Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 17.09.2018г. до 21.09.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело (В) No 1530/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.Д.Г. Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 17.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
2 Гражданско дело (В) No 1550/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Й.А.Н. Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 17.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
3 Гражданско дело (В) No 1581/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Е.И.С. Докладчик: НЕВИН Р. ШАКИРОВА 17.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
4 Гражданско дело (В) No 1642/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д-М-С ЕООД Докладчик: НЕВИН Р. ШАКИРОВА 17.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
5 Гражданско дело (В) No 1690/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.Б.К. Докладчик: НЕВИН Р. ШАКИРОВА 17.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
6 Гражданско дело (В) No 1860/2018, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КНМ ГРУП ЕООД Докладчик: СВЕТЛА В. ПЕНЕВА 17.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
7 НОХД No 318/2018, I състав Лишаване от живот при професионална непредпазливост ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА И.Ж.В. Докладчик: УЛЯНА К. САВАКОВА 17.9.2018 9:00 до 18.9.2018 17:00, Зала НЗ - 1
8 Гражданско дело (В) No 1138/2017, I състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители А.Н.Н. БО НИКО СТИЛ ООД, ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, П.М.М. Председател и докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 17.9.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
9 Гражданско дело (В) No 1293/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Н.С.Д., К.П.Д. А.М.Н. Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 17.9.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
10 Гражданско дело (В) No 1346/2018, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.З.К., Д.С.К. Д.Д.Г., Д.Д.Н., С.И.Т., Н.И.С., Т.Д.Д. Докладчик: НЕВИН Р. ШАКИРОВА 17.9.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
11 Гражданско дело (В) No 1457/2018, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД С.П.С. Докладчик: СВЕТЛА В. ПЕНЕВА 17.9.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
12 Гражданско дело (В) No 1134/2016, I състав Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО АЙ ЕС АЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ШИПИНГ ЕНД ИНВЕСТМЪНТС /МЕНИ Н.М.Т. Председател: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ Докладчик: СВЕТЛА В. ПЕНЕВА 17.9.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
13 Гражданско дело (В) No 818/2018, I състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение К.И.И., Н.А.И. А.Ф.А. Председател: НЕВИН Р. ШАКИРОВА Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 17.9.2018 10:00
14 Гражданско дело (В) No 1160/2018, I състав Искове за недействителност на правни сделки С.Г.М., Д.М.Т., А.Х.Т., Ц.И.Г., Й.Н.Я. К.А.О. Председател: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ Докладчик: НЕВИН Р. ШАКИРОВА 17.9.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
15 НОХД No 668/2018, I състав Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Н.Г.Й. Докладчик: ДЕЯН И. ДЕНЕВ 17.9.2018 10:30 до 13:30, Зала НЗ - 2
16 Търговско дело No 617/2018, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ГРАНД СИРЕНА ЕООД СИЙ АПАРТМЪНТС ООД Докладчик: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА 17.9.2018 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
17 Търговско дело No 1116/2018, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ДАНИ КАПРИЗ ЕООД /В ЛИКВИДАЦИЯ/, К.Н.Г.   Докладчик: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА 17.9.2018 11:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
18 Гражданско дело (В) No 1204/2018, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КНМ ГРУП ЕООД Докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 17.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
19 Гражданско дело (В) No 1243/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.С.И. Докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 17.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
20 Гражданско дело (В) No 1261/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД ЛАВАНДУЛА 6 ЕООД Докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 17.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
21 Гражданско дело (В) No 1308/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.Г.Й. Докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 17.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
22 Гражданско дело (В) No 1363/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Т.Д.Р. Докладчик: МАЯ НЕДКОВА 17.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
23 Гражданско дело (В) No 1366/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.И.Т. Докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 17.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
