Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

 

 СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.12.2023 Г. ДО 08.12.2023 Г.     

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

Гражданско дело

1770 / 2023

В. Б. Ч.

Б. Б. Ч.

Геновева Илиева

01.12.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

2

Търговско дело

96 / 2023

И. Р. Г.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Тони Кръстев

01.12.2023 09:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

3

Гражданско дело

1727 / 2023

ВАРНА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД

ОБЩИНА ВАРНА

Геновева Илиева

01.12.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

4

Частно наказателно дело

1523 / 2023

Г. Н. М., Окръжна прокуратура - Варна

Б. А. Я.

Румяна Петрова Петрова

01.12.2023 09:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

5

Гражданско дело

2334 / 2022

П. Д. Х.

Д. В. И.

Геновева Илиева

01.12.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

6

Търговско дело

313 / 2023

ТЕМПО ТРАНС ЕООД

СТРОЙ МАР ИНВЕСТ ЕООД

Тони Кръстев

01.12.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

7

Частно наказателно дело

1556 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

П. Г. В.

Румяна Петрова Петрова

01.12.2023 10:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

8

Търговско дело

526 / 2021

ДЕНЧЕВ ООД

С. И. Д.

Тони Кръстев

01.12.2023 10:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

9

Гражданско дело

2651 / 2022

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

А. З. Ц., Х. Б. Ц.

Геновева Илиева

01.12.2023 12:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

10

Частно наказателно дело

1554 / 2023

Министерство на правосъдието Австрия

 

Трайчо Георгиев Атанасов

01.12.2023 12:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

11

Търговско дело

453 / 2023

Ц. А. Ж.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Светлана Тодорова

01.12.2023 12:50

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

12

Търговско дело

556 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

МОНЦА МОДА ЕООД

Мила Йорданова Колева

01.12.2023 13:20

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

13

Търговско дело

581 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

АИК ЕНЕРДЖИ ЕООД

Мила Йорданова Колева

01.12.2023 13:20

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

14

Наказателно дело от общ характер

1009 / 2023

Д. Р. Н., С. И. Д., Окръжна прокуратура - Варна

С. Й. П.

Ерна Якова-Павлова

01.12.2023 13:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

15

Търговско дело

391 / 2023

С. Б. З., ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Л. А. Р.

Мила Йорданова Колева

01.12.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

16

Гражданско дело

875 / 2023

ДИНИПО ЕООД

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

Нейко Симеонов Димитров

01.12.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

17

Гражданско дело

1808 / 2023

З. А. З., И. П. Г.

Г. П. Г.

Нейко Симеонов Димитров

01.12.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

18

Гражданско дело

2314 / 2023

И. К. К., А. А. К.

 

Нейко Симеонов Димитров

01.12.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

19

Частно наказателно дело

1557 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

Ю. М. С.

Асен Владимиров Попов

01.12.2023 13:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

20

Търговско дело

293 / 2023

Ц. В. М., Н. Ч. З.

КАТАР МЕНИДЖМЪНТ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД, НУР ПИЛЕ ЕООД/ в несъстоятелност/

Мила Йорданова Колева

01.12.2023 13:45

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

21

Търговско дело

270 / 2023

БУЛГАРТРАНС ООД

ТРАНС БЕТОН ООД

Мила Йорданова Колева

01.12.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

22

Гражданско дело

1439 / 2023

Н. С. Я.

Б. С. С.

Нейко Симеонов Димитров

01.12.2023 15:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

23

Гражданско дело

1790 / 2022

ОБЩИНА ВАРНА, МБИЛДИНГ ЕООД

А. К. Б.

Нейко Симеонов Димитров

01.12.2023 15:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

24

Наказателно дело от общ характер

197 / 2022

Г. Н. М., Окръжна прокуратура - Варна

Т. И. Д.

Яна Панева

04.12.2023 09:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

25

Търговско дело

319 / 2023

Колект БГ АД

И. И. И., Н. Н. А.

Ралица Цанкова Райкова

04.12.2023 09:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

26

Наказателно дело от общ характер

1400 / 2020

Р. М. Г., Окръжна прокуратура - Варна

С. Т. Р.

Трайчо Георгиев Атанасов

04.12.2023 09:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

27

Търговско дело

34 / 2023

Й. Г. У.

ГО-ФОР-КАТ ООД

Ралица Цанкова Райкова

04.12.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

28

Търговско дело

393 / 2023

С. С. С.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Ралица Цанкова Райкова

04.12.2023 10:15

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

29

Търговско дело

1698 / 2017

В. И. Г., ДОМЕЙН МЕНАДА ДИСТРИБУЦИЯ ЕООД, ПРОЕКТ ТРЕЙДИНГ ЕООД, ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

ОСТ ТРЕЙДИНГ ЕООД/В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./

МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

04.12.2023 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

30

Въззивно гражданско дело

1741 / 2023

Д. А. А.

БЛЯК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ ЕАД

Мая Недкова

04.12.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

31

Въззивно гражданско дело

1725 / 2020

Н. Д. Н.

Я. С. Г., Н. С. К.

Мая Недкова

04.12.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

32

Търговско дело

40 / 2023

БЯЛА РОЗА ПЛЮС ЕООД

ИЧИ-82 ЕООД

Марин Георгиев Маринов

04.12.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

33

Търговско дело

572 / 2022

Г. П. С.

ДАД ИНВЕСТ 2016 АД, ДЕВНЯ АВТОТРАНС АД

Марин Георгиев Маринов

04.12.2023 14:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

34

Въззивно гражданско дело

1438 / 2023

С. К. С.

С. К. И.

Константин Димитров Иванов

04.12.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

35

Наказателно дело от общ характер

1432 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

Г. Г. Г.

Трайчо Георгиев Атанасов

04.12.2023 15:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

36

Търговско дело

184 / 2023

ПЛАНЕКС ЕООД

БРЪНЧЕВ ЕООД

Марин Георгиев Маринов

04.12.2023 15:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

37

Търговско дело

156 / 2023

С. Б. М.

АЛФА1 СЕКЮРИТИС ЕАД

Марин Георгиев Маринов

04.12.2023 16:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

38

Наказателно дело от общ характер

1169 / 2023

Д. И. И., Окръжна прокуратура - Варна

Г. Я. Т., Д. Й. Й.

Даниела Михайлова

05.12.2023 09:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

39

Въззивно гражданско дело

2204 / 2023

Х. Я. Г., Й. Й. К.

Я. Г. Г.

Николай Свиленов Стоянов

05.12.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

40

Въззивно гражданско дело

2067 / 2023

А. К. В.

ТД НА НАП ВАРНА (0000000300 ), Н. А. Н., ОБЩИНА ВАРНА, П. Д. П.

мл.с. Виляна Николаева Михалева

05.12.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

41

Въззивно гражданско дело

2292 / 2023

Б. Д. Г.

ДЕТСКА ГРАДИНА № 5 СЛЪНЧО

Невин Реджебова Шакирова

05.12.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

42

Наказателно дело от общ характер

1499 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

Я. А. Р.

Светла Василева Даскалова

05.12.2023 09:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

43

Въззивно гражданско дело

2135 / 2023

И. К. З.

Д. М. Г., В. Е. С.

Невин Реджебова Шакирова

05.12.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

44

Въззивно гражданско дело

49 / 2023

Ж. П. Д.

И. К. П., Б. М. П., М. П. Д.

Ирена Николова Петкова

05.12.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

45

Въззивно гражданско дело

2279 / 2023

В. Б. И.

Окръжен съд – Варна, Национално бюро за правна помощ

мл.с. Виляна Николаева Михалева

05.12.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

46

Гражданско дело

589 / 2023

М. В. Г., М. В. С., П. Х. К.

Т. А. С.

Деница Славова

05.12.2023 10:15

 

47

Наказателно дело от общ характер

1553 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

М. Г. Г.

Петър Митев

05.12.2023 10:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

48

Частно наказателно дело

1437 / 2023

Пробационна служба - Варна

М. Б. М.

Трайчо Георгиев Атанасов

05.12.2023 13:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

49

Търговско дело

307 / 2022

Е. М. И.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Галина Чавдарова

05.12.2023 13:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

50

Търговско дело

470 / 2023

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

А. Х. Ф.

Галина Чавдарова

05.12.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

51

Търговско дело

296 / 2023

Г. И. Б.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Галина Чавдарова

05.12.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

52

Частно наказателно дело

1287 / 2023

А. Д. И., Затвор - Варна

Р. М. С.

Трайчо Георгиев Атанасов

05.12.2023 14:00

№ 003 Зала за разпити гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

53

Частно наказателно дело

1490 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

С. И. С.

Марин Цвятков Атанасов

06.12.2023 09:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

54

Наказателно дело от общ характер

882 / 2023

Ж. Е. Е., В. Г. П., Окръжна прокуратура - Варна

А. . М.

Ерна Якова-Павлова

06.12.2023 09:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

55

Въззивно гражданско дело

2299 / 2023

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

Е. Г. Т.

Ивелина Владова

06.12.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

56

Въззивно гражданско дело

1181 / 2023

Държавата чрез Министъра на земеделието

А. К. Ч.

мл.с. Христо Руменов Митев

06.12.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

57

Наказателно дело от общ характер

1021 / 2023

А. Д. И., Окръжна прокуратура - Варна

Ю. Б. Х.

Марин Цвятков Атанасов

06.12.2023 09:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

58

Въззивно гражданско дело

2287 / 2023

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА"

Б. П. Х.

Иванка Димитрова Дрингова

06.12.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

59

Въззивно гражданско дело

2272 / 2023

Г. Д. Н., С. Г. Н.

В. К. А., К. К. И., Д. К. А., Д. А. П., Р. Т. К., Я. Т. К., Я. Г. К., К. Л. К., Д. М. С., Д. М. М.

Иванка Димитрова Дрингова

06.12.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

60

Въззивно гражданско дело

2085 / 2023

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ШЕРБА"

А. М. М.

мл.с. Христо Руменов Митев

06.12.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

61

Въззивно гражданско дело

1468 / 2023

П. Й. Л.

Миген ЕООД

мл.с. Христо Руменов Митев

06.12.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

62

Въззивно гражданско дело

2351 / 2023

К. Н. К.

И. Н. К.

мл.с. Христо Руменов Митев

06.12.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

63

Търговско дело

691 / 2022

М. В. М., Т.С.-КРАСИ ЕООД

А. В. Г., АРТ СТРОЙ М ООД

Цветелина Георгиева Хекимова

06.12.2023 10:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

64

Въззивно гражданско дело

1432 / 2023

ПС ГАРД ЕООД

С. Ц. Г.

Иванка Димитрова Дрингова

06.12.2023 10:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

65

Търговско дело

949 / 2019

Л. М. Б., КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Д. А. Д., АГРОСТАНДАРТ-2004 ЕООД

П. А. Д., АГРОБУЛС ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, НАЧАЛО 2019 ЕООД, ПОЛИГРЕЙН БГ ЕООД

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХЕКИМОВА

06.12.2023 11:00

 

66

Търговско дело

257 / 2022

Я. И. Г., Р. И. Г., И. Г. Г.

БОР ЕООД

Цветелина Георгиева Хекимова

06.12.2023 11:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

67

Търговско дело

1 / 2023

Д. Т. П.

СПАСОВ ЕООД

Цветелина Георгиева Хекимова

06.12.2023 11:20

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

68

Търговско дело

1 / 2023

Д. Т. П.

СПАСОВ ЕООД

Цветелина Георгиева Хекимова

06.12.2023 11:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

69

Гражданско дело

1537 / 2023

И. К. Б., Н. П. А.

П. А. С.

Атанас Василев Славов

06.12.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

70

Гражданско дело

2334 / 2023

Х. К. Г., В. М. Г.

 

Атанас Василев Славов

06.12.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

71

Частно наказателно дело

1562 / 2023

 

В. С. Н.

Даниела Михайлова

06.12.2023 13:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

72

Гражданско дело

2026 / 2018

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Л. Ж. К., Ж. Ж. Ж., Т. П. Ж.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

06.12.2023 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

73

Гражданско дело

2273 / 2021

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

В. Г. В., М. П. И.

Атанас Василев Славов

06.12.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

74

Гражданско дело

2459 / 2022

ХИПОКРАТ ЕООД

ХИПЕР ВРАТИ ЕООД

Атанас Василев Славов

06.12.2023 15:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

75

Гражданско дело

955 / 2022

В. Л. Д.

В. К. Б.

Атанас Василев Славов

06.12.2023 15:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

76

Гражданско дело

2322 / 2022

Д. С. Е.

Б. И. С.

Михаил Михайлов

07.12.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

77

Гражданско дело

1740 / 2023

Ц. И. Р.

И. Д. Г.

Михаил Михайлов

07.12.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

78

Въззивно наказателно дело от общ характер

1504 / 2023

Районна прокуратура - Варна

К. Г. П.

Станчо Радев Савов

07.12.2023 09:45

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

79

Гражданско дело

2174 / 2018

К. П. К., М. С. А., КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

М. И. О., С. И. О., Н. М. М., И. О. Т.

МИХАИЛ ПЕТКОВ МИХАЙЛОВ

07.12.2023 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

80

Въззивно наказателно дело от общ характер

1413 / 2023

Д. Д. Г.

 

Светла Василева Даскалова

07.12.2023 10:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

81

Гражданско дело

1877 / 2019

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

ФОРС 98 ЕООД, С. Д. С.

МИХАИЛ ПЕТКОВ МИХАЙЛОВ

07.12.2023 10:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

82

Гражданско дело

130 / 2023

Д. М. Ц.

ОБЩИНА ВАРНА

Михаил Михайлов

07.12.2023 11:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

83

Търговско дело

570 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

БЕТОУИН ЕООД

Мила Йорданова Колева

07.12.2023 11:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

84

Търговско дело

1567 / 2019

В. И. Г.

ОСТ ТРЕЙДИНГ ЕООД/ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, ЛОДЖИСТИКС ТРАНСПОРТ ЕООД

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

07.12.2023 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

85

Въззивно наказателно дело от общ характер

1254 / 2023

Районна прокуратура - Варна

А. А. А.

Трайчо Георгиев Атанасов

07.12.2023 13:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

86

Гражданско дело

2141 / 2023

И. П. И.

Л. Б. П.

Деница Славова

07.12.2023 13:30

 

87

Гражданско дело

2093 / 2022

Д. Р. Н., Д. Г. Д.

Прокуратура на Република България

Деница Славова

07.12.2023 13:45

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

88

Гражданско дело

156 / 2023

Д. В. К., Г. Й. Р.

Народно събрание на Република България, Министерство на финансите

Деница Славова

07.12.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

89

Търговско дело

351 / 2023

М. Ц. А.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Пламен Атанасов Атанасов

07.12.2023 14:00

 

90

Въззивно частно наказателно дело

972 / 2023

Ю. С. Р.

С. Ж. Д., С. П. И.

Трайчо Георгиев Атанасов

07.12.2023 14:15

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

91

Гражданско дело

1333 / 2023

Г. Х. Г., А. Й. М.

Т. Я. П., Г. Я. С.

Деница Славова

07.12.2023 14:30

 

92

Търговско дело

137 / 2023

ЛОДЖИСТИК ГРУП ООД

ВОСТОК ЕНЕРДЖИ ЕООД

Пламен Атанасов Атанасов

07.12.2023 14:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

93

Гражданско дело

1134 / 2023

Б. В. М.

РД ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВАРНА

Деница Славова

07.12.2023 15:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

94

Гражданско дело

1180 / 2023

В. Х. Р.

ОБЩИНА ВАРНА

Деница Славова

07.12.2023 15:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

95

Частно наказателно дело

1515 / 2023

Д. Р. Н., Окръжна прокуратура - Варна

А. . Т.

Деян Иванов Денев

07.12.2023 15:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

96

Търговско дело

829 / 2022

Л. Д. Н., М. . К.

КЪТ ЕНД КО ЕООД

Десислава Георгиева Жекова

08.12.2023 09:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

97

Гражданско дело

1425 / 2023

М. В. С., Н. Я. Ч.

Я. Н. Ч.

Геновева Илиева

08.12.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

98

Гражданско дело

687 / 2022

Д. Д. Г.

Ц. Г. Г.

Геновева Илиева

08.12.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

99

Търговско дело

14 / 2023

К. А. А., Д. К. М., ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

А. Г. Т., Н. Х. Т.

Десислава Георгиева Жекова

08.12.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

100

Търговско дело

233 / 2023

В. Р. П.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Десислава Георгиева Жекова

08.12.2023 10:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

101

Гражданско дело

1657 / 2021

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

И. Х. И., Х. И. Х., Ю. Е. И.

Геновева Илиева

08.12.2023 11:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

102

Гражданско дело

2282 / 2022

М. Д. Д., Е. К. В., Й. И. Н.

ОБЩИНА ВАРНА, ОП " ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА"

Геновева Илиева

08.12.2023 11:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

103

Търговско дело

108 / 2023

ИЗГРЕВ ПАРК ЕООД

С. К. Б.

Десислава Георгиева Жекова

08.12.2023 11:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

104

Гражданско дело

2242 / 2022

М. Б. И.

Прокуратура на Република България

Нейко Симеонов Димитров

08.12.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

105

Търговско дело

949 / 2020

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

В. С. Г., О. В. Г.

Елина Пламенова Карагьозова

08.12.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

106

Търговско дело

75 / 2022

З. Д. Д.

ТЕРРА КРЕДИТ ЕАД, ТЕРРА КРЕДИТ ЕООД

Елина Пламенова Карагьозова

08.12.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

107

Търговско дело

475 / 2023

А. А. Х.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Елина Пламенова Карагьозова

08.12.2023 14:15

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

108

Гражданско дело

3774 / 2020

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

КВАНТИ - К ЕООД, МИ КОСТА ИНВЕСТ ЕООД, МИ КОСТА ЕООД, А. Д. К., П. А. Л., Д. Й. К.

Нейко Симеонов Димитров

08.12.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

109

Гражданско дело

709 / 2023

Т. М. Т., М. К. П.

З. Н. П.

Нейко Симеонов Димитров

08.12.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

110

Гражданско дело

2160 / 2022

Г. П. Г., И. В. Г.

С. И. Т., Х. А. К., М. К. С., Н. П. С., Т. К. С., Е. И. Й., С. Д. Й., Н. Х. П., Л. В. П., П. Д. Т., Ж. Д. Д., М. В. М., Д. Н. Д., Г. И. Д., В. Н. М., А. П. П., К. П. Я., Д. Д. Г., Ж. Т. Г., С. Л. К., Г. Д. С., С. Д. С., Р. С. И.

Нейко Симеонов Димитров

08.12.2023 15:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

111

Търговско дело

650 / 2022

Е. Д. А.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Елина Пламенова Карагьозова

08.12.2023 15:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

112

Търговско дело

676 / 2022

АГРО ПЛАНТ ИНВЕСТ ЕООД, НЕКСТ ЛОДЖИСТИКС ЕООД

НЕКСТ ЛОДЖИСТИКС ЕООД, АГРО ПЛАНТ ИНВЕСТ ЕООД

Елина Пламенова Карагьозова

08.12.2023 15:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

113

Гражданско дело

322 / 2023

ГИТЕКС ЕООД

Д. С. Й., Й. М. Й.

Нейко Симеонов Димитров

08.12.2023 15:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

 

 

     Съдът си запазва правото да прави промени в графика.