Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 04.12.2017г. до 18.12.2017г.

 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаНасрочване на делото
1 НОХД No 627/2016, I състав Квалифицирани състави на убийство ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА В.Ц.П. 4.12.2017 9:00 до 5.12.2017 17:00, Зала НЗ - 1
2 НОХД No 1149/2017, I състав Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА А.Г.Д. 4.12.2017 9:00 до  12:00, Зала НЗ - 2
3 Търговско дело No 1652/2012, I състав Производство по несъстоятелност БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД, МАРИНЕР ООД, ГЛОБЪЛ ЛИНКС ЕООД, ГЛОБЪЛ ЛИНКС ЕООД, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ТЕРМОСТРЕН ИНВЕСТ ЕООД/ В НЕСЪСТ./ 4.12.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
4 Търговско дело No 487/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД СТЪНИ EООД, С.И.И. 4.12.2017 9:30
5 Търговско дело No 568/2017, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. И.Я.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД 4.12.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
6 Търговско дело No 547/2017, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЕВРО ИН КОНСУЛТ ЕООД ЗП ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ 4.12.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
7 Гражданско дело (В) No 2431/2017, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” П.М.М. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ.МАРИНА 4.12.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
8 Търговско дело No 691/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ИМОТ ИНВЕСТ 4 ЕООД, ЕР ИНВЕСТ ЕООД, САФАРИ ООД ЕФ ГРУП ЕООД 4.12.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
9 Търговско дело No 692/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ЛОВОС ООД Ф.-Ф.К. ЕТ 4.12.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
10 Търговско дело No 1356/2017, III състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ИНТЕЛИКА ЕООД 4.12.2017 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
11 НОХД No 903/2017, I състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА С.А.Г., А.П.И. 4.12.2017 13:00 до  17:00, Зала НЗ - 2
12 Гражданско дело (В) No 2343/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.И.Р. 4.12.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
13 Гражданско дело (В) No 2352/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Х.Г.К. 4.12.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
14 Гражданско дело (В) No 2367/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.Р.Х. 4.12.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
15 Търговско дело No 858/2017, IV състав Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ МАК ООД/В НЕСЪСТ./ 4.12.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
16 Гражданско дело (В) No 2182/2017, IV състав Искове за трудово възнаграждение Д.В.К. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД, БУЛМИНЕРАЛ АД 4.12.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
17 Гражданско дело (В) No 2330/2017, IV състав Делба Т.С.С. Р.С.А., С.С.С., С.Г.Л., Д.Д.Л.Е., Е.В.Д., И.Г.М., С.Г.И., П.Г.И., Е.Н.В., Д.Н.Р., М.Г.А., Ж.С.С., М.Н.Г., Д.Д.С., Т.С.Д., В.Д.Л., К.Н.Д., Д.Н.Д. 4.12.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
18 Гражданско дело (В) No 2169/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Т.Б. З.В.З. 4.12.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
19 Търговско дело No 230/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ДМ-ХРИСТОВИ ООД Н.Т.Т. 4.12.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
20 НОХД No 1326/2017, I състав Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Д.Г.Д. 5.12.2017 9:00 до  10:30, Зала НЗ - 2
21 Търговско дело No 551/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ЕАД ШАНС-ВСВ ЕООД, ШАНС-ДС ЕООД 5.12.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
22 ЧНД No 1391/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Р.Г.Д., ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА 5.12.2017 10:30 до  10:45, Зала НЗ - 2
23 Търговско дело No 932/2015, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД А.Б.Д., И.Д.И., С.С.И. 5.12.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
24 Търговско дело No 310/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ДАНИ - 05 ООД КОРЕКТ ММ-ВАРНА ЕООД 5.12.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
25 НОХД No 1438/2017, I състав Кражба ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА К.А.А. 5.12.2017 11:15, Зала НЗ - 2
26 Гражданско дело (В) No 1319/2017, V състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.Д.Й. АЛИАНС ТУР ООД 5.12.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
27 Гражданско дело (В) No 2220/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.П.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД 5.12.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
28 Гражданско дело (В) No 2304/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД 5.12.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
29 Гражданско дело (В) No 2342/2017, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.К.А. 5.12.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
30 Гражданско дело (В) No 2362/2017, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.М.З. 5.12.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
31 Гражданско дело (В) No 2131/2017, V състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Н.А.К. КОМФОРТ ООД 5.12.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
32 Гражданско дело (В) No 2168/2017, V състав Искове за трудово възнаграждение Т.М.Т. БУЛМИНЕРАЛ АД 5.12.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
33 Гражданско дело (В) No 2186/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Ц.Н.Х., Ж.Х.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД 5.12.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
34 Гражданско дело (В) No 2245/2017, V състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.Е.Л.В. К.Д.В. 5.12.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
35 Гражданско дело (В) No 2441/2017, V състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.Д.Е. ОБЩИНА ВАРНА РАЙОН АСПАРУХОВО 5.12.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
36 Гражданско дело (В) No 1728/2017, V състав Искове за развод и недействителност на брака М.И.К. Н.К.К. 5.12.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
37 Гражданско дело (В) No 2324/2017, V състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Н.В.Д., Д.В.Д. 5.12.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
38 Гражданско дело (В) No 2102/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД 6.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
39 Гражданско дело (В) No 2137/2017, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Г.Н. 6.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
40 Гражданско дело (В) No 2305/2017, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Н.А.Н. 6.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
41 Гражданско дело (В) No 2353/2017, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.М.А. 6.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
42 Гражданско дело (В) No 2357/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.И.А. М.Х.Н. 6.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
43 Гражданско дело (В) No 2425/2017, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.М.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД 6.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
44 НОХД No 1293/2017, I състав Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Х.А.Х. 6.12.2017 9:00 до  10:00, Зала НЗ - 1
45 Гражданско дело (В) No 1897/2017, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.А.Т. Р.И.Р., С.А.Р. 6.12.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
46 Гражданско дело (В) No 2126/2017, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.В.С. С.П.А. 6.12.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
47 Гражданско дело (В) No 2136/2017, II състав Искове за трудово възнаграждение СТИМЕКС ЕООД П.П.К. 6.12.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
48 Гражданско дело (В) No 2309/2017, II състав Искове за трудово възнаграждение С.Х.Р. РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ - ГР.ВАРНА 6.12.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
49 Гражданско дело (В) No 2313/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение П.Г.П. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД 6.12.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
50 Гражданско дело (В) No 2166/2017, II състав Делба ДИНКО 1 ЕООД И.Б.П., Р.Я.Н. 6.12.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
51 Гражданско дело (В) No 2167/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ И.В.Х. 6.12.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
52 Гражданско дело (В) No 2272/2017, II състав Делба М.М.Ю., Ф.А.Ю. Е.М.Г., Х.М.Н., Х.М.М., Н.М.И., С.М.М. 6.12.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
53 Гражданско дело (В) No 2374/2017, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” АКАДЕМИЯ НА МВР Л.И.И. 6.12.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
54 Гражданско дело (В) No 2072/2017, II състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.П.Д. ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД 6.12.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
