Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 15.3.2017г. до 31.3.2017г.

Вид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
Гражданско дело No 1296/2016, X състав Запрещение Р.Й.С. С.С.Й. Докладчик: МИРЕЛА О. КАЦАРСКА 17.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 2735/2014, X състав Вещни искове ДЕВНЯ ИНВЕСТ АД ДЕВЕН АД Докладчик: МИРЕЛА О. КАЦАРСКА 17.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1763/2016, V състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ПЕРИЛИС ЕООД Докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА 17.3.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1764/2016, V състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА СИМЕОН ЗАХАРИЕВ-ВАРНА ЕООД Докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА 17.3.2017 10:10, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1492/2016, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Х.Ж.Ж.Л., ТРЕЙД БЪЛГЕРИЯ 2011 ЕООД ЦВЕТЕЛИНА ЕООД Докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА 17.3.2017 10:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 1076/2016, X състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ТЕХКОМСЕРВИЗ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД Докладчик: МИРЕЛА О. КАЦАРСКА 17.3.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 1288/2016, X състав Искове, основани на неоснователно обогатяване АЙ ДЕА ЕАД ОБЩИНА ВАРНА Докладчик: МИРЕЛА О. КАЦАРСКА 17.3.2017 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 2985/2015, X състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ В.В.Ч. Н.К.С., Б.Н.Б. Докладчик: МИРЕЛА О. КАЦАРСКА 17.3.2017 11:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 3401/2015, XII състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Х.Р.Ж. Л.С.Ж. Докладчик: НЕЙКО С. ДИМИТРОВ 17.3.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 845/2016, XII състав Искове за недействителност на гражданско-правни сделки Л.Ю.И. В.Б. Докладчик: НЕЙКО С. ДИМИТРОВ 17.3.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 233/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР.СВИЩОВ УЛ.СИМЕОН ВАНКОВ 8 , Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 20.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 247/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Х.Т.Д. Докладчик: СВЕТЛА В. ПЕНЕВА 20.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 261/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик: СВЕТЛА В. ПЕНЕВА 20.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 306/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик: РОСИЦА С. СТАНЧЕВА 20.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
НОХД No 1405/2016, I състав Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА М.Д.Н. Докладчик: ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА 20.3.2017 9:00 до  14:00, Зала НЗ - 1
Гражданско дело (В) No 149/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Д.Й., И.Д.Ш. И.Н.Ж. Докладчик: СВЕТЛА В. ПЕНЕВА 20.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 180/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Й.К.Д., Г.Й.Д. З.С.Д., С.Д.К., ИНТЕРВАЛ ЕООД, А.Д.К., Ц.Н.К., А.Г.К.К. Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 20.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 286/2017, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ОБЩИНА ВАРНА Г.А.М. Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 20.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1580/2016, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. АЛБОНА ИНВЕСТ ЕООД ЕР ДЖИ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ООД Докладчик: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА 20.3.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1709/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД ИГЛИКА-83 ООД, В.Г.М., В.И.М. Докладчик: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА 20.3.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 1465/2016, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.С.С. И.С.Ц. Председател и докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 20.3.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 404/2017, I състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители О.С.Д. СИТИ ЛИЗИНГ ЕООД Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 20.3.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1320/2016, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. И.В.И. С.С.Г. Докладчик: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА 20.3.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1885/2015, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ПОЛИМЕРИ АД /В НЕСЪСТ/ ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕООД Докладчик: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА 20.3.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 91/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик: АНДОН В. ВЪЛКОВ 20.3.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 229/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик: АНДОН В. ВЪЛКОВ 20.3.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 230/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Р.Д. Докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 20.3.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 241/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик: АНДОН В. ВЪЛКОВ 20.3.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 276/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.И.И. Докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 20.3.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 314/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕН СИ ЕН ДИ ЕООД Докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 20.3.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 340/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение БАКАРДИ КЛУБ ООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Председател и докладчик: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА 20.3.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
