Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 19.03.2018г. до 23.03.2018г. 

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело (В) No 22/2018, I   състав Искове, основани на неоснователно   обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД З.Ж.М. Докладчик:
  СВЕТЛА В. ПЕНЕВА
19.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
2 Гражданско дело (В) No 137/2018, I   състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ФИШЛАНД ЕООД Докладчик:
  СВЕТЛА В. ПЕНЕВА
19.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
3 Гражданско дело (В) No 192/2018, I   състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.К.А. Докладчик:
  СВЕТЛА В. ПЕНЕВА
19.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
4 Гражданско дело (В) No 410/2018, I   състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Й.Д.Н. Докладчик:
  НЕВИН Р. ШАКИРОВА
19.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
5 Гражданско дело (В) No 472/2018, I   състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.В.П. Докладчик:
  КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ
19.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
6 НОХД No 140/2018, I състав Причиняване на смърт по   непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА В.Е.Р.Е. Докладчик:
  ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА
19.3.2018 9:00 до 12:00, Зала НЗ -   2
7 Гражданско дело (В) No 242/2018, I   състав Вещни искове и искания за   разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Ц.П. ОБЩИНА ВАРНА Председател:
  КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ
  Докладчик:
  НЕВИН Р. ШАКИРОВА
19.3.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
8 Гражданско дело (В) No 281/2018, I   състав Вещни искове и искания за   разпределяне на ползването на съсобствена вещ Л.Г.Б.,
  Л.Г.Б.,
  А.С.С.,
  М.Й.Н.,
  Б.Й.Н.М.
К.П.С.,
  А.К.С.
Докладчик:
  КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ
19.3.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
9 Гражданско дело (В) No 362/2018, I   състав Искове за недействителност на   правни сделки Н.З.Н. В.Д.В. Докладчик:
  КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ
19.3.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
10 Гражданско дело (В) No 368/2018, I   състав Искове за трудово възнаграждение К.Р.С. БУЛМИНЕРАЛ АД Докладчик:
  КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ
19.3.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
11 ЧНД No 61/2018, I състав Производство по чл. 451 от НПК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ   ВАРНА Е.А.Й.,
  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА
Докладчик:
  СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА
19.3.2018 9:30 до 10:00, Зала НЗ -   1
12 Търговско дело No 1198/2017, III   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. ХАОС ИНВЕСТ ЕАД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Докладчик:
  ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
19.3.2018 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
13 Търговско дело No 1648/2017, III   състав Иск за прекратяване на ТД по   съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА СТРУК УУД ЕООД Докладчик:
  ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
19.3.2018 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
14 Търговско дело No 1710/2017, III   състав Иск за прекратяване на ТД по   съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ЕКОФРУТ ООД Докладчик:
  ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
19.3.2018 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
15 Търговско дело No 1752/2017, III   състав Иск за прекратяване на ТД по   съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ПЕТРОВ МИЛК ЕООД Докладчик:
  ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
19.3.2018 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
16 Търговско дело No 1773/2017, III   състав Иск за прекратяване на ТД по   съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА КАЛИХА ЕООД Докладчик:
  ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
19.3.2018 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
17 Гражданско дело (В) No 85/2018, I   състав Други искове по СК - отношения   между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски   права; лични отношения с близки и др. А.А.А. П.А.О. Докладчик:
  СВЕТЛА В. ПЕНЕВА
19.3.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
18 Гражданско дело (В) No 129/2018, I   състав Вещни искове и искания за   разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.И.В.,
  И.С.В.
С.Г.П. Председател и докладчик:
  НЕВИН Р. ШАКИРОВА
19.3.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
19 Гражданско дело (В) No 323/2018, I   състав Делба ДРИЙМ ГЕЙМС ЕООД С.П.С.,
  П.С.С.,
  Е.А.Г.,
  К.В.Г.,
  А.В.Г.
