гражданско дело (В) No 1678/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване О.М.О. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ
9.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
136 Гражданско дело (В) No 1697/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ИНТЕЙК ЕООД Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ
9.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
137 Гражданско дело (В) No 1709/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЖЕКОВ ЕООД Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ
9.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
138 НОХД No 1414/2016, I състав Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Н.Ъ. Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА
9.10.2017 13:30 до 17:00, Зала НЗ - 1
139 Гражданско дело (В) No 1261/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.И.И.,
К.И.К.,
Н.И.С.
Й.Ж.Д.,
П.А.Д.
Докладчик:
АНТОНИЯ С. МЛАДЕНОВА
9.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
140 Гражданско дело (В) No 1411/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.П.И.,
Г.И.Г.
Я.Г.И.,
И.Г.И.
Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА
9.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
141 Гражданско дело (В) No 1573/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.К.К. Л.К.Д. Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ
9.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
142 Гражданско дело (В) No 1814/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.М.Д. Б.В.Н. Докладчик:
АНТОНИЯ С. МЛАДЕНОВА
9.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
143 Гражданско дело (В) No 474/2017, IV състав Искове за трудово възнаграждение С.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВАРНА Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА
9.10.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
144 Гражданско дело (В) No 476/2017, IV състав Делба В.Н.Н. К.М.Д. Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА
9.10.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
145 Гражданско дело (В) No 1490/2017, IV състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД Б.В.Л.,
В.Д.С.,
ВЕНЦИСЛАВ ДОРЕЛОВ ЕООД
Докладчик:
АНТОНИЯ С. МЛАДЕНОВА
9.10.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
146 Търговско дело No 854/2017, IV състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ-ГР.СОФИЯ АГРОКАМ ЕООД Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
9.10.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
147 Търговско дело No 521/2013, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ДАНИЕЛ ЕООД ИСА ООД,
ИНВЕСТКОМЕРС-ЕМИЛ ИВАНОВ ЕООД
Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
9.10.2017 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
148 Гражданско дело (В) No 1425/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ИНТЕЙК ЕООД Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
10.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
149 Гражданско дело (В) No 1428/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ДЗЗД АМОНРА Докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
10.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
150 Гражданско дело (В) No 1462/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.А.Г. Докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
10.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
151 Гражданско дело (В) No 1619/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.А.Д. Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
10.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
152 Гражданско дело (В) No 1929/2017, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Н.К. П.К.П. Докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
10.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
153 НОХД No 103/2017, I състав Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Ж.Г.Л. Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА
10.10.2017 9:00, Зала НЗ - 1
154 Гражданско дело (В) No 1515/2017, III състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В ЖИЛИЩНА СГРАДА ЕСЕНСИЯ 1, ВХ. А.В.М. Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
10.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
155 Гражданско дело (В) No 1530/2017, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И.Т.Д. С.К.Х.,
К.И.Д.,
С.П.К.,
Т.П.В.,
К.К.К.
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
10.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
156 Гражданско дело (В) No 1552/2017, III състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ М.М.П. СБАГАЛ-"ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ"ВАРНА ЕООД Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
10.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
157 Търговско дело No 754/2017, IV състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ЕМ ДИ ЕООД Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА
10.10.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
158 Търговско дело No 770/2017, IV състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ПРО-ФЕШЪН ЛОДЖИСТИКС ЕООД Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА
10.10.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
159 Търговско дело No 772/2017, IV състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ДАНИНИ-8 ЕООД Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА
10.10.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
160 Търговско дело No 817/2017, IV състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ЕЛМАТИС ЕООД Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА
10.10.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
161 Гражданско дело (В) No 1336/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ Ж.К. ПОРТ ПАЛАС Н.В.К. Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
10.10.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
162 Гражданско дело (В) No 1511/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
10.10.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
163 Гражданско дело (В) No 1582/2017, III състав Облигационни искове между съсобственици Р.В.Р. М.Д.М. Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
10.10.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
164 Търговско дело No 93/2017, IV състав Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН ОБЗОР ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД//В НЕСЪСТ./,
А.С.С.
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА
10.10.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
165 Търговско дело No 576/2017, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност БАБЪЛС 12 ООД,
ИНТЕЙК ЕООД
КНМ ГРУП ООД Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА
10.10.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
166 Гражданско дело (В) No 1341/2017, III състав Павлов иск Г.М.И. Р.Г.М.,
М.П.М.,
А.Р.М.
Докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
10.10.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
167 Гражданско дело (В) No 1607/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
10.10.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
168 Гражданско дело (В) No 1621/2017, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.И.Х. Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
10.10.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
169 Търговско дело No 134/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. НОРМА ООД ЛОРКА ЕООД Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА
10.10.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
170 Гражданско дело (В) No 1773/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА
10.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
171 Гражданско дело (В) No 1850/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик:
РОСИЦА С. СТАНЧЕВА
10.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
172 Гражданско дело (В) No 1875/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.Г.А. Докладчик:
РОСИЦА С. СТАНЧЕВА
10.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
173 Гражданско дело (В) No 1889/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.А.А. Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА
10.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
174 Гражданско дело (В) No 1892/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.А.К. Докладчик:
РОСИЦА С. СТАНЧЕВА
10.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
175 Гражданско дело (В) No 1893/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Т.Н.Т. Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА
10.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
176 Гражданско дело (В) No 1936/2017, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Б.М.В. Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА
10.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
177 Гражданско дело (В) No 1984/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.И.К. Докладчик:
РОСИЦА С. СТАНЧЕВА
10.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
178 Търговско дело No 737/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Б.А.Б. ЕТ С.С.Н. Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА
10.10.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
179 Гражданско дело (В) No 1820/2017, V състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.С.И.,
М.Я.Т.
Б.Е.Б. Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА
10.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
180 Гражданско дело (В) No 1906/2017, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.А.Р. Е.И.Л. Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА
10.10.2017 14:00
181 Гражданско дело (В) No 2002/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Т.Д.Д. Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА
10.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
182 Гражданско дело (В) No 2025/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.Ф.П. Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА
10.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
183 Гражданско дело (В) No 1531/2017, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД БАЙЧЕВ БГ 77 ЕООД Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА
11.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
184 Гражданско дело (В) No 1587/2017, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.К.С. Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА
11.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
185 Гражданско дело (В) No 1611/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Председател и докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
11.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
186 Гражданско дело (В) No 1623/2017, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.П.В. Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
11.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
187 Гражданско дело (В) No 1629/2017, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СЧЕТОВОДНА КАНТОРА РАЛИЦА ЕООД Докладчик:
МАРИАНА Р. ХРИСТОВА
11.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
188 Гражданско дело (В) No 1631/2017, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Й.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Докладчик:
МАРИАНА Р. ХРИСТОВА
11.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
189 Гражданско дело (В) No 1644/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА
11.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
190 Гражданско дело (В) No 1698/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Председател:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
Докладчик:
ОРЛИН Р. ЧАРАКЧИЕВ
11.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
191 Гражданско дело (В) No 1753/2017, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Ю.М. Докладчик:
ОРЛИН Р. ЧАРАКЧИЕВ
11.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
192 НОХД No 1077/2017, I състав Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Г.Н.Г. Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ
11.10.2017 9:00 до 11:00, Зала НЗ - 2
193 Гражданско дело (В) No 1456/2017, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Т.К. Г.Н.Г. Докладчик:
МАРИАНА Р. ХРИСТОВА
11.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
194 Гражданско дело (В) No 1532/2017, II състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС М.Б.Ч. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ. СТЕФАН КАРАДЖА 35 Председател и докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
11.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
195 Гражданско дело (В) No 1581/2017, II състав Искове по ЗУЕС К.Н.Г.Г.,
А.В.Г.
К.С.Ф. Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА
11.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
196 Гражданско дело (В) No 1596/2017, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Д.Т. Я.А.П.,
Д.А.И.
Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА
11.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
197 Гражданско дело (В) No 1606/2017, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ВАРНА Т.М.Н. Докладчик:
МАРИАНА Р. ХРИСТОВА
11.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
198 Гражданско дело (В) No 1067/2017, II състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Г.Г. Х.Я.Х. Председател и докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
11.10.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
199 Търговско дело No 736/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. АГРО РЕЗЕРВ ООД С.С.Н. Докладчик:
МАРИЯ И. ХРИСТОВА
11.10.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
200 Търговско дело No 31/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ИНТЕРКАРТ КРЕДИТ ЕАД С.Х.П. Докладчик:
МАРИЯ И. ХРИСТОВА
11.10.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
201 Търговско дело No 99/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Ю.П.Й. ЗК ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
МАРИЯ И. ХРИСТОВА
11.10.2017 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
202 Търговско дело No 546/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД БИО ЕЛИТ ЕНЕРДЖИ ООД Докладчик:
МАРИЯ И. ХРИСТОВА
11.10.2017 11:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
203 ЧНД No 1152/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА А.Ф.А.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА
Докладчик:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ
11.10.2017 14:00 до 14:10, Зала НЗ - 1
204 Гражданско дело No 806/2016, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ДЖИ ВИ СИ КОМОДИТИС ИНК ВИСТАМАР ООД,
СЕНИ ООД
Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ
11.10.2017 15:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
205 Гражданско дело No 1941/2016, XI състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък В.Й.Г. М.В.Г. Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА
12.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
206 ВНЧХД No 1068/2017, I състав Обида и квалифицирана обида Ц.З.Ц.,
Н.Г.С.
  Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ
12.10.2017 9:00, Зала НЗ - 1
207 ВНОХД No 1114/2017, I състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
ВОП
Д.Н.Х. Председател и докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ
12.10.2017 9:00, Зала НЗ - 1
208 ВЧНД No 1123/2017, I състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето М.О.Л. ВОП Председател и докладчик:
СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА
12.10.2017 9:00 до 10:30, Зала НЗ - 2
209 Гражданско дело No 1535/2017, XI състав Вещни искове С.Ж.Ж. ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА
12.10.2017 9:15, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
210 Гражданско дело No 633/2017, XI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Л.П.М.,
Т.Б.М.
Б.Б.М. Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА
12.10.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
211 Търговско дело No 116/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ИЗВОР АД Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
12.10.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
212 ВНОХД No 588/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества А.Ф.Л. ВОП Председател:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА
Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА
12.10.2017 10:30 до 12:00, Зала НЗ - 1
213 ВНОХД No 738/2017, I състав Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на извършеното В.Д.В. В.В.Д.,
ВОП
Председател:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА
Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА
12.10.2017 10:30, Зала НЗ - 1
214 ВНОХД No 932/2017, I състав Квалифицирани състави на кражба Д.И.Д.,
Ф.Д.М.
ВОП Председател:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА
Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА
12.10.2017 10:30, Зала НЗ - 1
215 ВНОХД No 933/2017, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДЕВНЯ,
ВОП
Г.С.И.,
И.С.С.
Председател:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА
Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА
12.10.2017 10:30, Зала НЗ - 1
216 Търговско дело No 1439/2016, V състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. В2М ООД ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
12.10.2017 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
217 Гражданско дело No 1270/2016, VII състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО К.Ж.К.,
Т.Д.Д.,
С.Ж.К.,
ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ ЕООД,
ДЖЪНГЪЛ ООД,
ВАРНА ПАРАДАЙС ООД
Докладчик:
ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА
12.10.2017 13:00
218 Търговско дело No 794/2017, I състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред Г.Д.К. БОРА 90 ЕООД Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА
12.10.2017 13:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
219 Търговско дело No 1503/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Т.И.Д. Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА
12.10.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
220 Търговско дело No 588/2016, I състав Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН П.С.И.,
ГАМОР ООД/ В НЕСЪСТ./
УЛЪЙБКА ЕООД Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА
12.10.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
221 Търговско дело No 838/2016, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. БМС ЮНАЙТЕД БАНКЪРС ООД КАЛИРОИ НАВИГЕЙШЪН КАМПЪНИ ЛИМИТЕД Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА
12.10.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
222 Търговско дело No 259/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД И.С.М.,
Г.М.Н.
Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА
12.10.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
223 Гражданско дело No 3127/2015, VII състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ К.Б.Ш. А.В.Е.Ш. Докладчик:
ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА
12.10.2017 15:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
224 Гражданско дело No 2511/2016, VII състав Вещни искове МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ А.К.Ч.,
БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ
Докладчик:
ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА
12.10.2017 16:00
225 Гражданско дело No 1096/2017, X състав Искове по ЗОДОВ Г.Н.Г. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА
13.10.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
226 Гражданско дело No 1360/2016, X състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък Р.Ш.,
К.Х.Ш.
Г.Д.Р.,
Д.Я.Р.
Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА
13.10.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
227 Гражданско дело No 565/2017, X състав Искове, основани на неоснователно обогатяване МБАЛ СВЕТА АННА-ВАРНА АД СНЦ БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА
13.10.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
228 Гражданско дело No 506/2017, X състав Вещни искове ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ОБЩИНА ВАРНА Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА
13.10.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
229 Гражданско дело No 1255/2017, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.В.Р. ОБЩИНА ВАРНА Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА
13.10.2017 11:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
230 Гражданско дело No 1563/2017, XII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.С.М. БУЛПРОМАР ЕООД Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ
13.10.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
231 НОХД No 552/2017, I състав Квалифицирани състави на отвличане ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Р.Г.М.,
Р.М.М.,
Д.М.М.,
Й.В.Б.
Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ
13.10.2017 13:30 до 17:00, Зала НЗ - 1
232 Гражданско дело No 2909/2015, XII състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ З.Ж.Т. ФЕСТА ХОЛДИНГ АД,
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СКОЧЕВ И СЪДРУЖНИЦИ
Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ
13.10.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
233 Гражданско дело No 1461/2016, XII състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО В.А.И. Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ
13.10.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
234 Гражданско дело No 972/2017, XII състав Искове по ЗОДОВ П.С.Г. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ВОЕННА ПОЛИЦИЯ
Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ
13.10.2017 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
235 Гражданско дело No 787/2017, XII състав Павлов иск С.Я. Я.А.Ж.,
В.М.Ж.,
М.Д.Ж.
Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ
13.10.2017 15:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

Данните са предварителни. Възможни са промени!