Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

 

 СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 15.08.2022 Г. ДО 02.09.2022 Г.    

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

ЧНД

840 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

Щ. . Р.

Марин Цвятков Атанасов

16.08.2022 11:30

№ 109 Наказателно отделение

2

ЧНД

875 / 2022

Затвор - Варна, Окръжна прокуратура - Варна

В. Д. В.

Иваничка Димитрова Славкова

16.08.2022 13:15

№ 109 Наказателно отделение

3

НОХД

526 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

С. . У.

Светлозар Георгиев Георгиев

16.08.2022 13:30

№ 109 Наказателно отделение

4

ЧНД

866 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

П. . Д.

Светлозар Георгиев Георгиев

16.08.2022 14:00

№ 109 Наказателно отделение

5

НОХД

783 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

М. Г. Г.

Марин Цвятков Атанасов

18.08.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

6

НОХД

580 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, П. Д. М.

М. Р. Ф.

Яна Панева

23.08.2022 09:30

№ 109 Наказателно отделение

7

НОХД

544 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, К. С. П., Д. К. Д.

М. Е. Т.

Петър Митев

24.08.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

8

НОХД

727 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Д. И. И.

С. Т. Г.

Марин Цвятков Атанасов

24.08.2022 09:00

№ 002 Наказателно отделение

9

Търговско дело

668 / 2021

Община Кубрат

ЕКО 2015 ЕООД

Тони Кръстев

24.08.2022 10:30

№ 105 Търговско отделение

10

ЧНД

693 / 2022

Затвор - Варна

И. Г. Д.

Петър Митев

24.08.2022 14:00

№ 109 Наказателно отделение

11

НОХД

543 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, С. И. Д., Л. Д. П., Г. В. П., Д. Г. П., К. Г. Д., Г. А. Х.

И. В. М., С. П. Д.

Марин Цвятков Атанасов

30.08.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

12

НОХД

543 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, С. И. Д., Л. Д. П., Г. В. П., Д. Г. П., К. Г. Д., Г. А. Х.

И. В. М., С. П. Д.

Марин Цвятков Атанасов

30.08.2022 11:00

№ 109 Наказателно отделение

13

Търговско дело

511 / 2022

ЕЛ СИС - ВАРНА ЕООД

 

Светлана Тодорова

31.08.2022 10:00

№ 105 Търговско отделение

14

Търговско дело

464 / 2022

АЛДО ЛУКСОРИ ЕООД

 

Пламен Атанасов Атанасов

31.08.2022 13:30

№ 105 Търговско отделение

15

НОХД

573 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, А. Д. И., А. Р. М., А. А. Р., Ф. Р. М.

Ю. С. Т.

Трайчо Георгиев Атанасов

01.09.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

16

НОХД

678 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Г. Н. М.

П. С. С.

Трайчо Георгиев Атанасов

01.09.2022 13:00

№ 109 Наказателно отделение

17

НОХД

13 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Р. М. Г.

Т. И. В., СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВАРНА ЕАД

Трайчо Георгиев Атанасов

02.09.2022 09:00

№ 109 Наказателно отделение

18

Гражданско дело

2198 / 2021

А. Х. К., Д. М. Ш.

 

Нейко Симеонов Димитров

02.09.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

19

Гражданско дело

795 / 2022

М. В. С., Д. Л. Б.

В. Л. Д.

Нейко Симеонов Димитров

02.09.2022 13:30

№ 103 Гражданско отделение

20

Гражданско дело

590 / 2017

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Р. П. Г., К. И. Х., И. Р. П., А. Р. П.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

02.09.2022 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

21

Гражданско дело

2283 / 2021

Община Кубрат

М. И. П., Д. Ж. Н., И. П. М.

Нейко Симеонов Димитров

02.09.2022 14:30

№ 103 Гражданско отделение

22

Гражданско дело

2925 / 2021

Д. П. Г.

С. К. Н., К. С. Н., Н. С. Н.

Нейко Симеонов Димитров

02.09.2022 15:00

№ 103 Гражданско отделение

23

Гражданско дело

1534 / 2021

Г. Х. Г., Б. П. К., Д. Т. И., В. В. Х., Р. Й. Л., В. М. Ч., П. И. И., Ц. Г. П., П. Д. Ц., М. Н. Д., Е. И. А., М. Я. Д., В. М. С., Д. Н. Т., К. А. А., С. П. К., К. Г. Г., П. Г. Я., А. К. К.

СДРУЖЕНИЕ "ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" Сдружение

Нейко Симеонов Димитров

02.09.2022 15:00

№ 103 Гражданско отделение

 

 

 Съдът си запазва правото да прави промени в графика.