Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 20.4.2017г. до 1.5.2017г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
1 ВНЧХД No 87/2017, I състав Обида и квалифицирана обида С.Л.А., Н.Г.К., Т.Г.Г.   Председател: СОНЯ Т. НЕЙКОВА Докладчик: ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ 20.4.2017 9:00, Зала НЗ - 1
2 ВНЧХД No 89/2017, I състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго С.В.К., Т.Н.З.   Председател: СОНЯ Т. НЕЙКОВА Докладчик: ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ 20.4.2017 9:00, Зала НЗ - 1
3 ВНОХД No 203/2017, I състав Квалифицирани състави на телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПРОВАДИЯ, М.С.Ю., И.А.Ж., Г.Д.Д., ВОП Х.С.Ю., С.С.Ю., Х.С.Ю. Председател и докладчик: СОНЯ Т. НЕЙКОВА 20.4.2017 9:00, Зала НЗ - 1
4 ВНОХД No 320/2017, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив Х.М.Т. ВОП Докладчик: КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ 20.4.2017 9:00, Зала НЗ - 1
5 Търговско дело No 1092/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт ЕКСПИРИАН ЕООД О.Н.С., Н.В.С. Докладчик: ДИАНА Д. МИТЕВА 20.4.2017 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
6 Търговско дело No 1589/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Д.Н.И. Докладчик: ДИАНА Д. МИТЕВА 20.4.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
7 Търговско дело No 693/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ЛОВОС ООД БИЛДИНГС ГРУП ЕООД Докладчик: ДИАНА Д. МИТЕВА 20.4.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
8 ВЧНД No 107/2017, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Н.И.Н. ВОП Председател и докладчик: КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ 20.4.2017 10:30, Зала НЗ - 1
9 ВНОХД No 193/2017, I състав Средна телесна повреда В.Т.Д., РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПРОВАДИЯ, С.И.И., ВОП   Председател и докладчик: МАРИН Ц. АТАНАСОВ 20.4.2017 10:30, Зала НЗ - 1
10 ВНОХД No 349/2017, I състав Престъпления против реда на управлението А.И.Ю. ВОП Председател: ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА Докладчик: ЯНА П. ДИМИТРОВА 20.4.2017 10:30, Зала НЗ - 1
11 Гражданско дело No 211/2017, IX състав Запрещение С.Н.М. М.Я.М. Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 20.4.2017 11:00
12 ВЧНД No 232/2017, I състав Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК И.И.И., Д.Г.Д.   Председател: ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА Докладчик: ЯНА П. ДИМИТРОВА 20.4.2017 11:00, Зала НЗ - 1
13 Гражданско дело No 1231/2016, IX състав Запрещение Н.И.С., Ф.С., А.Ш.С. И.И.С. Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 20.4.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
14 НОХД No 207/2017, I състав Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Н.Й.Й. Докладчик: ЯНА П. ДИМИТРОВА 20.4.2017 13:30 до  17:00, Зала НЗ - 1
15 Гражданско дело No 714/2002, IX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.М.Н. М.С.В., ПРОКУРАТУРА НА РБ Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 20.4.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
16 Гражданско дело No 2400/2016, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.-Д.Н. ЕТ ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 20.4.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
17 Гражданско дело No 1388/2016, IX състав Искове за недействителност на гражданско-правни сделки Д.П.Б. П.Д.Я., Й.Д.Б., Г.Д.Я. Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 20.4.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
18 Гражданско дело No 2457/2016, IX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Й.Л. ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Докладчик: ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА 20.4.2017 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
19 Гражданско дело No 1076/2016, X състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ТЕХКОМСЕРВИЗ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД Докладчик: МИРЕЛА О. КАЦАРСКА 21.4.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
20 НОХД No 279/2017, I състав Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА И.А.М. Докладчик: ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА 21.4.2017 9:00 до  12:00, Зала НЗ - 1
21 Търговско дело No 2071/2014, V състав Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност при повторност на отменено решение на орган на ТД П.С.И. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА-РАДОСТ ООД Докладчик: ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА 21.4.2017 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
22 НОХД No 1598/2016, I състав Сключване на неизгодна сделка по в това число и квалифициран състав ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Д.К.К. Докладчик: СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА 21.4.2017 9:30 до  12:00, Зала НЗ - 2
23 Търговско дело No 1655/2016, V състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ФЮЧЪР ИНОВЕЙШЪНС ЕООД Докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА 21.4.2017 10:30
24 Търговско дело No 1084/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА-РАДОСТ ООД, УЛЪЙБКА ЕООД, А.Л.Е. РЕНТАЛ ЕООД Докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА 21.4.2017 10:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
25 Гражданско дело No 1631/2016, X състав Вещни искове С.П.В., И.М.М. В.И.В., М.Ц.В., П.И.В. Докладчик: МИРЕЛА О. КАЦАРСКА 21.4.2017 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
26 Търговско дело No 1085/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА-РАДОСТ ООД, УЛЪЙБКА ЕООД, А.Л.Е. НДК ООД Докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА 21.4.2017 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
27 Търговско дело No 1492/2016, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ТРЕЙД БЪЛГЕРИЯ 2011 ЕООД ЦВЕТЕЛИНА ЕООД Докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА 21.4.2017 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
28 Гражданско дело No 2203/2016, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.М.С., А.П.С., П.П.С. АМЦСМП ТРАНСПОРТЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕООД Докладчик: МИРЕЛА О. КАЦАРСКА 21.4.2017 11:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
29 Гражданско дело No 527/2016, XII състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.Д.Т. С.Д.Г. Докладчик: НЕЙКО С. ДИМИТРОВ 21.4.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
30 Гражданско дело No 214/2011, XII състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ С.Г.П. В.З.Ж. Докладчик: НЕЙКО С. ДИМИТРОВ 21.4.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
31 Гражданско дело No 835/2016, XII състав Искове за недействителност на гражданско-правни сделки М.Л.А. В.П.Б., М.Д.Б. Докладчик: НЕЙКО С. ДИМИТРОВ 21.4.2017 15:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
32 Гражданско дело (В) No 580/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик: СВЕТЛА В. ПЕНЕВА 24.4.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
33 Гражданско дело (В) No 601/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 24.4.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
34 Гражданско дело (В) No 623/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик: СВЕТЛА В. ПЕНЕВА 24.4.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
35 Гражданско дело (В) No 640/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД САЛЕРНО ЕООД Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 24.4.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
36 Гражданско дело (В) No 649/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 24.4.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
37 НОХД No 1525/2016, I състав Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Б.Б.И. Докладчик: МАРИН Ц. АТАНАСОВ 24.4.2017 9:00 до  17:00, Зала НЗ - 2
38 Гражданско дело (В) No 2284/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Й.Х., К.Й.Х., Л.К.Х., С.К.Х., Г.Д.Х. Г.К.Н., Г.К.Н. Председател: РОСИЦА С. СТАНЧЕВА Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 24.4.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
39 Гражданско дело (В) No 551/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Т.К.Л. Ц.К.А., К.Г.А. Докладчик: СВЕТЛА В. ПЕНЕВА 24.4.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
40 Гражданско дело (В) No 666/2017, I състав Искове по СК - издръжка, изменение П.И.Т. И.П.Т. Докладчик: НЕВИН Р. ШАКИРОВА 24.4.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
41 Гражданско дело (В) No 673/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.П.К. Докладчик: НЕВИН Р. ШАКИРОВА 24.4.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
42 Търговско дело No 1677/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД И.Д.И. Докладчик: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА 24.4.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
43 Гражданско дело (В) No 1134/2016, I състав Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО АЙ ЕС АЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ШИПИНГ ЕНД ИНВЕСТМЪНТС /МЕНИ Н.М.Т. Председател и докладчик: СВЕТЛА В. ПЕНЕВА 24.4.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
44 Гражданско дело (В) No 19/2017, I състав Делба Ю.Д.Б. С.Д.Б. Председател: РОСИЦА С. СТАНЧЕВА Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 24.4.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
45 Гражданско дело (В) No 696/2017, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.Д.О. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 24.4.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
46 Гражданско дело (В) No 708/2017, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД Ц.К.П. Докладчик: НЕВИН Р. ШАКИРОВА 24.4.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
47 НОХД No 1126/2015, I състав Квалифицирани състави на рекет - чл.213а, ал.3 НК ВОП В.Н.М., К.Ж.К. Докладчик: КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ 24.4.2017 10:00 до  17:00, Зала НЗ - 1
48 Търговско дело No 409/2016, III състав Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност при повторност на отменено решение на орган на ТД КАТАР МЕНИДЖМЪНТ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД БЪЛГАРИЯ-КАТАР СЕЛСКОСТОПАНСКА КОМПАНИЯ ООД Докладчик: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА 24.4.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
49 Търговско дело No 1320/2016, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. И.В.И. С.С.Г. Докладчик: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА 24.4.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
50 Търговско дело No 1580/2016, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. АЛБОНА ИНВЕСТ ЕООД ЕР ДЖИ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ООД Докладчик: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА 24.4.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
51 ЧНД No 79/2017, I състав Производство по чл. 451 от НПК ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ ВАРНА А.Е.А., ВОП Докладчик: КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ 24.4.2017 11:00 до  11:30, Зала НЗ - 1
52 Търговско дело No 1145/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИВ ТУР ООД ДИЛОВ ИНВЕСТ ЕООД Докладчик: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА 24.4.2017 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
53 Гражданско дело (В) No 475/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.Н.А.В. Г.Г.Т. Председател и докладчик: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА 24.4.2017 13:30
54 Гражданско дело (В) No 487/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.Б.Д., К.М.Т. Докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 24.4.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
55 Гражданско дело (В) No 593/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ Председател и докладчик: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА 24.4.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
56 Гражданско дело (В) No 624/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД Докладчик: МАЯ НЕДКОВА 24.4.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
57 Гражданско дело (В) No 645/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.П.К. Председател и докладчик: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА 24.4.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
58 Гражданско дело (В) No 654/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ФАКТОР ФУД ЕООД Докладчик: МАЯ НЕДКОВА 24.4.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
59 Гражданско дело (В) No 665/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.С.Р. Председател и докладчик: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА 24.4.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
60 Търговско дело No 1740/2016, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Г.А.Б. ЗК ЛЕВ ИНС АД Докладчик: МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА 24.4.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
61 Търговско дело No 27/2017, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност М-ИНОВЕЙШЪН ЕООД   Докладчик: МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА 24.4.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
62 Частно гражданско дело (В) No 256/2017, IV състав ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Б.Т.Б. Г.О.Н. Докладчик: МАЯ НЕДКОВА 24.4.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
63 Гражданско дело (В) No 349/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.Ж.Н. Г.Н.И., С.Н.А. Председател и докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 24.4.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
64 Гражданско дело (В) No 443/2017, IV състав Искове за недействителност на правни сделки И.Д.Й., В.И.Х., Я.И.С., Д.И.Д., И.И.Д. Й.Б.Б., М.Г.Б. Докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 24.4.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
65 Гражданско дело (В) No 463/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ П.В.Д. Докладчик: МАЯ НЕДКОВА 24.4.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
66 Гражданско дело (В) No 476/2017, IV състав Делба В.Н.Н. К.М.Д. Докладчик: КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ 24.4.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
67 Гражданско дело (В) No 2038/2016, IV състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители П.П.Т., ПЛАМЕН 34 ЕООД, Г.И.Т. БАНКА ДСК ЕАД Председател и докладчик: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА 24.4.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
68 Гражданско дело (В) No 2204/2016, IV състав Делба М.Ю.Р. В.Г.Р. Председател: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА Докладчик: АНДОН В. ВЪЛКОВ 24.4.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
69 Гражданско дело (В) No 151/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ПОРТФОЛИО ИНТЕРНЕШИНЪЛ ЕООД Н.Б.С. Председател и докладчик: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА 24.4.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
70 Гражданско дело (В) No 402/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.М.В., Р.М.Щ. К.Т.К., В.Т.Г. Докладчик: АНДОН В. ВЪЛКОВ 24.4.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
71 Гражданско дело (В) No 412/2017, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.П.А. В.Й.М. Председател и докладчик: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА 24.4.2017 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
72 Гражданско дело (В) No 468/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Д.Ф.Д. И.Н.П., Н.П.Н., Т.П.Н. Докладчик: ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА 24.4.2017 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
73 Гражданско дело (В) No 444/2017, III състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.П.С., И.М.С.   Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 25.4.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
74 Гражданско дело (В) No 461/2017, III състав Искове за трудово възнаграждение ТОПЛИВО АД - КЛОН ВАРНА Д.В.Н. Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 25.4.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
75 Гражданско дело (В) No 467/2017, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Л.Ф. Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 25.4.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
76 Гражданско дело (В) No 600/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 25.4.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
77 Гражданско дело (В) No 709/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.В.С. Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 25.4.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
78 НОХД No 90/2017, I състав Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.2 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА К.Д.Т., И.М.М. Докладчик: МАЯ В. НАНКИНСКА 25.4.2017 9:00 до  12:00, Зала НЗ - 2
79 ЧНД No 375/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА З.В.П., ВОП Докладчик: УЛЯНА К. САВАКОВА 25.4.2017 9:00, Зала НЗ - 1
80 ЧНД No 397/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА М.Р.И., ВОП Докладчик: НИКОЛАЙ П. НЕНОВ 25.4.2017 9:00, Зала НЗ - 1
81 ЧНД No 409/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Б.П.Т., ВОП Докладчик: ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА 25.4.2017 9:00, Зала НЗ - 1
82 Гражданско дело (В) No 351/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение П.Т.С. ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД Докладчик: ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА 25.4.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
83 Гражданско дело (В) No 460/2017, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Т.Й.Т. И.А.Г. Докладчик: ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА 25.4.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
84 Гражданско дело (В) No 691/2017, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Х.И.К. Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 25.4.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
85 ЧНД No 1231/2015, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТНА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ВАРНА НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА, О.Х.М., ВОП Докладчик: ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА 25.4.2017 9:30 до  10:00, Зала НЗ - 1
86 ЧНД No 419/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Д.Л.Д., ВОП Докладчик: ЯНА П. ДИМИТРОВА 25.4.2017 9:30
87 Гражданско дело (В) No 264/2017, III състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Н.П. Н.Т.П. Председател: ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА Докладчик: СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА 25.4.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
88 Гражданско дело (В) No 704/2017, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД В.Д.Т. Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 25.4.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
89 Гражданско дело (В) No 757/2017, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.Д.Г. Докладчик: ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА 25.4.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
90 ЧНД No 341/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА И.Р.С., ВОП Докладчик: ДЕЯН И. ДЕНЕВ 25.4.2017 10:00, Зала НЗ - 1
91 ЧНД No 342/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА М.С.М., ВОП Докладчик: ДЕЯН И. ДЕНЕВ 25.4.2017 10:00, Зала НЗ - 1
92 ЧНД No 356/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА И.С.Т., ВОП Докладчик: ДЕЯН И. ДЕНЕВ 25.4.2017 10:00, Зала НЗ - 1
93 Търговско дело No 1335/2016, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. В.К.В. ЗД БУЛ ИНС АД Докладчик: ЦВЕТА П. ПАВЛОВА 25.4.2017 10:00
94 ЧНД No 395/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Р.М.З., ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Докладчик: МАРИН Ц. АТАНАСОВ 25.4.2017 10:15 до  10:30, Зала НЗ - 1
95 Гражданско дело (В) No 459/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.К.П. Докладчик: ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА 25.4.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
96 ЧНД No 396/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Т.А.А., ВОП Докладчик: КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ 25.4.2017 12:00, Зала НЗ - 1
97 Гражданско дело (В) No 605/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Ж.К.М. Докладчик: ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА 25.4.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
98 Гражданско дело (В) No 612/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД Докладчик: ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА 25.4.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
99 Гражданско дело (В) No 631/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Ж.А.В. Докладчик: РОСИЦА С. СТАНЧЕВА 25.4.2017 13:30
100 Гражданско дело (В) No 653/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.С.Б. Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 25.4.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
101 Гражданско дело (В) No 657/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.Х.Д. Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 25.4.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
102 Гражданско дело (В) No 678/2017, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.П.И. Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 25.4.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
103 Гражданско дело (В) No 693/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ДОМ ООД Докладчик: РОСИЦА С. СТАНЧЕВА 25.4.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
104 НОХД No 149/2017, I състав Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Я.Х.Х., З.П.Т. Докладчик: СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА 25.4.2017 13:30, Зала НЗ - 1
105 Гражданско дело (В) No 75/2017, V състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители ПАРТИМПОРТ ЕООД, ПРЕМИУМПАРТС ЕООД В.В.Х. Докладчик: ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА 25.4.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
106 Гражданско дело (В) No 429/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.М.Б., С.П.Б. Р.Т.Д. Председател: ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 25.4.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
107 Гражданско дело (В) No 555/2017, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.П.С. С.Н.П., Й.М.П. Докладчик: РОСИЦА С. СТАНЧЕВА 25.4.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
108 Гражданско дело (В) No 563/2017, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.И.Г., С.И.Г. ОБЩИНА ВАРНА Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 25.4.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
109 Търговско дело No 1566/2016, V състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЕКОЕНЕРДЖИ ДОБРИЧ 3 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Докладчик: ГАЛИНА ЧАВДАРОВА 25.4.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
110 Гражданско дело (В) No 493/2017, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Г.С. В.С.К., Т.С.К. Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 25.4.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
111 Гражданско дело (В) No 547/2017, V състав Делба И.М.К., Т.Д.М. Т.П.М., Л.М.Т., Б.М.Т., Р.А.Т., Е.Т.К., З.Л.К., М.Б.Т.Б., А.М.М., П.С.М., В.С.И., М.В.Я., Р.В.Л. Докладчик: ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА 25.4.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
112 Гражданско дело (В) No 703/2017, V състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД Г.П.М. Докладчик: РОСИЦА С. СТАНЧЕВА 25.4.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
113 Гражданско дело (В) No 728/2017, V състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” ОБЩИНА ВАРНА В.К.К. Докладчик: ИВАНКА Д. ДРИНГОВА 25.4.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
114 Търговско дело No 1886/2015, V състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ПОЛИМЕРИ АД /В НЕСЪСТ/ ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕООД, ДЕВНЯ ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ ЕАД Докладчик: ГАЛИНА ЧАВДАРОВА 25.4.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
115 Гражданско дело (В) No 949/2016, V състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители З.И.Б., Г.М.А. БАНКА ДСК ЕАД, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД СОФИЯ, ТД НА НАП - ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА, С.Л.А. Председател и докладчик: ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА 25.4.2017 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
116 Търговско дело No 1303/2016, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.Н.Д.М. Е.Г.Т. Докладчик: ГАЛИНА ЧАВДАРОВА 25.4.2017 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
117 НОХД No 1382/2016, I състав Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА А.П.А. Докладчик: ПЕТЪР МИТЕВ 26.4.2017 9:00 до  17:00, Зала НЗ - 1
118 Търговско дело No 1267/2016, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЩРАБАГ ЕАД ШИПИ 94 ЕООД Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 26.4.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
119 Търговско дело No 154/2017, I състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ПСП ЕООД Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 26.4.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
120 Търговско дело No 1291/2016, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Н.Г.П. ЗК ЛЕВ ИНС АД Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 26.4.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
121 Търговско дело (В) No 268/2017, I състав Искове по КЗ ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Е.Д.И. Председател: ЖАНА И. МАРКОВА Докладчик: АНДОН В. ВЪЛКОВ 26.4.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
122 Търговско дело (В) No 287/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД И.Г.Д. Председател: МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА Докладчик: ТОНИ КРЪСТЕВ 26.4.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
123 Търговско дело (В) No 304/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КИПРИДА ЕООД САНО И ПИ СИ ЕООД Председател: МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА Докладчик: ТОНИ КРЪСТЕВ 26.4.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
124 Търговско дело (В) No 382/2017, IV състав Искове по КЗ С.С.И. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД Председател и докладчик: МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА 26.4.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
125 Гражданско дело No 2111/2016, VI състав Вещни искове М.Р.Д. ОБЩИНА ВАРНА Докладчик: АТАНАС В. СЛАВОВ 26.4.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
126 Търговско дело No 5/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЕЛЕФОРС ООД ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД Докладчик: ЖАНА И. МАРКОВА 26.4.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
127 Гражданско дело No 2954/2015, XI състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Ю.Т.К. Б.К.Б. Докладчик: РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА 27.4.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
128 НОХД No 1163/2016, I състав Пране на пари, приготовление и сдружаване ВОП Д.Г.Д., К.В.Ж., П.А.А., К.К.Ж., В.Т.С., Е.Е.А. Докладчик: ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА 27.4.2017 9:00 до  17:00, Зала НЗ - 2
129 ВНОХД No 42/2017, I състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, ВОП Б.К.М. Председател: МАРИН Ц. АТАНАСОВ Докладчик: ДЕЯН И. ДЕНЕВ 27.4.2017 9:00, Зала НЗ - 1
130 ВНОХД No 252/2017, I състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК И.Б.Й. ВОП Докладчик: ДЕЯН И. ДЕНЕВ 27.4.2017 9:00, Зала НЗ - 1
131 ВНОХД No 311/2017, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, ВОП К.Я.П. Докладчик: МАРИН Ц. АТАНАСОВ 27.4.2017 9:00, Зала НЗ - 1
132 ВНОХД No 323/2017, I състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПРОВАДИЯ, ВОП К.А.М. Докладчик: МАРИН Ц. АТАНАСОВ 27.4.2017 9:00, Зала НЗ - 1
133 ВНАХД No 374/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Д.А.П. ВОП Докладчик: ДЕЯН И. ДЕНЕВ 27.4.2017 9:00, Зала НЗ - 1
134 ВЧНД No 376/2017, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, ВОП И.Е.Р. Председател и докладчик: НИКОЛАЙ П. НЕНОВ 27.4.2017 9:00, Зала НЗ - 1
135 ВНОХД No 378/2017, I състав Измама Т.А.М. Х.М.Т., ВОП Председател и докладчик: НИКОЛАЙ П. НЕНОВ 27.4.2017 9:00, Зала НЗ - 1
136 ВЧНД No 389/2017, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Г.Н.А. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Председател и докладчик: МАРИН Ц. АТАНАСОВ 27.4.2017 9:00, Зала НЗ - 1
137 ВЧНД No 390/2017, I състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, ВОП Р.С.А. Председател и докладчик: НИКОЛАЙ П. НЕНОВ 27.4.2017 9:00, Зала НЗ - 1
138 Търговско дело No 1882/2015, I състав Други търговски дела Г.С.С., И.Х.С. БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Докладчик: ДИАНА Д. МИТЕВА 27.4.2017 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
139 Гражданско дело No 739/2015, XI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Т.Д.Р. К.П.Р. Докладчик: РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА 27.4.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
140 Търговско дело No 602/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД НБР ИНВЕСТМЪНТ КО АД, ОМЕГА НН ЕООД, Н.Д.Н. Докладчик: ДИАНА Д. МИТЕВА 27.4.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
141 Гражданско дело No 1853/2016, XI състав Вещни искове С.И.П. К.И.А.Б. Докладчик: РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА 27.4.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
142 Търговско дело No 1282/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ДАВИД ХОЛДИНГ АД, ЕЛМА-М-ГРУП АД, ПЛАНЕКС ЕООД, БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, МИГ 23 ЕООД, ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД САНО И ПИ СИ ЕООД Докладчик: ДИАНА Д. МИТЕВА 27.4.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
143 ВНОХД No 19/2017, I състав Измама ВОП Ф.В. Председател и докладчик: МАЯ В. НАНКИНСКА 27.4.2017 10:30, Зала НЗ - 1
144 ВНЧХД No 289/2017, I състав Лека телесна повреда А.Т.С., Д.И.К.   Председател: МАЯ В. НАНКИНСКА Докладчик: АСЕН В. ПОПОВ 27.4.2017 10:30, Зала НЗ - 1
145 ВНОХД No 393/2017, I състав Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив М.Н.М. ФИНАНСОВО БРОКЕРСКА КЪЩА СТРИНГ ООД, ВОП Докладчик: МАЯ В. НАНКИНСКА 27.4.2017 10:30 до  12:00, Зала НЗ - 1
146 Търговско дело No 1185/2016, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЕЛДОМИНВЕСТ ООД ИВОНА ООД Докладчик: ДИАНА Д. МИТЕВА 27.4.2017 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
147 НОХД No 228/2017, I състав Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА М.И.Д. Докладчик: ПЕТЪР МИТЕВ 27.4.2017 13:00 до  17:00, Зала НЗ - 1
148 Търговско дело No 258/2016, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. РОМЕЛ КОНСУЛТ ЕООД А.Н.С. Докладчик: СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА 27.4.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
149 Гражданско дело No 3185/2015, VII състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Р.К.С. А.П.А., П.А.А., Р.А.А. Докладчик: ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА 28.4.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
150 Гражданско дело No 222/2017, VII състав Запрещение А.Н.Д.К. Н.Р.Д. Докладчик: ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА 28.4.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
151 НОХД No 1163/2016, I състав Пране на пари, приготовление и сдружаване ВОП Д.Г.Д., К.В.Ж., П.А.А., К.К.Ж., В.Т.С., Е.Е.А. Докладчик: ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА 28.4.2017 9:00 до  17:00, Зала НЗ - 2
152 Търговско дело No 1341/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЛУКС НАСТИЛКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Докладчик: ТОНИ КРЪСТЕВ 28.4.2017 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
153 Гражданско дело No 2511/2016, VII състав Вещни искове МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ А.К.Ч., БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Докладчик: ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА 28.4.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
154 Търговско дело No 1451/2016, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. АБММ ТРЕЙД ЕООД БУЛАВТО АД Докладчик: ТОНИ КРЪСТЕВ 28.4.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
155 Гражданско дело No 1656/2016, VII състав Искове по ЗОДОВ М.Л.Ж. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ ВАРНА Докладчик: ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА 28.4.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
156 НОХД No 1762/2015, I състав Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА, СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА-СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ К.В.Т., Г.Т.Т. Докладчик: СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА 28.4.2017 10:00 до  17:00, Зала НЗ - 1
157 Търговско дело No 1122/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СОФАВТО ООД И.В.С. Докладчик: ТОНИ КРЪСТЕВ 28.4.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
158 Търговско дело No 111/2017, IV състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА СТРОИТЕЛ 2012" АД/ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО АД/ ШУМЕН Докладчик: ТОНИ КРЪСТЕВ 28.4.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
159 Гражданско дело No 1442/2016, VII състав Искове по ЗОДОВ М.Л.Ж. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик: ЕЛЕНА Н. АНДРЕЕВА 28.4.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
160 Търговско дело No 380/2016, IV състав Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност при повторност на отменено решение на орган на ТД ТЕКСИМА ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ-КАТАР СЕЛСКОСТОПАНСКА КОМПАНИЯ ООД Докладчик: ТОНИ КРЪСТЕВ 28.4.2017 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
161 Гражданско дело No 381/2014, XII състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ АТЛАНТ ООД ПАЗАРИ ЕАД Докладчик: НЕЙКО С. ДИМИТРОВ 28.4.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
162 Гражданско дело No 2234/2015, XII състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Г.Ю.Г. МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИН. НА РЕГ. РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО Докладчик: НЕЙКО С. ДИМИТРОВ 28.4.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
163 Гражданско дело No 3401/2015, XII състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Х.Р.Ж. Л.С.Ж. Докладчик: НЕЙКО С. ДИМИТРОВ 28.4.2017 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
164 Гражданско дело No 2087/2016, XII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.М.А. Х.Г.А. Докладчик: НЕЙКО С. ДИМИТРОВ 28.4.2017 15:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА