Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 18.01.2019г. до 25.01.2019г.    

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело No 2518/2018, X състав

Искове по ЗОДОВ

Д.К.М.

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

18.1.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

2

НОХД No 1279/2018, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

А.Т.Т.

Докладчик:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ

18.1.2019 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 1

3

Гражданско дело No 1232/2018, X състав

Вещни искове

ДИГА 2 АД

С.С.С.,
С.С.Т.,
С.Н.С.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

18.1.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

4

Търговско дело No 1789/2018, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

ИВСТАН ЕООД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

18.1.2019 9:50, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

5

Гражданско дело No 4/2018, X състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Т.И.Е.

К.А.Е.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

18.1.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

6

НОХД No 1412/2018, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.В.Н.

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

18.1.2019 10:00 до 11:00, Зала НЗ - 2

7

Търговско дело No 1083/2018, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
А.Й.М.

ЕВРОСТАР 2006 ООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

18.1.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

8

Търговско дело No 627/2018, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

АУРИГА БЪЛГАРИЯ ЕООД,
В.Л.Б.

ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД,
САНО И ПИ СИ ЕООД/В НЕСЪСТ./

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

18.1.2019 10:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

9

Гражданско дело No 2733/2017, X състав

Вещни искове

Т.И.М.,
Е.В.Б.

Г.Т.Б.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

18.1.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

10

Търговско дело No 273/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

А.Г.И.Б.

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

18.1.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

11

Търговско дело No 137/2018, I състав

Иск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял

Т.Р.Р.

ЯДКИ МАРАЯ ЕООД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

18.1.2019 10:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

12

Търговско дело No 1568/2018, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

КАМИ-2008-3 ЕООД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

18.1.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

13

Търговско дело No 1581/2018, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

СТОРМ 06 ЕООД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

18.1.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

14

Търговско дело No 1584/2018, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

ВИОЛА-79 ЕООД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

18.1.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

15

Търговско дело No 435/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

М.Й.М.

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

18.1.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

16

Търговско дело No 647/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Р.С.П.

ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

18.1.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

17

Търговско дело No 786/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД,
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД,
М.С.С.

ЛЕНД ЛОГИСТИК ЕООД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

18.1.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

18

НОХД No 1354/2018, I състав

Квалифицирани състави на контрабанда

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Р.М.П.,
К.М.М.

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

21.1.2019 9:30 до 10:30, Зала НЗ - 1

19

Търговско дело No 702/2018, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

И.С.И.

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

21.1.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

20

Търговско дело No 879/2018, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД

В И К ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

21.1.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

21

Търговско дело No 934/2018, III състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

МОРСКО КАЗИНО ЕАД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
МОРСКА ГРАДИНА ВАРНА ЕАД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

21.1.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

22

Търговско дело No 1247/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

ЧЕРНО МОРЕ АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

21.1.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

23

Търговско дело No 1279/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

БУЛТРЕЙД 2002 ООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

21.1.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

24

Търговско дело No 1004/2018, III състав

Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност при повторност на отменено решение на орган на ТД

Х.И.М.

АВТОИНВЕСТ 94 ООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

21.1.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

25

Търговско дело No 439/2018, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ИМОТИ БЪЛГАРИЯ ООД

ЗАД АРМЕЕЦ АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

21.1.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

26

Търговско дело No 2059/2013, I състав

Производство по несъстоятелност

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
НОРКО ЛТД,
О.М.РАЗВИТИЕ ЕООД,
ОРКИД МЕНИДЖМЪНТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД,
ДЖИ ЕМ СЕКЮРИТИ ЕООД,
ОРКИД СИЙСАЙД АПАРТМЕНТС ЕООД,
ХИДРОСТРОЙ АД,
АСЕНКО ЕООД,
АСЕНКО 04 ЕООД,
Н.А.К.,
О.В.К.,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
ОРКИД КЕПИТЪЛ ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД

ОРКИД ГАРДЪНС ВАРНА ЕООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

21.1.2019 11:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

27

Търговско дело No 1499/2017, IV състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

Г.Й.И.,
М.К.О.

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

21.1.2019 13:30

28

Търговско дело No 1084/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

П.Г.А.

НОВА АГРО-1 ЕООД,
П.Н.Г.,
ГРИЙН ТРЕЙД 2009 ООД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ /,
А.Б.Р.,
ГРЕЙН СТОР ВАРНА ЕООД,
Г.Я.К.

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

21.1.2019 14:00

29

Търговско дело No 1991/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ГИДРАН ООД

ТРЕМА ГРУП ЕООД

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

21.1.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

30

Гражданско дело (В) No 2420/2018, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В.П.С.