НАХД No 169/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Й.И.Т. Докладчик: МАЯ В. НАНКИНСКА 20.3.2017 13:30 до  14:30, Зала НЗ - 2
Гражданско дело (В) No 1820/2016, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ОБЩИНА ВАРНА С.С.С., И.П.Г. Председател: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА Докладчик: АНДОН В. ВЪЛКОВ 20.3.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 2324/2016, IV състав Искове по ЗОДОВ ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ К.К.Р. Председател и докладчик: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА 20.3.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 210/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.М.А. С.М.О., Ш.М.А. Докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 20.3.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 1929/2016, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.К.Т. Н.Ф.Н., Н.Ф.Д. Председател и докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 20.3.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 151/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ПОРТФОЛИО ИНТЕРНЕШИНЪЛ ЕООД Н.Б.С. Председател и докладчик: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА 20.3.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 189/2017, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Е.А.Р. Г.Р.Р. Председател и докладчик: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА 20.3.2017 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 66/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик: ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА 21.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 72/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик: ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА 21.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 121/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик: ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА 21.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 377/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 21.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
НОХД No 938/2016, I състав Престъпления против паричната и кредитна система ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА В.Ж.Ш., Т.И.Д., С.Ш., П.З.Б. Докладчик: ДИМО М. ДИМОВ 21.3.2017 9:00 до 22.3.2017 17:00, Зала НЗ - 1
НОХД No 149/2017, I състав Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Я.Х.Х., З.П.Т. Докладчик: СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА 21.3.2017 9:00 до  17:00, Зала НЗ - 2
Гражданско дело (В) No 33/2017, III състав Имуществени отношения между съпрузи М.С.Б. И.В.И. Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 21.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 78/2017, III състав Облигационни искове между съсобственици Г.М.И. М.П.М., Р.Г.М. Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 21.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 100/2017, III състав Делба И.В.И., Н.С.С. В.В.М., Д.В.П. Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 21.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 1851/2016, III състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители М.Г.Х., Г.М.Х. С.Т.М. Председател: ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 21.3.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 264/2017, III състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Н.П. Н.Т.П. Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 21.3.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело No 401/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФАРКОЛ АД ФАРМА ЛОДЖИК ЕООД, Н.И.Д., И.Х.Ч. Докладчик: ЖАНА И. МАРКОВА 21.3.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело No 615/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ПОЛИМЕРИ АД /В НЕСЪСТ/, ДЕЛТА ГАРД ООД ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ АД Докладчик: ЖАНА И. МАРКОВА 21.3.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 112/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Е.С.Е. Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 21.3.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 124/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 21.3.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 135/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 21.3.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 164/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КОКОЛИНО 06 ЕООД Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 21.3.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1032/2016, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. М.И.К. ЗАД АРМЕЕЦ АД Докладчик: ЖАНА И. МАРКОВА 21.3.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело (В) No 1855/2015, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ТУР-ГРАУНД ЕООД, С.В.Ч. Ю.Г.Т. Председател и докладчик: ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА 21.3.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Частно търговско дело (В) No 81/2017, I състав Възражения - чл. 423 ГПК (II инст. ОС) СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД Р.Р.С. Председател: ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА Докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА 21.3.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело (В) No 163/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД-ДОБРИЧ САЛВЕ ТУР ЕООД Председател: ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА Докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА 21.3.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 277/2017, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. М.Г.Ж. Х.Ф.Х. Докладчик: ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА 21.3.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 429/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.М.Б., С.П.Б. Р.Т.Д. Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 21.3.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 433/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.Д.Т. Б.П.З. Докладчик: ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА 21.3.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело (В) No 988/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДИДЖИТЕЛ ООД А.З.П.Д.П.-Д.-Р.Т.Т. ЕТ Председател: ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА Докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА 21.3.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело (В) No 1744/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Й.Е.Й. СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД Председател: ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА Докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА 21.3.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 140/2017, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. М.Г.Г., М.Е.З. Ж.И.З., Е.В.З. Председател и докладчик: ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА 21.3.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 232/2017, V състав Искове, свързани с водене на чужда работа без пълномощие Н.И.Г., П.С.Г. Т.Д.И., П.Т.М., В.И.М. Докладчик: ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА 21.3.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1886/2015, V състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ПОЛИМЕРИ АД /В НЕСЪСТ/ ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕООД, ДЕВНЯ ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ ЕАД Докладчик: ГАЛИНА ЧАВДАРОВА 21.3.2017 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 305/2017, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Я.Г.И. Докладчик: НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА 22.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 369/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик: НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА 22.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 401/2017, II състав Облигационни искове между съсобственици В.М.П. А.А.К.И. Докладчик: ИРЕНА Н. ПЕТКОВА 22.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 418/2017, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.Д.М. Докладчик: МАРИАНА Р. ХРИСТОВА 22.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 466/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик: НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА 22.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
ЧНД No 233/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) ВОП Ц.В.Ц., НАЧАЛНИК ЗАТВОРА ВАРНА Докладчик: ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА 22.3.2017 9:00 до  9:30, Зала НЗ - 2
Търговско дело No 1195/2016, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Е.С.Д., Д.Г.Б., Ц.Г.Д. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД Докладчик: МАРИЯ И. ХРИСТОВА 22.3.2017 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 437/2017, II състав Делба Т.Н.Я. В.Н.А., С.Н.Н. Докладчик: ИРЕНА Н. ПЕТКОВА 22.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
ЧНД No 215/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ ВАРНА Д.М.Р., ВОП Докладчик: ЯНА П. ДИМИТРОВА 22.3.2017 9:30 до  10:30, Зала НЗ - 2
Гражданско дело (В) No 63/2017, II състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Ш.Х.Т. Н.С.Т. Председател: ИРЕНА Н. ПЕТКОВА Докладчик: НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА 22.3.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 249/2017, II състав Делба М.М.И., Д.М.И., П.Х.Г. П.И.П. Докладчик: НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА 22.3.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 291/2017, II състав Искове за трудово възнаграждение ТОЛИНИ-ВАРНА ЕООД Й.Ж.П. Председател: ИРЕНА Н. ПЕТКОВА Докладчик: МАРИАНА Р. ХРИСТОВА 22.3.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 313/2017, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.В.А. В.В.А., В.А.В., Д.А.В. Докладчик: НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА 22.3.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 1607/2016, VI състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък С.А.И. Е.П.Ф. Докладчик: АТАНАС В. СЛАВОВ 22.3.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
ЧНД No 221/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Д.Д.И., ВОП, НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА Докладчик: ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА 22.3.2017 14:00, Зала НЗ - 2
