Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

 

 СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 12.04.2024 Г. ДО 26.04.2024 Г.      

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

Гражданско дело

1343 / 2023

П. И. Н.

М. Л. Н.

Геновева Илиева

12.04.2024 09:10

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

2

Търговско дело

132 / 2020

Д. И. М., И. Д. М., С. С. М., В. Д. М.

ДИА СТРОЙ ЕООД, М. П. М.

ТОНИ КРЪСТЕВ

12.04.2024 09:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

3

Гражданско дело

2286 / 2023

К. Р. К.

ОБЩИНА ВАРНА, Държавата, чрез Министъра на земеделието , храните и горите

Геновева Илиева

12.04.2024 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

4

Гражданско дело

704 / 2023

Е. Х. Р., Д. Л. К.

Г. Б. Б.

Геновева Илиева

12.04.2024 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

5

Търговско дело

542 / 2023

НОВО ФИНАНС ООД

Д. М. Д.

Тони Кръстев

12.04.2024 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

6

Въззивно частно наказателно дело

505 / 2024

Я. П. Й., И. С. Т.

 

Трайчо Георгиев Атанасов

12.04.2024 10:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

7

Гражданско дело

660 / 2023

РЕНИТА-ЛУКС ЕООД, И. А. М.

СИТИ ЦЕНТЪР ЕООД

Камелия Василева

12.04.2024 10:15

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

8

Гражданско дело

1657 / 2021

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

И. Х. И., Ю. Е. И., Х. И. Х.

Геновева Илиева

12.04.2024 11:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

9

Гражданско дело

64 / 2023

В. Г. В.

П. Д. И., Г. В. В.

Геновева Илиева

12.04.2024 11:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

10

Частно наказателно дело

334 / 2024

С. И. Д.

П. И. И.

Петър Митев

12.04.2024 11:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

11

Частно наказателно дело

518 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна, В. В. Д.

Р. А. И.

Мая Веселинова Нанкинска

12.04.2024 11:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

12

Наказателно дело от общ характер

1232 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, А. К. А., Я. Н. С.

Б. А. Й., Т. А. К., П. В. Й.

Ерна Якова-Павлова

12.04.2024 13:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

13

Търговско дело

450 / 2023

БУЛГАРГАЗ ЕАД

ТЕЦ ВАРНА ЕАД

Елина Пламенова Карагьозова

12.04.2024 13:15

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

14

Гражданско дело

609 / 2018

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

С. Т. К.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

12.04.2024 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

15

Гражданско дело

2239 / 2023

В. И. С.

Д. А. К.

Нейко Симеонов Димитров

12.04.2024 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

16

Гражданско дело

341 / 2024

Д. И. Д.

Б. Д. Д.

Нейко Симеонов Димитров

12.04.2024 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

17

Гражданско дело

1302 / 2021

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Т. К. Г., Ж. М. С.

Нейко Симеонов Димитров

12.04.2024 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

18

Гражданско дело

1796 / 2022

Е. Х. Ф.

А. . А.

Нейко Симеонов Димитров

12.04.2024 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

19

Търговско дело

629 / 2022

Банка ДСК АД, Г. К. В.

М. Е. З.

Елина Пламенова Карагьозова

12.04.2024 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

20

Гражданско дело

264 / 2023

И. Н. К., К. К. К.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА ЕАД

Нейко Симеонов Димитров

12.04.2024 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

21

Търговско дело

567 / 2023

З. Т. В.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Елина Пламенова Карагьозова

12.04.2024 14:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

22

Търговско дело

131 / 2024

КОМИТИ ЕООД/в ликвидация/, К. К. К.

 

Елина Пламенова Карагьозова

12.04.2024 15:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

23

Гражданско дело

553 / 2023

Н. Г. М.

Л. И. Н.

Нейко Симеонов Димитров

12.04.2024 15:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

24

Търговско дело

92 / 2024

АЛДО СТАДИОНА ЕООД

 

Елина Пламенова Карагьозова

12.04.2024 15:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

25

Въззивно гражданско дело

1964 / 2023

С. Н. В.

