Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 14.02.2020 г. до 21.02.2020 г.             

 

 

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

НОХД No 25/2020, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Т.М.В.

Докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

14.2.2020 9:30 до 11:30, Зала НЗ - 2

2

ЧНД No 105/2020, I състав

Производство по ЗЕЕЗА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Ю.И.А.

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

14.2.2020 11:00, Зала НЗ - 1

3

Гражданско дело (В) No 2337/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

СМ БГ ЕООД

Председател и докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

17.2.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

4

Гражданско дело (В) No 36/2020, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

А.М.Т.

Председател и докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

17.2.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

5

Гражданско дело (В) No 40/2020, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П.В.П.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

17.2.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

6

Гражданско дело (В) No 65/2020, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д.И.Д.

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

17.2.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

7

Гражданско дело (В) No 118/2020, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В.Ж.М.

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

17.2.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

8

Гражданско дело (В) No 130/2020, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В.Й.Д.

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

17.2.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

9

НОХД No 1134/2019, I състав

Убийство по чл.115 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Т.Г.И.

Докладчик:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА

17.2.2020 9:00 до 10:00, АПЕЛАТИВНА ЗАЛА

10

Гражданско дело (В) No 55/2020, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

К.И.И.

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

17.2.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

11

Гражданско дело (В) No 102/2020, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Н.М.Г.

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

17.2.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

12

Гражданско дело (В) No 157/2020, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

С.С.Т.

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

17.2.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

13

Гражданско дело (В) No 179/2020, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Г.Ж.С.

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

17.2.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

14

НОХД No 972/2018, I състав

Пране на пари, приготовление и сдружаване

ВОП

К.В.Ж.,
К.К.Ж.,
Т.Е.А.

Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

17.2.2020 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 1

15

Търговско дело No 1145/2016, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ИВТУР ООД

ДИЛОВ ИНВЕСТ ЕООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

17.2.2020 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

16

Гражданско дело (В) No 335/2020, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

К.Д.Д.

ТРИМПЕКС МЕНИДЖМЪНТ

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

17.2.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

17

Търговско дело No 612/2019, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

С.Й.И.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

17.2.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

18

Търговско дело No 926/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ

Т.Е.Г.

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

17.2.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

19

Търговско дело No 1232/2019, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ДЕСС ЕООД

ЕЙЧ-ЕМ ХОТЕЛИ АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

17.2.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

20

Търговско дело No 1258/2019, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Й.П.Й.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

17.2.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

21

Търговско дело No 1605/2019, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Н.И.Ч.,
Д.С.С.,
Е.С.Ч.

Г.Д.М.,
М.П.М.,
ПИ АР-М ЕООД,
ЕВРО КОМЕРС 2002 ЕООД,
ВАЙН СЕЛЕКТ ЕООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

17.2.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

22

Търговско дело No 645/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.Г.Н.,
С.Г.Н.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

17.2.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

23

Търговско дело No 1661/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

ЛУКС ДООРС ЕООД

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

17.2.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

24

Търговско дело No 1470/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

М.К.Б.

В.К.М.

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

17.2.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

25

Търговско дело No 1017/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Н.В.И.

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

17.2.2020 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

26

Търговско дело No 108/2020, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

ГРЕЙНБГ ЕООД

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

17.2.2020 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

27

Гражданско дело (В) No 2330/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ю.Б.П.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

18.2.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

28

Гражданско дело (В) No 2375/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

СМ БГ ЕООД

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

18.2.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

29

Гражданско дело (В) No 2400/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И.Х.И.

Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

18.2.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

30

Гражданско дело (В) No 2416/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

ДЗЗД "БУБОЛИНКА"99

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

18.2.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

31

Гражданско дело (В) No 2301/2019, III състав

Облигационни искове между съсобственици

М.Х.К.,
Н.Х.К.

Ж.И.К.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

18.2.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

32

Гражданско дело (В) No 2352/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д.Ц.Ц.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

18.2.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

33

Гражданско дело (В) No 2450/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

З.Н.А.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

18.2.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

34

Гражданско дело (В) No 16/2020, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П.В.Г.

Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

18.2.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

35

Гражданско дело (В) No 1707/2019, III състав

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

НЕВ ИНВЕСТ ЕООД,
ПОРТ ВАРНА ООД,
ФЪН ПОРТ ООД

М.Й.М.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

18.2.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

36

Гражданско дело (В) No 2278/2019, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Н.Г.С.

Д.Н.С.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

18.2.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

37

Гражданско дело (В) No 103/2020, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

С.Г.Б.К.

АЛИАНС 2011 ООД

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

18.2.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

38

Гражданско дело (В) No 2281/2019, III състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

Е.Р.М.

Г.И.И.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

18.2.2020 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

39

Гражданско дело (В) No 256/2020, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД

С.Н.Т.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

18.2.2020 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

40

Търговско дело No 928/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.П.Г.

ТЕРЕМ - ХАН КРУМ ЕООД

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

18.2.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

41

Гражданско дело (В) No 10/2020, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д.К.К.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

18.2.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

42

Гражданско дело (В) No 37/2020, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Р.Т.Р.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

18.2.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

43

Гражданско дело (В) No 38/2020, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

А.Я.П.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

18.2.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

44

Гражданско дело (В) No 68/2020, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Р.Б.М.

Председател и докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

18.2.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

45

Гражданско дело (В) No 84/2020, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Т.Г.М.

Председател и докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

18.2.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

46

Гражданско дело (В) No 138/2020, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

К.Т.К.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

18.2.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

47

Гражданско дело (В) No 148/2020, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Е.Т.Д.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

18.2.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

48

Гражданско дело (В) No 197/2020, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Н.А.Н.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

18.2.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

49

НОХД No 651/2019, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

К.И.П.

Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ

18.2.2020 13:30 до 17:00, Зала НЗ - 2

50

Търговско дело (В) No 17/2020, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

Б.Д.Д.

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

18.2.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

51

Търговско дело (В) No 42/2020, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Т.Н.К.

ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

18.2.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

52

Търговско дело (В) No 105/2020, I състав

Искове по КЗ

ЗД БУЛ ИНС АД,
Х.К.Ж.

 

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

18.2.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

53

Търговско дело (В) No 113/2020, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

С.П.Й.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

18.2.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

54

Търговско дело (В) No 125/2020, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД

Д.Д.Д.

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

18.2.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

55

Гражданско дело (В) No 101/2020, V състав

Облигационни искове между съсобственици

Н.К.К.

Н.М.Д.

Докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

18.2.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

56

Гражданско дело (В) No 117/2020, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М.М.И.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

18.2.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

57

Гражданско дело (В) No 122/2020, V състав

Искове по ЗОДОВ

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р.Р.А.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

18.2.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

58

Гражданско дело (В) No 180/2020, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В.Н.А.

Докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

18.2.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

59

Гражданско дело (В) No 185/2020, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Н.П.В.

Докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

18.2.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

60

Гражданско дело (В) No 223/2020, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ц.Т.Ц.

Докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

18.2.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

61

Гражданско дело (В) No 321/2020, V състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

А.Н.В.

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

18.2.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

62

Търговско дело (В) No 2109/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

З.Д.А.

ЕОС МАТРИКС ЕООД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

18.2.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

63

Търговско дело (В) No 2128/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Т.В.Н.

К.С.А.,
ВАСО 2000 ЕООД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

18.2.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

64

Търговско дело (В) No 116/2020, I състав

Искове по КЗ

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Б.П.М.

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

18.2.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

65

Гражданско дело (В) No 426/2019, V състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ. ЦАР ИВАЙЛО 1-ГР. БЯЛА

Д.А.К.

Председател и докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

18.2.2020 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

66

Гражданско дело (В) No 125/2020, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Г.С.С.

М.А.Н.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

18.2.2020 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

67

НОХД No 1301/2019, I състав

Убийство по чл.115 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Т.Г.Т.

Докладчик:
СТОЯН К. ПОПОВ

19.2.2020 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 2

68

НОХД No 1480/2019, I състав

Лишаване от живот при професионална непредпазливост

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

П.В.К.,
К.Д.Я.,
А.Г.Г.

Докладчик:
СТАНЧО Р. САВОВ

19.2.2020 9:30 до 14:00, Зала НЗ - 1

69

Търговско дело No 1722/2017, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ АД

АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО. ЛИМИТЕД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

19.2.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

70

Търговско дело No 128/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.М.Д.

МАТИКО 2000 ООД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

19.2.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

71

Търговско дело No 946/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ГБС-ВАРНА АД

СК-ВАРНА 2007 ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

19.2.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

72

Търговско дело No 58/2020, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

ГРИЙНХАУС ВАРНА ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

19.2.2020 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

73

Гражданско дело No 2143/2019, VI състав

Запрещение

Д.С.К.

Н.В.К.

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

19.2.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

74

Търговско дело (В) No 2008/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А.А.Л.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
НАСУФ ИСМАЛ

19.2.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

75

Търговско дело (В) No 2125/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНА 13 ЕООД

РИНЕКС ЕООД

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
НАСУФ ИСМАЛ

19.2.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

76

Търговско дело (В) No 8/2020, II състав

Искове по ЗЗПотр.

БИЕЛ БГ ООД

А.К.Г.

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

19.2.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

77

Търговско дело (В) No 69/2020, II състав

Искове по КЗ

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

В.В.М.

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

19.2.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

78

Гражданско дело No 2620/2018, VI състав

Имуществени отношения между съпрузи

В.Г.Д.

В.П.Д.

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

19.2.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

79

Търговско дело (В) No 1997/2019, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ВИ ПИ ЕКОСОЛЮШЪНС ООД

СПАРТАК ТАКСИМ ЕООД

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

19.2.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

80

Търговско дело (В) No 2063/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

М.С.Л.

ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

19.2.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

81

Търговско дело (В) No 2073/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЧЕРНОМОРИЕ-А.Д. ЕООД

АГОРА 66 ЕООД

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

19.2.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

82

Търговско дело (В) No 2076/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД

А.Н.К.

Председател и докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

19.2.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

83

Търговско дело (В) No 71/2020, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А.Б.Р.

И.П.Н.

Председател и докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

19.2.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

84

Търговско дело (В) No 124/2020, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

К.Д.Т.Б.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД

Председател и докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

19.2.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

85

НОХД No 1224/2019, I състав

Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

А.А.Б.,
И.М.Я.

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

20.2.2020 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 2

86

ВНОХД No 1434/2019, I състав

Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител

И.М.Д.

ВОП

Председател:
УЛЯНА К. САВАКОВА
Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ

20.2.2020 9:00, Зала НЗ - 1

87

ВНОХД No 1444/2019, I състав

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

В.И.Б.,
А.Л.Д.,
А.Е.К.

ВОП

Председател и докладчик:
УЛЯНА К. САВАКОВА

20.2.2020 9:00, Зала НЗ - 1

88

ВНОХД No 19/2020, I състав

Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител

М.Х.А.Х.

ВОП

Председател:
УЛЯНА К. САВАКОВА
Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ

20.2.2020 9:00, Зала НЗ - 1

89

ВНОХД No 34/2020, I състав

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
И.В.П.,
С.Д.Д.,
Д.П.Д.,
ВОП

 

Председател:
УЛЯНА К. САВАКОВА
Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ

20.2.2020 9:00, Зала НЗ - 1

90

Търговско дело No 870/2018, I състав

Иск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял

К.Д.Д.

РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

20.2.2020 9:00

91

Гражданско дело No 2614/2018, XI състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Г.В.К.

Р.М.К.

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

20.2.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

92

ВНОХД No 131/2020, I състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
Т.Н.В.,
ВОП

 

Председател и докладчик:
СВЕТОСЛАВА Н. КОЛЕВА

20.2.2020 10:00, Зала НЗ - 1

93

Търговско дело No 790/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ВГ-5 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

20.2.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

94

Гражданско дело No 1469/2019, XI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

А.С.С.,
А.Ф.Ю.,
С.Ф.Ю.

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ОБЛАСТНО ПЪТНО УПЛАВЛЕНИЕ ВАРНА

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

20.2.2020 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

95

Търговско дело No 1276/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.С.П.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

20.2.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

96

Търговско дело No 1658/2019, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

НАП - СОФИЯ

ТРЕМА ГРУП ЕООД/О ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

20.2.2020 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

97

Гражданско дело No 1293/2019, XI състав

Искове по ЗОДОВ

Х.И.К.,
Х.Й.К.

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

20.2.2020 11:15, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

98

ВНОХД No 1469/2019, I състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

С.А.И.

ВОП

Председател и докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

20.2.2020 13:30, Зала НЗ - 1

99

ВНОХД No 17/2020, I състав

Квалифицирани състави на кражба

А.И.Ц.,
К.А.Н.

ВОП

Председател и докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

20.2.2020 13:30, Зала НЗ - 1

100

ВНОХД No 56/2020, I състав

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

Х.Г.Д.

Ж.М.Я.,
Х.М.П.,
ВОП

Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ

20.2.2020 13:30, Зала НЗ - 1

101

ВНЧХД No 58/2020, I състав

Обида и квалифицирана обида

Х.Г.Г.,
П.К.Й.

 

Председател и докладчик:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА

20.2.2020 14:00 до 14:15, Зала НЗ - 1

102

Търговско дело No 455/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

К.Й.М.,
Д.Т.М.

БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ АД,
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

20.2.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

103

НОХД No 1297/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Р.Г.К.,
К.Б.Д.

Докладчик:
РУМЯНА П. ПЕТРОВА

21.2.2020 9:00 до 11:00, Зала НЗ - 1

104

Търговско дело No 1069/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Ж.М.Ж.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

21.2.2020 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

105

Гражданско дело No 1105/2019, X състав

Вещни искове

ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ АД/В НЕСЪСТ./

ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-СОФИЯ

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

21.2.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

106

Търговско дело No 1987/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.Н.С.

В.П.П.,
АРСЕНАЛ ЕООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

21.2.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

107

НОХД No 1386/2019, I състав

Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Е.А.Д.

Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

21.2.2020 10:30 до 12:30, Зала НЗ - 2

108

Търговско дело No 468/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

И.И.И.

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

21.2.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

109

Търговско дело No 1590/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ОРБЕЛКОМ ЕООД

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

21.2.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

110

Гражданско дело No 1591/2019, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

21.2.2020 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

111

АНД No 1359/2019, I състав

Производства по чл. 83а от ЗАНН

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

ДОМСТРОЙ-ДЕСИ ЕООД

Докладчик:
СВЕТОСЛАВА Н. КОЛЕВА

21.2.2020 11:00 до 13:00, Зала НЗ - 1

112

Търговско дело No 1974/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД

Ж.П.К.,
Л.К.К.,
Н.Т.Ч.,
Е.Г.Ч.,
П.Г.Ч.

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

21.2.2020 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

113

Търговско дело No 1748/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Б.А.-А.К. ЕТ

ЗКПУ КИПРА

Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

21.2.2020 13:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

114

НОХД No 841/2019, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

А.Н.В.

Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

21.2.2020 13:30 до 17:00, Зала НЗ - 2

115

Търговско дело No 1098/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ДЪРЖАВАТА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МРРБ

ОБЩИНА ВЕТРИНО,
ГОЛДЪН ОЛД ЕЙДЖЕС ООД

Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

21.2.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

116

Търговско дело No 1112/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Х.Т.Х.

ЗАД ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

21.2.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

 

 

 

 

 Данните са предварителни. Възможни са промени!