Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 24.6.2017г. до 01.7.2017г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаНасрочване на делото
1 Гражданско дело (В) No 1090/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД 26.6.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
2 Гражданско дело (В) No 1107/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.Б.Ж. 26.6.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
3 Гражданско дело (В) No 1128/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.П.Т. 26.6.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
4 Гражданско дело (В) No 1156/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД 26.6.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
5 Гражданско дело (В) No 1287/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Ц.Х.А. 26.6.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
6 НОХД No 627/2016, I състав Квалифицирани състави на убийство ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА В.Ц.П. 26.6.2017 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 1
7 ЧНД No 708/2017, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) ВОП К.Г.Д. 26.6.2017 9:00 до 10:00, Зала НЗ - 2
8 Гражданско дело (В) No 858/2017, I състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЖК ИЗГРЕВ 552-3 И.К.И.,
М.Н.Н.
26.6.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
9 Гражданско дело (В) No 952/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Т.В. С.Р.С. 26.6.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
10 Гражданско дело (В) No 1152/2017, I състав Искове по ЗОДОВ Р.Е.Г.,
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  26.6.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
11 Търговско дело No 1605/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Л.Т.У. 26.6.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
12 Търговско дело No 1679/2016, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ИНТЕРКАРТ КРЕДИТ ЕАД М.Л.Ш. 26.6.2017 9:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
13 Гражданско дело (В) No 961/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Х.Д.Х. И.Г.Х. 26.6.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
14 Гражданско дело (В) No 1196/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.П.А. Р.В.К. 26.6.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
15 Търговско дело No 1016/2016, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. К.Д.Д.,
С.К.С.,
Д.К.С.,
Д.Н.Д.,
Д.Н.Д.,
И.Г.А.
БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ,
СПОРТ ГРУП ООД,
П.Д.Е.
26.6.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
16 Търговско дело No 447/2017, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ЛАГЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД   26.6.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
17 Търговско дело No 932/2015, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД А.Б.Д.,
И.Д.Д.,
В.Д.Д.
26.6.2017 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
18 Търговско дело No 87/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. К.С.М. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД 26.6.2017 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
19 Търговско дело No 575/2017, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност М.С.С.,
ЗЛАТНИЯТ ОВЕН ЕООД
  26.6.2017 11:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
20 Търговско дело No 890/2011, I състав Производство по несъстоятелност ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД,
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-ЦУ- СОФИЯ,
ИСТРА ЛУКС,
ИЗОТЕХ РЕНТАЛ ООД,
ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД,
ИЗОТЕХ ВАРНА АД,
ИЗОТЕХ КРАНМАШ,
ТЕКСИМ БАНК АД,
КУЛ ООД,
СТИМЕКС ЕООД,
МУЛТИИМПЕКС ЕООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
Е.Г.Л.,
НЕКТОН 2 ООД,
С.А.Д.,
ТЕНЗОР-ВСР ЕООД,
БАУЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД,
КЕРАМАТ АД,
ИНТЕРКОМ ГРУП ООД,
ХИЛТИ-БЪЛГАРИЯ ЕООД,
ЛЮК АДСИЦ,
БУЛГАРКОМ РЕНТАЛ ООД,
КАРИЕРА ДРАГОЕВО АД,
ДРАГОЕВО ЕООД,
НАДИН 2005 ЕООД,
СЕКВОЯ ЕООД,
ДИВА-65 ЕООД,
Р.Н.Ю.,
ЕЛФИН ООД,
Ф.Б.М. ЕТ,
ЕЛИС ПУУЛС ЕООД,
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД,
ЕВРОМАРКЕТ БРД ООД,
ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД,
ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН БЪЛГАРИЯ ООД,
ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН АУТО БЪЛГАРИЯ ООД,
ТОПБЕТОН ООД,
ГАБРОВСКИ ООД,
ТРАКИЯ КОНЕЦ ЕООД,
ЛЮ МАР СТАТ ООД,
НЕФЕРТИТИ- ВАРДЖИЕВ И СИЕ ООД,
ЧОЧОЛИНА ООД,
АКВАБИЛД EООД,
БУЛТРАК ГРУП ЕООД,
СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА КЪМ МЦ МЛАДОСТ ВАРНА ЕООД,
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЛАДОСТ ВАРНА ООД,
ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД,
ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД,
К.Х.С.,
Е.-2.-Г.К. ЕТ,
ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ АД,
АЛАС БЪЛГАРИЯ ЕООД,
ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА "ТЕКСИМ"АД,
ЯНТРА-БЯЛА-МЕСТНО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
ТОП БИЛД ООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ 26.6.2017 12:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
21 НОХД No 413/2017, I състав Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА И.П.Д. 26.6.2017 13:00 до 17:00, Зала НЗ - 2
22 Гражданско дело (В) No 1103/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.П.Г. 26.6.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
23 Гражданско дело (В) No 1122/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.М.Д. 26.6.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
24 Гражданско дело (В) No 1124/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.З.А. 26.6.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
25 Гражданско дело (В) No 1165/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД 26.6.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
26 Гражданско дело (В) No 1172/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД 26.6.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
27 Гражданско дело (В) No 1188/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД 26.6.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
28 Гражданско дело (В) No 1201/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.К.Т. 26.6.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
29 Гражданско дело (В) No 1202/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.А.М. 26.6.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
30 Гражданско дело (В) No 1217/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД 26.6.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
31 Гражданско дело (В) No 994/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Л.Б.Х. М.И.Д. 26.6.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
32 Гражданско дело (В) No 1003/2017, IV състав Делба С.К.Х. И.Т.Д.,
К.И.Д.