24 Гражданско дело (В) No 1404/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.А.М. Докладчик: МАЯ НЕДКОВА 17.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
25 Гражданско дело (В) No 1420/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.И.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Докладчик: МАЯ НЕДКОВА 17.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
26 НОХД No 1456/2017, I състав Квалифицирани състави на убийство ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА К.В.И. Докладчик: ЯНА П. ДИМИТРОВА 17.9.2018 13:30 до 14:30, Зала НЗ - 1
27 Търговско дело No 239/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Д.И.К., И.Г.К. Докладчик: МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА 17.9.2018 13:30
28 Търговско дело No 522/2018, I състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ВАРНА ПРОВАДИЯ-АВТОТРАНСПОРТ 97 ООД Докладчик: МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА 17.9.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
29 Гражданско дело (В) No 807/2018, IV състав Искове за трудово възнаграждение БРАТЯ СЪБЕВИ ЕООД И.Я.А. Председател: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА Докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 17.9.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
30 Гражданско дело No 996/2018, XII състав Вещни искове К.П.Т. Е.Д.К. Докладчик: НЕЙКО С. ДИМИТРОВ 17.9.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
31 Гражданско дело (В) No 1301/2018, IV състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение М.И.Т., С.М.Т. Й.С.М., С.Р.С., Я.Н.К., Д.В.И. Докладчик: МАЯ НЕДКОВА 17.9.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
32 Гражданско дело (В) No 1411/2018, IV състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ А.Й.З. СОК КАМЧИЯ ЕАД Председател и докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 17.9.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
33 Гражданско дело (В) No 1547/2018, IV състав Искове за трудово възнаграждение Д.Н.Д. ДКЦ I - ДЕВНЯ ЕООД Председател и докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 17.9.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
34 Гражданско дело (В) No 1976/2018, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Х.Ю.Х. П.М.А. Докладчик: МАЯ НЕДКОВА 17.9.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
35 Гражданско дело (В) No 1992/2018, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.Й.К. КСУВХ ГЕРГАНА - ДСХ И ДПЛФУ Докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 17.9.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
36 Търговско дело No 1400/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ИВТУР ООД ДИЛОВ ИНВЕСТ ЕООД Докладчик: МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА 17.9.2018 14:00
37 Търговско дело No 1114/2018, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност СОФИЯ КОМЕРС 2011 ЕООД /В ЛИКВИДАЦИЯ/, К.Н.Г.   Докладчик: МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА 17.9.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
38 Гражданско дело (В) No 1240/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Ю.С.А. Председател и докладчик: ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА 18.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
39 Гражданско дело (В) No 1292/2018, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КНМ ГРУП ЕООД Докладчик: ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА 18.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
40 Гражданско дело (В) No 1336/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Б.П.К. Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 18.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
41 Гражданско дело (В) No 1347/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Е.И.В. Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 18.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
42 Гражданско дело (В) No 1421/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Х.Д. Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 18.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
43 Гражданско дело (В) No 1473/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.И.Д. Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 18.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
44 Търговско дело No 334/2018, II състав Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ СИ БИ ЕЙ-ГРУП ЕООД/ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ Докладчик: ЦВЕТА П. ПАВЛОВА 18.9.2018 9:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
45 Гражданско дело (В) No 1281/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Б.Е.К. Докладчик: ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА 18.9.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
46 Гражданско дело (В) No 1342/2018, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Р.К. Р.Д.Р. Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 18.9.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
47 Гражданско дело (В) No 1484/2018, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Б.С. Ж.Т.М., ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 18.9.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
48 Гражданско дело (В) No 1656/2018, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Г.Ж. Х.Ф.Х. Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 18.9.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
49 НОХД No 670/2018, I състав Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Д.С.М. Докладчик: АСЕН В. ПОПОВ 18.9.2018 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 2
50 Търговско дело No 1639/2017, II състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Х.Ю.В., Н.Н.Р. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ Докладчик: ЦВЕТА П. ПАВЛОВА 18.9.2018 9:30
51 Гражданско дело (В) No 1153/2018, III състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители КОМИНВЕСТ АД БОССТИЛ ЕООД, ПАЛМА ХОТЕЛИ ООД, ОБЩИНА ВАРНА Докладчик: ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА 18.9.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
52 Гражданско дело (В) No 1215/2018, III състав Искове за недействителност на правни сделки Е.Т.Д. С.Г.В., С.С.С., М.Д.С., А.Е.С. Докладчик: ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА 18.9.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
53 Гражданско дело (В) No 1349/2018, III състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Н.Г.М. К.Л.К., БАНКА ДСК ЕАД Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 18.9.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
54 Търговско дело No 1730/2017, II състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. АЛБОНА ИНВЕСТ ЕООД ЕР ДЖИ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ООД Докладчик: ЦВЕТА П. ПАВЛОВА 18.9.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
55 Търговско дело No 756/2018, II състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ВАРНА БВИ-6925 ЕООД Докладчик: ЦВЕТА П. ПАВЛОВА 18.9.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
56 Търговско дело No 760/2018, II състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ВАРНА ПРОГРЕС 36 ЕООД Докладчик: ЦВЕТА П. ПАВЛОВА 18.9.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
57 Търговско дело No 1112/2018, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ТОДОРОВ-М6 ЕООД /В ЛИВИДАЦИЯ/, К.Н.Г.   Докладчик: ЦВЕТА П. ПАВЛОВА 18.9.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
58 Търговско дело No 1115/2018, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност МУЛТИ ПС 2000 ЕООД /В ЛИКВИДАЦИЯ/, К.Н.Г.   Докладчик: ЦВЕТА П. ПАВЛОВА 18.9.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
59 Гражданско дело (В) No 1257/2018, III състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители ПОРТ ПАЛАС ВАРНА ЕООД, РОЯЛ ПРОПЪРТИС ЕАД, Г.А.Ш. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, ОБЩИНА ВАРНА, К.Т.К. Докладчик: ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА 18.9.2018 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
60 Търговско дело No 620/2018, I състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ДИСТАЛ ТРЕЙД ООД Докладчик: ГАЛИНА ЧАВДАРОВА 18.9.2018 13:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
61 Гражданско дело (В) No 1427/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Н.В. Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 18.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
62 Гражданско дело (В) No 1454/2018, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КНМ ГРУП ЕООД Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 18.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
63 Гражданско дело (В) No 1483/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Т.П.К. Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 18.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
64 Гражданско дело (В) No 1533/2018, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Е.П.Е. Докладчик: ТАНЯ К. НИКОЛОВА 18.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
65 Гражданско дело (В) No 1546/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Е.И.М. Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 18.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
66 Гражданско дело (В) No 1553/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Л.Т.М. Докладчик: ТАНЯ К. НИКОЛОВА 18.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
67 Гражданско дело (В) No 1619/2018, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КНМ ГРУП ЕООД Докладчик: РОСИЦА С. СТАНЧЕВА 18.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
68 Гражданско дело (В) No 1626/2018, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КНМ ГРУП ЕООД Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 18.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
69 Гражданско дело (В) No 1680/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Н.Д.Д. Докладчик: РОСИЦА С. СТАНЧЕВА 18.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
70 Гражданско дело (В) No 958/2018, V състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство П.А.М. С.Л.М. Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 18.9.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