СКОБЕЛ ГРУП ООД

Красимир Тодоров Василев

15.04.2024 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

26

Въззивно гражданско дело

455 / 2024

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д. Г. С.

Светла Величкова Пенева

15.04.2024 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

27

Въззивно гражданско дело

288 / 2024

И. С. И.

Г. С. И.

Деница Славова

15.04.2024 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

28

Въззивно гражданско дело

333 / 2024

Д. С. Б.

С. С. М.

Светла Величкова Пенева

15.04.2024 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

29

Наказателно дело от общ характер

412 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

К. В. Г., И. В. Д., М. С. И.

Марин Цвятков Атанасов

15.04.2024 09:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

30

Въззивно гражданско дело

577 / 2024

В. Д. Х.

ОБЩИНА ВАРНА

Деница Славова

15.04.2024 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

31

Наказателно дело от общ характер

1234 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, Р. М. Г., Д. И. И., Н. В. В., СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВАРНА ЕАД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВАРНА ЕАД, Т. И. В.

Станчо Радев Савов

15.04.2024 09:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

32

Търговско дело

173 / 2023

Колект БГ АД, В. Д. С.

И. С. И.

Ралица Цанкова Райкова

15.04.2024 09:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

33

Въззивно гражданско дело

352 / 2024

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

БЪДИС ООД

Красимир Тодоров Василев

15.04.2024 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

34

Въззивно гражданско дело

466 / 2024

К. Д. Д., М. Д. Д., Д. С. Д.

К. М. М.

Деница Славова

15.04.2024 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

35

Въззивно гражданско дело

477 / 2024

Д. С. Д., С. П. Д.

Н. И. К.

Деница Славова

15.04.2024 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

36

Въззивно гражданско дело

552 / 2024

Н. Х. П.

И. В. Й.

Светла Величкова Пенева

15.04.2024 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

37

Наказателно дело от общ характер

415 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

С. М. Ч.

Иваничка Димитрова Славкова

15.04.2024 09:30

Апелативна зала гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

38

Търговско дело

294 / 2023

МАНИЯ ТИЙМ ЕАД

Тодорофф 85 ЕООД, П. Т. Т.

Ралица Цанкова Райкова

15.04.2024 09:45

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

39

Въззивно гражданско дело

56 / 2024

Ц. Г. Ц.

Г. Н. Ц.

Светла Величкова Пенева

15.04.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

40

Въззивно гражданско дело

465 / 2024

А. Н. К.

М. П. К.

Светла Величкова Пенева

15.04.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

41

Наказателно дело от общ характер

364 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

Д. Р. Р.

Яна Панева

15.04.2024 10:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

42

Търговско дело

1991 / 2018

ГИДРАН ООД, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ОБЩИНА ТРЯВНА, Т. Д. И.

ТРЕМА ГРУП ЕООД/В НЕСЪСТ./

МАРИЯ КИРИЛОВА ТЕРЗИЙСКА

15.04.2024 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

43

Въззивно гражданско дело

483 / 2024

М. Н. К., Я. Д. А.

Т. Ж. К., М. С. Я., К. С. Я., И. Д. П., С. Д. П., А. Ц. П., Л. А. С., Е. Ж. П., В. В. Р., Г. А. П.

Константин Димитров Иванов

15.04.2024 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

44

Въззивно гражданско дело

255 / 2024

ДАД ИНВЕСТ 2016 АД

ДЕВНЯ АВТОТРАНС АД, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция , ФС ЕНЕРДЖИ ООД

Константин Димитров Иванов

15.04.2024 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

45

Въззивно гражданско дело

478 / 2024

С. Д. А.

Прокуратура на Република България

мл.с. Станислав Мирославов Ангелов

15.04.2024 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

46

Въззивно гражданско дело

639 / 2024

С. Т. А.

С. С. З.