Докладчик:
ТАНЯ К. НИКОЛОВА

22.1.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

31

Гражданско дело (В) No 2467/2018, III състав

Искове по ЗОДОВ

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Т.С.А.

Докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

22.1.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

32

Гражданско дело (В) No 2503/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

В.Б.П.

Т.М.И.

Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

22.1.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

33

Гражданско дело (В) No 2523/2018, III състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

КНМ ГРУП ЕООД

Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

22.1.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

34

Гражданско дело (В) No 2765/2018, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

СИСТЕМА ЗА АГРОПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ ЕООД

Д.И.Ж.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

22.1.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

35

Гражданско дело (В) No 2502/2018, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ЕНЕА АД

АИППМДП - Д-Р ПРЕСИЯН КРЪСТЕВ ЕООД,
ЧСИ ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ЯНКОВА

Докладчик:
ТАНЯ К. НИКОЛОВА

22.1.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

36

Гражданско дело (В) No 2515/2018, III състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

КНМ ГРУП ЕООД

Докладчик:
ТАНЯ К. НИКОЛОВА

22.1.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

37

Гражданско дело (В) No 2574/2018, III състав

Делба

Т.В.Н.

ТЕДИ 2007 ЕООД,
К.Г.М.

Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

22.1.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

38

Гражданско дело (В) No 2807/2018, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

А.Г.А.

Г.А.Ж.

Докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

22.1.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

39

НОХД No 1082/2018, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Д.Н.В.

Докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

22.1.2019 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 2

40

Гражданско дело (В) No 2375/2018, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

А.Х.И.

Д.М.Б.И.

Докладчик:
ТАНЯ К. НИКОЛОВА

22.1.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

41

Гражданско дело (В) No 9/2019, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

С.К.С.

С.С.С.

Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

22.1.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

42

ЧНД No 1457/2018, I състав

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

В.Г.Г.

Докладчик:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА

22.1.2019 10:00 до 10:15, Зала НЗ - 1

43

Гражданско дело (В) No 2403/2018, III състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

КНМ ГРУП ЕООД

Докладчик:
ТАНЯ К. НИКОЛОВА

22.1.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

44

НОХД No 668/2018, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Н.Г.Й.

Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

22.1.2019 10:30 до 15:00, Зала НЗ - 1

45

Търговско дело No 15/2018, IV състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.Д.Б.

ПРО КРЕДИТ БАНК/БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

22.1.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

46

Търговско дело No 645/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.К.М.

М.К.Б.

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

22.1.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

47

Гражданско дело (В) No 2524/2018, V състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

КНМ ГРУП ЕООД

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

22.1.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

48

Гражданско дело (В) No 2693/2018, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Я.Й.Я.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

22.1.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

49

Гражданско дело (В) No 2727/2018, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

И.Н.З.

Г.И.З.

Докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

22.1.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

50

Търговско дело (В) No 1738/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МЕРКУРИЙ-ПАШАНОВ ООД

ЕКО КОМФОРТ 33 ЕООД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

22.1.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

51

Търговско дело (В) No 1824/2018, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

И.П.К.

ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

22.1.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

52

Търговско дело (В) No 1829/2018, I състав

Искове по КЗ

К.К.И.

ЗД БУЛ ИНС АД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

22.1.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

53

Гражданско дело (В) No 2125/2018, V състав

Делба

С.С.С.

К.Б.К.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

22.1.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

54

Гражданско дело (В) No 2692/2018, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П.Д.П.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

22.1.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

55

Гражданско дело (В) No 2736/2018, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

КНМ ГРУП ЕООД

Докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

22.1.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

56

Търговско дело (В) No 1385/2018, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД,
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ВЕНТУС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

22.1.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

57

Търговско дело (В) No 1489/2018, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Я.Д.П.,
П.Т.П.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

22.1.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

58

Търговско дело No 1438/2017, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Б.П.В.

ЗЕАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

22.1.2019 15:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

59

Търговско дело No 1933/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ВИА БИЛДИНГ 09 ЕООД

 

Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

22.1.2019 15:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

60

Гражданско дело (В) No 2594/2018, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М.И.Д.

Докладчик:
МАРИАНА Р. ХРИСТОВА

23.1.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

61

Гражданско дело (В) No 2664/2018, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В.Р.К.

Докладчик:
НИКОЛА Д. ДОЙЧЕВ

23.1.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

62

Гражданско дело (В) No 2712/2018, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Х.К.Х.

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

23.1.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

63

Гражданско дело (В) No 2791/2018, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Р.Л.Г.,
П.Л.П.

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

23.1.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

64

Гражданско дело (В) No 18/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Е.Х.А.

Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

23.1.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

65

НОХД No 318/2018, I състав

Лишаване от живот при професионална непредпазливост

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

И.Ж.В.

Докладчик:
УЛЯНА К. САВАКОВА

23.1.2019 9:00 до 13:30, Зала НЗ - 1

66

НОХД No 1413/2018, I състав

Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Д.А.С.

Докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

23.1.2019 9:00 до 11:30, Зала НЗ - 2

67

Гражданско дело (В) No 2485/2018, II състав

Делба

Ж.М.П.

К.Ж.Н.,
П.Ж.П.,
Н.Ж.Х.,
Й.С.Т.,
Ж.Т.Я.,
В.Д.В.

Докладчик:
МАРИАНА Р. ХРИСТОВА

23.1.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

68

Гражданско дело (В) No 2593/2018, II състав

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НА

В.Х.В.

Докладчик:
НИКОЛА Д. ДОЙЧЕВ

23.1.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

69

Гражданско дело (В) No 2654/2018, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

М.Х.М.

С.Д.В.,
Д.Л.В.,
М.С.В.

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

23.1.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

70

Гражданско дело (В) No 10/2019, II състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД

Х.И.П.

Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

23.1.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

71

Гражданско дело (В) No 2379/2018, II състав

Делба

М.В.П.

Л.Ц.П.,
С.С.П.

Докладчик:
МАРИАНА Р. ХРИСТОВА

23.1.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

72

Гражданско дело (В) No 2475/2018, II състав

Делба

А.К.П.

М.К.П.,
Н.Г.П.

Докладчик:
НИКОЛА Д. ДОЙЧЕВ

23.1.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

73

Гражданско дело (В) No 2681/2018, II състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

А.Б.А.

Г.Х.Г.

Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

23.1.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

74

Гражданско дело (В) No 2067/2018, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Г.С.Л.

М.В.Т.

Председател и докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

23.1.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

75

НОХД No 318/2018, I състав

Лишаване от живот при професионална непредпазливост

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

И.Ж.В.

Докладчик:
УЛЯНА К. САВАКОВА

23.1.2019 13:30 до 17:00, Зала НЗ - 2

76

ЧНД No 1445/2018, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

 

С.А.С.,
ВОП,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ

23.1.2019 14:00 до 14:10, Зала НЗ - 1

77

Търговско дело (В) No 1852/2018, I състав

Искове по КЗ

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

23.1.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

78

Търговско дело (В) No 1928/2018, III състав

Искове по КЗ

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

А.И.Д.

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

23.1.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

79

Търговско дело (В) No 1934/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

С.П.С.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

23.1.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

80

Търговско дело (В) No 3/2019, I състав

Искове по КЗ

ЗД ЕВРОИНС АД

ВЕРОНИКА 2007 ЕООД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

23.1.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

81

Търговско дело (В) No 1744/2018, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

РУМСТОВИЛ АКТИВ ООД

ВЮРДИГЕС АЛТЕРН ЕООД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

23.1.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

82

Търговско дело (В) No 1761/2018, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

К.А.У.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ФЕСТА АПАРТМЪНТС ПОМОРИЕ

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

23.1.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

83

ВАНД No 1366/2018, I състав

Производства по приложението на чл.78а НК

ВОП

В.К.Х.

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

24.1.2019 9:00, Зала НЗ - 1

84

ВНОХД No 1443/2018, I състав

Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта

И.М.Х.

ВОП

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

24.1.2019 9:00 до 9:30, Зала НЗ - 1

85

ВАНД No 4/2019, I състав

Производства по приложението на чл.78а НК

В.Д.Д.

 

Председател и докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

24.1.2019 9:00, Зала НЗ - 1

86

Търговско дело No 1518/2017, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД

МОССТРОЙ ВАРНА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
Л.АРХ ЧОНЕВА ЕООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

24.1.2019 9:00

87

Търговско дело No 801/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ГЛОБО ЕНЕРДЖИ ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

24.1.2019 10:30

88

Търговско дело No 794/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

МАРК 2 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

24.1.2019 11:00

89

Търговско дело No 870/2018, I състав

Иск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял

К.Д.Д.

РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

24.1.2019 11:30

90

ЧНД No 9/2019, I състав

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

П.Д.Д.

ВОП

Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

24.1.2019 13:00 до 13:15, Зала НЗ - 1

91

Гражданско дело No 2604/2018, IX състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Д.Й.Х.

Н.Н.А.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

24.1.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

92

ВНЧХД No 775/2018, I състав

Лека телесна повреда без разстройство на здравето

И.П.Д.,
И.Н.И.