Докладчик:
  НЕВИН Р. ШАКИРОВА
19.3.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
20 НОХД No 1505/2017, I състав Квалфицирани състави на блудство ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА,
  ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА
Д.С.Б. Докладчик:
  СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА
19.3.2018 10:00 до 17:00, Зала НЗ   - 1
21 Търговско дело No 1972/2014, III   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. Т.К.К. БОНИТА 97 ООД,
  ОЛ СИЙЗ ЛИМИТЕД
Докладчик:
  ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
19.3.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
22 Търговско дело No 1317/2017, III   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. В.Б.А. МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД,
  СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС ЕАД
Докладчик:
  ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
19.3.2018 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
23 Търговско дело No 1502/2015, I   състав Молба за откриване на производство   по несъстоятелност АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД,
  АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД,
  ГББ ЕПСИЛОН ЕООД,
  ФЕРВАЛТУНГСГЕСЕЛШАФТ РУБИН ГМБХ,
  НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ВАРНА ПРО АД Докладчик:
  ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
19.3.2018 11:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
24 Търговско дело No 1524/2017, I   състав Молба за откриване на производство   по несъстоятелност УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД ДЕРВЕНТ РОДОС ООД Докладчик:
  ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
19.3.2018 11:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
25 НОХД No 289/2018, I състав Квалифицирани състави на грабеж -   чл.199 ал.1 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Д.А.С. Докладчик:
  СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ
19.3.2018 12:00, Зала НЗ - 2
26 Гражданско дело (В) No 402/2018,   IV състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД Докладчик:
  КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ
19.3.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
27 Гражданско дело (В) No 435/2018,   IV състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Х.И. Председател и докладчик:
  ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА
19.3.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
28 Гражданско дело (В) No 305/2018,   IV състав Искове, основани на неоснователно   обогатяване Т.С.Г. Е.Т.Г. Председател и докладчик:
  ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА
19.3.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
29 Гражданско дело (В) No 377/2018,   IV състав Иск за реално изпълнение на   договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на   договорно задължение Б.Н.Д. ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ВЛАДИМИР   МИНЕВ МИНЕВ Докладчик:
  КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ
19.3.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
30 Гражданско дело (В) No 428/2018,   IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.Д.Н. Н.Р.Д. Докладчик:
  КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ
19.3.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
31 Търговско дело No 906/2012, I   състав Производство по несъстоятелност УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
  БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД,
  ЕГГЕР РОМАНИА С.Р.Л.,
  ФРИТЦ ЕГЕР ГМБХ КО ОГ,
  БУЧИНА ДДД
ХОСЕ 2 ЕООД /В НЕСЪСТ./ Докладчик:
  МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
19.3.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
32 Гражданско дело (В) No 354/2018,   IV състав Иск за разваляне на договор с   предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на   дарение У.М.Н. Ж.М.В.,
  Н.П.В.
Докладчик:
  КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ
19.3.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
33 Търговско дело No 521/2013, IV   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. ДАНИЕЛ ЕООД ИСА ООД,
  ИНВЕСТКОМЕРС-ЕМИЛ ИВАНОВ ЕООД
Докладчик:
  МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
19.3.2018 14:30
34 Търговско дело No 1693/2017, IV   състав Иск за прекратяване на ТД по   съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА РОДАСТРОЙ ЕООД/СТРОИТЕЛНИ МОНТАЖИ   ЕООД/ Докладчик:
  МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
19.3.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
35 Гражданско дело (В) No 44/2018,   III състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.Г.В. Докладчик:
  СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
20.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
36 Гражданско дело (В) No 46/2018,   III състав Искове за защита срещу незаконно   уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и   „предупреждение за уволнение” Ч.М.С. ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Докладчик:
  ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
20.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
37 Гражданско дело (В) No 65/2018,   III състав Искове, основани на неоснователно   обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Л.Й.Г. Докладчик:
  ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
20.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
38 НОХД No 218/2018, I състав Квалифицирани състави на грабеж -   чл.199 ал.1 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Б.А.А. Докладчик:
  РУМЯНА П. ПЕТРОВА
20.3.2018 9:00 до 11:00, Зала НЗ -   2
39 Гражданско дело (В) No 120/2018,   III състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Н.Х.Х. Докладчик:
  ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
20.3.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
40 Гражданско дело (В) No 138/2018,   III състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Н.А.И. Докладчик:
  ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
20.3.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
41 Гражданско дело (В) No 151/2018,   III състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.И.Н. Докладчик:
  СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
20.3.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
42 Гражданско дело (В) No 260/2018,   III състав Искове по СК - издръжка, изменение И.Д.Х. С.И.Д. Докладчик:
  ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
20.3.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
43 НОХД No 302/2017, I състав Укриване и неплащане на данъчни   задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА З.Г.И.,
  С.Г.И.
Докладчик:
  ЯНА П. ДИМИТРОВА
20.3.2018 9:30 до 17:00, Зала НЗ -   1
44 Гражданско дело (В) No 96/2018,   III състав Искове за обезщетение от деликт;   иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Т.В. ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС ВАРНА ЕООД Докладчик:
  ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
20.3.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
45 Гражданско дело (В) No 185/2018,   III състав Вещни искове и искания за   разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.А.Д. Л.Б.Д.,
  Е.Б.Е.-Л.Д. ЕТ
Докладчик:
  ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА
20.3.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
46 Гражданско дело (В) No 214/2018,   III състав Вещни искове и искания за   разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.А.У.З.,
  К.Т.З.
В.И.В.,
  Г.Ж.И.,
  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА,
  ОБЩИНА ВАРНА
Докладчик:
  СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
20.3.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
47 Гражданско дело (В) No 231/2018,   III състав Делба Д.П.П.,
  А.П.П.,
  Д.Д.П.
Н.А.П.,
  П.А.Н.
Докладчик:
  СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА
20.3.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
48 Търговско дело No 1166/2017, IV   състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Р.А. Докладчик:
  ЖАНА И. МАРКОВА
20.3.2018 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
49 НОХД No 262/2018, I състав Подкуп на длъжностно лице, заемащо   отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор   или следовател ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА И.В.И. Докладчик:
  КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ
20.3.2018 12:00 до 13:00, Зала НЗ   - 2
50 Търговско дело No 25/2018, I   състав Молба за откриване на производство   по несъстоятелност РАДИ КАРС 66 ЕООД/В ЛИКВИДАЦИЯ/,
  Х.Г.В.
  Докладчик:
  ГАЛИНА ЧАВДАРОВА
20.3.2018 13:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
51 Търговско дело No 1667/2017, I   състав Иск за прекратяване на ТД по   съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ММ ФЮЧЪР ЕООД Докладчик:
  ГАЛИНА ЧАВДАРОВА
20.3.2018 13:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
52 Търговско дело No 8/2018, I състав Иск за прекратяване на ТД по   съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ГАРД КИ 78 ЕООД Докладчик:
  ГАЛИНА ЧАВДАРОВА
20.3.2018 13:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
53 АНД No 1541/2017, I състав Производства по приложението на   чл.78а НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА М.И.Н. Докладчик:
  РУМЯНА П. ПЕТРОВА
20.3.2018 13:30 до 17:00, Зала НЗ   - 2
54 Търговско дело (В) No 21/2018, I   състав Иск за реално изпълнение на   договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на   договорно задължение ИРАДА-1 ООД РЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 АД Председател и докладчик:
  ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
20.3.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
55 Търговско дело (В) No 187/2018, I   състав Искове по КЗ В.И.В. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Председател:
  ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
  Докладчик:
  ГАЛИНА ЧАВДАРОВА
20.3.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
56 Търговско дело (В) No 234/2018, I   състав Искове по КЗ ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД З.Д.Д. Председател:
  ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
  Докладчик:
  МИЛА Й. КОЛЕВА
20.3.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
57 Търговско дело (В) No 250/2018, I   състав Искове по КЗ Д.Н.Д. ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Председател:
  ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
  Докладчик:
  МИЛА Й. КОЛЕВА
20.3.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
58 Търговско дело (В) No 252/2018, I   състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение П.В.П. БАНКА ДСК ЕАД Председател:
  ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
  Докладчик:
  ГАЛИНА ЧАВДАРОВА
20.3.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
59 Гражданско дело (В) No 1490/2017,   V състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване   действията на съдебните изпълнители РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД Б.В.Л.,
  В.Д.С.,
  ВЕНЦИСЛАВ ДОРЕЛОВ ЕООД
Председател:
  РОСИЦА С. СТАНЧЕВА
  Докладчик:
  АНТОНИЯ С. МЛАДЕНОВА
20.3.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
60 Гражданско дело (В) No 369/2018, V   състав Искове за трудово възнаграждение Д.Г.Д. БУЛМИНЕРАЛ АД Докладчик:
  МИЛЕНА Н. НИКОЛОВА
20.3.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
61 Гражданско дело (В) No 411/2018, V   състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.С.Ж. З.Т.Ж. Председател и докладчик:
  РОСИЦА С. СТАНЧЕВА
20.3.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
62 Гражданско дело (В) No 420/2018, V   състав Искове за трудово възнаграждение С.Г.Б.К. АЛИАНС 2011 ООД Докладчик:
  ИВАНКА Д. ДРИНГОВА
20.3.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
63 Гражданско дело (В) No 2406/2017,   V състав Искове, свързани с възстановяване   на запазена част от наследство Д.М.П. В.Д.Т.,
  Р.А.М.,
  Д.А.М.
Докладчик:
  ИВАНКА Д. ДРИНГОВА
20.3.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
64 Гражданско дело (В) No 235/2018, V   състав Делба Ж.С.Ж.,
  С.Ж.К.
Д.Г.С.,
  С.Г.С.
Докладчик:
  МИЛЕНА Н. НИКОЛОВА
20.3.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
65 Гражданско дело (В) No 412/2018, V   състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.М.Н. Й.Т.Й. Докладчик:
  МИЛЕНА Н. НИКОЛОВА
20.3.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
66 Гражданско дело (В) No 1177/2017,   V състав Облигационни искове между   съсобственици Ж.И.К. М.Х.К.,
  Н.Х.К.
Председател:
  ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА
  Докладчик:
  ИВАНКА Д. ДРИНГОВА
20.3.2018 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
67 Търговско дело No 511/2017, I   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. ФЪРАТ ПЛАСТИК КАУЧУК САНАЙИИ ВЕ   ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ ЕЛТЕКС ГН ООД Докладчик:
  ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
20.3.2018 15:00
68 Гражданско дело (В) No 135/2018,   II състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Ж.С.С. Докладчик:
  МАРИАНА Р. ХРИСТОВА
21.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
69 Гражданско дело (В) No 136/2018,   II състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.Д.Д. Докладчик:
  МАРИАНА Р. ХРИСТОВА
21.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
70 Гражданско дело (В) No 220/2018,   II състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Б.И.В. Докладчик:
  МАРИАНА Р. ХРИСТОВА
21.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
71 Гражданско дело (В) No 325/2018,   II състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Д.В. Председател и докладчик:
  ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
21.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
72 Гражданско дело (В) No 330/2018,   II състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.П.Н. Председател и докладчик:
  ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
21.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
73 Гражданско дело (В) No 361/2018,   II състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.А.С. Докладчик:
  ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
21.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
74 Гражданско дело (В) No 374/2018,   II състав Искове, основани на неоснователно   обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.В.П. Докладчик:
  НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА
21.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
75 Гражданско дело (В) No 440/2018,   II състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.И.У. Докладчик:
  НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА
21.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
76 Гражданско дело (В) No 496/2018,   II състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.П.В. Докладчик:
  НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА
21.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
77 Гражданско дело (В) No 508/2018,   II състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.Н.С. Докладчик:
  МАРИАНА Р. ХРИСТОВА
21.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
78 НОХД No 1484/2015, I състав Подкуп на длъжностно лице ВОП М.С.С. Докладчик:
  ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА
21.3.2018 9:00 до 13:00, Зала НЗ -   1
79 Гражданско дело (В) No 2503/2017,   II състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване   действията на съдебните изпълнители Й.В.Г. Щ.А.Г. Председател и докладчик:
  ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
21.3.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
80 Гражданско дело (В) No 124/2018,   II състав Установителен иск за   право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за   нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.И.Р. Председател и докладчик:
  ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
21.3.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
81 Гражданско дело (В) No 267/2018,   II състав Искове за трудово възнаграждение Р.Й.К. БУЛМИНЕРАЛ АД,
  ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД
Докладчик:
  МАРИАНА Р. ХРИСТОВА
21.3.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
82 ЧНД No 291/2018, I състав Производство за определяне на общо   наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА С.С.Б. Докладчик:
  МАЯ В. НАНКИНСКА
21.3.2018 9:40 до 9:45, Зала НЗ -   2
83 Гражданско дело (В) No 1831/2017,   II състав Вещни искове и искания за   разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.С.С. Н.С.К.,
  К.Б.К.
Председател и докладчик:
  ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
21.3.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
84 Гражданско дело (В) No 226/2018,   II състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.Н.Р. Н.Б.К. Докладчик:
  НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА
21.3.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
85 ЧНД No 224/2018, I състав Производство по молби за   реабилитация О.П.Р. ВОП Докладчик:
  ДЕЯН И. ДЕНЕВ
21.3.2018 10:00 до 10:15, Зала НЗ   - 2
86 Търговско дело No 7/2018, I състав Иск за прекратяване на ТД по   съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ЛОГО ФЕШЪН ЕООД Докладчик:
  МАРИЯ И. ХРИСТОВА
21.3.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
87 Гражданско дело (В) No 2359/2017,   II състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИПОН-2002 ЕООД П.К.С. Председател:
  ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
  Докладчик:
  НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА
21.3.2018 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
88 НОХД No 1462/2017, I състав Квалифицирани състави на рекет -   чл.213а, ал.3 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Й.А.В.,
  Д.К.Д.
Докладчик:
  ДЕЯН И. ДЕНЕВ
21.3.2018 10:30 до 12:30, Зала НЗ   - 2
89 Търговско дело No 918/2017, I   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД ЛЪКИ 2006 ЕООД,
  ЛЪКИ-ВАРНА ООД
Докладчик:
  МАРИЯ И. ХРИСТОВА
21.3.2018 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
90 Търговско дело No 1164/2017, I   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. АЛВАС АД ДАНИ 86 ЕООД Докладчик:
  МАРИЯ И. ХРИСТОВА
21.3.2018 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
91 ЧНД No 298/2018, I състав Производство по искания по   ЗПИИРКОРНФС МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   НИДЕРЛАНДИЯ М.А.М.,
  ВОП
Докладчик:
  УЛЯНА К. САВАКОВА
21.3.2018 12:30 до 13:30, Зала НЗ   - 2
92 ЧНД No 184/2018, I състав Производство по изпълнение на   наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Т.С.Т.,
  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА
Докладчик:
  СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА
21.3.2018 13:00 до 13:30, Зала НЗ   - 1
93 НОХД No 60/2018, I състав Причиняване на смърт при   управление на МПС в квалифицирани случаи ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА С.М.А. Докладчик:
  СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА
21.3.2018 13:30 до 15:30, Зала НЗ   - 2
94 Гражданско дело No 2016/2016, VI   състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА   КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО К.С.К.,
  ИНТЕР -КАЛЕВ ЕООД,
  ИНТЕР-КСК-КРАСИМИР КАЛЕВ ЕООД
Докладчик:
  АТАНАС В. СЛАВОВ
21.3.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
95 ЧНД No 244/2018, I състав Производство по изпълнение на   наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА А.Н.Й.,
  ВОП
Докладчик:
  СТОЯН К. ПОПОВ
21.3.2018 14:00 до 14:30, Зала НЗ   - 1
96 ЧНД No 260/2018, I състав Производство по изпълнение на   наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА К.М.Е.,
  ВОП
Докладчик:
  СТОЯН К. ПОПОВ
21.3.2018 14:00 до 14:30, Зала НЗ   - 1
97 Търговско дело (В) No 175/2018, I   състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД Т.В.К. Председател:
  ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
  Докладчик:
  СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА
21.3.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
98 Търговско дело (В) No 198/2018,   III състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение З.-З.И. ЕТ ТБ ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Председател и докладчик:
  ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
21.3.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
99 Търговско дело (В) No 209/2018, I   състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД М.Г.П. Председател:
  ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
  Докладчик:
  СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА
21.3.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
100 Търговско дело (В) No 223/2018,   III състав Иск за реално изпълнение на   договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на   договорно задължение ЕЛИТ 87 ЕООД,
  ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ ЗП
  Председател:
  ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
  Докладчик:
  ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА
21.3.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
101 Търговско дело (В) No 263/2018,   III състав Искове по КЗ ЗК ЛЕВ ИНС АД С.С.И. Председател:
  МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
  Докладчик:
  ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА
21.3.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
102 Гражданско дело No 773/2016, VI   състав Искове за обезщетение от деликт;   иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.А.А. МБАЛ "СВЕТА АННА-ВАРНА"   АД Докладчик:
  АТАНАС В. СЛАВОВ
21.3.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
103 ЧНД No 273/2018, I състав Производство по изпълнение на   наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА И.Х.И.,
  ВОП
Докладчик:
  ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА
21.3.2018 14:30 до 14:45, Зала НЗ   - 1
104 ЧНД No 278/2018, I състав Производство по изпълнение на   наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА К.А.К.,
  ВОП
Докладчик:
  ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА
21.3.2018 14:30 до 14:45, Зала НЗ   - 1
105 Частно търговско дело (В) No   40/2018, I състав Възражения - чл. 423 ГПК (II инст.   ОС) БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Н.Ж.Д.,
  С.И.Д.
Председател:
  ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
  Докладчик:
  СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА
21.3.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
106 Търговско дело (В) No 58/2018, III   състав Иск за реално изпълнение на   договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на   договорно задължение Г.С.С. ЕТ ПАЗАРИ ЕАД Председател и докладчик:
  ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
21.3.2018 14:30
107 ЧНД No 279/2018, I състав Производство по изпълнение на   наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА А.С.А.,
  ВОП
Докладчик:
  РУМЯНА П. ПЕТРОВА
21.3.2018 14:45 до 15:00, Зала НЗ   - 1
108 Гражданско дело No 2432/2016, VI   състав Вещни искове И.С.П. Е.К.К.,
  К.Р.А.Л.
Докладчик:
  АТАНАС В. СЛАВОВ
21.3.2018 15:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
109 ВНОХД No 1140/2017, I състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПРОВАДИЯ,
  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА
Г.И.И. Председател и докладчик:
  СТАНЧО Р. САВОВ
21.3.2018 15:30, Зала НЗ - 2
110 Гражданско дело No 1162/2017, XI   състав Имуществени отношения между   съпрузи И.Д.Д. Н.Г.Д. Докладчик:
  РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА
22.3.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
111 ВНОХД No 217/2018, I състав Измама Л.Б.А. ВОП Председател и докладчик:
  НИКОЛАЙ П. НЕНОВ
22.3.2018 9:00, Зала НЗ - 1
112 Търговско дело No 1526/2017, V   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Н.В.И. Докладчик:
  ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
22.3.2018 9:00
113 ВНОХД No 1378/2017, I състав Склоняване към проституция Е.Т.Д.,
  С.Н.М.
ВОП Председател:
  ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА
  Докладчик:
  ЯНА П. ДИМИТРОВА
22.3.2018 10:00 до 12:00, Зала НЗ   - 2
114 Гражданско дело No 1407/2014, XI   състав Вещни искове Р.С.Я.,
  И.И.И.,
  И.Г.Д.,
  Е.Г.И.,
  А.Д.У.,
  Р.Б.Т.,
  К.Й.Т.,
  П.С.В.,
  Е.С.К.,
  Ю.Н.Н.,
  И.Д.Т.,
  М.Т.К.,
  М.Н.Д.,
  Н.Д.Д.
ВАРНА-ПЛОД АД Докладчик:
  РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА
22.3.2018 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
115 ВНЧХД No 1473/2017, I състав Обида и квалифицирана обида В.Д.Д.,
  Т.Ф.Л.
  Председател:
  АСЕН В. ПОПОВ
  Докладчик:
  ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА
22.3.2018 10:30, Зала НЗ - 1
116 ВНОХД No 263/2018, I състав Длъжностно присвояване Р.П.А. ВОП Председател и докладчик:
  ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА
22.3.2018 10:30, Зала НЗ - 1
117 Търговско дело No 749/2017, III   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. И.Г.К. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ   ЕАД Докладчик:
  СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА
22.3.2018 13:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
118 Гражданско дело No 2334/2017, IX   състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.П.Ш. Д.П.П. Докладчик:
  ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА
22.3.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
119 НОХД No 228/2018, I състав Квалифицирани състави на грабеж -   чл.199 ал.1 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Д.Д.И. Докладчик:
  ЯНА П. ДИМИТРОВА
22.3.2018 13:30 до 14:30, Зала НЗ   - 1
120 НОХД No 261/2018, I състав Основни състави на производство,   пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА П.Т.Д. Докладчик:
  СТОЯН К. ПОПОВ
22.3.2018 13:30 до 14:30, Зала НЗ   - 2
121 Търговско дело No 1314/2017, III   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. ЕМ ЕЛ ПИ ЕС АД ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС ВАРНА ЕООД Докладчик:
  СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА
22.3.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
122 Гражданско дело No 453/2011, IX   състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА   КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО М.К.Т. Докладчик:
  ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА
22.3.2018 14:00
123 Гражданско дело No 1345/2017, IX   състав Искове за обезщетение от деликт;   иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Й.Й. ОБЩИНА ВАРНА Докладчик:
  ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА
22.3.2018 14:00
124 Търговско дело No 801/2011, III   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. Д.П.С. ЮНИОН ИНВЕСТ 2010 АД,
  ЮНИОН КОРЕКТ АД
Докладчик:
  СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА
22.3.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
125 Гражданско дело No 2509/2017, IX   състав Искове, основани на неоснователно   обогатяване СК 2008 ООД С.А.Д. Докладчик:
  ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА
22.3.2018 14:30
126 Търговско дело No 1440/2017, III   състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД С.Д.Т. Докладчик:
  СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА
22.3.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
127 Гражданско дело No 1879/2017, IX   състав Искове за реално изпълнение на   гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на   гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък Н.П.К.,
  Й.И.К.
Д.З.А. Докладчик:
  ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА
22.3.2018 15:00
128 Търговско дело No 922/2016, III   състав Искове за установяване   съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Г.М.К.,
  П.Н.К.
Докладчик:
  СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА
22.3.2018 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
129 НОХД No 627/2016, I състав Квалифицирани състави на убийство ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА В.Ц.П. Докладчик:
  ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА
23.3.2018 9:00 до 17:00, Зала НЗ -   1
130 Гражданско дело No 2732/2017, X   състав Искове, основани на неоснователно   обогатяване П.Д.Ж. К.Т.И. Докладчик:
  ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА
23.3.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
131 Търговско дело No 1474/2017, IV   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. С.У.А.С. ИНОВЕЙТИВ КРИЕЙШЪНС ЕООД Докладчик:
  ТОНИ КРЪСТЕВ
23.3.2018 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
132 Търговско дело No 1717/2017, IV   състав Иск за прекратяване на ТД по   съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА БРАЗИЛЕЙРО ЕООД Докладчик:
  ТОНИ КРЪСТЕВ
23.3.2018 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
133 Гражданско дело No 2043/2017, X   състав Искове, свързани с водене на чужда   работа без пълномощие ТОМИ БИЛДИНГ ООД В.В.К. Докладчик:
  ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА
23.3.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
134 ЧНД No 265/2018, I състав Производство за определяне на общо   наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Я.И.И.,
  ВОП
Докладчик:
  АСЕН В. ПОПОВ
23.3.2018 10:00 до 11:00, Зала НЗ   - 2
135 Търговско дело No 1266/2017, IV   състав Искове за права или   правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и   субективна/. РОМЕЛ ЛАНД ЕООД МЕГА БГ-ВАРНА ЕООД Докладчик:
  ТОНИ КРЪСТЕВ
23.3.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
136 Гражданско дело No 1438/2017, X   състав Искове за обезщетение от деликт;   иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Х.Д. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД Докладчик:
  ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА
23.3.2018 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
137 НОХД No 271/2018, I състав Основни състави на производство,   пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА И.С.И. Докладчик:
  АСЕН В. ПОПОВ
23.3.2018 11:00 до 12:30, Зала НЗ   - 2
138 Гражданско дело No 2123/2016, XII   състав Иск за обявяване на предварителен   договор за окончателен С.Б.С.,
  Ф.А.С.
Е.Н.М.,
  Ю.Н.М.,
  А.Н.М.
Докладчик:
  НЕЙКО С. ДИМИТРОВ
23.3.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
139 Гражданско дело No 1563/2017, XII   състав Искове, основани на неоснователно   обогатяване М.С.М. БУЛПРОМАР ЕООД Докладчик:
  НЕЙКО С. ДИМИТРОВ
23.3.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
140 Гражданско дело No 542/2017, XII   състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА   КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Н.М.В.,
  Т.С.В.
Докладчик:
  НЕЙКО С. ДИМИТРОВ
23.3.2018 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

Данните са предварителни. Възможни са промени!