мл.с. Станислав Мирославов Ангелов

15.04.2024 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

47

Въззивно гражданско дело

2039 / 2023

Г. Д. К., М. Е. К.

И. М. И.

Николай Свиленов Стоянов

15.04.2024 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

48

Въззивно гражданско дело

2499 / 2023

ОМЕГА-НН ЕООД

АГРИКОР ЕООД, НИКОЛАЙ БУРОВ ЕООД, ТД НАП - ВАРНА , Я. Й. Ч., ОБЩИНА ВАРНА, ПОЛАРИС ПРОДУКТ ООД, С.Г.ГРУП ЕАД

Николай Свиленов Стоянов

15.04.2024 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

49

Въззивно гражданско дело

1914 / 2023

С. П. Д.

И. . А.

Николай Свиленов Стоянов

15.04.2024 15:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

50

Наказателно дело от общ характер

497 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

Д. Т. Д.

Петър Митев

15.04.2024 15:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

51

Наказателно дело от общ характер

364 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Ж. Е. Е., Н. Н. Г., Н. С. Г., В. С. Г.

В. В. К.

Петър Митев

16.04.2024 09:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

52

Търговско дело

683 / 2023

МАНЮШИ ЕООД

ДОБРУДЖАНСКИ КЛАС ЕООД /в ликвидация/

Цвета Павлова

16.04.2024 10:15

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

53

Търговско дело

220 / 2023

АГРО ПЛАНТ ИНВЕСТ ЕООД, З. Б. Ж.

АГРО РЕЗЕРВ ЕООД/ в несъстоятелност/

Цвета Павлова

16.04.2024 10:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

54

Търговско дело

143 / 2022

Н. Д. Т.

НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ Сдружение

Цвета Павлова

16.04.2024 11:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

55

Наказателно дело от общ характер

510 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

С. Д. С.

Трайчо Георгиев Атанасов

16.04.2024 11:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

56

Въззивно гражданско дело

132 / 2024

Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ПРОГРЕС"

М. М. П., В. М. С.

Цвета Павлова

16.04.2024 11:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

57

Въззивно гражданско дело

137 / 2024

ЕТ Амбитус - Димитринка Щерева

ЛЕНО АД

Деница Добрева

16.04.2024 11:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

58

Въззивно гражданско дело

227 / 2024

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

С. Ц. Д.

Пламен Атанасов Атанасов

16.04.2024 11:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

59

Въззивно гражданско дело

398 / 2024

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

М. И. Я.

Цвета Павлова

16.04.2024 11:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

60

Въззивно гражданско дело

438 / 2024

Б. Т. Т.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД

Пламен Атанасов Атанасов

16.04.2024 11:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

61

Въззивно гражданско дело

520 / 2024

П. С. Х.

ЕОС МАТРИКС ЕООД

Деница Добрева

16.04.2024 11:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

62

Въззивно гражданско дело

488 / 2024

Р. И. С.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Деница Добрева

16.04.2024 11:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

63

Търговско дело

163 / 2023

АВМОР-ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ООД, И. П. Т.

ВарнаИнвест България ЕООД, В. . .., ЕУРО ЛЕКС ООД

Галина Чавдарова

16.04.2024 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

64

Търговско дело

153 / 2024

МЕЛИТА ТУРС ЕООД/в ликвидация/, З. К. Й.

 

Галина Чавдарова

16.04.2024 15:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

65

Наказателно дело от общ характер

506 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

П. . М.

Трайчо Георгиев Атанасов

17.04.2024 09:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

66

Наказателно дело от общ характер

106 / 2023

Р. Д. М., Софийска градска прокуратура, ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, М. В. Г., К. М. К., В. М. Р., В. И. А., Н. Г. Д., Ц. А. К., К. В. К., И. В. А., Е. В. Г., В. В. К., М. М. П., П. Н. Д., Г. И. Д., Д. П. П., Н. П. П.

С. Х. М.

Румяна Петрова Петрова

17.04.2024 09:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

67

Въззивно гражданско дело

265 / 2024

Б. П. В.

П. Р. П.

Ивелина Владова

17.04.2024 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

68

Търговско дело

750 / 2023

В. Т. Д.

АСТРАЛ КОНСЕПТ ЕООД

Мая Недкова

17.04.2024 09:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

69

Въззивно гражданско дело

1604 / 2023

КАЛИПСО ДВ ООД

К. А. М., КЕЙРОС ЕООД, ОБЩИНА ВАРНА

Иванка Димитрова Дрингова

17.04.2024 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

70

Въззивно гражданско дело

405 / 2024

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Н. Р. И.

Ивелина Владова

17.04.2024 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

71

Въззивно гражданско дело

1894 / 2022

А. А. А., М. С. И.

В. Н. П.

Ирена Николова Петкова

17.04.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

72

Въззивно гражданско дело

188 / 2024

А. И. Т.

М. Н. А., Ж. П. Г., Н. Н. Г.

Ивелина Владова

17.04.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

73

Въззивно гражданско дело

497 / 2024

М. Д. И., К. А. Р., В. О. М.

Д. Г. И.

Ирена Николова Петкова

17.04.2024 10:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

74

Въззивно гражданско дело

428 / 2024

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД

М. А. С.

Тони Кръстев

17.04.2024 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

75

Наказателно дело от общ характер

261 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна, М. В. С.

М. М. П.

Асен Владимиров Попов

17.04.2024 13:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

76

Въззивно гражданско дело

2049 / 2023

Ю. А. Д., ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

К. И. Х.

Тони Кръстев

17.04.2024 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

77

Въззивно гражданско дело

312 / 2024

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

С. Г. И.

Мила Йорданова Колева

17.04.2024 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

78

Гражданско дело

1747 / 2020

КПКОНПИ, КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

С. Д. С., В. Я. Г.

Атанас Василев Славов

17.04.2024 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

79

Гражданско дело

2382 / 2018

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Ф. И. Ю., Я. М. Я.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

17.04.2024 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

80

Гражданско дело

1014 / 2017

К. М. К., КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, П. . П., П. К. П., И. Х. К.

Л. П. Г., ПИ ЕЛ ДЖИ БИЛД ЕООД

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

17.04.2024 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

81

Гражданско дело

2593 / 2022

ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

М. А. С., АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "СТЕФАНОВИ И ПАРТНЬОРИ", Г. С. С.

Атанас Василев Славов

17.04.2024 15:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

82

Гражданско дело

2373 / 2019

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ВАРНА, КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

И. В. Г., Б. Д. Г., М. И. Г., В. И. Г.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

17.04.2024 16:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

83

Търговско дело

130 / 2024

К. К. К., ВЕСЛОГ ТРЕЙДИНГ ЕООД/в ликвидация/

 

Деница Добрева

18.04.2024 09:40

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

84

Търговско дело

603 / 2023

И. С. П., Р. М. П., Д. С. К., П. Г. Р.

АНТАРЕС ИНВЕСТ ЕООД

Деница Добрева

18.04.2024 09:50

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

85

Гражданско дело

1296 / 2019

М. А. А., КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Г. Н. Ч., Г. Д. Ч.

МИХАИЛ ПЕТКОВ МИХАЙЛОВ

18.04.2024 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

86

Търговско дело

650 / 2023

Н. М. А., ЗД "БУЛ ИНС" АД

ЗД "БУЛ ИНС" АД, Т. Р. Т.

Деница Добрева

18.04.2024 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

87

Наказателно дело от общ характер

275 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

Д. Н. А.

Иваничка Димитрова Славкова

18.04.2024 10:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

88

Гражданско дело

319 / 2023

ГИТЕКС ЕООД

ЕТ МАРИЦА-М-БОРИС МИХАЛКОВ

Михаил Михайлов

18.04.2024 10:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

89

Наказателно дело от общ характер

370 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

О. М. М.