ЧНД No 259/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА И.В.Д. Докладчик: СТАНЧО Р. САВОВ 22.3.2017 14:00, Зала НЗ - 2
Търговско дело (В) No 83/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД ИМО-РЕНТ ЕООД Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА 22.3.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело (В) No 156/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.В.С. БЛЯК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ ЕАД Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА 22.3.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело (В) No 192/2017, I състав Искове по КЗ ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД А.Ж.Д. Председател: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА Докладчик: СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА 22.3.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
ВНЧХД No 22/2017, I състав Обида и квалифицирана обида Д.В.Р., Х.К.П.   Председател и докладчик: НИКОЛАЙ П. НЕНОВ 23.3.2017 9:00, Зала НЗ - 1
ВНЧХД No 112/2017, I състав Лека телесна повреда И.Д.И., Т.С.Ч.   Председател и докладчик: НИКОЛАЙ П. НЕНОВ 23.3.2017 9:00, Зала НЗ - 1
ВЧНД No 129/2017, I състав Производство по молби за реабилитация Д.Х.Д. ВОП Председател и докладчик: НИКОЛАЙ П. НЕНОВ 23.3.2017 9:00, Зала НЗ - 1
ВНОХД No 197/2017, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Г.Г.Г. ВОП Докладчик: МАРИН Ц. АТАНАСОВ 23.3.2017 9:00, Зала НЗ - 1
Гражданско дело No 739/2015, XI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Т.Д.Р. К.П.Р. Докладчик: РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА 23.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
НОХД No 1371/2016, I състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Д.Д.Г. Докладчик: СТАНЧО Р. САВОВ 23.3.2017 9:30 до  12:00, Зала НЗ - 2
Гражданско дело No 771/2016, XI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.Н.С. В.П.К., П.В.К. Докладчик: РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА 23.3.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
ВНОХД No 870/2016, I състав Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив И.З.К. ВОП Председател: МАЯ В. НАНКИНСКА Докладчик: ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА 23.3.2017 10:30, Зала НЗ - 1
ВНОХД No 101/2017, I състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи С.К.К. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Председател и докладчик: МАЯ В. НАНКИНСКА 23.3.2017 10:30, Зала НЗ - 1
ВНОХД No 183/2017, I състав Неизпълнение на съдебно решение М.А.М. ВОП Докладчик: МАЯ В. НАНКИНСКА 23.3.2017 10:30 до  10:40, Зала НЗ - 1
Гражданско дело No 1853/2016, XI състав Вещни искове С.И.П. К.И.А.Б. Докладчик: РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА 23.3.2017 11:00
Търговско дело No 924/2011, I състав Производство по несъстоятелност АЛУМИНА ДРИЙМ ООД, СТИМЕКС ЕООД, РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД, Р.Д.М., БЕПАНА ЕООД, СИЖИ ЕООД, Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД, В.Ж.Ч., Л.Г.Ж., В.А.К., Ц.Д.С., П.Г.Т., КОРЕКТ-99 ООД, К.П.И., НАП - СОФИЯ ЕКОСТРОЙ КОСТАДИНОВ ЕООД/ В НЕСЪСТ./ Докладчик: ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА 23.3.2017 11:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 714/2002, IX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.М.Н. М.С.В., ПРОКУРАТУРА НА РБ Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 23.3.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 2281/2016, IX състав Запрещение С.И.П. И.С.П. Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 23.3.2017 13:30, АПЕЛАТИВНА ЗАЛА
Гражданско дело No 3685/2013, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-СОФИЯ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 23.3.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 88/2016, IX състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Д.Д.С. К.Е.К., М.Е.К., Д.Е.К. Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 23.3.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 1388/2016, IX състав Искове за недействителност на гражданско-правни сделки Д.П.Б. П.Д.Я., Й.Д.Б., Г.Д.Я. Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 23.3.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело No 60/2012, I състав Производство по несъстоятелност АЛФА БАНК А.Е.-АЛФА БАНК АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ /ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ/ АД, БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, Р.Г.Й., Е.И.Й., Л.Г.Г., Х.П.Г., Л.Д.М., М.Д.М.П., Н.И.П., Р.Т.Т., Р.Г.Т., М.Т.А., К.Р.Р., Х.Р.Р., Р.В.Б., НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, АЛФА БАНКА-КЛОН БЪЛГАРИЯ, А.П.В., Р.К.Р., Н.Г.Ш., ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ОДИСЕЙ 96 ЕООД/ В НЕСЪСТ./ Докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА 23.3.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 2346/2015, IX състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Д.З.Ж. А.Й.Й. Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 23.3.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 2958/2015, IX състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Ж.И.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 23.3.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 2400/2016, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.-Д.Н. ЕТ ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 23.3.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 685/2016, IX състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Б.Г.Г. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 23.3.2017 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
НОХД No 1273/2016, I състав Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА И.Н.И. Докладчик: ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА 24.3.2017 9:00 до  12:00, Зала НЗ - 1
Търговско дело No 1346/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност МАРТИНЕОС ЕООД   Докладчик: ТОНИ КРЪСТЕВ 24.3.2017 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
ЧНД No 1753/2015, I състав Производство по чл. 451 от НПК ПРОБАЦИОННА СЛУЖБА ВАРНА, ВОП В.Д.Д., ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА, ОС ИН СЕКТОР ПРОБАЦИЯ ВАРНА Докладчик: АСЕН В. ПОПОВ 24.3.2017 9:30 до  10:30, Зала НЗ - 2
Търговско дело No 1451/2016, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. АБММ ТРЕЙД ЕООД БУЛАВТО АД Докладчик: ТОНИ КРЪСТЕВ 24.3.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1322/2016, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. МИГ МАРКЕТ ООД, И.А.М. МИЛИНВЕСТ ЕООД /В ЛИКИВИДАЦИЯ/, Р.К.В. Докладчик: ТОНИ КРЪСТЕВ 24.3.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 3607/2012, XII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.М.Н. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Д.И.М., ОД НА МВР ШУМЕН Докладчик: НЕЙКО С. ДИМИТРОВ 24.3.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1502/2014, IV състав Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност при повторност на отменено решение на орган на ТД К.Г.Л., Г.К.Л., С.Г.Л., Н.Г.Б., М.Г.И. СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ АД Докладчик: ДИАНА Д. МИТЕВА 24.3.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело No 417/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ, СТАР ПОСТ ООД КОРЕКТ ИНВЕСТ ГРУП ООД, Б.С.Н., Ц.Г.Н. Докладчик: ДИАНА Д. МИТЕВА 24.3.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 527/2016, XII състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.Д.Т. С.Д.Г. Докладчик: НЕЙКО С. ДИМИТРОВ 24.3.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1066/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Х.Г., Н.Д.М. Докладчик: ДИАНА Д. МИТЕВА 24.3.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 1509/2016, XII състав Вещни искове КОЛИС ЛЕНД ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД ЧЕРНО МОРЕ АД Докладчик: НЕЙКО С. ДИМИТРОВ 24.3.2017 15:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 279/2017, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.С.Ф. Докладчик: СВЕТЛА В. ПЕНЕВА 27.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 364/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД, СМ БГ ЕООД Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 27.3.2017 9:00
Гражданско дело (В) No 403/2017, I състав Искове по ЗОДОВ ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З.С.Т. Докладчик: РОСИЦА С. СТАНЧЕВА 27.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 410/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 27.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 424/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.Т.Г. Докладчик: РОСИЦА С. СТАНЧЕВА 27.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 527/2017, I състав Искове за трудово възнаграждение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик: РОСИЦА С. СТАНЧЕВА 27.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
НОХД No 1173/2016, I състав Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК ВОП Н.Д.Д., Д.С.С., В.И.Г., С.С.П. Докладчик: ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ 27.3.2017 9:00 до  12:00, Зала НЗ - 1
НОХД No 103/2017, I състав Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Ж.Г.Л. Докладчик: ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА 27.3.2017 9:00 до  12:00, Зала НЗ - 2
Гражданско дело (В) No 2364/2016, I състав Искове за трудово възнаграждение ТОЛИНИ-ВАРНА ЕООД И.П.И. Председател: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ Докладчик: СВЕТЛА В. ПЕНЕВА 27.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 2397/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.М.А. Й.Б.Ф. Председател: СВЕТЛА В. ПЕНЕВА Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 27.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1045/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ АМОРЕЯ 16 ООД Докладчик: ДИАНА СТОЯНОВА 27.3.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1749/2016, I състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА БИЛДЕКС ГРУП АД Докладчик: ДИАНА СТОЯНОВА 27.3.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 347/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Р.Х.В. Г.Г.В. Докладчик: СВЕТЛА В. ПЕНЕВА 27.3.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1016/2016, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. К.Д.Д., С.К.С., Д.К.С., Д.Н.Д., Д.Н.Д., И.Г.А. БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ, СПОРТ ГРУП ООД, П.Д.Е. Докладчик: ДИАНА СТОЯНОВА 27.3.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 2137/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.М.Д. Д.А.Т., Г.Я.Т., А.А.Й., Я.А.А. Председател: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 27.3.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 300/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.К.Н. Докладчик: АНДОН В. ВЪЛКОВ 27.3.