26.6.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
33 Гражданско дело (В) No 1270/2017, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.А.И.   26.6.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
34 Гражданско дело (В) No 912/2016, IV състав Делба И.М.И. З.М.И.,
К.М.И.
26.6.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
35 Гражданско дело (В) No 818/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ О.Я.С. А.С.Ш. 26.6.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
36 Търговско дело No 132/2017, IV състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ВТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД КАМСТРОЙ-ВАРНА ООД 26.6.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
37 Търговско дело No 183/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ЕРП ЗЛ ПЯСЪЦИ АД 26.6.2017 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
38 Гражданско дело (В) No 1210/2017, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД К.В.Т. 27.6.2017 8:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
39 Гражданско дело (В) No 1266/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД 27.6.2017 8:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
40 Гражданско дело (В) No 1105/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.Й.Д. 27.6.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
41 Гражданско дело (В) No 1192/2017, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.С.Б.,
П.Д.Б.
Н.А.Н. 27.6.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
42 Гражданско дело (В) No 1193/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Г.Е. 27.6.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
43 Гражданско дело (В) No 1232/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД 27.6.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
44 НОХД No 627/2016, I състав Квалифицирани състави на убийство ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА В.Ц.П. 27.6.2017 9:00 до 12:00, Зала НЗ - 2
45 ЧНД No 481/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)   Б.Р.О.,
ВОП,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА
27.6.2017 9:00, Зала НЗ - 1
46 ЧНД No 585/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)   М.П.И.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА,
ВОП
27.6.2017 9:00 до 9:15, Зала НЗ - 1
47 ЧНД No 599/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)   А.Г.К.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА,
ВОП
27.6.2017 9:00 до 9:15, Зала НЗ - 1
48 ЧНД No 626/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Р.И.Х.,
ВОП
27.6.2017 9:00 до 9:15, Зала НЗ - 1
49 ЧНД No 627/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) ВОП Б.Б.З.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА
27.6.2017 9:00, Зала НЗ - 1
50 ЧНД No 649/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА С.А.С.,
ВОП
27.6.2017 9:00, Зала НЗ - 1
51 ЧНД No 658/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Н.М.Х.,
ВОП
27.6.2017 9:00, Зала НЗ - 1
52 ЧНД No 668/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА М.Р.Р.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА
27.6.2017 9:00, Зала НЗ - 1
53 ЧНД No 679/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА О.С.В.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА
27.6.2017 9:00, Зала НЗ - 1
54 ЧНД No 683/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА М.М.И.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА
27.6.2017 9:00, Зала НЗ - 1
55 ЧНД No 684/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) ВОП И.Г.М.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА- ВАРНА
27.6.2017 9:00, Зала НЗ - 1
56 ЧНД No 696/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)   Г.Г.А.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА
27.6.2017 9:00, Зала НЗ - 1
57 ЧНД No 703/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА П.С.М.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА
27.6.2017 9:00, Зала НЗ - 1
58 Гражданско дело (В) No 1190/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.С.Д. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ПЕТЪР РАЙЧЕВ БЛ.2, ВХ.Б 27.6.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
59 Гражданско дело (В) No 1204/2017, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Н.Х.,
Х.П.Х.
П.М.Ц.,
П.Х.П.
27.6.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
60 ЧНД No 624/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)   Д.Д.Д.,
ВОП,
НАЧАЛНИК ЗАТВОРА ВАРНА
27.6.2017 10:00 до 10:15, Зала НЗ - 1
61 ЧНД No 631/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Н.Д.Г.,
ВОС,
ВОП
27.6.2017 10:00, Зала НЗ - 1
62 ЧНД No 645/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)   К.З.И.,
ВОП,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА
27.6.2017 10:00 до 10:15, Зала НЗ - 1
63 ЧНД No 670/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА А.К.А.,
ВОП
27.6.2017 10:00, Зала НЗ - 1
64 ЧНД No 526/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)   Р.А.М.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА,
ВОП
27.6.2017 10:15, Зала НЗ - 1
65 Гражданско дело (В) No 1221/2017, III състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕАД Н.С.Х. 27.6.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
66 ЧНД No 669/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА М.С.С.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА
27.6.2017 11:00 до 11:15, Зала НЗ - 1
67 ЧНД No 729/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА С.А.А.,
ВОП
27.6.2017 11:15 до 11:30, Зала НЗ - 1
68 НОХД No 627/2016, I състав Квалифицирани състави на убийство ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА В.Ц.П. 27.6.2017 13:00 до 17:00, Зала НЗ - 1
69 Гражданско дело (В) No 1141/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Б.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД 27.6.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
70 Гражданско дело (В) No 1191/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.Г.К. 27.6.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
71 Гражданско дело (В) No 1233/2017, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.И.А. 27.6.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
72 Гражданско дело (В) No 1244/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Й.С.Й. 27.6.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
73 Гражданско дело (В) No 1286/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД 27.6.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
74 ЧНД No 618/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ ВАРНА С.И.А.,
ВОП
27.6.2017 13:30 до 14:30, Зала НЗ - 2
75 Гражданско дело (В) No 1229/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.А.К. 27.6.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
76 Гражданско дело (В) No 1258/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.Б.Е. 27.6.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
77 Гражданско дело (В) No 997/2017, V състав Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК С.Т.Ч. Д.В.М. 27.6.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
78 Гражданско дело (В) No 1083/2017, V състав Искове за трудово възнаграждение ИНТЕРКОМ ШИПИНГ ЕООД А.Х.Ч. 27.6.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
79 Гражданско дело (В) No 1194/2017, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.Н.П. 28.6.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
80 Гражданско дело (В) No 1208/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД 28.6.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
81 Гражданско дело (В) No 1234/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД 28.6.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
82 Гражданско дело (В) No 1248/2017, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.Х.Н. 28.6.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
83 Гражданско дело (В) No 1309/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД 28.6.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
84 Гражданско дело (В) No 863/2017, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.И.К.,
П.С.И.,
З.И.Б.
Н.И.Г.,
Г.Х.Г.,
Д.И.А.,
А.Д.А.
28.6.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
85 Гражданско дело (В) No 915/2017, II състав Делба Й.Й.Т.,
Т.Ж.К.,
Р.А.Д.
Ж.Г.Т.,
В.И.Т.,
Г.И.Г.,
Я.Й.Г.
28.6.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
86 Гражданско дело (В) No 958/2017, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Б.Л. В.Ц.Л. 28.6.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
87 Гражданско дело (В) No 1088/2017, II състав Искове за трудово възнаграждение Н.Т.Н. ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД 28.6.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
88 Гражданско дело (В) No 1132/2017, II състав Облигационни искове между съсобственици И.А.К.,
А.К.С.,
С.С.С.,
Ю.Т.К.К.
С.Г.П. 28.6.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
89 НОХД No 1040/2016, I състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА К.Е.И. 28.6.2017 10:00 до 17:00, Зала НЗ - 2
90 НОХД No 1762/2015, I състав Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА,
СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА-СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ
К.В.Т.,
Г.Т.Т.
28.6.2017 10:30 до 12:30, Зала НЗ - 1
91 Търговско дело (В) No 449/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Б.М.М. РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД 28.6.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
92 Търговско дело (В) No 580/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СД-ВИК ГРУПТИМ ЕООД ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ СВ.РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО 28.6.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
93 Търговско дело (В) No 581/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СД-ВИК ГРУПТИМ ЕООД ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ СВ.СВ.РАВНОПОСТОЛНИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА 28.6.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
94 Търговско дело (В) No 593/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.М.М. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД 28.6.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
95 Търговско дело (В) No 678/2017, IV състав Искове по КЗ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ П.С.С. 28.6.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
96 Гражданско дело No 592/2017, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване З.К.И.,
Г.Н.С.,
К.Н.И.,
М.Д.Г.
ОБЩИНА БЯЛА 28.6.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
97 Търговско дело (В) No 640/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.Т.Т. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП 28.6.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
98 Търговско дело (В) No 668/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.К.Д. Г.И.Н.,
О.Й.Н.,
В.Б.А.,
К.И.А.
28.6.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
99 Търговско дело (В) No 686/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ИНГЛИШ ВИЛИДЖ ООД Р.И.Е. 28.6.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
100 Търговско дело (В) No 690/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Я.Р.Р. ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД 28.6.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
101 Гражданско дело No 133/2017, VI състав Вещни искове Ж.К.Ж. К.С.Ж.,
С.Ж.Ж.
28.6.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
102 Гражданско дело No 2050/2016, VI състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен АГРО ПРОЕКТ ИНВЕСТ ЕООД БИОПРОДУКТИ-БЪЛГАРИЯ ЕООД 28.6.2017 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
103 Гражданско дело No 773/2016, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.А.А. МБАЛ "СВЕТА АННА-ВАРНА" АД 28.6.2017 15:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
104 Гражданско дело No 2111/2016, VI състав Вещни искове М.Р.Д. ОБЩИНА ВАРНА 28.6.2017 16:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
105 ЧНД No 619/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ ВАРНА Г.П.П.,
ВОП
29.6.2017 9:00 до 10:00, Зала НЗ - 2
106 Търговско дело No 59/2017, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
САЦ ВАРНА ЕООД
ИНТЕРАКТИВ БИЗНЕС ПАРТНЪРС АД 29.6.2017 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
107 Търговско дело No 1439/2016, V състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. В2М ООД ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД 29.6.2017 10:00
108 Търговско дело (В) No 499/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.С.Н. КРЕАТИВ ИНВЕСТ ГРУП ООД 29.6.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
109 Търговско дело (В) No 566/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.С.К. ПЛАТОН 1 ЕООД 29.6.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
110 Търговско дело (В) No 582/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЕА 2004 ООД Д.П.Ю. 29.6.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
111 Търговско дело (В) No 664/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СТРОЙ КОЛОР ЕООД МОБИЛТЕЛ ЕАД 29.6.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
112 Търговско дело (В) No 549/2017, I състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА- Отмяна на неприсъствено решение АСТРЕЙД ВАРНА ЕООД НЮ СЪН ТРАВЕЛ ООД 29.6.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
113 Гражданско дело No 683/2017, VII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.Г.Т. ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ЕООД 30.6.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
114 НОХД No 477/2017, I състав Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Г.К.Г. 30.6.2017 9:00 до 12:00, Зала НЗ - 1
115 НОХД No 690/2017, I състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА С.Д.Р. 30.6.2017 9:00 до 12:00, Зала НЗ - 2
116 Гражданско дело No 383/2016, VII състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Р.В.С. ДИПЛОМАТ ДВ ЕООД 30.6.2017 9:30
117 Гражданско дело No 554/2017, VII състав Вещни искове М.Н.В. С.З.Ю.,
Х.Я.Ю.
30.6.2017 10:00
118 Търговско дело No 1084/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА-РАДОСТ ООД,
УЛЪЙБКА ЕООД,
А.Л.Е.
РЕНТАЛ ЕООД 30.6.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
119 Търговско дело No 1085/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА-РАДОСТ ООД,
УЛЪЙБКА ЕООД,
А.Л.Е.
НДК ООД 30.6.2017 10:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
120 Гражданско дело No 1270/2016, VII състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО К.Ж.К.,
Т.Д.Д.,
С.Ж.К.,
ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ ЕООД,
ДЖЪНГЪЛ ООД,
ВАРНА ПАРАДАЙС ООД
30.6.2017 10:30
121 Гражданско дело No 682/2017, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Г.С.К.,
Ш.С.И.,
Р.С.К.
30.6.2017 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
122 Търговско дело No 29/2017, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
САЦ-ВАРНА ЕООД
СИТИ АУТО ЦЕНТЪР ВАРНА АД 30.6.2017 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
123 Гражданско дело No 166/2016, VII състав Искове за трудово възнаграждение М.Х.Й. МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА РБЪЛГАРИЯ 30.6.2017 11:30
124 ВЧНД No 716/2017, I състав Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК М.Г.Ж. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА 30.6.2017 13:00, Зала НЗ - 1
125 Гражданско дело No 214/2011, XII състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ С.Г.П. В.З.Ж. 30.6.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
126 Гражданско дело No 3607/2012, XII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.М.Н. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
Д.И.М.,
ОД НА МВР ШУМЕН
30.6.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
127 Гражданско дело No 1241/2016, XII състав Вещни искове ЕС ПИ ЕС 2009 ООД БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД 30.6.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
128 Гражданско дело No 2123/2016, XII състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен С.Б.С.,
Ф.А.С.
Е.Н.М.,
Ю.Н.М.,
А.Н.М.
30.6.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
129 Търговско дело No 581/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД А.Т.Н. 30.6.2017 15:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА