Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 12.11.2018г. до 16.11.2018г. 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаНасрочване на делото
1 Гражданско дело (В) No 2126/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Л.К.Л. 12.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
2 Гражданско дело (В) No 2128/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.С.А. 12.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
3 Гражданско дело (В) No 2165/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Й.Й. 12.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
4 Гражданско дело (В) No 2195/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Г.Т. 12.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
5 Гражданско дело (В) No 2265/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.Д.И. 12.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
6 Гражданско дело (В) No 1506/2018, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.Ж.Ж. Н.Р.С., Р.Й.С. 12.11.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
7 Гражданско дело (В) No 2118/2018, I състав Искове за трудово възнаграждение ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Р.Х.Д. 12.11.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
8 Гражданско дело (В) No 2228/2018, I състав Искове за трудово възнаграждение ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО П.Х.П. 12.11.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
9 Търговско дело No 578/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.С.П. С.И.Р. 12.11.2018 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
10 Търговско дело No 205/2018, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. АМЦСМП - ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА АД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА 12.11.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
11 Търговско дело No 879/2018, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В И К ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД 12.11.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
12 Търговско дело No 962/2018, III състав Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ КАМБИТОВ И СИН ЕООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ 12.11.2018 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
13 Търговско дело No 1502/2015, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, ГББ ЕПСИЛОН ЕООД, ФЕРВАЛТУНГСГЕСЕЛШАФТ РУБИН ГМБХ, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, А.Г.Д., С.С.Г., Д.Р.Я., Н.П.Н., КММ АД, МАРИНИМПЕКС ЕООД, ЕЛС АД, ФЕРОКОРП ООД, М.Ж.С., Ж.М.С., М.С.Д., А.А.Д. ВАРНА ПРО АД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ 12.11.2018 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
14 Гражданско дело (В) No 1830/2018, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КНМ ГРУП ЕООД 12.11.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
15 Гражданско дело (В) No 1857/2018, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КНМ ГРУП ЕООД 12.11.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
16 Гражданско дело (В) No 2044/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.Х.Х. 12.11.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
17 Гражданско дело (В) No 2134/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.Й.В. 12.11.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
18 Гражданско дело (В) No 2147/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.Г.В. 12.11.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
19 Гражданско дело (В) No 2214/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.Ж.Г. 12.11.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
20 Гражданско дело (В) No 2299/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД АУТОФЛАШ -ООД 12.11.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
21 Гражданско дело (В) No 2326/2018, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КНМ ГРУП ЕООД 12.11.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
22 НОХД No 758/2018, I състав Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА К.Х.Д. 12.11.2018 13:30 до 15:00, Зала НЗ - 1
23 ЧНД No 1192/2018, I състав Производство по молби за реабилитация К.М.К., ВОП   12.11.2018 13:30 до 14:00, Зала НЗ - 2
24 Търговско дело No 1499/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Г.Й.И., М.К.О. 12.11.2018 13:30
25 Търговско дело (В) No 1237/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.Г.Т. И.Д.Д. 12.11.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
26 Гражданско дело (В) No 2029/2018, IV състав Делба П.Х.С. З.Х.Д. 12.11.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
27 Гражданско дело (В) No 2103/2018, IV състав Искове за трудово възнаграждение ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И.И.Я. 12.11.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
28 Гражданско дело (В) No 2212/2018, IV състав Искове за трудово възнаграждение ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Р.Д.А. 12.11.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
29 Гражданско дело (В) No 2280/2018, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение А.Е.Н. Е.А.Н. 12.11.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
30 Търговско дело No 1057/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. С.В.И. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД 12.11.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
31 Гражданско дело (В) No 1892/2018, IV състав Искове по ЗЗДискр. К.С.Р. ПРЕЗИДЕНТА НА Р. БЪЛГАРИЯ 12.11.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
32 Гражданско дело (В) No 2049/2018, IV състав Искове по ЗОДОВ ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ П.К.И.С. 12.11.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
33 НОХД No 1166/2018, I състав Лишаване от живот при професионална непредпазливост ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Е.Е.К. 12.11.2018 15:00 до 16:00, Зала НЗ - 2
34 Търговско дело No 2769/2012, I състав Производство по несъстоятелност ФЪРСТЛАЙН ЕСТЕЙТС БЪЛГАРИЯ ЕООД/В ЛИКВИДАЦИЯ/, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, А.С.С. ОБЗОР ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД//В НЕСЪСТ./ 12.11.2018 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
35 Гражданско дело (В) No 1994/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.П.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД 13.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