55 ЧНД No 1445/2017, I състав Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЕРМАНИЯ И.К.М., ВОП 6.12.2017 10:30 до  11:15, Зала НЗ - 1
56 Търговско дело No 838/2016, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. БМС ЮНАЙТЕД БАНКЪРС ООД КАЛИРОИ НАВИГЕЙШЪН КАМПЪНИ ЛИМИТЕД 6.12.2017 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
57 Търговско дело (В) No 1257/2017, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Ч.Г.М. 6.12.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
58 Търговско дело (В) No 1330/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БЪЛГАРИЯ ЕР АД Й.А.М. 6.12.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
59 Търговско дело (В) No 1349/2017, II състав Искове по КЗ ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД, С.Ж.Ж.   6.12.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
60 Търговско дело (В) No 1470/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.Я.Б. ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД 6.12.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
61 ЧНД No 1367/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Р.С.А., ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА 6.12.2017 14:00 до  14:30, Зала НЗ - 1
62 ЧНД No 1430/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА 6.12.2017 14:00, Зала НЗ - 1
63 Търговско дело (В) No 1251/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРО ЛЕГО АД К.П.Й. 6.12.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
64 Търговско дело (В) No 1311/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.Н.Г. РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД 6.12.2017 14:00
65 Търговско дело (В) No 1322/2017, II състав Искове по КЗ ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД УУД КОМЕРС ООД 6.12.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
66 Търговско дело (В) No 1332/2017, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ А.Н.Н. 6.12.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
67 Търговско дело (В) No 1419/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИПОН-2002 ЕООД МОБИЛТЕЛ ЕАД 6.12.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
68 Търговско дело (В) No 267/2017, II състав Искове по КЗ В.И.И. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД 6.12.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
69 Търговско дело (В) No 1170/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.Х.О. ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД 6.12.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
70 ЧНД No 1288/2017, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА И.Г.П., ВОП 6.12.2017 15:00, Зала НЗ - 1
71 Търговско дело No 581/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД А.Т.Н. 6.12.2017 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
72 ВНОХД No 1271/2017, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив В.С.Д. ВОП 7.12.2017 9:00, Зала НЗ - 1
73 ВНОХД No 1300/2017, I състав Съставяне и подправка на неистински частен или официален документ Ш.И.Ш. ВОП 7.12.2017 9:00, Зала НЗ - 1
74 ВНОХД No 1306/2017, I състав Квалифицирани състави на кражба Я.А.Я., Г.Ж.Г., А.Я.А. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА 7.12.2017 9:00 до  10:00, Зала НЗ - 1
75 Търговско дело No 1439/2016, V състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. В2М ООД ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД 7.12.2017 9:00
76 Гражданско дело No 2223/2014, XI състав Вещни искове Г.К.Г., Е.К.Г., Л.В.П., П.Н.Г. Г.А.Д. 7.12.2017 9:15, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
77 Гражданско дело No 2223/2014, XI състав Вещни искове Г.К.Г., Е.К.Г., Л.В.П., П.Н.Г. Г.А.Д., С.С.Д. 7.12.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
78 ВНЧХД No 1068/2017, I състав Обида и квалифицирана обида Ц.З.Ц., Н.Г.С.   7.12.2017 9:30, Зала НЗ - 1
79 НОХД No 1249/2017, I състав Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Ж.С.Ж. 7.12.2017 9:30, Зала НЗ - 2
80 Търговско дело No 1140/2017, I състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък БАНКА ДСК ЕАД Ф.М.Ц. 7.12.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
81 Гражданско дело No 2954/2015, XI състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Ю.Т.К. Б.К.Б. 7.12.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
82 ВНОХД No 588/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества А.Ф.Л. ВОП 7.12.2017 10:30, Зала НЗ - 1
83 ВЧНД No 1351/2017, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Д.Т.Г. ВОП 7.12.2017 10:30, Зала НЗ - 1
84 ВЧНД No 1361/2017, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДЕВНЯ, ВОП Н.З.С. 7.12.2017 10:30, Зала НЗ - 1
85 Търговско дело No 938/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Й.Т.Н. ЗК ЛЕВ ИНС АД 7.12.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
86 Гражданско дело No 478/2017, XI състав Павлов иск С.К.К. Б.И.К., И.П.К. 7.12.2017 10:45, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
87 Търговско дело No 59/2017, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, САЦ ВАРНА ЕООД ИНТЕРАКТИВ БИЗНЕС ПАРТНЪРС АД 7.12.2017 12:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
88 ЧНД No 1422/2017, I състав Производство по молби за реабилитация С.В.В. ВОП 7.12.2017 13:00 до  13:15, Зала НЗ - 2
89 Гражданско дело No 2078/2017, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕЛБА ЕООД ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД 7.12.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
90 Гражданско дело No 2143/2017, IX състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък Т.Н.Х., С.Х. Ж.В.М. 7.12.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
91 ЧНД No 1327/2017, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Х.Г.С. 7.12.2017 13:30, Зала НЗ - 1
92 Гражданско дело No 453/2011, IX състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО М.К.Т. 7.12.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
93 Гражданско дело No 2128/2016, IX състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО П.М.П., П.А.П. 7.12.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
94 Гражданско дело No 1002/2017, IX състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен С.Ж.Ж. Е.С.Н., Л.Е.Г., С.Т.Г. 7.12.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
95 Гражданско дело No 483/2017, IX състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Б.Д.К., Ж.И.И. 7.12.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
96 НОХД No 733/2017, I състав Квалифицирани състави на рекет - чл.213а, ал.3 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА В.Н.М., К.Ж.К. 8.12.2017 9:00 до  17:00, Зала НЗ - 1
97 АНД No 1409/2017, I състав Производства по чл. 83а от ЗАНН ВОП СТРОЙПРОМ ИНВЕСТ ЕООД 8.12.2017 9:00 до  12:00, Зала НЗ - 2
98 Гражданско дело No 506/2017, X състав Вещни искове ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ОБЩИНА ВАРНА 8.12.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
99 Търговско дело No 323/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. БУЛКАРГО ООД Г.9.- Й.Й. ЕТ 8.12.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
100 Гражданско дело No 1288/2016, X състав Искове, основани на неоснователно обогатяване АЙ ДЕА ЕАД ОБЩИНА ВАРНА 8.12.2017 10:00
101 Търговско дело No 149/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. С.А.Ш. ЗК ЛЕВ ИНС АД 8.12.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
102 Търговско дело No 1383/2011, IV състав Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД и нищожност при повторност на отменено решение на орган на ТД М.В.С. ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД 8.12.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
103 Гражданско дело No 1509/2016, XII състав Вещни искове КОЛИС ЛЕНД ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД ЧЕРНО МОРЕ АД 8.12.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
104 Търговско дело (В) No 1554/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЦЕРСЕЙ ООД Н.К.К. 8.12.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
105 Гражданско дело No 1563/2017, XII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.С.М. БУЛПРОМАР ЕООД 8.12.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
106 Търговско дело (В) No 1448/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Р.Х.Т., ЕТАП-АДРЕСС АД   8.12.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
107 Търговско дело (В) No 1462/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕМ ДЖИ ФИНАНС АД Р.Д.Ц. 8.12.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
108 Гражданско дело No 542/2017, XII състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Н.М.В., Т.С.В. 8.12.2017 15:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
109 Гражданско дело (В) No 2383/2017, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Б.М.Х. 11.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
110 Гражданско дело (В) No 2385/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.И.С. 11.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
111 Гражданско дело (В) No 2387/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Н.Ф.З. 11.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
112 Гражданско дело (В) No 2403/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД 11.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
113 Гражданско дело (В) No 2433/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД 11.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
114 НОХД No 1156/2017, I състав Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА И.А.Ф. 11.12.2017 9:00 до  12:00, Зала НЗ - 1
115 Гражданско дело (В) No 2308/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.В.Н. В.С.К., Т.С.К. 11.12.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
116 НОХД No 1006/2017, I състав Квалифицирани състави на убийство ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Д.Г.Д., В.И.М. 11.12.2017 9:30 до  13:00, Зала НЗ - 2
117 Частно търговско дело No 404/2017, I състав Отмяна на решение на събрание на кредиторите БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ, ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ ЕАД, РЕАЛ АСИСТЪНС МЕНИДЖМЪНТ, К.Г.И. СИ БИ ЕЙ-ГРУП ЕООД/ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ 11.12.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
118 Търговско дело No 1116/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД Т.Т.Т., М.А.Т., К.Т.Т. 11.12.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
119 Търговско дело No 123/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Р.Д.Я. В.Б.Н., РОСА ФЕРОСА ЕООД 11.12.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
120 Търговско дело No 702/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД Д.К.Н. 11.12.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
121 Търговско дело No 860/2017, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ВИТА КАРС ЕООД СИТИ ЛИЗИНГ ЕООД 11.12.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
122 Търговско дело No 1283/2017, I състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ЛУКСОРТИКА ЕООД 11.12.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
123 Търговско дело No 1286/2017, I състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ЕЛИТ 59 ЕООД 11.12.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
124 ВЧНД No 1223/2017, I състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Е.Б.С. ВОП 11.12.2017 13:00 до  15:00, Зала НЗ - 1
125 Търговско дело No 1174/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД ХЕРОС КОМЮНИКЕЙШЪН ХОЛДИНГ ЕООД 11.12.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
126 Търговско дело No 1209/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД В.С.В. 11.12.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
127 Гражданско дело (В) No 1400/2017, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. К.П.К., Х.Х.Х. Х.Ж.Х. 11.12.2017 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
128 НОХД No 1374/2017, I състав Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА А.И.К. 11.12.2017 15:00 до  17:00, Зала НЗ - 1
129 Търговско дело No 639/2017, I състав Искове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността И.А.М. В И В СТРОЙ ООД/В НЕСЪСТ./, А.Ю.Д. 11.12.2017 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
130 Гражданско дело (В) No 1462/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.А.Г. 12.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
131 Гражданско дело (В) No 1619/2017, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.А.Д. 12.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
132 Гражданско дело (В) No 1929/2017, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. С.Н.К. П.К.П. 12.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
133 НОХД No 821/2017, I състав Убийство по чл.115 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА А.И.Л. 12.12.2017 9:00 до  17:00, Зала НЗ - 1
134 НОХД No 1316/2017, I състав Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ВОП Д.В.Д. 12.12.2017 9:00 до  10:30, Зала НЗ - 2
135 Гражданско дело (В) No 1515/2017, III състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В ЖИЛИЩНА СГРАДА ЕСЕНСИЯ 1, ВХ. А.В.М. 12.12.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
136 Гражданско дело (В) No 1530/2017, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И.Т.Д. С.К.Х., К.И.Д., С.П.К., Т.П.В., К.К.К. 12.12.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
137 Търговско дело No 1287/2017, II състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ВИЛАСТ-2 ЕООД 12.12.2017 9:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
138 Гражданско дело (В) No 1336/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ Ж.К. ПОРТ ПАЛАС Н.В.К. 12.12.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
139 Гражданско дело (В) No 1511/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД 12.12.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
140 Гражданско дело (В) No 1582/2017, III състав Облигационни искове между съсобственици Р.В.Р. М.Д.М. 12.12.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
141 Гражданско дело (В) No 1737/2017, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. П.Г.Ц. Г.З.П. 12.12.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
142 Търговско дело No 1768/2014, II състав Други търговски дела БАНКА ДСК ЕАД АСТPАБИЛД ЕООД, П.С.Н. 12.12.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
143 Гражданско дело (В) No 1077/2016, III състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Ц.А.Г. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 12.12.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
144 Гражданско дело (В) No 1341/2017, III състав Павлов иск Г.М.И. Р.Г.М., М.П.М., А.Р.М. 12.12.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
145 Гражданско дело (В) No 1607/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СМ БГ ЕООД 12.12.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
146 Гражданско дело (В) No 1621/2017, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.И.Х. 12.12.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
147 Търговско дело No 528/2017, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД ЕЛИС-ГЕ ЕООД 12.12.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
148 НОХД No 1163/2016, I състав Пране на пари, приготовление и сдружаване ВОП Д.Г.Д., К.В.Ж., П.А.А., К.К.Ж., В.Т.С., Е.Е.А. 12.12.2017 13:30 до  17:00, Зала НЗ - 2
149 Търговско дело No 1262/2017, I състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ШИВАРОВ ЕООД 12.12.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
150 Гражданско дело (В) No 2231/2017, IV състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение С.К.Г., Г.Ч.Г., М.Ч.Г. Г.Г.Ч. 12.12.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
151 Гражданско дело (В) No 2244/2017, V състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ ДЕЛТАКАР ООД Ю.Ж.К. 12.12.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
152 Гражданско дело (В) No 2390/2017, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.С.К. 12.12.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
153 Гражданско дело (В) No 2402/2017, V състав Искове по СК - издръжка, изменение К.Й.Р. Й.К.Р. 12.12.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
154 Гражданско дело (В) No 2416/2017, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Е.В.С. 12.12.2017 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
155 Гражданско дело (В) No 2407/2011, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ТУРИНВЕСТ-ВАРНА ООД, Р.П.Р., Л.Ш.Р., МОССТРОЙ-ВАРНА АД, Д.И.К., Т.Р.К., Н.Р.К., БРИЗ ПРОПЪРТИС ЕООД Н.Х. 12.12.2017 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
156 Гражданско дело (В) No 2443/2017, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.И.С. 13.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
157 Гражданско дело (В) No 2447/2017, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Я.К. 13.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
158 Гражданско дело (В) No 2547/2017, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.А.М. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА 13.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
159 НОХД No 1287/2017, I състав Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА И.Г.И. 13.12.2017 9:00 до  11:00, Зала НЗ - 1
160 Гражданско дело (В) No 515/2017, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. Д.Д.Д. К.К.П. 13.12.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
161 Търговско дело No 1194/2017, III състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ПЕРЧЕМЛИЕВА ЕООД 13.12.2017 9:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
162 Търговско дело No 888/2017, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ЕАД ШАНС-ВСВ ЕООД, ШАНС-ДС ЕООД 13.12.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
163 Търговско дело No 1033/2017, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. С.З.З. ЗД БУЛ ИНС АД 13.12.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
164 Търговско дело No 615/2017, III състав Искове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността И.А.М. В И В СТРОЙ ООД/В НЕСЪСТ./, П.С.П. 13.12.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
165 Търговско дело No 617/2017, III състав Искове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността И.А.М. В И В СТРОЙ ООД/В НЕСЪСТ./, И.Й.С., К.Н.С. 13.12.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
166 Търговско дело No 638/2017, III състав Искове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността И.А.М. В И В СТРОЙ ООД/В НЕСЪСТ./, Р.П.Н. 13.12.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
167 АНД No 1401/2017, I състав Производства по чл. 83а от ЗАНН ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ПАРКЕТ СИСТЕМС НАТУРАЛ ЕООД, О.К. 13.12.2017 11:00 до  12:00, Зала НЗ - 2
168 АНД No 1410/2017, I състав Производства по чл. 83а от ЗАНН ВОП АНИС-06 ООД 13.12.2017 13:00 до  14:00, Зала НЗ - 2
169 Гражданско дело No 97/2017, VI състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО М.М., Д.Д.М., Р.М., ДОНМАРЕ ООД 13.12.2017 14:00
170 Търговско дело (В) No 1201/2017, III състав Искове за недействителност на правни сделки РАШЪН ПРЕМИУМ СПИРИТС ПЛЮС ООД РАШЪН ПРЕМИУМ СПИРИТС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД 13.12.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
171 Търговско дело (В) No 1478/2017, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД М.И.Р., В.В.Д. 13.12.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
172 Търговско дело (В) No 1479/2017, III състав Искове по КЗ ЗД БУЛ ИНС АД М.С.Б. 13.12.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
173 Търговско дело (В) No 1507/2017, III състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Ж.В.К. ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК 13.12.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
174 Гражданско дело No 1058/2016, VI състав Вещни искове ВЕЛА-96 АД МБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" 13.12.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
175 Търговско дело (В) No 851/2017, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЕОС-ЛД ООД СОЛИД КО БГ АД 13.12.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
176 Гражданско дело No 773/2016, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.А.А. МБАЛ "СВЕТА АННА-ВАРНА" АД 13.12.2017 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
177 Гражданско дело No 762/2017, VI състав Вещни искове Н.Ж.Г. С.Г.Г. 13.12.2017 15:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
178 ВНОХД No 1183/2017, I състав Квалифицирани състави на кражба М.Т.Ж. ВОП 14.12.2017 9:00, Зала НЗ - 1
179 ВНОХД No 1239/2017, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив Й.Р.К., Н.Д.Й. ВОП 14.12.2017 9:00, Зала НЗ - 1
180 ВНОХД No 1353/2017, I състав Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител С.Н.Х. ВОП 14.12.2017 9:00, Зала НЗ - 1
181 ВНОХД No 1416/2017, I състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, ВОП Р.Т.Ч. 14.12.2017 9:00, Зала НЗ - 1
182 ВЧНД No 1428/2017, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Б.Й.Д. ВОП 14.12.2017 9:00, Зала НЗ - 1
183 Гражданско дело No 1535/2017, XI състав Вещни искове С.Ж.Ж. ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 14.12.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
184 Търговско дело No 1066/2017, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност НОРМА ООД ТЕВА ООД 14.12.2017 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
185 Гражданско дело No 1774/2015, XI състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Ч.А.М. М.В.Д. 14.12.2017 9:45, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
186 ЧНД No 1440/2017, I състав Производство по чл. 451 от НПК ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ ПРОВАДИЯ Р.Х.Г., ВОП 14.12.2017 10:00 до  10:15, Зала НЗ - 1
187 Търговско дело No 1221/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ВИТА КАРС ЕООД, ВЕНДОР ВАРНА ЕООД ВЕНДОР ООД 14.12.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
188 Гражданско дело No 1792/2017, XI състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен К.Х.В. Н.А.А. 14.12.2017 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
189 НОХД No 459/2017, I състав Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА М.Й.Г. 14.12.2017 10:30 до  15:00, Зала НЗ - 1
190 Търговско дело No 972/2016, II състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. БУЛМИНЕРАЛ АД ПЛЕНУС ООД 14.12.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
191 Гражданско дело No 1407/2014, XI състав Вещни искове Р.С.Я., Д.И.Д., И.И.И., И.Г.Д., Е.Г.И., А.Д.У., Р.Б.Т., К.Й.Т., П.С.В., Е.С.К., Ю.Н.Н., И.Д.Т., М.Т.К. ВАРНА-ПЛОД АД 14.12.2017 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
192 Търговско дело No 1271/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност АУРИГА БЪЛГАРИЯ ЕООД, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, БОН МАРИН ХОЛДИНГ АД, БОН МАРИН ЛОДЖИСТИК ООД БУЛМИНЕРАЛ АД 14.12.2017 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
193 Гражданско дело No 3127/2015, VII състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ К.Б.Ш. А.В.Е.Ш. 14.12.2017 13:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
194 НОХД No 1325/2017, I състав Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА С.В.А., М.А.Ш. 14.12.2017 13:00 до  15:00, Зала НЗ - 1
195 Гражданско дело No 1888/2017, VII състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък Н.Д.К. ИЗО ТРЕЙД ЕООД 14.12.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
196 Търговско дело No 749/2017, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. И.Г.К. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ ЕАД 14.12.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
197 Гражданско дело No 1442/2016, VII състав Искове по ЗОДОВ М.Л.Ж. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 14.12.2017 14:00
198 Гражданско дело No 1656/2016, VII състав Искове по ЗОДОВ М.Л.Ж. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ ВАРНА 14.12.2017 14:30
199 Търговско дело No 625/2017, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. К.В.Р., П.К.К. ЗК ЛЕВ ИНС АД 14.12.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
200 Гражданско дело No 2375/2016, VII състав Искове за недействителност на гражданско-правни сделки ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН КОМЕРС ЕООД В.Г.В., В.К.Н., Г.Б.Н., СЕВАР ЕООД 14.12.2017 16:00
201 Гражданско дело No 2240/2017, X състав Искове по ЗОДОВ Д.А.К. ПРОКУРАТУРА НА РБ 15.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
202 Гражданско дело No 1450/2011, X състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ПРОВАДИНВЕСТ ООД ДРУЖБА-4 ООД 15.12.2017 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
203 Търговско дело (В) No 1112/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В2М ООД 15.12.2017 10:00
204 Търговско дело (В) No 1443/2017, I състав Искове по КЗ ЗК ЛЕВ ИНС АД С.С.С. 15.12.2017 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
205 Търговско дело (В) No 1575/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.А.С. ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ АД 15.12.2017 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
206 Гражданско дело No 2123/2016, XII състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен С.Б.С., Ф.А.С. Е.Н.М., Ю.Н.М., А.Н.М. 15.12.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
207 Гражданско дело No 1300/2017, XII състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ КАМЕКО АД ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА АД / В НЕСЪСТОЯТЕЛОСТ/ 15.12.2017 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
208 Търговско дело No 388/2017, II състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. М.Д.Б. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ 15.12.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
209 Търговско дело No 1282/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ДАВИД ХОЛДИНГ АД, ЕЛМА-М-ГРУП АД, ПЛАНЕКС ЕООД, БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, МИГ 23 ЕООД, ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД САНО И ПИ СИ ЕООД 15.12.2017 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
210 Гражданско дело No 533/2017, XII състав Вещни искове И.Т.П. С.Л.Х.П., К.М.Х., Л.М.Х., ВЮ ИНВЕСТ ЕООД, ХРИСТОВА ЕСТЕЙТ ЕООД 15.12.2017 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
211 Гражданско дело No 197/2017, XII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ВИ БИ ЕМ ДИ ЛИМИТИД И.А.А. 15.12.2017 15:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
212 Гражданско дело (В) No 2426/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г 9 ЕООД 18.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
213 Гражданско дело (В) No 2453/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.М.П. 18.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
214 Гражданско дело (В) No 2496/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Т.К.С. 18.12.2017 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
215 НОХД No 1129/2017, I състав Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Г.Н.Ч. 18.12.2017 9:00 до  17:00, АПЕЛАТИВНА ЗАЛА
216 ЧНД No 1408/2017, I състав Производство по молби за реабилитация И.А.П. ВОП 18.12.2017 9:00 до  10:00, Зала НЗ - 1
217 Гражданско дело (В) No 1729/2017, I състав Делба Д.К.М., П.К.П., Д.Л.Д., М.Л.Г., П.И.И., Д.И.К. Н.С.П., Р.С.И. 18.12.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
218 Гражданско дело (В) No 2440/2017, I състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен С.С.М. П.А.М., С.А.М. 18.12.2017 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
219 Търговско дело No 1325/2017, III състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ВИКТОРИЯ-67 ЕООД 18.12.2017 9:30
220 НОХД No 1329/2017, I състав Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА А.Т.Т. 18.12.2017 13:30 до  14:30, Зала НЗ - 2
221 Търговско дело No 646/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. АВГУСТСТРОЙ ЕООД КРУЗ ЕООД, К.П.З., Е.В.З. 18.12.2017 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
222 Търговско дело No 521/2013, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ДАНИЕЛ ЕООД ИСА ООД, ИНВЕСТКОМЕРС-ЕМИЛ ИВАНОВ ЕООД 18.12.2017 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

 

 

Данните са предварителни. Възможни са промени!