Насрочени дела
Окръжен съд Варна

СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 14.08.2020Г. ДО 21.08.2020Г.   

 

Вид делоНомер / годинаОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчикСтатус на заседаниетоНасрочване на делотоЗала
1 Търговско дело 2081 / 2019 ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕАД БИО ЕЛИТ ЕНЕРДЖИ ООД ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА   14.08.2020 13:30 ТЪРГОВСКА ЗАЛА
2 Търговско дело 1189 / 2019 КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, Г. П. С., А. Н. Д., К. Х. М., НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, ПЕРФЕКТ ООД/ В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./, ПЕРФЕКТ ООД ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА   14.08.2020 13:30 ТЪРГОВСКА ЗАЛА
3 Гражданско дело 1038 / 2020 В. Г. В. ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН КОМЕРС ЕООД НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ   14.08.2020 13:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
4 Гражданско дело 856 / 2020 В. Х. П., Е. Т. П., Т. Е. П. В. Т. П. НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ   14.08.2020 13:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
5 ЧНД 848 / 2020 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЕРМАНИЯ   НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ   14.08.2020 13:30 № 109 Наказателно отделение
6 ЧНД 856 / 2020 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЕРМАНИЯ   НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ   14.08.2020 13:45 № 109 Наказателно отделение
7 Търговско дело 1059 / 2018 СИМЕ ЕКО ПРОПЪРТИ ЕООД Н. Д. В., С. Р. Т., И. М. С., КАМУЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Б. Т. С., З. М. П., К. Т. С., М. Н. С. ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА   14.08.2020 14:00 ТЪРГОВСКА ЗАЛА
8 Търговско дело 1812 / 2019 В. Д. В., БАНКА ДСК ЕАД М. М. М. ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА   14.08.2020 14:30 ТЪРГОВСКА ЗАЛА
9 Гражданско дело 1680 / 2019 С. В. О. Д. К. Д. НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ   14.08.2020 14:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
10 Търговско дело 572 / 2020 МИЛЕНИУМ ТРЕЙД КОНСУЛТ ЕООД МИСТРАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА   14.08.2020 15:00 ТЪРГОВСКА ЗАЛА
11 Гражданско дело 1119 / 2019 П. П. Г., Й. З. А., С. З. Ш. ОБЩИНА ВАРНА НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ   14.08.2020 15:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
12 Въззивно гражданско дело 1327 / 2020 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В. Б. Н. СВЕТЛА ВЕЛИЧКОВА ПЕНЕВА   17.08.2020 09:00 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
13 Въззивно гражданско дело 1360 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.ВАРНА И. Б. М. НЕВИН РЕДЖЕБОВА ШАКИРОВА   17.08.2020 09:00 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
14 Въззивно гражданско дело 1460 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.ВАРНА С. Й. А. НЕВИН РЕДЖЕБОВА ШАКИРОВА   17.08.2020 09:00 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
15 Въззивно гражданско дело 1473 / 2020 ОДМВР - Варна З. М. С. НЕВИН РЕДЖЕБОВА ШАКИРОВА   17.08.2020 09:00  
16 Въззивно гражданско дело 1553 / 2020 ОДМВР - Варна С. Р. С. НЕВИН РЕДЖЕБОВА ШАКИРОВА   17.08.2020 09:00  
17 Въззивно гражданско дело 1562 / 2020 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Ж. Г. П. НЕВИН РЕДЖЕБОВА ШАКИРОВА   17.08.2020 09:00  
18 Въззивно гражданско дело 1564 / 2020 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д. Т. К. НЕВИН РЕДЖЕБОВА ШАКИРОВА   17.08.2020 09:00 № 103 Гражданско отделение
19 Въззивно гражданско дело 1582 / 2020 ОДМВР - Варна Р. Ж. П. НЕВИН РЕДЖЕБОВА ШАКИРОВА   17.08.2020 09:00 № 103 Гражданско отделение
20 Въззивно гражданско дело 1270 / 2020 Р. И. Д. С. С. К. НЕВИН РЕДЖЕБОВА ШАКИРОВА   17.08.2020 09:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
21 Въззивно гражданско дело 1051 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.ВАРНА Д. А. А. КРАСИМИР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ   17.08.2020 09:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
22 Въззивно гражданско дело 1195 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.ВАРНА Й. И. И. КРАСИМИР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ   17.08.2020 09:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
