Насрочени дела
Окръжен съд Варна

СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 26.10.2020Г. ДО 30.10.2020Г.    

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

Въззивно гражданско дело

2399 / 2020

ОДМВР - Варна

И. А. И.

Светла Величкова Пенева

26.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

2

Въззивно гражданско дело

2472 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Й. И. И.

Невин Реджебова Шакирова

26.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

3

Въззивно гражданско дело

2494 / 2020

ОДМВР - Варна

А. Х. Г.

Светла Величкова Пенева

26.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

4

Въззивно гражданско дело

2423 / 2020

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

П. С. Д.

Светла Величкова Пенева

26.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

5

Въззивно гражданско дело

2443 / 2020

ОДМВР - Варна

Ж. Д. М.

Светла Величкова Пенева

26.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

6

Въззивно гражданско дело

2436 / 2020

ОДМВР - Варна

Ж. С. Л.

Светла Величкова Пенева

26.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

7

Въззивно гражданско дело

2514 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Т. И. Д.

Невин Реджебова Шакирова

26.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

8

Въззивно гражданско дело

2508 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

З. Г. И.

Невин Реджебова Шакирова

26.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

9

Въззивно гражданско дело

2718 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Х. Ф. А.

Красимир Тодоров Василев

26.10.2020 09:00

 

10

Въззивно гражданско дело

2682 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д. А. Д.

Красимир Тодоров Василев

26.10.2020 09:00

 

11

Въззивно гражданско дело

2694 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Я. П. Ж.

Красимир Тодоров Василев

26.10.2020 09:00

 

12

Търговско дело

18 / 2020

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

С. П. Н.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

26.10.2020 09:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

13

Въззивно гражданско дело

2486 / 2020

В. Г. Ф.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Невин Реджебова Шакирова

26.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

14

Въззивно гражданско дело

2632 / 2020

ОДМВР - Варна

Р. Д. К.

Невин Реджебова Шакирова

26.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

15

Въззивно гражданско дело

2695 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С. Д. С.

Невин Реджебова Шакирова

26.10.2020 09:30

 

16

Въззивно гражданско дело

2670 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С. И. С.

Красимир Тодоров Василев

26.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

17

Въззивно гражданско дело

2655 / 2020

ГДГП

 

Красимир Тодоров Василев

26.10.2020 09:30

 

18

Търговско дело

1480 / 2017

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

В. М. Я., К. Е. Я.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

26.10.2020 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

19

Търговско дело

310 / 2020

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Д. И. В., Й. Д. В., Р. Й. В.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

26.10.2020 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

20

Въззивно гражданско дело

2511 / 2020

Д. П. К.

БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД

Невин Реджебова Шакирова

26.10.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

21

Въззивно гражданско дело

2855 / 2020

М. К. К.

К. Р. К.

Светла Величкова Пенева

26.10.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

22

Въззивно гражданско дело

2522 / 2020

А. А. А.

Г. С. Х.

Светла Величкова Пенева

26.10.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

23

Търговско дело

1258 / 2019

Й. П. Й.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

26.10.2020 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

24

Търговско дело

959 / 2020

РЕНИ 09 ЕООД

 

Даниела Илиева Писарова

26.10.2020 11:00

№ 105 Търговско отделение

25

ЧНД

1164 / 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЕРМАНИЯ, Окръжна прокуратура - Варна

Д. П. Е.

Мая Веселинова Нанкинска

26.10.2020 11:30

№ 109 Наказателно отделение

26

Търговско дело

917 / 2020

ФОРУМ ТРАНС ООД

ГРАНЕКС ЕООД

Марин Георгиев Маринов

26.10.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

27

Търговско дело

713 / 2020

АГРИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД

БЯЛА АГРО ООД

МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

26.10.2020 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

28

Търговско дело

1006 / 2020

Е. Е. П.

АЛИАНС 2011 ООД

Марин Георгиев Маринов

26.10.2020 15:00

№ 105 Търговско отделение

29

НОХД

853 / 2019

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Р. И. Н.

ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА

27.10.2020 09:00

НЗ - 1

30

Въззивно гражданско дело

1893 / 2020

ГДГП

П. С. С.

Светлана Кирилова Цанкова

27.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

31

Въззивно гражданско дело

1993 / 2020

ОДМВР - Варна

И. Г. И.

Юлия Русева Бажлекова

27.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

32

Въззивно гражданско дело

1955 / 2020

ОДМВР - Варна

П. С. А.

Юлия Русева Бажлекова

27.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

33

Въззивно гражданско дело

1961 / 2020

ОДМВР - Варна

И. К. А.

Юлия Русева Бажлекова

27.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

34

Въззивно гражданско дело

1969 / 2020

ОДМВР - Варна

П. Д. Ц.

Юлия Русева Бажлекова

27.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

35

Въззивно гражданско дело

1986 / 2020

ОДМВР - Варна

Д. В. Д.

Даниела Светозарова Христова

27.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

36

Въззивно гражданско дело

2052 / 2020

ОДМВР - Варна

Т. Н. М.

Даниела Светозарова Христова

27.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

37

Въззивно гражданско дело

2411 / 2020

ОДМВР - Варна

И. И. Б.

Даниела Светозарова Христова

27.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

38

Въззивно гражданско дело

2410 / 2020

ОДМВР - Варна

Н. И. И.

Даниела Светозарова Христова

27.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

39

Въззивно гражданско дело

1867 / 2020

ОДМВР - Варна

И. З. Я.

Юлия Русева Бажлекова

27.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

40

Въззивно гражданско дело

1856 / 2020

Д. Б. С.

В. А. С.

Светлана Кирилова Цанкова

27.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

41

Въззивно гражданско дело

1871 / 2020

В. Ц. К.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Светлана Кирилова Цанкова

27.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

42

Въззивно гражданско дело

2003 / 2020

ОДМВР - Варна

П. Г. П.

Даниела Светозарова Христова

27.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

43

Въззивно гражданско дело

2442 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

К. Н. К.

Светлана Кирилова Цанкова

27.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

44

Търговско дело

897 / 2020

АРТВИЖЪН ЕООД

РИЧ 5 ЕООД

Цвета Павлова

27.10.2020 09:45

№ 105 Търговско отделение

45

Въззивно гражданско дело

1259 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

СИРИУС 49 ЕООД

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА ЦАНКОВА

27.10.2020 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

46

Въззивно гражданско дело

1909 / 2020

С. Х. Ч., В. Л. Ч.

И. И. К., Т. Д. К.

Светлана Кирилова Цанкова

27.10.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

47

Въззивно гражданско дело

1943 / 2020

ОДМВР - Варна

К. С. Р.

Светлана Кирилова Цанкова

27.10.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

48

Въззивно гражданско дело

2102 / 2020

И. П. Ф.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Светлана Кирилова Цанкова

27.10.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

49

Въззивно гражданско дело

2184 / 2020

ОДМВР - Варна

В. Ж. И.

Даниела Светозарова Христова

27.10.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

50

Търговско дело

994 / 2020

Я. З. П.

ПРОДЕРМА ЕООД

Цвета Павлова

27.10.2020 10:00

№ 105 Търговско отделение

51

Въззивно гражданско дело

2473 / 2020

ОДМВР - Варна

С. В. П.

Даниела Светозарова Христова

27.10.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

52

Въззивно гражданско дело

2466 / 2020

ОДМВР - Варна

П. С. М.

Даниела Светозарова Христова

27.10.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

53

Търговско дело

1915 / 2019

АУРИГА БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕЛМОН ПРОПЪРТИС ЕАД

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

27.10.2020 10:15

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

54

Търговско дело

528 / 2017

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

ЕЛИС-ГЕ ЕООД/ В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

27.10.2020 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

55

НОХД

737 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, Н. Л. Д.

Р. Н. П.

Трайчо Георгиев Атанасов

27.10.2020 10:30

№ 002 Наказателно отделение

56

Въззивно гражданско дело

1909 / 2019

Е. Т. Е.

П. И. Я., Д. Л. Я., В. Б. Б., Н. М. М., Л. Н. Е., К. Р. Х., П. Д. Е., Д. М. Е., Л. Я. Л., С. Т. Т., В. М. Т., Л. Г. Д., К. Л. Л., Г. Н. Д., ОБЩИНА ВАРНА, АН ГРУП БГ ООД, НЮ БИЛДИНГ 2015 ООД

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА ЦАНКОВА

27.10.2020 11:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

57

Търговско дело

1633 / 2019

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД

ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

27.10.2020 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

58

Въззивно гражданско дело

1830 / 2020

ОДМВР - Варна

И. Н. И.

Златина Иванова Кавърджикова

27.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

59

Въззивно гражданско дело

1841 / 2020

ОДМВР - Варна

М. Т. Н.

Златина Иванова Кавърджикова

27.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

60

Въззивно гражданско дело

1838 / 2020

ОДМВР - Варна

Н. М. М.

Златина Иванова Кавърджикова

27.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

61

Въззивно гражданско дело

2181 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

А. Р. И.

Иванка Димитрова Дрингова

27.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

62

Въззивно гражданско дело

2175 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ж. К. Г., П. Н. Г., К. Н. Г.

Деспина Георгиева Георгиева

27.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

63

Въззивно гражданско дело

2178 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Р. Г. К., С. М. К.

Деспина Георгиева Георгиева

27.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

64

Въззивно гражданско дело

2030 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Р. Д. В.

Деспина Георгиева Георгиева

27.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

65

Въззивно гражданско дело

2196 / 2020

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Г. В. М.

Иванка Димитрова Дрингова

27.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

66

Въззивно гражданско дело

2754 / 2020

ОДМВР - Варна

С. С. Д.

Златина Иванова Кавърджикова

27.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

67

Въззивно гражданско дело

1887 / 2020

Ф. Г. Г.

Д. М. П., Т. М. П.

Иванка Димитрова Дрингова

27.10.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

68

Въззивно гражданско дело

2212 / 2020

ОДМВР - Варна

М. С. Н.

Деспина Георгиева Георгиева

27.10.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

69

Въззивно гражданско дело

1556 / 2020

К. К. М.

Н. С. М.

Деспина Георгиева Георгиева

27.10.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

70

Въззивно гражданско дело

2334 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

ЕТ ВЕРА - СИМЕОН НЕДЕВ

Иванка Димитрова Дрингова

27.10.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

71

Въззивно гражданско дело

2500 / 2020

Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП)

Д. П. И.

Иванка Димитрова Дрингова

27.10.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

72

Въззивно гражданско дело

2338 / 2020

Главна дирекция "Национална полиция"

Е. Г. Г.

Иванка Димитрова Дрингова

27.10.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

73

ЧНД

1093 / 2020

Затвор - Варна, Окръжна прокуратура - Варна

К. Г. С.

Иваничка Димитрова Славкова

27.10.2020 14:00

№ 109 Наказателно отделение

74

ЧНД

1115 / 2020

Затвор - Варна, Окръжна прокуратура - Варна

С. В. Я.

Мая Веселинова Нанкинска

27.10.2020 14:15

№ 109 Наказателно отделение

75

Търговско дело

425 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

ХРАБРОВО УИНД 2 ЕООД

ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

27.10.2020 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

76

Въззивно гражданско дело

1941 / 2020

О. Д. Г.

М. Р. Р.

Златина Иванова Кавърджикова

27.10.2020 14:30

№ 103 Гражданско отделение

77

Въззивно гражданско дело

1516 / 2020

Д. Н. Х., И. Н. П., Н. П. Н., Т. П. Н.

К. С. С., М. С. З.

Златина Иванова Кавърджикова

27.10.2020 14:30

№ 103 Гражданско отделение

78

Търговско дело

1135 / 2020

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

ГОЛДИ 7 ЕООД

Галина Чавдарова

27.10.2020 14:30

№ 105 Търговско отделение

79

ЧНД

1116 / 2020

Затвор - Варна

А. П. Х.

Красимир Георгиев Гайдаров

27.10.2020 14:30

№ 109 Наказателно отделение

80

ЧНД

1106 / 2020

Затвор - Варна

В. Г. К.

Асен Владимиров Попов

27.10.2020 14:45

№ 109 Наказателно отделение

81

Търговско дело

426 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

ХРАБРОВО УИНД 1 ООД

ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

27.10.2020 15:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

82

НОХД

671 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

Б. Х. Х., С. Д. С.

Уляна Куманова Савакова

28.10.2020 09:00

№ 109 Наказателно отделение

83

НОХД

951 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, А. Х. К.

П. Л. С.

Жулиета Георгиева Шопова

28.10.2020 09:00

№ 002 Наказателно отделение

84

Гражданско дело

1149 / 2020

Е. Н. Д.

Л. Г. Д.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

28.10.2020 10:00

 

85

Търговско дело

954 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

АНИКОМ ЕООД

Цветелина Георгиева Хекимова

28.10.2020 10:15

№ 105 Търговско отделение

86

Търговско дело

1939 / 2019

Н. Ш. Й.

Д. Г. М.

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХЕКИМОВА

28.10.2020 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

87

Гражданско дело

1073 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

Р. Д. К.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

28.10.2020 10:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

88

Търговско дело

993 / 2020

АГРОХОЛ ООД

ЕТ БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ

Цветелина Георгиева Хекимова

28.10.2020 10:30

№ 105 Търговско отделение

89

Гражданско дело

2364 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

А. С. Б.

Нейко Симеонов Димитров

28.10.2020 10:30

 

90

Търговско дело

1962 / 2019

И. Г. П.

НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ СДРУЖЕНИЕ

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХЕКИМОВА

28.10.2020 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

91

Въззивно гражданско дело

2791 / 2020

С. А. К., Д. Г. Д.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Марин Георгиев Маринов

28.10.2020 13:30

№ 105 Търговско отделение

92

Въззивно гражданско дело

2894 / 2020

А. П. Т., Н. К. Т.

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България КЧТ

Марин Георгиев Маринов

28.10.2020 13:30

№ 105 Търговско отделение

93

Гражданско дело

94 / 2019

Г. К. Ч., С. К. Ч., О. К. Ч., А. К. Ч., Г. А. Ч., К. О. Ч.

С. М. И., Д. А. И., Д. А. П., Т. П. И.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

28.10.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

94

Гражданско дело

1374 / 2020

Р. А. Х., Ц. Х. Х.

Х. С. Х.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

28.10.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

95

Въззивно гражданско дело

1903 / 2020

КНМ ГРУП ЕООД

К. Д. Т.

Елина Пламенова Карагьозова

28.10.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

96

Въззивно гражданско дело

2814 / 2020

ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД

К. М. Г.

Елина Пламенова Карагьозова

28.10.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

97

Въззивно гражданско дело

2893 / 2020

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

С. Х. С.

Ралица Цанкова Костадинова

28.10.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

98

Въззивно гражданско дело

2907 / 2020

П. С. И., В. Н. В.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД

Мария Кирилова Терзийска

28.10.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

99

Гражданско дело

1385 / 2020

А. К. Г.

П. А. К.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

28.10.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

100

Гражданско дело

1806 / 2019

ВРАТЦАТА ЕООД

ВИТА 2014 ЕООД

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

28.10.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

101

Гражданско дело

1823 / 2020

К. С. А.

Х. И. Х.

Атанас Василев Славов

28.10.2020 14:30

№ 103 Гражданско отделение

102

Гражданско дело

1369 / 2019

ИНТЕРНЕШЕНЪЛ ТИЙМ- ЕООД ООД

ЕН ДИ- 98 ЕООД

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

28.10.2020 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

103

Въззивно гражданско дело

2674 / 2020

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Мария Кирилова Терзийска

28.10.2020 15:30

№ 105 Търговско отделение

104

НОХД

1461 / 2019

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА, ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, Д. С. Д.

М. П. Б., С. Х. М., П. Н. Д.

РУМЯНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

29.10.2020 09:30

НЗ - 1

105

Търговско дело

687 / 2019

ВЪРШЕЦ МИЛК ЕООД, Г. П. С.

МАНГЛЕ ИНВЕСТМЪНТ ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, Л. . Т.

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

29.10.2020 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

106

Търговско дело

685 / 2019

ВЪРШЕЦ МИЛК ЕООД, Г. П. С.

МАНГЛЕ ИНВЕСТМЪНТ ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, П. И. К.

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

29.10.2020 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

107

Търговско дело

1163 / 2018

ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД /В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, ПОСОЛСТВО НА КРАСОТАТА ЕООД, Л. М. Б., И. В. В., Г. Г. Ч., З. Н. Н.

ФРАНСИС РЕЗИДЪНС ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

29.10.2020 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

108

Търговско дело

858 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

САПИЕКС БЪЛГАРИЯ ООД

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

29.10.2020 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

109

Търговско дело

1742 / 2017

Д. А. Д., БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ, АГРОСТАНДАРТ-2004 ЕООД, М. К. М., Д. Х. Г., ИНВЕСТБАНК АД, С. И. Р., М. П. М., Ж. П. Ж., НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Я. Н. С., Л. М. Б.

АГРОБУЛС ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

29.10.2020 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

110

Търговско дело

967 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

ДЕНИНА ЕООД

Пламен Атанасов Атанасов

29.10.2020 13:30

№ 105 Търговско отделение

111

Търговско дело

89 / 2020

Я. И. Я.

ЗД БУЛ ИНС АД

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

29.10.2020 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

112

Търговско дело

550 / 2020

Г. М. С.

ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

29.10.2020 15:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

113

НОХД

29 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА, В. В. М., К. М. М., В. М. М.

Б. Т. О.

ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА

30.10.2020 09:00

НЗ - 1

114

Гражданско дело

991 / 2020

П. П. К.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

30.10.2020 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

115

Търговско дело

1021 / 2020

ЕТ АГРОШАНС-53 - ИЛИЯ ВЪЛЧАНОВ

ИВ И АЛ - БГ ЕООД

Десислава Георгиева Жекова

30.10.2020 10:30

№ 105 Търговско отделение

116

Гражданско дело

1701 / 2020

И. Б. Т.

Прокуратура на Република България

Нейко Симеонов Димитров

30.10.2020 13:30

 

117

Гражданско дело

1505 / 2020

В. М. Д.

П. В. П., М. К. П., В. Й. П.

Нейко Симеонов Димитров

30.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

118

Гражданско дело

1687 / 2019

М. И. Ч.

И. К. Г.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

30.10.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

119

Гражданско дело

1358 / 2020

ХЕЛЛЕНИКА ООД

ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ВАРНА ЕООД

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

30.10.2020 15:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

 

 

  Съдът си запазва правото да прави промени в графика.