Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 17.05.2019 г. до 23.05.2019 г.       

 

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело No 2629/2018, X състав

Искове по ЗОДОВ

А.Д.Л.,
ВЕДЕС ООД,
ВЕДЕС 1 ООД,
МАКСИТРЕЙД ООД

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

17.5.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

2

Търговско дело No 239/2019, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

КЕШ РР ЕООД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

17.5.2019 9:55, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

3

Търговско дело No 440/2019, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

ОРАЛ 01 ЕООД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

17.5.2019 9:55, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

4

Търговско дело No 1019/2018, I състав

Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност при повторност на отменено решение на орган на ТД

Д.Г.Б.

ДЕНС-ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ООД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

17.5.2019 10:00

5

Търговско дело No 1665/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГРИЯН БГ ЕООД

М.В.М.

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

17.5.2019 10:10, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

6

Търговско дело No 1197/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

БАНКА ДСК ЕАД

А.Х.С.

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

17.5.2019 10:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

7

Търговско дело No 1802/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

И.Н.Д.,
Н.И.Д.

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

17.5.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

8

Търговско дело No 679/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ФЗ ВАСИЛ КОСТОВ ООД

КАНАР ГУРМЕ ГРУП ООД,
Г.Н.С.,
И.Г.Н.

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

17.5.2019 10:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

9

Гражданско дело No 1813/2018, X състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Д.И.Д.,
М.И.Д.

С.Х.М.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

17.5.2019 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

10

НОХД No 1166/2018, I състав

Лишаване от живот при професионална непредпазливост

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Е.Е.К.

Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ

17.5.2019 12:00 до 17:00, Зала НЗ - 2

11

Гражданско дело No 2685/2018, XII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Л.П.М.

Б.Б.М.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

17.5.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

12

Търговско дело No 786/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД,
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД,
М.С.С.

ЛЕНД ЛОГИСТИК ЕООД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

17.5.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

13

Търговско дело No 5/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД,
КРИТОС ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ВАРНА КАПИТАЛ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

17.5.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

14

Търговско дело No 552/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ИЛТЕКС ЕООД

ТОРОВЕ БГ ЕООД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

17.5.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

15

Гражданско дело No 2842/2017, XII състав

Искове за недействителност на гражданско-правни сделки

В.Х.В.

Й.В.Д.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

17.5.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

16

Търговско дело No 1059/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

СИМЕ ЕКО ПРОПЪРТИ ЕООД

КАМУЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД,
Б.Т.С.

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

17.5.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

17

Търговско дело No 848/2016, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

М.А.А.М.,
П.Г.Д.Б.,
Т.Т.,
Л.С.Я.,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
ВЪРШЕЦ МИЛК ЕООД,
С.Е.Х.,
М.Ш.,
К.М.Д.,
М.Р.М.,
Х.О.И.,
К.С.П.,
С.М.О.,
ЛА ПЛАЯ ДЕ СЕРХИО,
К.Ч.К.,
УРБАНИСАСИОНЕС ВАЛУЕНГО ЕООД,
Р.Ф.Х.,
Л.Т.,
П.И.К.,
Л.М.Л.

МАНГЛЕ ИНВЕСТМЪНТ ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

17.5.2019 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

18

Гражданско дело No 771/2018, XII състав

Вещни искове

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК

ОБЩИНА ВАРНА

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

17.5.2019 16:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

19

Гражданско дело (В) No 689/2019, I състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

ПЕНЕМАТ ООД

Е.А.П.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

20.5.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

20

Гражданско дело (В) No 718/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Л.Р.Е.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

20.5.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

21

Гражданско дело (В) No 733/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А.Т.П.

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

20.5.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

22

ЧНД No 558/2019, I състав

Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НИДЕРЛАНДИЯ

С.В.М.,
ВОП

Докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

20.5.2019 9:00 до 9:30, Зала НЗ - 1

23

НОХД No 1252/2018, I състав

Извършване по занятие на банкови, застрахователни и други финансови сделки без съответно разрешение

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Б.В.А.,
Г.Н.Т.

Докладчик:
СТОЯН К. ПОПОВ

20.5.2019 9:30 до 14:45, Зала НЗ - 1

24

Търговско дело No 800/2018, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ВГ-2 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

20.5.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

25

Търговско дело No 1865/2018, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Т.И.Б.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

20.5.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

26

Гражданско дело (В) No 686/2019, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

М.П.Б.,
Г.Х.С.

Г.И.М.,
Х.Д.Н.,
И.Б.И.,
Б.Б.И.,
К.Х.Д.,
В.Д.С.,
А.Д.С.,
В.К.Д.,
К.Д.М.,
И.К.К.,
М.К.П.,
З.Г.Т.,
П.Я.Т.,
К.Т.Т.,
П.П.И.,
С.П.Н.,
А.М.З.,
Р.Н.Г.

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

20.5.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

27

Търговско дело No 1898/2018, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

УП БЪЛГАРИЯ 8 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

20.5.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

28

Търговско дело No 1059/2017, III състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

МАСТЕР ПРОДЖЕКТ ЕООД

ТОДЕМ ООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

20.5.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

29

Търговско дело No 1532/2018, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

П.К.М.,
К.Д.М.,
С.Д.М.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

20.5.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

30

Търговско дело No 1999/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ИВРУН ГРУП ЕООД

 

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

20.5.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

31

Търговско дело No 1004/2018, III състав

Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност при повторност на отменено решение на орган на ТД

Х.И.М.

АВТОИНВЕСТ 94 ООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

20.5.2019 11:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

32

Гражданско дело (В) No 711/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

А.Б.А.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

20.5.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

33

Гражданско дело (В) No 734/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П.С.С.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

20.5.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

34

Търговско дело No 236/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.Н.С.,
М.Н.Н.,
Д.Д.Л.

СТИЛЕКС ИНВЕСТ ООД

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

20.5.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

35

Гражданско дело (В) No 343/2019, IV състав

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

З.Ж.Ц.

АГРОКОНСУЛТ-2 ЕООД,
АГРОКОНСУЛТ EООД,
Ж.П.И.,
АГРОФАРМ Н ООД

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

20.5.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

36

Гражданско дело (В) No 604/2019, IV състав

Искове по ЗОДОВ

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В.Х.С.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

20.5.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

37

Гражданско дело (В) No 640/2019, IV състав

Делба

Г.Й.И.

М.И.П.,
С.П.Г.,
И.П.П.,
С.Г.П.,
С.Щ.М.,
С.И.М.,
Д.И.Д.,
Т.И.Д.,
ХОЛДИНГ ХАРТ МКИ ООД,
Д.Д.Н.,
С.Н.Д.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

20.5.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

38

Гражданско дело (В) No 702/2019, IV състав

Искове по ЗОДОВ

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Т.Г.Т.

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

20.5.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

39

Търговско дело No 1791/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Г.И.Г.

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

20.5.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

40

Търговско дело No 1991/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ГИДРАН ООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ТРЕМА ГРУП ЕООД

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

20.5.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

41

Гражданско дело (В) No 193/2019, IV състав

Павлов иск

А.Д.А.

С.Й.А.,
З.Ж.З.

Председател:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА
Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

20.5.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

42

НОХД No 486/2019, I състав

Привилегирован състав на транспортно престъпление

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.И.С.

Докладчик:
СТОЯН К. ПОПОВ

20.5.2019 15:00 до 16:00, Зала НЗ - 1

43

Гражданско дело (В) No 2137/2018, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Т.С.

П.В.С.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

21.5.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

44

Гражданско дело (В) No 644/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

БАРАТ ПРОПЪРТИЙЗ ЕООД

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАНЯ К. НИКОЛОВА

21.5.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

45

Гражданско дело (В) No 727/2019, III състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

ОБЩИНА ВАРНА РАЙОН ОДЕСОС

Н.А.Н.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАНЯ К. НИКОЛОВА

21.5.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

46

НОХД No 62/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

М.Б.Б.,
С.Г.С.,
Д.Т.Б.

Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ

21.5.2019 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 1

47

Гражданско дело (В) No 559/2019, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Е.М.Н.

Р.А.Н.,
Б.А.Н.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАНЯ К. НИКОЛОВА

21.5.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

48

Гражданско дело (В) No 564/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

И.П.И.,
ЕЛПРО БЪЛГАРИЯ ООД

Председател:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

21.5.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

49

Гражданско дело (В) No 2724/2018, III състав

Делба

Т.А.А.

