Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 15.08.2017г. до 31.08.2017г.

 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаНасрочване на делото
1 Гражданско дело (В) No 1634/2017, V състав Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО В.Л.К. НГХНИ "КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" 16.8.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
2 ЧНД No 958/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Г.В.П.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА
16.8.2017 11:00, Зала НЗ - 1
3 ЧНД No 959/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)   В.П.В.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА
16.8.2017 11:00, Зала НЗ - 1
4 ЧНД No 980/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Е.И.Н.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА
16.8.2017 11:00, Зала НЗ - 1
5 НОХД No 992/2017, I състав Квалифицирани състави на пране на пари ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА А.Т.А. 16.8.2017 11:40 до 12:30, Зала НЗ - 1
6 Търговско дело No 615/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ПОЛИМЕРИ АД /В НЕСЪСТ/,
ДЕЛТА ГАРД ООД,
Г.И.С.,
Д.П.П.
ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ АД/В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./ 17.8.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
7 Търговско дело No 615/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ПОЛИМЕРИ АД /В НЕСЪСТ/,
ДЕЛТА ГАРД ООД,
Г.И.С.,
Д.П.П.,
Н.Й.Б.,
Е.З.Б.
ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ АД/В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./ 17.8.2017 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
8 Търговско дело No 615/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ПОЛИМЕРИ АД /В НЕСЪСТ/,
ДЕЛТА ГАРД ООД,
Г.И.С.,
Д.П.П.,
Н.Й.Б.,
Е.З.Б.,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ АД/В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./ 17.8.2017 11:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
9 Гражданско дело (В) No 1731/2017, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Т.Т.А. С.Г.С. 22.8.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
10 НОХД No 1222/2016, I състав Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА В.С.Ч. 23.8.2017 10:30, Зала НЗ - 1
11 ЧНД No 960/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)   Й.Ж.Ж.,
ВОП,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА
23.8.2017 14:00, Зала НЗ - 1
12 ЧНД No 971/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА А.А.М.,
ВОП
23.8.2017 14:00 до 14:30, Зала НЗ - 1
13 ЧНД No 972/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА,
ВОП
Р.И.Р. 23.8.2017 14:00, Зала НЗ - 1
14 ЧНД No 976/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА С.Г.И.,
ВОП
23.8.2017 14:00, Зала НЗ - 1
15 ЧНД No 979/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)   В.П.Ф.,
ВОП,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА
23.8.2017 14:00, Зала НЗ - 1
16 ЧНД No 967/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Д.И.С.,
ВОП
23.8.2017 14:15, Зала НЗ - 1
17 ЧНД No 981/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА,
ВОП
М.Т.Т. 23.8.2017 14:30, Зала НЗ - 1
18 Гражданско дело (В) No 1386/2017, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение И.Р.В. Р.М.В. 30.8.2017 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

Данните са предварителни. Възможни са промени!