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 358/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.М.П. Докладчик: МАЯ НЕДКОВА 27.3.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 366/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.С.К. Докладчик: МАЯ НЕДКОВА 27.3.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 425/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик: МАЯ НЕДКОВА 27.3.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 353/2017, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И.С.Д. Е.М.Д. Докладчик: АНДОН В. ВЪЛКОВ 27.3.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 912/2016, IV състав Делба И.М.И. З.М.И., К.М.И. Председател: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА Докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 27.3.2017 14:30
Гражданско дело (В) No 1436/2016, IV състав Искове за трудово възнаграждение С.М.Е. ВАРНА ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ЕООД Председател: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА Докладчик: АНДОН В. ВЪЛКОВ 27.3.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 1575/2016, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.К.Г. Н.С.С., Х.В.С., А.В.С. Председател и докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 27.3.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 184/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 28.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 374/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение П.В.К. ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 28.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
НОХД No 1472/2016, I състав Убийство по чл.115 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Ф.Р.Д. Докладчик: ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА 28.3.2017 9:00 до  17:00, Зала НЗ - 1
Търговско дело No 1205/2016, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. С.В.С. В.-4.-Ц.П. ЕТ Докладчик: ЦВЕТА П. ПАВЛОВА 28.3.2017 9:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 178/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 28.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 193/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 28.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 207/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 28.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 216/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 28.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 237/2017, III състав Искове по ЗОДОВ ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С.Г.И. Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 28.3.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 245/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 28.3.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 268/2017, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 З.В.В. В.М.М. Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 28.3.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело (В) No 541/2017, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Ж.А.К. ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 28.3.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1335/2016, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. В.К.В. ЗД БУЛ ИНС АД Докладчик: ЦВЕТА П. ПАВЛОВА 28.3.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1161/2016, V състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Н.К.Н. Докладчик: ГАЛИНА ЧАВДАРОВА 28.3.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело No 2429/2011, I състав Производство по несъстоятелност С.Д.Б., А.Е.Б., Д.У.Х., Д.Х., СИБАНК ЕАД, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, АЛБЕНА 2000-СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ДЖЪМБО СЪН ЕООД, С.У.С. ГОЛДЕН БЪЛГАРИАН ДЕВЕЛОПЕРС ЕООД/В НЕСЪСТ./ Докладчик: ГАЛИНА ЧАВДАРОВА 28.3.2017 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
НОХД No 326/2016, I състав Лишаване от живот при професионална непредпазливост ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Д.Г.Г., В.С.И. Докладчик: ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА 29.3.2017 9:00 до  17:00, Зала НЗ - 1
НОХД No 1109/2016, I състав Отвличане ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА С.С.Б. Докладчик: АСЕН В. ПОПОВ 29.3.2017 9:00 до  17:00, Зала НЗ - 2
Търговско дело No 2072/2014, I състав Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност при повторност на отменено решение на орган на ТД П.С.И. ГАМОР ООД/ В НЕСЪСТ./ Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 29.3.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело No 649/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.И.Б. БЕЕК ЕООД Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 29.3.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1899/2012, I състав Производство по несъстоятелност М.Д.С. ЕТ, К.Г.И., В.К.П., ЖИВАТА ВОДА ООД, М.Д.С. ЕТ, РЕАЛ АСИСТЪНС МЕНИДЖМЪНТ, КИРОВ СТРОИТЕЛНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ АД, РЬОФИКС ООД, СЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД, ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ ЕАД, БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, МАСТЕР-СТИЙЛ ПРОФАЙЛС АД, БРАМАК ПОКРИВНИ СИСТЕМИ ЕООД, АНТАРЕС ООД СИ БИ ЕЙ-ГРУП ЕООД/ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 29.3.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело (В) No 245/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение НЕВЕН 56 ЕООД М.