71 Гражданско дело (В) No 1165/2018, V състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Н.И.Н. Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 18.9.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
72 Гражданско дело (В) No 1589/2018, V състав Искове по ЗОДОВ Е.А.Н. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 18.9.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
73 Гражданско дело (В) No 1595/2018, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Д.Д. Й.Н.С., Д.К.Т., Р.Й.Б., Н.Г.П., А.Г.П., С.Г.Т., Г.Й.Д. Докладчик: РОСИЦА С. СТАНЧЕВА 18.9.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
74 Гражданско дело (В) No 1711/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.И.М. Докладчик: ТАНЯ К. НИКОЛОВА 18.9.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
75 Гражданско дело (В) No 1719/2018, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КНМ ГРУП ЕООД Докладчик: ТАНЯ К. НИКОЛОВА 18.9.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
76 Гражданско дело (В) No 753/2018, V състав Павлов иск В.И.И., Н.Л.П., Н.Г.П. К.Г.Я. Председател и докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 18.9.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
77 Търговско дело No 378/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД Р.Д.С., Я.Й.Я. Докладчик: ГАЛИНА ЧАВДАРОВА 18.9.2018 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
78 Гражданско дело (В) No 1343/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Л.И.Б. Докладчик: МАРИАНА Р. ХРИСТОВА 19.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
79 Гражданско дело (В) No 1348/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.В.К. Докладчик: МАРИАНА Р. ХРИСТОВА 19.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
80 Гражданско дело (В) No 1485/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.Й.Г. Докладчик: НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА 19.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
81 Гражданско дело (В) No 1516/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.Д.Д. Докладчик: НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА 19.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
82 Гражданско дело (В) No 1580/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Е.П.Е. Докладчик: НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА 19.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
83 Гражданско дело (В) No 1629/2018, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КНМ ГРУП ЕООД Докладчик: ИРЕНА Н. ПЕТКОВА 19.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
84 Гражданско дело (В) No 1635/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.Г.Р. Докладчик: ИРЕНА Н. ПЕТКОВА 19.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
85 Гражданско дело (В) No 1637/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.И.Г. Докладчик: НИКОЛА Д. ДОЙЧЕВ 19.9.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
86 НОХД No 824/2018, I състав Квалифицирани състави на убийство ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА К.Н.А. Докладчик: ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА 19.9.2018 9:00 до 12:00, Зала НЗ - 1
87 НОХД No 872/2018, I състав Квалифицирани състави на убийство ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Д.Ж.Ж. Докладчик: ЯНА П. ДИМИТРОВА 19.9.2018 9:00 до 12:00, Зала НЗ - 2
88 Гражданско дело (В) No 1382/2018, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.П.С., Е.П.Д. Ф.С.Т. Докладчик: МАРИАНА Р. ХРИСТОВА 19.9.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
89 Гражданско дело (В) No 1469/2018, II състав Павлов иск В.Н.Р., Л.Н.Й., З.Н.К., Н.И.М., Б.Г.К. Г.Н.К., М.Н.И. Докладчик: ИРЕНА Н. ПЕТКОВА 19.9.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
90 Гражданско дело (В) No 1482/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Щ.Д.К., Е.Ц.И., Д.Щ.К. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Докладчик: НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА 19.9.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
91 Гражданско дело (В) No 1556/2018, II състав Искове за трудово възнаграждение С.С.Ч. БУЛМИНЕРАЛ АД /В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./ Докладчик: МАРИАНА Р. ХРИСТОВА 19.9.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
92 Гражданско дело (В) No 1594/2018, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.Г.Г. Г.М.Я. Докладчик: ИРЕНА Н. ПЕТКОВА 19.9.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
93 Гражданско дело (В) No 1762/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение П.Н.К. КЪЛЕКТОР ЕООД Докладчик: НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА 19.9.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
94 Търговско дело No 1519/2017, III състав Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД МОССТРОЙ ВАРНА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, ИНФИНИТ УЕЛТ КЕПИТЪЛ ИНК Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 19.9.2018 9:45
