Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 15.11.2019 г. до 22.11.2019 г.          

  

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело No 1722/2019, X състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

Н.И.Ч.,
Д.С.С.,
Е.С.Ч.

М.В.Г.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

15.11.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

2

Търговско дело No 511/2016, V състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Б.Н.Б.

ГАМОР ООД/ В НЕСЪСТ./,
УЛЪЙБКА ЕООД,
СДРУЖЕНИЕ БРАНШОВИ ЩИТ,
А.Л.Е.

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

15.11.2019 9:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

3

Гражданско дело No 836/2019, X състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Н.П.К.,
Й.И.К.

Д.З.А.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

15.11.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

4

Гражданско дело No 646/2019, X състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

В.Г.Г.

Б.К.Б.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

15.11.2019 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

5

Търговско дело No 1282/2019, I състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА-КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД-КЛОН ВАРНА

ХЕПИНЕС 79 ООД

Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

15.11.2019 13:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

6

Търговско дело No 1831/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ДЕЖЕ ЕООД /В ЛИКВИДАЦИЯ/,
Г.П.Г.

 

Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

15.11.2019 13:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

7

Търговско дело No 222/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Г.В.Г.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

15.11.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

8

Търговско дело No 1059/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

СИМЕ ЕКО ПРОПЪРТИ ЕООД

КАМУЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД,
Б.Т.С.,
М.Н.С.,
К.Т.С.

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

15.11.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

9

Търговско дело No 508/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

К.И.Р.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

15.11.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

10

Търговско дело No 1172/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

МИЛМЕКС ООД

ГЛОБУЛ ДИСТРИБЮШЪН ГРУП ЕООД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

15.11.2019 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

11

Гражданско дело (В) No 1808/2019, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

К.С.С.

Д.Р.Я.

Председател и докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

18.11.2019 9:00

12

Гражданско дело (В) No 1976/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С.П.Д.

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

18.11.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

13

Гражданско дело (В) No 1452/2019, I състав

Делба

В.С.М.,
М.С.Г.

П.С.М.,
С.М.М.,
П.М.И.,
С.Г.И.,
Б.В.М.,
В.Д.М.,
Л.С.И.,
Е.А.Г.,
Я.А.К.,
Г.А.Х.,
М.А.М.,
В.В.К.,
В.Д.К.,
Д.С.Б.,
А.С.Б.,
Л.-8.-Е.К. ЕТ

Председател:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

18.11.2019 9:30

14

Гражданско дело (В) No 1957/2019, I състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

Ф.Б.К.,
ЕЛ-ЕЙ КОМЕРС ЕООД

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЖК ПОРТ ПАЛАС

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

18.11.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

15

Гражданско дело (В) No 1967/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Д.Т.П.

П.Т.С.,
Г.С.Я.,
С.С.С.,
СПЕДСТРОЙ ЕООД

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

18.11.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

16

НОХД No 841/2019, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

А.Н.В.

Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

18.11.2019 9:30 до 12:00, Зала НЗ - 1

17

Гражданско дело (В) No 1294/2019, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Н.П.К.

П.Н.П.,
Н.Н.П.

Председател и докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

18.11.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

18

Търговско дело No 695/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт

Д.В.Д.

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

18.11.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

19

Търговско дело No 1244/2019, III състав

Иск за установяване нищожност или недопустимост на вписването, или несъществуване на вписано обстоятелство

Р.Ш.,
Й.Я.

ХИЛ САЙД ООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

18.11.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

20

НОХД No 1033/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Д.В.П.

Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

18.11.2019 10:30 до 12:00, Зала НЗ - 2

21

Търговско дело No 186/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Г.П.С.

МИЛИНВЕСТ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
К.Т.П.Д.

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

18.11.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

22

Търговско дело No 1453/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ЮРОЛИНК ФАЙНАНШЪЛ ГРУП ООД

 

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

18.11.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

23

НОХД No 1218/2019, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА,
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

М.Х.А.

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

18.11.2019 13:00 до 15:00, Зала НЗ - 2

24

Гражданско дело (В) No 1556/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С.Д.П.

Докладчик:
ФИЛИП С. РАДИНОВ

18.11.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

25

Гражданско дело (В) No 1565/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Б.С.П.

Докладчик:
ФИЛИП С. РАДИНОВ

18.11.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

26

Гражданско дело (В) No 1746/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Г.И.Г.

Докладчик:
ФИЛИП С. РАДИНОВ

18.11.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

27

Гражданско дело (В) No 1566/2019, IV състав

Искове за недействителност на правни сделки

В.З.М.,
Т.З.М.,
В.В.К.

ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Докладчик:
ФИЛИП С. РАДИНОВ

18.11.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

28

Гражданско дело (В) No 1634/2019, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Н.В.Д.,
В.Г.Р.

М.П.А.

Председател и докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

18.11.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

29

Гражданско дело (В) No 1665/2019, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

М.Х.Б.,
М.Ф.Б.

М.И.А.,
Е.М.А.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

18.11.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

30

Гражданско дело (В) No 1872/2019, IV състав

Искове по ЗЗДискр.

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Н.И.Д.

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

18.11.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

31

Гражданско дело (В) No 1873/2019, IV състав

Искове по ЗУЕС

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ Х-Л СИЛВЪР БИЙЧ КОРПУС Б

ШАЙЛОК ЕООД

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

18.11.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

32

Гражданско дело (В) No 396/2019, IV състав

Делба

Ю.И.Ю.

Д.И.Ю.,
Е.И.Ю.,
Ш.И.Т.

Председател:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА
Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

18.11.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

33

Гражданско дело (В) No 1735/2019, IV състав

Делба

Т.С.Т.

В.А.К.

Докладчик:
ФИЛИП С. РАДИНОВ

18.11.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

34

Гражданско дело (В) No 1747/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ОБЩИНА ВАРНА

Й.М.П.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

18.11.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

35

Гражданско дело (В) No 1777/2019, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Д.Т.К.

В.В.Д.,
И.М.Д.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

18.11.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

36

Търговско дело No 689/2019, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

ВЪРШЕЦ МИЛК ЕООД

МАНГЛЕ ИНВЕСТМЪНТ ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
ЛА ПЛАЯ ДЕ СЕРХИО

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

18.11.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

37

Гражданско дело (В) No 1415/2019, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

П.Й.Г.

П.Г.С.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

18.11.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

38

Търговско дело No 1300/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

З.К.З.

Г.Д.П.

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

18.11.2019 15:30

39

Търговско дело No 257/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.Н.И.,
Г.П.С.

МИЛИНВЕСТ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
В.Б.М.,
Т.К.О.,
Е.С.М.,
И.К.О.

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

18.11.2019 15:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

40

Търговско дело No 257/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.Н.И.,
Г.П.С.

МИЛИНВЕСТ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
В.Б.М.,
Т.К.О.,
Е.С.М.,
И.К.О.

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

18.11.2019 15:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

41

НОХД No 1106/2019, I състав

Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

К.Ц.Ц.

Докладчик:
СТАНЧО Р. САВОВ

19.11.2019 9:30 до 12:00, Зала НЗ - 1

42

Гражданско дело (В) No 1867/2019, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Д.К.К.

М.Д.В.К.

Председател и докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

19.11.2019 10:00

43

Търговско дело No 1893/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ АД

АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КЪМПАНИ ЛИМИТЕД

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

19.11.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

44

Търговско дело No 420/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Ц.Г.А.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

19.11.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

45

Търговско дело No 669/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

М.Х.А.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

19.11.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

46

Търговско дело No 238/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.Д.А.

РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

19.11.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

47

Търговско дело No 1637/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ДЕТ-2000 ЕООД

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

19.11.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

48

Гражданско дело (В) No 1915/2019, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.Д.С.

М.К.С.,
Д.П.С.

Докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

19.11.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

49

Гражданско дело (В) No 1930/2019, V състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

С.К.П.

С.В.Г.

Докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

19.11.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

50

Търговско дело (В) No 1391/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Х.О.Д.

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

19.11.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

51

Търговско дело (В) No 1538/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А.В.И.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

19.11.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

52

Търговско дело (В) No 1569/2019, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

КИРОВ ВБ ЕООД

Т.К.С.

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

19.11.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

53

Търговско дело (В) No 1579/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Й.П.М.

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

19.11.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

54

Търговско дело (В) No 1608/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД

В.П.П.