Р.М.А.,
С.К.Б.,
Ю.М.А.,
А.М.А.,
К.М.Б.,
Ю.М.Б.,
З.М.Б.,
Х.Х.О.,
Г.Х.Х.,
Г.Х.Х.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

21.5.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

50

Търговско дело No 1189/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ТТЛ ЕООД

ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

21.5.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

51

Търговско дело No 407/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ЛАРИКС 2006 ООД

 

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

21.5.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

52

Гражданско дело (В) No 642/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

П.А.И.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.НИКОЛАЕВКА

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

21.5.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

53

Търговско дело No 890/2011, I състав

Производство по несъстоятелност

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД,
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-ЦУ- СОФИЯ,
ИСТРА ЛУКС,
ИЗОТЕХ РЕНТАЛ ЕООД,
ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД,
ИЗОТЕХ ВАРНА АД,
ИЗОТЕХ КРАНМАШ,
ТЕКСИМ БАНК АД,
КУЛ ООД,
СТИМЕКС ЕООД,
МУЛТИИМПЕКС ЕООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
Е.Г.Л.,
НЕКТОН 2 ООД,
С.А.Д.,
ТЕНЗОР-ВСР ЕООД,
БАУЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД,
КЕРАМАТ АД,
ИНТЕРКОМ ГРУП ООД,
ХИЛТИ-БЪЛГАРИЯ ЕООД,
ЛЮК АДСИЦ,
БУЛГАРКОМ РЕНТАЛ ООД,
КАРИЕРА ДРАГОЕВО АД,
ДРАГОЕВО ЕООД,
НАДИН 2005 ЕООД,
СЕКВОЯ ЕООД,
ДИВА-65 ЕООД,
Р.Н.Ю.,
ЕЛФИН ООД,
Ф.Б.М. ЕТ,
ЕЛИС ПУУЛС ЕООД,
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД,
ЕВРОМАРКЕТ БРД ООД,
ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД,
ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД,
ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН АУТО БЪЛГАРИЯ ЕООД,
ТОПБЕТОН ООД,
ГАБРОВСКИ ООД,
ТРАКИЯ КОНЕЦ ЕООД,
ЛЮ МАР СТАТ ООД,
НЕФЕРТИТИ- ВАРДЖИЕВ И СИЕ ООД,
ЧОЧОЛИНА ООД,
АКВАБИЛД EООД,
БУЛТРАК ГРУП ЕООД,
СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА КЪМ МЦ МЛАДОСТ ВАРНА ЕООД,
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЛАДОСТ ВАРНА ООД,
ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД,
ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД,
К.Х.С.,
Е.-2.-Г.К. ЕТ,
ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ АД,
АЛАС БЪЛГАРИЯ ЕООД,
ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА "ТЕКСИМ"АД,
ЯНТРА-БЯЛА-МЕСТНО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

ТОП БИЛД ООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

21.5.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

54

Гражданско дело (В) No 105/2019, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

А.И.Р.

Т.Н.Р.

Председател:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА
Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

21.5.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

55

Търговско дело (В) No 143/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Ж.Г.Ж.

ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

21.5.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

56

Търговско дело (В) No 170/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Е.Д.Г.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

21.5.2019 13:30

57

Търговско дело (В) No 377/2019, I състав

Искове по КЗ

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВ

ЗАД АРМЕЕЦ АД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

21.5.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

58

Търговско дело (В) No 391/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А.Н.М.

ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

21.5.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

59

Търговско дело (В) No 491/2019, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

И.П.Д.

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

21.5.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

60

Търговско дело (В) No 548/2019, I състав

Искове по КЗ

ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Г.К.Г.

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

21.5.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

61

Търговско дело (В) No 388/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТРАНСФЕР ТВ ООД

С.Г.С.

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

21.5.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

62

Търговско дело No 1329/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.И.Н.

ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

21.5.2019 15:15

63

Търговско дело No 1718/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Р.Г.Н.

ЗАД АРМЕЕЦ АД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

21.5.2019 15:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

64

Търговско дело No 1768/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Р.Л.Д.

ЗК АРМЕЕЦ АД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

21.5.2019 15:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

65

Гражданско дело (В) No 717/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Н.Д.Н.

Докладчик:
НИКОЛА Д. ДОЙЧЕВ

22.5.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

66

Гражданско дело (В) No 771/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С.Я.Я.

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

22.5.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

67

Гражданско дело (В) No 779/2019, II състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

И.П.Т.

АЛАДИН ФУУДС ООД

Докладчик:
НИКОЛА Д. ДОЙЧЕВ

22.5.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

68

Гражданско дело (В) No 810/2019, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

КАБАКУМ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

Ж.Т.А.,
Д.Т.Я.

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

22.5.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

69

Търговско дело No 1272/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ДСК ЕАД

Н.К.К.Б.

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

22.5.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

70

Търговско дело No 1821/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

П.Я.Я.,
З.Й.Я.

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

22.5.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

71

Гражданско дело (В) No 125/2019, II състав

Делба

С.Т.С.,
К.И.С.

ОБЩИНА ВАРНА,
К.В.П.

Докладчик:
НИКОЛА Д. ДОЙЧЕВ

22.5.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

72

Гражданско дело (В) No 218/2019, II състав

Облигационни искове между съсобственици

Т.Г.М.

Ю.В.Д.

Председател и докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

22.5.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

73

Гражданско дело (В) No 603/2019, II състав

Облигационни искове от/срещу владелец

П.И.Л.

Г.И.Р.

Председател:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

22.5.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

74

Търговско дело No 1160/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ДЕ ЖЕ ЕООД,
Г.П.Г.

ДЕЖЕ ЕООД /В ЛИКВИДАЦИЯ/,
М.М.Х.

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

22.5.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

75

Гражданско дело (В) No 712/2019, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.Б.Х.

С.К.Х.

Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

22.5.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

76

Търговско дело No 1899/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

УП БЪЛГАРИЯ 19 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

22.5.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

77

НОХД No 574/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

А.К.К.,
И.Е.Я.

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

22.5.2019 11:00 до 12:00, Зала НЗ - 2

78

Търговско дело No 472/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Н.М.Б.,
Н.В.В.,
К.М.Н.,
Я.И.И.

Е-САР ООД /В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

22.5.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

79

НОХД No 568/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.М.Е.

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

22.5.2019 13:00, Зала НЗ - 1

80

ЧНД No 496/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

М.Х.А.,
ВОП

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

22.5.2019 14:00 до 14:15, Зала НЗ - 1

81

Търговско дело (В) No 471/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

И.Б.С.

ТРАНСФЕР ТВ ООД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

22.5.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

82

Търговско дело (В) No 474/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

П.С.Д.

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

22.5.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

83

Търговско дело (В) No 588/2019, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

МОССТРОЙ ВАРНА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

АГЕНЦИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ООД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

22.5.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

84

ЧНД No 556/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

С.П.С.,
ВОП

Докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

22.5.2019 14:15 до 14:30, Зала НЗ - 1

85

ЧНД No 566/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

И.Н.М.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

Докладчик:
СТАНЧО Р. САВОВ

22.5.2019 14:30 до 14:40, Зала НЗ - 1

86

Търговско дело (В) No 385/2019, I състав

Искове за недействителност на правни сделки

БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ АД,
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,
Г.Е.Д.,
А.И.М.

 

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

22.5.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

87

Търговско дело (В) No 405/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

И.В.И.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

22.5.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

88

Търговско дело (В) No 502/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ГТТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ВЕСЕЛА ООД,
482 ЕООД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

22.5.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

89

Търговско дело (В) No 578/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ

Т.Д.Б.

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

22.5.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

90

ВНЧХД No 261/2019, I състав

Обида и квалифицирана обида

К.Ж.К.,
В.Б.Н.

 

Председател и докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

23.5.2019 9:00, Зала НЗ - 1

91

НОХД No 408/2019, I състав

Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи

ВОП

Д.Н.М.

Докладчик:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ

23.5.2019 9:00 до 9:45, Зала НЗ - 2

92

ВНЧХД No 437/2019, I състав

Лека телесна повреда

К.Н.Н.,
Р.Г.Й.

 

Председател и докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

23.5.2019 9:00, Зала НЗ - 1

93

Търговско дело No 1842/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

АГРО СВЯТ 98 ДОБРИЧ ООД

ЯНК-1000 ЕООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

23.5.2019 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

94

ВЧНД No 533/2019, I състав

Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК

Д.Т.И.,
Г.В.Г.

 

Председател и докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

23.5.2019 9:30, Зала НЗ - 1

95

Търговско дело No 870/2018, I състав

Иск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял

К.Д.Д.

РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

23.5.2019 10:00

96

Търговско дело No 1438/2017, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Б.П.В.

ЗЕАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

23.5.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

97

Търговско дело No 1167/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Й.В.Й.,
Д.Б.Й.

ЧЕРНОМОРИЕ-А.Д. ЕООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

23.5.2019 11:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

 

 

 

 

Данните са предварителни. Възможни са промени!