 

Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ
Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

24.1.2019 13:30, Зала НЗ - 1

93

ВНОХД No 1332/2018, I състав

Средна телесна повреда

К.Т.Т.

М.Т.Б.,
ВОП

Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ

24.1.2019 13:30, Зала НЗ - 1

94

Търговско дело No 833/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Ж.Д.Г.

ЗАД АРМЕЕЦ АД

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

24.1.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

95

ВНЧХД No 1357/2018, I състав

Лека телесна повреда

В.Г.В.,
Д.П.Е.

 

Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

24.1.2019 14:00, Зала НЗ - 1

96

ВНОХД No 1380/2018, I състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

А.М.А.

ВОП

Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

24.1.2019 14:00, Зала НЗ - 1

97

Гражданско дело No 3294/2015, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

П.Х.М.

Д.И.В.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

24.1.2019 14:30

98

ВНОХД No 6/2019, I състав

Кражба

О.Р.Ю.

ВОП

Докладчик:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА

24.1.2019 14:30 до 14:45, Зала НЗ - 1

99

Търговско дело No 1731/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

Й.И.Л.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

24.1.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

100

Гражданско дело No 2163/2018, IX състав

Облигационни искове между съсобственици

Н.А.Я.

В.Г.С.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

24.1.2019 15:00

101

Търговско дело No 743/2018, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт

Й.Т.Н.,
Н.Н.Н.,
Н.Т.В.

БАНКА ДСК ЕАД

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

24.1.2019 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

102

Търговско дело No 1904/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ОБКОВ ИНВЕСТ АД,
Х.Г.В.

 

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

24.1.2019 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

103

Гражданско дело No 2317/2018, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

С.Й.С.

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Докладчик:
ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА

25.1.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

104

НОХД No 1411/2018, I състав

Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Д.Н.С.

Докладчик:
РУМЯНА П. ПЕТРОВА

25.1.2019 9:00 до 11:00, Зала НЗ - 2

105

Гражданско дело No 2316/2018, VII състав

Искове по ЗОДОВ

Г.С.Н.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА

25.1.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

106

НОХД No 670/2018, I състав

Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Д.С.М.

Докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

25.1.2019 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 1

107

Търговско дело No 1278/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

БУЛТРЕЙД 2002 ООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

25.1.2019 9:30

108

Гражданско дело No 1806/2017, VII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Т.Н.Г.,
Б.Д.Г.,
М.П.Д.

С.С.,
БОЛКАН ИНВЕСТМЪНТ ЕНД ЛАНД ЕООД

Докладчик:
ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА

25.1.2019 10:00

109

Търговско дело No 886/2009, I състав

Производство по несъстоятелност

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
МАСТЪР ФИЙД ЕООД,
БРАТЯ АНГЕЛОВИ ООД,
ТЕХРА НАТУРЕЛА ООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
БИЗНЕСПАРК МАНОЛЕ ООД,
А.Д.Д.,
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД,
УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ЕАД,
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД,
ЕВРОКОМПАКТ ЕООД,
АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

ПТИЦЕКЛАНИЦА АД/ В НЕСЪСТ./

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

25.1.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

110

Гражданско дело No 718/2018, VII състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

ВЕНЕРА ИНВЕСТМЪНТС ООД

С.И.С.

Докладчик:
ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА

25.1.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

111

Търговско дело No 569/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

ВАРНА ОЙЛ 1 ООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

25.1.2019 10:30

112

Гражданско дело No 3127/2015, VII състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

К.Б.Ш.

А.В.Е.Ш.,
ГИФТА АД,
ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО И ИНВЕСТИИ ЕООД

Докладчик:
ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА

25.1.2019 10:45

113

Гражданско дело No 2529/2018, VII състав

Искове по ЗОДОВ

Р.И.Г.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА

25.1.2019 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

114

Търговско дело No 472/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Н.М.Б.,
Н.В.В.,
К.М.Н.

Е-САР ООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

25.1.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

115

Гражданско дело No 2552/2018, VII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

И.П.В.,
Д.К.В.

Х.Л.Г.,
Р.Х.Г.

Докладчик:
ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА

25.1.2019 11:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

116

Гражданско дело No 83/2016, XII състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Н.Г.П.

Р.Н.Т.,
И.Н.В.,
М.К.К.Г.,
К.К.Ж.,
Н.Д.Б.,
Х.Д.М.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

25.1.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

117

Гражданско дело No 156/2018, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Ф.Ч.Ф.

П.К.К.,
Р.В.К.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

25.1.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

118

Гражданско дело No 845/2016, XII състав

Искове за недействителност на гражданско-правни сделки

Л.Ю.И.

В.Б.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

25.1.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

 

 

Данните са предварителни. Възможни са промени!