23 Въззивно гражданско дело 1236 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.ВАРНА К. Г. Н. СВЕТЛА ВЕЛИЧКОВА ПЕНЕВА   17.08.2020 09:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
24 Въззивно гражданско дело 1268 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.ВАРНА С. М. Г. КРАСИМИР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ   17.08.2020 09:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
25 Въззивно гражданско дело 1382 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.ВАРНА Х. С. С. КРАСИМИР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ   17.08.2020 09:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
26 НОХД 972 / 2018 ВОП Т. Е. А., К. К. Ж., К. В. Ж. ЯНА ПАНЕВА ДИМИТРОВА   17.08.2020 09:30 НЗ - 1
27 Въззивно гражданско дело 1295 / 2020 К. Г. Ц. Б. Х. С. СВЕТЛА ВЕЛИЧКОВА ПЕНЕВА   17.08.2020 10:00 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
28 Въззивно гражданско дело 952 / 2020 В. П. Г. П. М. М. НЕВИН РЕДЖЕБОВА ШАКИРОВА   17.08.2020 10:00  
29 Въззивно гражданско дело 96 / 2020 К. Н. Х. Б. Ж. Д. КРАСИМИР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ   17.08.2020 10:00 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
30 Въззивно гражданско дело 1980 / 2020 П. Д. Ч., Р. Д. Ч.   КРАСИМИР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ   17.08.2020 10:00 № 103 Гражданско отделение
31 ЧНД 866 / 2020 министерство на правосъдието Австрия   КРАСИМИР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ   17.08.2020 11:00 № 002 Наказателно отделение
32 НОХД 849 / 2020 Окръжна прокуратура - Варна Г. Ш. Ш. КРАСИМИР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ   17.08.2020 11:30 № 002 Наказателно отделение
33 Въззивно гражданско дело 1177 / 2020 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Б. Х. Б. МАЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА   17.08.2020 13:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
34 Въззивно гражданско дело 1140 / 2020 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И. С. Г. МАЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА   17.08.2020 13:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
35 Въззивно гражданско дело 1131 / 2020 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СИТИ КОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД МАЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА   17.08.2020 13:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
36 Въззивно гражданско дело 1143 / 2020 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И. Х. Б. МАЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА   17.08.2020 13:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
37 Въззивно гражданско дело 1196 / 2020 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И. Г. Д. МАЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА   17.08.2020 13:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
38 Въззивно гражданско дело 1204 / 2020 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Х. И. А. МАЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА   17.08.2020 13:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
39 Въззивно гражданско дело 1242 / 2020 П. М. М. ОБЩИНА ВАРНА МАЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА   17.08.2020 14:00 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
40 Въззивно гражданско дело 1253 / 2020 М. П. П. И. Д. И. МАЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА   17.08.2020 14:00 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
41 Въззивно гражданско дело 1128 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.ВАРНА Н. Ж. П. ИВАН СТОЙНОВ   17.08.2020 14:00 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
42 Въззивно гражданско дело 1215 / 2020 ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В. Н. Й., Ж. Н. П. КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ   17.08.2020 14:00 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
43 Въззивно гражданско дело 1415 / 2020 ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г. Д. Г. КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ   17.08.2020 14:00 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
44 Въззивно гражданско дело 1232 / 2020 ОД НА МВР - ВАРНА И. Х. М. ИВАН СТОЙНОВ   17.08.2020 14:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
45 Въззивно гражданско дело 1237 / 2020 ОД НА МВР - ВАРНА Г. К. Г. ИВАН СТОЙНОВ   17.08.2020 14:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
46 Въззивно гражданско дело 1235 / 2020 ОД НА МВР - ВАРНА Г. П. Г. ИВАН СТОЙНОВ   17.08.2020 14:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
47 Въззивно гражданско дело 1508 / 2020 ОДМВР - Варна М. Ц. Ц. ИВАН СТОЙНОВ   17.08.2020 14:30 № 103 Гражданско отделение
48 Въззивно гражданско дело 1419 / 2020 Д. П. П. М. Д. П. ИВЕЛИНА МИТЕВА СЪБЕВА   17.08.2020 15:00 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
49 Въззивно гражданско дело 1989 / 2020 М. Г. Б. Г. Б. Г. ИВЕЛИНА МИТЕВА СЪБЕВА   17.08.2020 15:30 № 103 Гражданско отделение
50 НОХД 12 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА, Д. И. А. Т. С. Б. ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА   18.08.2020 09:00 НЗ - 1
51 НОХД 1134 / 2019 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Т. Г. И. ИВАНИЧКА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА   18.08.2020 11:00 НЗ - 2
52 НОХД 700 / 2020 А. К. А., Окръжна прокуратура - Варна Г. Г. Ф. ИВАНИЧКА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА   18.08.2020 13:30 № 109 Наказателно отделение
53 НОХД 747 / 2020 Окръжна прокуратура - Варна В. К. М. ИВАНИЧКА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА   18.08.2020 15:30 № 109 Наказателно отделение
54 НОХД 777 / 2020 Окръжна прокуратура - Варна А. . М. ИВАНИЧКА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА   19.08.2020 10:00 № 109 Наказателно отделение
55 НОХД 758 / 2020 Окръжна прокуратура - Варна Н. К. Ч. ИВАНИЧКА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА   19.08.2020 11:00 № 109 Наказателно отделение
56 Въззивно търговско дело 855 / 2020 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД И. Д. Г. ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ   19.08.2020 13:30 ТЪРГОВСКА ЗАЛА
57 Въззивно търговско дело 754 / 2020 К. Д. Т. КНМ ГРУП ЕООД ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ   19.08.2020 13:30 ТЪРГОВСКА ЗАЛА
58 Въззивно частно търговско дело 118 / 2020 А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД К. Ж. Б. ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА   19.08.2020 13:30 ТЪРГОВСКА ЗАЛА
59 Въззивно търговско дело 838 / 2020 КНМ ГРУП ЕООД К. Д. Т. ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА   19.08.2020 13:30 ТЪРГОВСКА ЗАЛА
60 Въззивно гражданско дело 1526 / 2020 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ АД М. . П. ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА   19.08.2020 13:30 № 105 Търговско отделение
61 ЧНД 842 / 2020 Окръжна прокуратура - Варна, Затвор - Варна Я. М. З. ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА   19.08.2020 14:00 № 109 Наказателно отделение
62 ВНОХД 735 / 2020 В. В. Д., Д. И. С.   ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА   20.08.2020 09:00 № 109 Наказателно отделение
63 Гражданско дело 1977 / 2019 ГЕКО 16 ООД ТЕРМСТРОЙ - 96 ООД МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА   20.08.2020 14:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
64 Гражданско дело 2534 / 2018 КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Д. Х. Д., В. В. Д. МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА   20.08.2020 15:00 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
65 Гражданско дело 1665 / 2020 А. Д. К.   МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА   21.08.2020 09:00 № 103 Гражданско отделение
66 Гражданско дело 143 / 2017 Д. С. Д. О. Д. Л., И. З. А., Е. П. П., М. Н. Е., Д. Г. Д., Д. Г. С., Г. Д. Х., С. И. К., С. С. Л., М. С. Г., М. С. К., Ц. Н. Г. ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА   21.08.2020 09:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
67 НОХД 686 / 2020 Окръжна прокуратура - Варна М. А. С. ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА   21.08.2020 09:30 № 109 Наказателно отделение
68 Гражданско дело 861 / 2020 И. И. В. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА   21.08.2020 10:00 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
69 Гражданско дело 1010 / 2020 К. Л. Т. П. Л. Т. ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА   21.08.2020 10:30 ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

 

Адрес