95 Търговско дело No 582/2018, III състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА БУЛИС-ГМ ЕООД Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 19.9.2018 9:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
96 Гражданско дело (В) No 1897/2018, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Л.М.Д. М.Д.М. Председател: РОСИЦА С. СТАНЧЕВА Докладчик: ИРЕНА Н. ПЕТКОВА 19.9.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
97 Търговско дело No 87/2018, III състав Иск за установяване нищожност или недопустимост на вписването, или несъществуване на вписано обстоятелство В.И.П. ПРОДЕРМА ООД Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 19.9.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
98 Търговско дело No 230/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. П.Й.Д. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 19.9.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
99 Търговско дело No 791/2018, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност КОЛИДЖ ГРУП 16 ЕООД   Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 19.9.2018 10:00
100 Търговско дело No 324/2017, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД, СУПЕРВАЙЗЕР ЕООД ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 19.9.2018 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
101 Търговско дело No 1373/2017, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН ЧЕРНО МОРЕ АД ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ АД Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 19.9.2018 11:30
102 Търговско дело No 1698/2017, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, КОКА КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД, БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД ОСТ ТРЕЙДИНГ ЕООД Докладчик: МАРИН Г. МАРИНОВ 19.9.2018 13:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
103 Гражданско дело No 1359/2018, VI състав Вещни искове ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД К.Н.К. Докладчик: АТАНАС В. СЛАВОВ 19.9.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
104 Търговско дело No 89/2014, I състав Производство по несъстоятелност СЪМЪР МЕНИДЖМЪНТС БАЛЧИК - 2011 ЕООД/ В НЕСЪСТ./, ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   Докладчик: МАРИН Г. МАРИНОВ 19.9.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
105 Търговско дело (В) No 939/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД, А.Р.А.   Председател: МАРИН Г. МАРИНОВ Докладчик: МАРИЯ И. ХРИСТОВА 19.9.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
106 Търговско дело (В) No 1144/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение МАКРОАДВАНС АД Я.Б.И. Председател и докладчик: МАРИН Г. МАРИНОВ 19.9.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
107 Гражданско дело No 998/2018, VI състав Искове по ЗОДОВ М.И.Ж. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик: АТАНАС В. СЛАВОВ 19.9.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
108 Търговско дело (В) No 779/2018, I състав Искове по КЗ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ К.Д.Д. Председател: МАРИЯ И. ХРИСТОВА Докладчик: ОРЛИН Р. ЧАРАКЧИЕВ 19.9.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
109 Търговско дело (В) No 895/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД Е.С.Д. Председател: МАРИЯ И. ХРИСТОВА Докладчик: ДИАНА СТОЯНОВА 19.9.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
110 Търговско дело (В) No 991/2018, I състав Искове по КЗ ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД Б.М.П. Председател: МАРИЯ И. ХРИСТОВА Докладчик: ОРЛИН Р. ЧАРАКЧИЕВ 19.9.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
111 Гражданско дело No 39/2013, VI състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Т.К.В., ВАНДОМ ООД/ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, Н.К.К. Д.С.А., ВАРНАКОМ ЕООД Докладчик: АТАНАС В. СЛАВОВ 19.9.2018 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
112 Търговско дело (В) No 1029/2018, I състав Искове по КЗ ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Д.С.Д. Председател: МАРИЯ И. ХРИСТОВА Докладчик: ДИАНА СТОЯНОВА 19.9.2018 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
113 Търговско дело (В) No 1094/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.Г.Д. СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД Председател: МАРИН Г. МАРИНОВ Докладчик: МАРИЯ И. ХРИСТОВА 19.9.2018 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
114 Търговско дело (В) No 1176/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.А.Т. ЕОС МАТРИКС ЕООД Председател: МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА Докладчик: ДИАНА СТОЯНОВА 19.9.2018 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
115 Търговско дело (В) No 1205/2018, I състав Искове по КЗ А.П.М. ЗАД АРМЕЕЦ АД Председател: МАРИН Г. МАРИНОВ Докладчик: МАРИЯ И. ХРИСТОВА 19.9.2018 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
116 ВНОХД No 705/2018, I състав Кражба ВОП Н.Д.Д. Председател и докладчик: ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ 20.9.2018 9:00, Зала НЗ - 1