Деян Иванов Денев

18.04.2024 10:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

90

Гражданско дело

501 / 2018

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

С. А. Г., Д. С. Г., С. С. А., Д. С. А.

МИХАИЛ ПЕТКОВ МИХАЙЛОВ

18.04.2024 11:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

91

Частно наказателно дело

430 / 2024

Пробационна служба - Варна

А. В. П.

Стоян Константинов Попов

18.04.2024 11:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

92

Въззивно наказателно дело от частен характер

1697 / 2023

Я. П. Й., Н. Б. А.

С. Я. Ш.

Даниела Михайлова

18.04.2024 11:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

93

Частно наказателно дело

503 / 2024

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЕРМАНИЯ

 

Станчо Радев Савов

18.04.2024 11:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

94

Частно наказателно дело

502 / 2024

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЕРМАНИЯ

 

Станчо Радев Савов

18.04.2024 11:40

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

95

Въззивно наказателно дело от общ характер

708 / 2022

Б. М. Х., З. А. З., В. П. Я., Х. П. Х., М. В. Г., Р. Б. Л.

 

Светлозар Георгиев Георгиев

18.04.2024 13:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

96

Търговско дело

46 / 2024

М. С. К., М. Р. М.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД

Пламен Атанасов Атанасов

18.04.2024 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

97

Търговско дело

11 / 2024

ОДЕСОССТРОЙ ООД

ПЕРИНОВ И СИНОВЕ ЕООД

Пламен Атанасов Атанасов

18.04.2024 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

98

Търговско дело

1014 / 2020

И. А. А.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД

Пламен Атанасов Атанасов

18.04.2024 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

99

Гражданско дело

483 / 2017

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Ж. И. И., Б. Д. К.

КАМЕЛИЯ ДИЯНОВА ВАСИЛЕВА

18.04.2024 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

100

Търговско дело

649 / 2023

Ю. М. С.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Пламен Атанасов Атанасов

18.04.2024 14:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

101

Въззивно наказателно дело от общ характер

165 / 2024

М. Д. С.

 

Светлозар Георгиев Георгиев

18.04.2024 14:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

102

Гражданско дело

1886 / 2019

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Р. К. А., ЕВРО КОМФОРТ ЕООД, Р. О. А.

КАМЕЛИЯ ДИЯНОВА ВАСИЛЕВА

18.04.2024 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

103

Въззивно наказателно дело от частен характер

216 / 2024

П. П. К.

 

Светлозар Георгиев Георгиев

18.04.2024 15:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

104

Гражданско дело

1851 / 2022

К. Т. К.

М. В. К.

Камелия Василева

18.04.2024 15:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

105

Гражданско дело

164 / 2024

Е. А. Г.

К. И. Г.

Геновева Илиева

19.04.2024 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

106

Гражданско дело

2014 / 2023

П. П. Ф.

Г. Б. М., В. М. С.

Геновева Илиева

19.04.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

107

Наказателно дело от общ характер

1473 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, Окръжна прокуратура - Разград, Е. Й. Е., М. В. Т.

Ш. А. К.

Светлозар Георгиев Георгиев

19.04.2024 10:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

108

Гражданско дело

1343 / 2023

П. И. Н.

М. Л. Н.

Геновева Илиева

19.04.2024 11:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

109

Гражданско дело

2314 / 2019

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

С. Н. А., Д. С. А., Н. С. А., С. Е. А., С. А. А.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

19.04.2024 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

110

Гражданско дело

1606 / 2022

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

А. Д. В., П. Н. К.

Нейко Симеонов Димитров

19.04.2024 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

111

Гражданско дело

322 / 2023

ГИТЕКС ЕООД

Й. М. Й., Д. С. Й.

Нейко Симеонов Димитров

19.04.2024 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

112

Гражданско дело

590 / 2017

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

А. Р. П., К. И. Х., И. Р. П., Р. П. Г.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

19.04.2024 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

 

     Съдът си запазва правото да прави промени в графика.