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

19.11.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

55

Търговско дело (В) No 1619/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Й.Д.Й.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

19.11.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

56

Гражданско дело (В) No 1738/2019, V състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "МИЛАНА-3"

М.В.А.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

19.11.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

57

Гражданско дело (В) No 1874/2019, V състав

Искове за недействителност на правни сделки

М.П.И.

А.Б.С.,
И.Н.Л.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

19.11.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

58

Гражданско дело (В) No 1896/2019, V състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НАДЕЖДА ДЕНЧЕВА

К.А.С.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

19.11.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

59

Търговско дело (В) No 1352/2019, I състав

Искове по КЗ

ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД

СПЕДИЯ ЕООД

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

19.11.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

60

Търговско дело (В) No 1423/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

БОНОЙЛ ООД

МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС ООД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

19.11.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

61

Търговско дело (В) No 1588/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

П.Д.С.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

19.11.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

62

Търговско дело (В) No 1606/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

А.К.П.

БЪЛГАРИЯ ЕР АД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

19.11.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

63

Търговско дело (В) No 1720/2019, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Д.С.Д.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

19.11.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

64

Гражданско дело (В) No 1468/2019, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

И.Н.М.

И.С.Й.

Председател и докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

19.11.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

65

Търговско дело (В) No 408/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

РАДАР ООД,
БИ ХЕПИ ЕООД

 

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

19.11.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

66

Търговско дело (В) No 1285/2019, I състав

Павлов иск

И.Н.Д.,
Ж.И.Д.

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

Председател и докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

19.11.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

67

Търговско дело (В) No 1402/2019, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ-98 ЕООД

ИЗВОРОВО АГРО ЕООД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

19.11.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

68

Търговско дело (В) No 1448/2019, I състав

Искове за недействителност на правни сделки

МИГ-МАРКЕТ ООД

А.Г.Ч.

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

19.11.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

69

Търговско дело (В) No 1527/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

В.Х.Б.

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Председател и докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

19.11.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

70

Гражданско дело (В) No 1259/2019, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Н.С.К.

И.П.Т.

Председател:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА
Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

19.11.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

71

Гражданско дело (В) No 1570/2019, V състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Б.Д.К.

С.Н.Ш.

Председател и докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

19.11.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

72

Гражданско дело (В) No 1633/2019, II състав

Искове за недействителност на правни сделки

Р.С.А.

С.С.К.

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

20.11.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

73

Гражданско дело (В) No 1942/2019, II състав

Облигационни искове между съсобственици

С.Г.Щ.

Е.Д.Т.

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

20.11.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

74

Гражданско дело (В) No 1975/2019, II състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД - ППП ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Д.И.Х.

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

20.11.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

75

Гражданско дело (В) No 2016/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С.И.Д.,
Н.Д.Д.,
И.Д.Д.

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

20.11.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

76

Търговско дело No 584/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Р.Д.Г.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

20.11.2019 9:30

77

Гражданско дело (В) No 2475/2018, II състав

Делба

А.К.П.

М.К.П.,
Н.Г.П.

Председател:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

20.11.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

78

Търговско дело No 671/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЛАКПРОМ АД

АНТИКОР - ВАРНА ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

20.11.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

79

Търговско дело No 1599/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ХМБ ЕКСПРЕС ООД

АЛТ ГРУП ООД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

20.11.2019 11:00

80

Търговско дело (В) No 935/2019, II състав

Искове по КЗ

ЗК ЛЕВ ИНС АД

П.Л.М.

Председател и докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

20.11.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

81

Търговско дело (В) No 1416/2019, II състав

Искове по КЗ

Г.К.К.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
НАСУФ ИСМАЛ

20.11.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

82

Търговско дело (В) No 1503/2019, II състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Н.Г.Р.,
Д.А.Р.

МИГ-МАРКЕТ ООД

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
НАСУФ ИСМАЛ

20.11.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

83

Търговско дело (В) No 1551/2019, II състав

Искове по КЗ

ЗК ЛЕВ ИНС АД

С.Ц.Д.

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

20.11.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

84

Търговско дело (В) No 1572/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕОС МАТРИКС ЕООД

И.П.Л.,
К.Т.Л.

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
НАСУФ ИСМАЛ

20.11.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

85

Гражданско дело No 1837/2017, VI състав

Искове по ЗУЕС

А.Ж.Й.

Ц.Й.Ж.

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

20.11.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

86

ЧНД No 1034/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

А.В.В.,
ВОП

Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ

20.11.2019 14:00, Зала НЗ - 1

87

Търговско дело (В) No 1284/2019, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ-98 ЕООД

ИЗВОРОВО АГРО ЕООД

Председател и докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

20.11.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

88

Търговско дело (В) No 1332/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Г.П.Г.

Председател и докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

20.11.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

89

Търговско дело (В) No 1390/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Б.А.Ю.

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

20.11.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

90

Търговско дело (В) No 1477/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕОС МАТРИКС ЕООД

С.А.Н.

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

20.11.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

91

ЧНД No 1234/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

М.С.Е.,
ВОП

Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

20.11.2019 14:15 до 14:30, Зала НЗ - 1

92

Гражданско дело No 2611/2018, VI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

АТЛАНТ ООД

ЧСИ СТАНИМИРА ДАНОВА

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

20.11.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

93

ЧНД No 1235/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

Р.Б.И.,
ВОП

Докладчик:
УЛЯНА К. САВАКОВА

20.11.2019 14:30, Зала НЗ - 1

94

Търговско дело (В) No 1280/2019, II състав

Искове по КЗ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД

ОБЩИНА АКСАКОВО

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

20.11.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

95

Търговско дело (В) No 1299/2019, II състав

Искове по КЗ

ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Д.К.К.

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

20.11.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

96

Търговско дело (В) No 1461/2019, II състав

Искове за недействителност на правни сделки

А.Н.С.,
О.А.С.

МИГ-МАРКЕТ ООД

Председател и докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

20.11.2019 14:30

97

Търговско дело (В) No 1511/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ

А.З.Н.

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

20.11.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

98

Търговско дело (В) No 1541/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

С.П.Б.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

20.11.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

99

Гражданско дело No 735/2019, VI състав

Вещни искове

Г.А.К.

ОБЩИНА ВАРНА

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

20.11.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

100

Гражданско дело No 2673/2018, XI състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Ж.А.Д.,
Г.Ж.Д.

Ж.Г.Н.,
Г.Ж.П.

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

21.11.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

101

ВЧНД No 1131/2019, I състав

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДЕВНЯ,
ВОП

 

Председател:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ
Докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

21.11.2019 9:00, Зала НЗ - 1

102

ВАНД No 1154/2019, I състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
ВОП

Е.Г.Л.

Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

21.11.2019 9:00, Зала НЗ - 1

103

ВНОХД No 1187/2019, I състав

Обсебване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
К.М.М.,
В.Б.Н.,
ВОП

А.А.В.

Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

21.11.2019 9:00, Зала НЗ - 1

104

Гражданско дело No 2316/2018, XI състав

Искове по ЗОДОВ

Г.С.Н.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

21.11.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

105

ВАНД No 1209/2019, I състав

Производства по приложението на чл.78а НК

А.В.М.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Председател и докладчик:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ

21.11.2019 10:00, Зала НЗ - 1

106

Гражданско дело No 326/2019, XI състав

Вещни искове

И.Х.Я.

Х.Ц.Д.,
С.В.Д.

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

21.11.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

107

Търговско дело No 870/2018, I състав

Иск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял

К.Д.Д.

РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

21.11.2019 10:30

108

Гражданско дело No 1357/2019, XI състав

Искове по ЗОДОВ

Х.Р.И.

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

21.11.2019 10:45, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

109

Търговско дело No 175/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ГРИЙН ПАРК ЕООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЗДРАВЕЦ ТУР ЕООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

21.11.2019 11:00

110

Гражданско дело No 211/2019, XI състав

Вещни искове

С.И.А.,
Е.А.Х.,
М.А.А.,
А.А.С.

ИНВЕСТБАНК АД

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

21.11.2019 11:15, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

111

ЧНД No 1182/2019, I състав

Производство по чл. 451 от НПК

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ ВАРНА

П.А.Г.,
ВОП

Докладчик:
СТОЯН К. ПОПОВ

21.11.2019 11:30 до 12:00, Зала НЗ - 2

112

Търговско дело No 748/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ФАИЪР ООД

ЕМИ ЕЛЕКТРИК ООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

21.11.2019 11:30

113

Търговско дело No 39/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

С.К.С.,
Г.К.С.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

21.11.2019 13:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

114

Гражданско дело No 722/2019, IX състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

К.Г.М.

И.Г.И.Д.,
Ж.Х.Д.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

21.11.2019 13:30

115

ВНОХД No 1111/2019, I състав

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

Н.А.Д.

ВОП

Председател и докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

21.11.2019 13:30 до 14:30, Зала НЗ - 1

116

ВНОХД No 1135/2019, I състав

Квалифицирани състави на телесна повреда

К.В.И.,
К.Г.Й.,
К.Н.А.,
А.Ю.А.

 

Председател:
АСЕН В. ПОПОВ
Докладчик:
СТОЯН К. ПОПОВ

21.11.2019 13:30 до 14:30, Зала НЗ - 1

117

ВАНД No 1183/2019, I състав

Производства по приложението на чл.78а НК

П.Я.Т.

ВОП

Председател:
АСЕН В. ПОПОВ
Докладчик:
СТОЯН К. ПОПОВ

21.11.2019 13:30 до 14:30, Зала НЗ - 1

118

Търговско дело No 338/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Г.П.Г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

21.11.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

119

Гражданско дело No 1418/2019, IX състав

Искове по ЗОДОВ

А.П.В.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

21.11.2019 14:00

120

ВНОХД No 1093/2019, I състав

Квалифицирани състави на измама

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДЕВНЯ,
ВОП

Ж.Й.Н.

Председател и докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

21.11.2019 14:00, Зала НЗ - 1

121

Гражданско дело No 1728/2018, IX състав

Павлов иск

Х.К.К.

Р.С.П.,
К.Х.К.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

21.11.2019 14:30

122

Гражданско дело No 2811/2018, IX състав

Облигационни искове между съсобственици

С.К.С.

С.К.И.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

21.11.2019 14:30

123

Гражданско дело No 1109/2019, IX състав

Вещни искове

Г.Т.И.,
А.Т.Д.,
Д.И.Т.,
А.И.М.

П.Й.С.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

21.11.2019 14:30

124

Търговско дело No 927/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ИНВЕСТБАНК АД

АПРИОРИ ЕКСПОРТ ЕООД,
Е.Д.Е.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

21.11.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

125

НОХД No 1257/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

А.К.С.

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

22.11.2019 9:00, Зала НЗ - 1

126

Търговско дело No 1756/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.С.В.,
К.Т.В.

КТМ ЕКС ЕООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

22.11.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

127

Търговско дело No 1987/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.Н.С.

В.П.П.,
АРСЕНАЛ ЕООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

22.11.2019 10:00

128

НОХД No 1042/2018, I състав

Квалифицирани състави на убийство

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

К.Т.Т.,
Г.Г.М.

Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

22.11.2019 10:30 до 17:00, Зала НЗ - 1

129

Търговско дело No 735/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

М.Ф.Л.

ЕНТЕРПРАЙЗ КОНСУЛТИНГ ЕООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

22.11.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

130

Гражданско дело No 64/2019, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

С.С.С.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

22.11.2019 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

131

Търговско дело No 830/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ТД НАП ГР. ВАРНА

КРАМЕР ЦЕНТЪР ЕООД,
КРАМЕР ГРУП АД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

22.11.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

132

Гражданско дело No 362/2019, XII състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

Н.И.М.,
В.М.М.,
С.М.М.

К.М.М.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

22.11.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

133

Гражданско дело No 569/2019, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

П.Д.Б.

К.Ц.Ж.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

22.11.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

134

Гражданско дело No 1311/2019, XII състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

М.Д.С.

С.Г.В.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

22.11.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

135

Гражданско дело No 2612/2018, XII състав

Вещни искове

В.Т.Т.,
Н.Т.Т.

А.В.С.,
С.Н.В.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

22.11.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

136

Гражданско дело No 1947/2019, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Н.Т.Д.

ОБЩИНА ВАРНА

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

22.11.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

 

 

 

 Данните са предварителни. Възможни са промени!