117 ВНЧХД No 755/2018, I състав Лека телесна повреда З.М.М. П.Т.Т. Докладчик: КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ 20.9.2018 9:00, Зала НЗ - 1
118 ВЧНД No 821/2018, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Р.Х.Ш. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Председател и докладчик: ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ 20.9.2018 9:00, Зала НЗ - 1
119 ВАНД No 851/2018, I състав Производства по приложението на чл.78а НК С.М.С., ВОП   Докладчик: КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ 20.9.2018 9:00, Зала НЗ - 1
120 ВНОХД No 852/2018, I състав Квалифицирани състави на рекет - чл.213а, ал.2 НК И.Г.Ж. ВОП Докладчик: КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ 20.9.2018 9:00, Зала НЗ - 1
121 ВНОХД No 853/2018, I състав Противозаконно лишаване от свобода по начин, мъчителен и опасен за здравето на пострадалия или продължило повече от две денонощия Д.Д.Д. Т.И.Х., Ш.И.М., Н.Н.А., ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Председател и докладчик: ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ 20.9.2018 9:00, Зала НЗ - 1
122 ВНОХД No 862/2018, I състав Обсебване И.Д.Д. ВОП Председател и докладчик: ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ 20.9.2018 9:00, Зала НЗ - 1
123 ВЧНД No 961/2018, I състав Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, З.Д.М., ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА   Председател и докладчик: ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ 20.9.2018 9:00, Зала НЗ - 1
124 Търговско дело No 937/2017, I състав Иск за обезщетение за вреди, причинени от членове на органи на ТД или други ЮЛ ЕФФЕКТ ЕООД Л.И.К. Докладчик: ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА 20.9.2018 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
125 ВЧНД No 990/2018, I състав Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК С.В.   Председател и докладчик: ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ 20.9.2018 10:00, Зала НЗ - 1
126 Търговско дело No 238/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Д.И.К., И.Г.К. Докладчик: ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА 20.9.2018 10:00
127 ВНОХД No 766/2018, I състав Квалифицирани състави на кражба Я.В.К. ВОП Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ 20.9.2018 10:30, Зала НЗ - 1
128 ВНЧХД No 775/2018, I състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето И.П.Д., И.Н.И.   Председател: ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА Докладчик: ЯНА П. ДИМИТРОВА 20.9.2018 10:30, Зала НЗ - 1
129 ВАНД No 777/2018, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, ВОП М.И.Т. Докладчик: ЯНА П. ДИМИТРОВА 20.9.2018 10:30, Зала НЗ - 1
130 Търговско дело No 17/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Г.Н.Л., Н.Д.Л. Докладчик: ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА 20.9.2018 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
131 ВНЧХД No 513/2018, I състав Обида и квалифицирана обида Е.Ж.П., В.Д.В.   Председател: ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА Докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ 20.9.2018 11:00, Зала НЗ - 1
132 ВНОХД No 859/2018, I състав Палеж по непредпазливост ВОП П.Г.Л., М.Р.К., Е.Х.З., К.И.К., К.Г.Л. Докладчик: ЯНА П. ДИМИТРОВА 20.9.2018 11:00, Зала НЗ - 1
133 Търговско дело No 1774/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Г.Н.Л., Н.Д.Л. Докладчик: ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА 20.9.2018 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
134 ВНОХД No 1378/2017, I състав Склоняване към проституция Е.Т.Д., С.Н.М. ВОП Председател и докладчик: ЯНА П. ДИМИТРОВА 20.9.2018 11:30, Зала НЗ - 1
135 Търговско дело No 73/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД ГЕДИДАР-С ЕООД, Г.М.Д., Д.К.Ф.Д. Докладчик: ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА 20.9.2018 11:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
136 Гражданско дело No 896/2018, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Х.Н.М. В.Ж.Ж. Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 20.9.2018 13:30
137 НОХД No 1156/2017, I състав Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА И.А.Ф. Докладчик: МАЯ В. НАНКИНСКА 20.9.2018 13:30 до 17:00, Зала НЗ - 1
138 Търговско дело No 1550/2017, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. БИЗНЕС ХОТЕЛ ВАРНА ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД Докладчик: СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА 20.9.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
139 Търговско дело No 1792/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД С.Х.И. Докладчик: СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА 20.9.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
140 Гражданско дело No 2334/2017, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.П.Ш. Д.П.П. Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 20.9.2018 14:00
141 Гражданско дело No 1289/2018, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ТРЪСТ ИНВЕСТ ЕООД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 20.9.2018 14:00
142 Търговско дело No 1005/2017, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЛИДО 15А ЕООД ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Докладчик: СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА 20.9.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
143 НОХД No 758/2018, I състав Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА К.Х.Д. Докладчик: СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА 21.9.2018 9:00 до 11:30, Зала НЗ - 1
144 Гражданско дело No 1014/2018, X състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък К.Г.П. Т.Р.Щ. Докладчик: ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА 21.9.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
145 НОХД No 950/2018, I състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ВОП С.Д.И. Докладчик: ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА 21.9.2018 9:30 до 12:00, Зала НЗ - 2
146 Гражданско дело No 1315/2017, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.А.Д. Р.Д.Н., ГРАНД ХИЛ ИНВЕСТ ЕООД Докладчик: ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА 21.9.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
147 Търговско дело No 42/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД СИМИРАМИДА-04 ЕООД, ОСТ ТРЕЙДИНГ ЕООД, С.Т.И., О.Т.И. Докладчик: ТОНИ КРЪСТЕВ 21.9.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
148 Търговско дело No 109/2018, IV състав Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН ОБЗОР ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД//В НЕСЪСТ./, А.С.С. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик: ТОНИ КРЪСТЕВ 21.9.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
149 Търговско дело No 1322/2016, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. МИГ МАРКЕТ ООД, И.А.М. МИЛИНВЕСТ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, Р.К.В. Докладчик: ТОНИ КРЪСТЕВ 21.9.2018 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
150 Търговско дело No 598/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД В.В.П., В.Т.В. Докладчик: ТОНИ КРЪСТЕВ 21.9.2018 10:30
151 Гражданско дело No 2043/2017, X състав Искове, свързани с водене на чужда работа без пълномощие ТОМИ БИЛДИНГ ООД В.В.К. Докладчик: ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА 21.9.2018 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
152 ВНОХД No 757/2018, I състав Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив Н.В.Д., Д.Г.П., Д.В.Б., РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, ВОП С.Г.С. Докладчик: СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА 21.9.2018 11:30, Зала НЗ - 1
153 Търговско дело (В) No 855/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.Н.М. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА 21.9.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
154 Търговско дело (В) No 1052/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД ЕАД И.К.З. Председател: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА Докладчик: СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА 21.9.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
155 Търговско дело (В) No 1058/2018, III състав Искове по КЗ ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ВЕРОНИКА 2007 ЕООД Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА 21.9.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
156 Търговско дело (В) No 1085/2018, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Б.А.Б. Председател и докладчик: СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА 21.9.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
157 Търговско дело (В) No 900/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕР ДЖИ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ООД АЛБОНА ИНВЕСТ ЕООД Председател: СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 21.9.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
158 Търговско дело (В) No 911/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Б.К. БЛЯК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ ЕАД Председател: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 21.9.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
159 Търговско дело (В) No 919/2018, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.Л.Х.П. АВТО - ХИТ КАРЛИТО И.П. ЕООД Председател: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 21.9.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
160 Търговско дело (В) No 1098/2018, I състав Искове по КЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД Председател: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА Докладчик: РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ 21.9.2018 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
161 Търговско дело (В) No 1235/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Р.Я.П. Председател: СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА Докладчик: РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ 21.9.2018 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

Данните са предварителни. Възможни са промени!