Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 13.09.2019 г. до 20.09.2019 г.            

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

ЧНД No 1019/2019, I състав

Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО АВСТРИЯ

Д.Т.Т.,
ВОП

Докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

13.9.2019 10:00, Зала НЗ - 2

2

Гражданско дело No 2061/2018, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

РОСИНИ -ХРИСТОВ ООД

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

13.9.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

3

НОХД No 691/2019, I състав

Убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

М.С.П.

Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ

13.9.2019 13:30, Зала НЗ - 1

4

Гражданско дело No 328/2019, XII състав

Искове по ЗОДОВ

М.Б.И.

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

13.9.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

5

Гражданско дело No 2600/2018, XII състав

Искове за недействителност на гражданско-правни сделки

В.Д.К.

Г.Н.Т.,
Р.К.Д.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

13.9.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

6

Гражданско дело No 104/2019, XII състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

Х.Р.А.

Ж.В.Н.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

13.9.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

7

НОХД No 651/2019, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

К.И.П.

Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ

13.9.2019 15:30 до 17:00, Зала НЗ - 1

8

НОХД No 405/2019, I състав

Квалифицирани състави на убийство

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

В.К.А.

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

16.9.2019 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 1

9

Търговско дело No 1413/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

АГРОБЛОК ЕООД

ФРЕЯ-ВАРНА ООД

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

16.9.2019 9:20, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

10

Търговско дело No 485/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Р.Н.К.

ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

16.9.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

11

Търговско дело No 398/2019, II състав

Иск за установяване нищожност или недопустимост на вписването, или несъществуване на вписано обстоятелство

Е.И.Н.,
Н.И.Н.,
З.И.Н.,
Г.И.Г.

НОВОТЕХ-95 ООД

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

16.9.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

12

Търговско дело No 433/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.И.Р.

ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

16.9.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

13

Търговско дело No 181/2019, II състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

Р.С.Д.

БОРДИ ООД

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

16.9.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

14

Гражданско дело (В) No 1237/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М.Б.В.

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

16.9.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

15

Гражданско дело (В) No 1347/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С.Д.Д.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

16.9.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

16

Гражданско дело (В) No 1367/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

16.9.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

17

Гражданско дело (В) No 1095/2019, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

М.П.А.

Р.Н.В.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

16.9.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

18

Гражданско дело (В) No 1149/2019, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Ц.М.Ц.,
П.И.М.,
И.М.Р.,
С.К.П.,
Д.Д.И.,
С.С.М.,
Т.Й.И.,
К.Й.И.

Д.К.Д.,
Р.Х.Д.,
М.Д.М.,
Г.Й.М.

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

16.9.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

19

Гражданско дело (В) No 1165/2019, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

В.Н.В.

Х.Н.Н.

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

16.9.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

20

Гражданско дело (В) No 920/2019, IV състав

Делба

Г.С.М.

Л.В.Б.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

16.9.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

21

Търговско дело No 12/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

АУТО РЕНИ ЕООД

ЗАД АРМЕЕЦ АД

Докладчик:
МАРИН Г. МАРИНОВ

16.9.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

22

Гражданско дело (В) No 1050/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Г.Д.К.

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАНЯ К. НИКОЛОВА

17.9.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

23

Гражданско дело (В) No 1074/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П.К.С.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАНЯ К. НИКОЛОВА

17.9.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

24

Гражданско дело (В) No 1075/2019, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

ОБЩИНА ВАРНА

Т.И.К.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

17.9.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

25

Гражданско дело (В) No 1173/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Х.К.П.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ВЕЛИКО ХРИСТОВ 47

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАНЯ К. НИКОЛОВА

17.9.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

26

Гражданско дело (В) No 1340/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М.Г.Г.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

17.9.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

27

НОХД No 216/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Й.Р.Р.

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

17.9.2019 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 1

28

Гражданско дело (В) No 1036/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

И.К.З.

Докладчик:
ТАНЯ К. НИКОЛОВА

17.9.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

29

Гражданско дело (В) No 1051/2019, III състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Д.В.И.

З.Я.П.,
С.В.П.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАНЯ К. НИКОЛОВА

17.9.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

30

Гражданско дело (В) No 1153/2019, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

В.П.В.

П.В.П.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

17.9.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

31

Гражданско дело (В) No 2776/2018, III състав

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

В.П.Б.,
ВИ БИ ЕМ ДИ ЛИМИТИД

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД,
М.Л.А.,
И.А.А.,
МЕЛИТА ХОЛИДЕЙЗ ЕООД,
ОЛИМП 2000 ЕООД,
МАРИОН ЕООД,
ТД НА НАП - ВАРНА,
ОБЩИНА ВАРНА,
АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

17.9.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

32

Гражданско дело (В) No 407/2019, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Д.В.Т.,
Н.Д.В.,
К.В.Б.,
Р.М.Щ.

К.Т.К.,
В.Т.Г.

Председател:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

17.9.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

33

Гражданско дело (В) No 1435/2019, III състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д.М.А.

Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

17.9.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

34

Търговско дело No 94/2018, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Е.В.Н.,
Н.А.Н.

ЧЕРТАСИГ-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АД

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

17.9.2019 10:00

35

Търговско дело No 942/2019, II състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

СПЛИТ ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

17.9.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

36

Търговско дело No 1006/2019, II състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

ПЕТРОМИЛ ОИЛ ООД

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

17.9.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

37

Гражданско дело (В) No 816/2019, III състав

Делба

К.Н.Ж.

Д.Р.П.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

17.9.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

38

Търговско дело No 1567/2018, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЕСКАЛЕРА ООД

РИВИЕРА ИНВЕСТ ООД

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

17.9.2019 10:30

39

Търговско дело No 1263/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ТЕХНОКАР ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

17.9.2019 11:00

40

НОХД No 994/2019, I състав

Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

А.А.М.

Докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

17.9.2019 11:10 до 12:30, Зала НЗ - 2

41

Търговско дело No 709/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Д.Ж.Д.

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

17.9.2019 11:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

42

Гражданско дело (В) No 2816/2018, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

М.А.Б.,
З.М.В.П.,
И.С.П.

П.Г.Г.,
И.В.Г.

Председател и докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

17.9.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

43

Гражданско дело (В) No 1184/2019, V състав

Облигационни искове между съсобственици

АССЕМ ООД

Б.К.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

17.9.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

44

Гражданско дело (В) No 1201/2019, V състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ОБЩИНА ВАРНА

А.С.П.

Докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

17.9.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

45

Гражданско дело (В) No 1279/2019, V състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М.Х.Б.

Докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

17.9.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

46

Търговско дело No 1880/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

С.С.И.

ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

17.9.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

47

Търговско дело No 856/2019, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

ГЛОБУС ЕДЮКЕЙШЪН ЕООД

Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

17.9.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

48

Търговско дело No 883/2019, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

ГРЕЙН ЕООД

Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

17.9.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

49

Гражданско дело (В) No 609/2019, V състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Г.Х.С.

Д.В.

Председател:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА
Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

17.9.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

50

Гражданско дело (В) No 942/2019, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

П.Н.К.

И.М.Л.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

17.9.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

51

Гражданско дело (В) No 1009/2019, V състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Д.И.С.

И.И.И.,
И.И.И.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

17.9.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

52

Гражданско дело (В) No 1553/2019, V състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

ДИНКЕЛ ЕООД

Т.В.Д.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

17.9.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

53

Търговско дело No 163/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ЕАД

КУРТ ЕВРОПА ТРАНСПОРТ ЕООД

Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

17.9.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

54

Гражданско дело (В) No 1152/2019, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Л.Д.Т.

Р.С.Т.

Докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

17.9.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

55

Търговско дело No 795/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

КЕЙ ЕНД ЕС ЕНЕРДЖИ 1 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

17.9.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

56

Гражданско дело (В) No 2484/2018, V състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Я.П.З.

С.К.Г.,
А.И.Г.,
Р.И.Г.

Председател:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА
Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

17.9.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

57

Търговско дело No 593/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГРОЕКИП ООД

КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ КАЛЕ-94

Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

17.9.2019 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

58

НОХД No 698/2019, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

К.В.Ж.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА

18.9.2019 9:30 до 12:00, Зала НЗ - 2

59

Търговско дело No 346/2019, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-ВАРНА АД

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

18.9.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

60

НОХД No 866/2019, I състав

Грабеж

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

М.Л.Д.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА

18.9.2019 11:30 до 12:00, Зала НЗ - 2

61

Гражданско дело No 1837/2017, VI състав

Искове по ЗУЕС

А.Ж.Й.

Ц.Й.Ж.

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

18.9.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

62

Търговско дело No 1059/2017, III състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

МАСТЕР ПРОДЖЕКТ ЕООД

ТОДЕМ ООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

18.9.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

63

ЧНД No 937/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

С.Н.С.,
ВОП

Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ

18.9.2019 14:00 до 14:15, Зала НЗ - 1

64

ЧНД No 1026/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

И.Р.Р.,
ВОП

Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ

18.9.2019 14:00, Зала НЗ - 1

65

Търговско дело (В) No 782/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ГРАНД МОБИЛ ООД

ДЖЕМИ ООД

Председател:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

18.9.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

66

Търговско дело (В) No 865/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ДОБРИН - 371 ЕООД

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

18.9.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

67

Търговско дело (В) No 922/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Д.Р.Д.

Председател:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

18.9.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

68

Търговско дело (В) No 977/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ДОБРИН - 371 ЕООД

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

18.9.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

69

Търговско дело (В) No 1039/2019, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

С.Д.Д.

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

18.9.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

70

Търговско дело (В) No 1055/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

С.П.С.

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

18.9.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

71

Търговско дело (В) No 1101/2019, III състав

Искове по КЗ

В.А.К.

ЗД БУЛ ИНС АД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

18.9.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

72

ЧНД No 992/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

И.Р.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Докладчик:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ

18.9.2019 14:15 до 14:30, Зала НЗ - 1

73

Гражданско дело No 799/2019, VI състав

Вещни искове

К.А.К.

Н.К.К.Б.

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

18.9.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

74

ЧНД No 945/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА

В.Д.Р.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Докладчик:
СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА

18.9.2019 14:30 до 14:45, Зала НЗ - 1

75

Търговско дело (В) No 923/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ДОБРИН - 371 ЕООД

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА,
ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

18.9.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

76

Търговско дело (В) No 938/2019, III състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЛАДУРА ООД

К.Х.Б.

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

18.9.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

77

Търговско дело (В) No 1007/2019, III състав

Искове по КЗ

ЗК ЛЕВ ИНС АД

В.Ц.Г.

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

18.9.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

78

Търговско дело (В) No 1019/2019, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Д.М.И.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

18.9.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

79

Търговско дело (В) No 1075/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Т.Н.Н.

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

18.9.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

80

ЧНД No 985/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

А.П.В.,
ВОП

Докладчик:
СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА

18.9.2019 14:45 до 15:00, Зала НЗ - 1

81

ВЧНД No 857/2019, I състав

Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК

П.Н.П.,
К.П.П.,
П.В.П.

 

Председател и докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

19.9.2019 9:00, Зала НЗ - 1

82

ВНЧХД No 913/2019, I състав

Обида и квалифицирана обида

С.К.Н.,
С.И.Х.

 

Председател:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ
Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

19.9.2019 9:00, Зала НЗ - 1

83

ВНОХД No 951/2019, I състав

Съставяне на официален документ с невярно съдържание

В.К.М.,
А.Р.А.,
В.Я.Б.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Председател и докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

19.9.2019 9:00, Зала НЗ - 1

84

Гражданско дело No 2706/2018, XI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт

ИНТЕРЕКО ЕООД

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД,
Д.Е.Д. ЕТ

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

19.9.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

85

Търговско дело No 1394/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ

Т.Г.В.

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

19.9.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

86

Гражданско дело No 2614/2018, XI състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Г.В.К.

Р.М.К.

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

19.9.2019 9:45, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

87

Търговско дело No 1798/2018, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

К.Я.Б.,
Л.А.Б.

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

19.9.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

88

Гражданско дело No 2479/2018, XI състав

Искове за недействителност на гражданско-правни сделки

Д.Д.Л.

Л.Д.Л.,
Н.И.Л.

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

19.9.2019 10:15, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

89

Търговско дело No 941/2019, II състав

Иск за установяване нищожност или недопустимост на вписването, или несъществуване на вписано обстоятелство

С.И.С.

ДУНАЙСКАЯ СТРАНА ООД

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

19.9.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

90

ВНОХД No 796/2019, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

Р.З.З.

ВОП

Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ

19.9.2019 13:30, Зала НЗ - 1

91

ВАНД No 804/2019, I състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
Б.Д.В.,
ВОП

 

Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ

19.9.2019 13:30, Зала НЗ - 1

92

ВНЧХД No 856/2019, I състав

Клевета и квалифицирана клевета

С.Д.К.,
Е.П.К.,
С.Г.М.,
В.С.В.

 

Председател:
СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА
Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

19.9.2019 13:30 до 14:00, Зала НЗ - 1

93

ВНОХД No 885/2019, I състав

Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив

С.П.С.

ВОП

Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ

19.9.2019 13:30, Зала НЗ - 1

94

Търговско дело No 1485/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

БИЙ ХАУС ООД,
П.К.Д.,
Д.К.Д.,
М.И.И.

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

19.9.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

95

Търговско дело No 254/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ДСК ЕАД

Т.Г.В.

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

19.9.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

96

ВНЧХД No 926/2019, I състав

Лека телесна повреда без разстройство на здравето

В.Й.Ш.,
М.С.Д.

 

Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ
Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

19.9.2019 14:00, Зала НЗ - 1

97

Търговско дело No 1106/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

К.Г.В.

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

19.9.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

98

Търговско дело No 1609/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ДСК ЕАД

Ж.Т.Д.

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

19.9.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

99

Търговско дело No 1929/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

КЪЛЕКТОР ЕООД

ТЕДИ 2007 ЕООД

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

19.9.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

100

Търговско дело No 553/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.С.С.

КТМ ЕКС ЕООД

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

19.9.2019 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

101

Търговско дело No 1696/2013, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

ДИ ЕС ДЖЕИЙ-ХЪНЕВСКИ ООД/ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

19.9.2019 15:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

102

НОХД No 962/2018, I състав

Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи

ВОП

Р.Д.Р.

Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ

20.9.2019 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 1

103

Търговско дело No 1897/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

УП БЪЛГАРИЯ 26 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

20.9.2019 9:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

104

Търговско дело No 1719/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ВГ-5 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

20.9.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

105

Търговско дело No 1726/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ВГ-3 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

20.9.2019 10:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

106

Търговско дело No 627/2018, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

АУРИГА БЪЛГАРИЯ ЕООД,
В.Л.Б.

САНО И ПИ СИ ЕООД/В НЕСЪСТ./

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

20.9.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

107

НОХД No 865/2019, I състав

Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

А.А.Б.,
И.М.Я.

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

20.9.2019 11:00 до 12:00, Зала НЗ - 2

108

Търговско дело No 607/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Ю.К.

АСТОРИЯ ЕЛЕНИТЕ ЕООД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

20.9.2019 11:00

109

Търговско дело No 60/2012, I състав

Производство по несъстоятелност

АЛФА БАНК А.Е.-АЛФА БАНК АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО,
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ /ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ/ АД,
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД,
Р.Г.Й.,
Е.И.Й.,
Л.Г.Г.,
Х.П.Г.,
Л.Д.М.,
М.Д.М.П.,
Н.И.П.,
Р.Т.Т.,
Р.Г.Т.,
М.Т.А.,
К.Р.Р.,
Х.Р.Р.,
Р.В.Б.,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
АЛФА БАНКА-КЛОН БЪЛГАРИЯ,
А.П.В.,
Р.К.Р.,
Н.Г.Ш.,
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

ОДИСЕЙ 96 ЕООД/ В НЕСЪСТ./

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

20.9.2019 11:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

110

Гражданско дело No 473/2019, XII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Г.И.Р.

СИС П ООД

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

20.9.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

111

Гражданско дело No 628/2019, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

М.Л.Ж.

О.Е.Ф.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

20.9.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

112

Гражданско дело No 771/2018, XII състав

Вещни искове

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК

ОБЩИНА ВАРНА

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

20.9.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

113

Гражданско дело No 888/2019, XII състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

О.В.Д.

Н.П.Х.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

20.9.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

114

НОХД No 841/2019, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

А.Н.В.

Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

20.9.2019 14:00 до 15:00, Зала НЗ - 2

115

Търговско дело No 1763/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

П.И.П.,
И.П.И.,
Н.И.И.,
В.К.Т.

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

20.9.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

116

Гражданско дело No 2701/2018, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ФЗ ПАНАЙОТОВ И ЩЕРЕВ ООД

Н.А.Д.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

20.9.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

117

Търговско дело No 521/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.П.Д.

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

20.9.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

118

Гражданско дело No 2842/2017, XII състав

Искове за недействителност на гражданско-правни сделки

В.Х.В.

Й.В.Д.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

20.9.2019 15:00

119

Търговско дело No 1059/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

СИМЕ ЕКО ПРОПЪРТИ ЕООД

КАМУЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД,
Б.Т.С.

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

20.9.2019 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

120

Гражданско дело No 362/2019, XII състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

Н.И.М.,
В.М.М.,
С.М.М.

К.М.М.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

20.9.2019 15:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

121

Търговско дело No 257/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.Н.И.,
Г.П.С.

МИЛИНВЕСТ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
В.Б.М.,
Т.К.О.,
Е.С.М.,
И.К.О.

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

20.9.2019 15:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

122

Търговско дело No 701/2017, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

МАРИ ХАУС ЕООД,
Р.И.Е.,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ИНГЛИШ ВИЛИДЖ ООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

20.9.2019 16:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данните са предварителни. Възможни са промени!