К.Т. Председател: МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА Докладчик: ТОНИ КРЪСТЕВ 29.3.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело (В) No 170/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИСИКОЛ ЕООД Н.Д.Д., В.Д.Б., Г.П.Д. Председател: МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА Докладчик: АНДОН В. ВЪЛКОВ 29.3.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело (В) No 206/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАЛКАН - СТИЛ ООД К.Ж.С. Председател: МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА Докладчик: ТОНИ КРЪСТЕВ 29.3.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 1781/2016, XI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.И.М. И.Х.Н. Докладчик: РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА 30.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1271/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност АУРИГА БЪЛГАРИЯ ЕООД, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, БОН МАРИН ХОЛДИНГ АД, БОН МАРИН ЛОДЖИСТИК ООД БУЛМИНЕРАЛ АД Докладчик: ДИАНА Д. МИТЕВА 30.3.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 2236/2016, XI състав Вещни искове Г.С.Г., Л.В.Г., ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД Х.Р.С., М.М.М., Р.М.С. Докладчик: РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА 30.3.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 435/2016, XI състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ А.Г.Д., Д.А.Г., Г.А.Г. Р.В.Й., И.В.В., Г.В.Й., Д.С.Й., З.В.Й. Докладчик: РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА 30.3.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 1543/2016, XI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК АД ОБЩИНА ВАРНА Докладчик: РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА 30.3.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1260/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ИНФИНИТ УЕЛТ КЕПИТЪЛ ИНК, КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП, ЕКО МАК ВИЛИДЖ ЕООД, ЛОДЖИКАЛ АДВАНС КОНСТРАКШЪН ООД МОССТРОЙ ВАРНА АД Докладчик: ДИАНА Д. МИТЕВА 30.3.2017 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1453/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД КАР ЕКС БЪЛГАРИЯЕООД, Н.И.Г. Докладчик: СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА 30.3.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело No 746/2016, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Р.Р.Г., Г.Р.В. ЗК ЛЕВ ИНС АД Докладчик: СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА 30.3.2017 14:00
Гражданско дело No 3185/2015, VII състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Р.К.С. А.П.А., П.А.А., Р.А.А. Докладчик: ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА 31.3.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 383/2016, VII състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Р.В.С. ДИПЛОМАТ ДВ ЕООД Докладчик: ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА 31.3.2017 9:00
Гражданско дело No 2124/2016, VII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт Г.Ч.М. О.Ч.М. Докладчик: ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА 31.3.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
НОХД No 207/2017, I състав Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Н.Й.Й. Докладчик: ЯНА П. ДИМИТРОВА 31.3.2017 9:30 до  16:30, Зала НЗ - 1
Гражданско дело No 2215/2016, VII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ОБЩИНА ВАРНА УЛТИМИ ЕООД Докладчик: ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА 31.3.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1084/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА-РАДОСТ ООД, УЛЪЙБКА ЕООД, А.Л.Е. РЕНТАЛ ЕООД Докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА 31.3.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Търговско дело No 1085/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА-РАДОСТ ООД, УЛЪЙБКА ЕООД, А.Л.Е. НДК ООД Докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА 31.3.2017 10:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 1270/2016, VII състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО К.Ж.К., Т.Д.Д., С.Ж.К., ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ ЕООД, ДЖЪНГЪЛ ООД, ВАРНА ПАРАДАЙС ООД Докладчик: ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА 31.3.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Търговско дело No 588/2016, I състав Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН П.С.И., ГАМОР ООД/ В НЕСЪСТ./ УЛЪЙБКА ЕООД Докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА 31.3.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 617/2016, VII състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ П.Д.П., Д.А.П. П.А.К., Д.И.К. Докладчик: ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА 31.3.2017 11:00
Гражданско дело No 2497/2016, VII състав Искове по ЗОДОВ Н.Д.М. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик: ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА 31.3.2017 11:30
Гражданско дело No 819/2016, XII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.В.Н., Д.С.Н. ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД Докладчик: НЕЙКО С. ДИМИТРОВ 31.3.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
Гражданско дело No 1544/2016, XII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Д.Д. Т.Д.А. Докладчик: НЕЙКО С. ДИМИТРОВ 31.3.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА