Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 15.07.2019 г. до 09.08.2019 г.         

  

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

НОХД No 1042/2018, I състав

Квалифицирани състави на убийство

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

К.Т.Т.,
Г.Г.М.

Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

15.7.2019 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 1

2

Търговско дело No 635/2019, III състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

РИМАКС.КО ЕООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

15.7.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

3

Търговско дело No 194/2019, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Г.Я.С.П.,
Я.А.П.,
Т.Я.П.

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

15.7.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

4

Търговско дело No 1502/2015, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД,
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД,
ГББ ЕПСИЛОН ЕООД,
ФЕРВАЛТУНГСГЕСЕЛШАФТ РУБИН ГМБХ,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
А.Г.Д.,
С.С.Г.,
Д.Р.Я.,
Н.П.Н.,
КММ АД,
МАРИНИМПЕКС ЕООД,
ЕЛС АД,
ФЕРОКОРП ООД,
М.Ж.С.,
Ж.М.С.,
М.С.Д.,
А.А.Д.

ВАРНА ПРО АД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

15.7.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

5

Търговско дело No 1991/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ГИДРАН ООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
ОБЩИНА ТРЯВНА

ТРЕМА ГРУП ЕООД/О ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

15.7.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

6

Гражданско дело (В) No 1198/2019, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

ИНФРА ЕКСПЕРТ АД

М.С.Л.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

16.7.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

7

НОХД No 791/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Г.Г.П.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА

16.7.2019 15:00 до 15:30, Зала НЗ - 1

8

НОХД No 723/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.А.Р.

Докладчик:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ

17.7.2019 9:00 до 10:00, Зала НЗ - 1

9

Гражданско дело (В) No 1038/2019, II състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

К.Т.М.

В.Т.З.

Докладчик:
НИКОЛА Д. ДОЙЧЕВ

17.7.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

10

Гражданско дело (В) No 1127/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

СОЧИ СТАР ООД

ИСКРА 1 ЕООД

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

17.7.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

11

Гражданско дело (В) No 1200/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И.А.П.

Докладчик:
НИКОЛА Д. ДОЙЧЕВ

17.7.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

12

Гражданско дело (В) No 1227/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И.А.Ц.

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

17.7.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

13

Гражданско дело (В) No 1239/2019, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

АГРОТРЕЙД ПЛЕВЕН ООД

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

17.7.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

14

Гражданско дело (В) No 732/2019, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Д.Г.Г.

В.В.Г.

Председател и докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

17.7.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

15

Гражданско дело (В) No 1091/2019, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Р.И.Д.

П.С.П.

Председател и докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

17.7.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

16

ВНОХД No 290/2019, I състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
ВОП

В.Д.Й.

Председател и докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

18.7.2019 9:00, Зала НЗ - 1

17

ВНОХД No 606/2019, I състав

Квалифицирани състави на кражба

П.К.С.,
М.Е.Т.

ВОП

Председател:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ
Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

18.7.2019 9:00 до 9:30, Зала НЗ - 1

18

ВАНД No 709/2019, I състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
ВОП

Г.Л.Я.

Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

18.7.2019 9:00, Зала НЗ - 1

19

ВНОХД No 710/2019, I състав

Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив

И.Д.Д.

А.С.Н.,
ВОП

Председател:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ
Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

18.7.2019 9:00, Зала НЗ - 1

20

ВНОХД No 742/2019, I състав

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

И.М.М.,
Я.Г.Д.

ВОП

Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

18.7.2019 9:00, Зала НЗ - 1

21

Гражданско дело No 626/2019, XI състав

Имуществени отношения между съпрузи

В.Н.П.

Н.Т.П.

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

18.7.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

22

ЧНД No 792/2019, I състав

Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЕРМАНИЯ

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА,
Р.В.Г.

Докладчик:
СТАНЧО Р. САВОВ

18.7.2019 9:30 до 10:00, Зала НЗ - 2

23

Търговско дело No 1404/2013, I състав

Производство по несъстоятелност

БОРИСЛАВОВА И СЪДРУЖНИЦИ АД,
ФЪРСТЛАЙН ЕСТЕЙТС БЪЛГАРИЯ ЕООД/В ЛИКВИДАЦИЯ/,
А.С.С.,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ОБЗОР БИЙЧ КЛУБ ЕООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

18.7.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

24

Гражданско дело No 397/2019, XI състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

МБАЛ СВЕТА АННА-ВАРНА АД

СНЦ БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

18.7.2019 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

25

Търговско дело No 105/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.Н.Х.,
С.А.Х.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

18.7.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

26

ВНОХД No 640/2019, I състав

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

Я.Й.Й.

ВОП

Председател и докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

18.7.2019 13:30, Зала НЗ - 1

27

ВНОХД No 751/2019, I състав

Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
С.Г.К.,
ВОП

С.Ж.С.

Председател и докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

18.7.2019 13:30, Зала НЗ - 1

28

Търговско дело No 1992/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Д.Щ.К.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

18.7.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

29

Търговско дело No 1477/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

И.Г.Д.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

18.7.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

30

Търговско дело No 1673/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Н.П.Л.

ЗК УНИКА АД

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

18.7.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

31

АНД No 729/2019, I състав

Производства по чл. 83а от ЗАНН

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

МЕБЕЛ СТИЛ Д.К. ООД

Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ

18.7.2019 15:00 до 16:00, Зала НЗ - 2

32

НОХД No 766/2019, I състав

Квалифицирани състави на убийство

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Д.С.Ч.

Докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

19.7.2019 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 1

33

Търговско дело No 564/2019, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

ГАЛА ИДЕЯ ЕООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

19.7.2019 9:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

34

Търговско дело No 721/2017, IV състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Д.Л.П.

ПЪДПЪДЪК БЛЕК СИЙ СЪРВИСИЗ ЕООД,
ТС ШОУ ДЖЪМПИНГ ГМБХ

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

19.7.2019 10:00

35

Търговско дело No 74/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ИЛТЕКС ЕООД

ТОРОВЕ БГ ЕООД,
Я.Я.К.,
И.П.Р.,
ИВ И ЯН ООД,
ИВ - ЯН ООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

19.7.2019 10:30

36

Търговско дело No 472/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Н.М.Б.,
Н.В.В.,
К.М.Н.,
Я.И.И.,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
СИСТЕМИ ЗА КОРАБНА НАВИГАЦИЯ ЕООД

Е-САР ООД /В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

19.7.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

37

Търговско дело No 1987/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.Н.С.

В.П.П.,
АРСЕНАЛ ЕООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

19.7.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

38

ЧНД No 714/2019, I състав

Производство по молби за реабилитация

Х.Д.М.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

22.7.2019 13:15 до 13:30, Зала НЗ - 1

39

НОХД No 763/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.Т.С.

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

22.7.2019 13:30 до 15:00, Зала НЗ - 1

40

НОХД No 509/2018, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Р.М.Р.,
Г.Л.Т.,
Н.Я.Д.

Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ

23.7.2019 9:00 до 14:30, Зала НЗ - 1

41

НОХД No 602/2019, I състав

Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

П.Х.П.

Докладчик:
СТАНЧО Р. САВОВ

23.7.2019 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 2

42

Търговско дело No 802/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ЕЛЕМЕНТ ШИПИНГ ООД

 

Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

23.7.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

43

Търговско дело No 687/2017, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ПЛАНЕКС ЕООД,
ЕЛМА-М-ГРУП АД,
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД,
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД,
КОНСОРЦИУМ ПБЕС ООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ ООД

САНО БЪЛГАРИЯ АД/В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

23.7.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

44

Търговско дело No 1560/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ХИПОКРЕДИТ АД

Т.М.Т.,
М.И.М.,
И.Т.М.

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

24.7.2019 10:30

45

НОХД No 217/2019, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ВОП

С.В.М.

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

24.7.2019 11:00 до 12:00, Зала НЗ - 1

46

Търговско дело No 103/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

СИМИРАМИДА-04 ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

24.7.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

47

ЧНД No 794/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

Д.Д.Д.,
ВОП

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

24.7.2019 13:30 до 13:45, Зала НЗ - 1

48

ЧНД No 758/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

В.В.Ц.,
ВОП

Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ

24.7.2019 14:00 до 14:15, Зала НЗ - 1

49

ЧНД No 795/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

Е.А.К.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

24.7.2019 14:15 до 14:30, Зала НЗ - 1

50

НОХД No 721/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Б.К.Б.

Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ

24.7.2019 14:30, Зала НЗ - 2

51

Търговско дело No 1260/2016, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ИНФИНИТ УЕЛТ КЕПИТЪЛ ИНК,
КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД,
ЕКО МАК ВИЛИДЖ ЕООД,
ЛОДЖИКАЛ АДВАНС КОНСТРАКШЪН ЕООД,
Р.Т.С.,
ОБЩИНА ВАРНА,
К.Н.К.,
Е.А.С.,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
Л.АРХ ЧОНЕВА ЕООД,
АГЕНЦИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ООД,
БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕАД,
КОМИНВЕСТ АД,
В.А.Х.,
БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 1 ЕООД

МОССТРОЙ ВАРНА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

25.7.2019 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

52

Търговско дело No 1347/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

МАКСПЛАЙ ООД,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,
В ЕМ ИНВЕСТ ООД

БУЛФОРЕСТ ЕООД

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

25.7.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

53

Гражданско дело (В) No 1302/2019, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Н.Т.В.

ПРИМЕРА М ООД

Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

25.7.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

54

Търговско дело No 1115/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ДЖЕТ КАРГО ЕООД/В ЛИКВИДАЦИЯ/,
Г.П.Г.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

25.7.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

55

Гражданско дело (В) No 1125/2019, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.М.И.

Р.Г.Д.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

29.7.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

56

Гражданско дело (В) No 1143/2019, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Я.Х.Л.

В.Л.Н.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

29.7.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

57

Гражданско дело (В) No 1232/2019, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

А.П.К.

П.А.К.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

29.7.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

58

НОХД No 759/2019, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.В.М.

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

29.7.2019 13:00 до 14:00, Зала НЗ - 1

59

НОХД No 627/2019, I състав

Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

М.Д.Д.

Докладчик:
СТАНЧО Р. САВОВ

31.7.2019 9:30 до 12:00, Зала НЗ - 1

60

ВНОХД No 775/2019, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДЕВНЯ,
А.П.Х.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

 

Председател и докладчик:
СТАНЧО Р. САВОВ

8.8.2019 9:30 до 9:45, Зала НЗ - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данните са предварителни. Възможни са промени!