36 Гражданско дело (В) No 2011/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.М.А. 13.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
37 Гражданско дело (В) No 2099/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.Б.Т. 13.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
38 Гражданско дело (В) No 2201/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Ш.-Ш.Т. ЕТ 13.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
39 Гражданско дело (В) No 2203/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.В.М. 13.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
40 НОХД No 1163/2018, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА С.С.П., С.Т.Т. 13.11.2018 9:00 до 10:00, Зала НЗ - 2
41 Гражданско дело (В) No 2020/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД АЙСИС ООД 13.11.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
42 Гражданско дело (В) No 2021/2018, III състав Делба П.Н.К. М.П.К. 13.11.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
43 Гражданско дело (В) No 2181/2018, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ОБЩИНА ВАРНА В.И.Б., Т.К.Б. 13.11.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
44 НОХД No 446/2018, I състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА К.Е.И. 13.11.2018 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 1
45 Гражданско дело (В) No 2087/2018, III състав Искове по ЗОДОВ ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д.К.И. 13.11.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
46 Търговско дело No 998/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД М.В.М., В.Н.М. 13.11.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
47 Търговско дело No 664/2018, I състав Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-СОФИЯ ГОЛДЕН БЪЛГАРИАН ДЕВЕЛОПЕРС ЕООД/В НЕСЪСТ./ 13.11.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
48 Търговско дело No 733/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. С.С.Т. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД 13.11.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
49 Търговско дело No 1030/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Г.И.Ц. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 13.11.2018 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
50 НОХД No 1261/2018, I състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА И.В.Д. 13.11.2018 11:00 до 11:30, Зала НЗ - 2
51 НОХД No 974/2018, I състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ВОП С.П.П. 13.11.2018 13:00 до 15:00, Зала НЗ - 2
52 Гражданско дело (В) No 2107/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.Г.А. 13.11.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
53 Гражданско дело (В) No 2182/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Н.С.Д. 13.11.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
54 Гражданско дело (В) No 2190/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СД "ЦЕН-ТОДОРОВ И СИЕ" ЕООД 13.11.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
55 Гражданско дело (В) No 2194/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Х.Х.Т. 13.11.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
56 Гражданско дело (В) No 2199/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.Ю.Ю. 13.11.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
57 Търговско дело (В) No 1379/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД ЕАД Х.Г.Х., Н.Г.Х. 13.11.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
58 Търговско дело (В) No 1459/2018, I състав Искове по КЗ С.Н.С., А.Д.М., ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД   13.11.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
59 Търговско дело (В) No 1461/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВЕНТУС БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД 13.11.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
60 Търговско дело (В) No 1478/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Й.Д.Х. 13.11.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
61 Търговско дело (В) No 1682/2018, I състав Искове по КЗ К.Д.С. ЗК ЛЕВ ИНС АД 13.11.2018 13:30
62 Гражданско дело (В) No 2095/2018, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.П.Т. М.Л.В., Н.Л.Р., Г.Л.Р., Е.И.Д., В.Т.Д. 13.11.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
63 Гражданско дело (В) No 2145/2018, V състав Искове за трудово възнаграждение Д.П.К. ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД 13.11.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
64 Търговско дело (В) No 624/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД В.С.В. 13.11.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
65 Търговско дело (В) No 1489/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Д.П., П.Т.П. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 13.11.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
66 Гражданско дело (В) No 2185/2018, V състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Б.И.И. Д.Т.Д. 13.11.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
67 Гражданско дело (В) No 2226/2018, V състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Т.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА 13.11.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
68 Търговско дело (В) No 1427/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД, М.Х.Х.   13.11.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
69 Търговско дело (В) No 1455/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.С.И. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 13.11.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
70 Търговско дело (В) No 1462/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФЕСТА ХОЛДИНГ АД В.Х.В. 13.11.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
71 Гражданско дело (В) No 849/2018, V състав Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО С.В.П. НОЛИНА ЕООД 13.11.2018 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
72 Търговско дело No 378/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД Р.Д.С., Я.Й.Я. 13.11.2018 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
73 Гражданско дело (В) No 1999/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.А.М. 14.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
74 Гражданско дело (В) No 2009/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Н.И.И. 14.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
75 Гражданско дело (В) No 2040/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕООД "ЕЛЕГАНС СП" 14.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
76 Гражданско дело (В) No 2080/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Л.М.П. 14.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
77 Гражданско дело (В) No 2083/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.С.Н. ЕТ 14.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
78 Гражданско дело (В) No 2084/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.И.К. 14.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
79 Гражданско дело (В) No 2101/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД З.Д.Ж. 14.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
80 Гражданско дело (В) No 2146/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.М.И. 14.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
81 Гражданско дело (В) No 2177/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Ц.В.К., М.Й.К. 14.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
82 Гражданско дело (В) No 2211/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД О.Н.Я. 14.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
83 Гражданско дело (В) No 2311/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.В.Д. 14.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
84 Гражданско дело (В) No 2322/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.Д.А. 14.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
85 Гражданско дело (В) No 2334/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Т.Д. 14.11.2018 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
86 Гражданско дело (В) No 2184/2018, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Е.Г.С. Н.А.Х., С.Н.Р.Х. 14.11.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
87 Гражданско дело (В) No 2305/2018, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ МЕХТРАНСКОМЕРС ООД ОБЩИНА ВАРНА 14.11.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
88 Гражданско дело (В) No 2319/2018, II състав Искове за трудово възнаграждение ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НА С.С.Д. 14.11.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
89 Гражданско дело (В) No 2333/2018, II състав Искове по СК - издръжка, изменение К.Б.К. Б.К.К. 14.11.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
90 Гражданско дело (В) No 1777/2018, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КНМ ГРУП ЕООД 14.11.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
91 Гражданско дело (В) No 2067/2018, II състав Искове за развод и недействителност на брака Г.С.Л. М.В.Т. 14.11.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
92 Гражданско дело (В) No 2206/2018, II състав ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители И.Д.И. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 14.11.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
93 НОХД No 1167/2018, I състав Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Д.Т.С., И.Р.С. 14.11.2018 13:30 до 15:00, Зала НЗ - 2
94 Гражданско дело No 1715/2018, VI състав Искове по ЗОДОВ К.А.Д. КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО 14.11.2018 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
95 ЧНД No 1187/2018, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА О.М.О., ВОП 14.11.2018 14:00 до 14:10, Зала НЗ - 1
96 Търговско дело (В) No 1436/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СОТИР КОСТОВ Г.Х.Г. 14.11.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
97 Търговско дело (В) No 1454/2018, I състав Искове по КЗ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД Ж.Д.Н. 14.11.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
98 Търговско дело (В) No 1458/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.З.Х. ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД 14.11.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
99 Търговско дело (В) No 1469/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Д.К.Х., Ю.Й.Х. 14.11.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
100 Търговско дело (В) No 1589/2018, I състав Искове по КЗ ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД Г.Д.К. 14.11.2018 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
101 ЧНД No 1216/2018, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА П.М.И., ВОП 14.11.2018 14:10 до 14:20, Зала НЗ - 1
102 ЧНД No 1227/2018, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА И.М.К., ВОП 14.11.2018 14:20 до 14:30, Зала НЗ - 1
103 Гражданско дело No 698/2018, VI състав Искове за недействителност на гражданско-правни сделки И.Б.Б. К.Я.Х., Е.И.С. 14.11.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
104 ЧНД No 1231/2018, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА, ВОП Д.Г.Д. 14.11.2018 14:30 до 14:40, Зала НЗ - 1
105 Търговско дело (В) No 1120/2018, III състав Искове за недействителност на правни сделки ИНТЕРПАРТНЬОР ООД ПАРМА ЕООД 14.11.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
106 Търговско дело (В) No 1333/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.А.С. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД 14.11.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
107 Търговско дело (В) No 1480/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Ж.Ф.Г. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД 14.11.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
108 Търговско дело (В) No 1524/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Г.Д. 14.11.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
109 Търговско дело (В) No 1553/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.Т.С. 14.11.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
110 ЧНД No 1242/2018, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Е.К.Е., ВОП 14.11.2018 14:40 до 14:50, Зала НЗ - 1
111 ЧНД No 1238/2018, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Б.Г.Б., ВОП 14.11.2018 15:00 до 15:10, Зала НЗ - 1
112 ЧНД No 1259/2018, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА М.Ц.М., ВОП 14.11.2018 15:00, Зала НЗ - 1
113 ЧНД No 1240/2018, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Е.А.К., ВОП 14.11.2018 15:10 до 15:25, Зала НЗ - 1
114 ЧНД No 1241/2018, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА Ж.С.А., ВОП 14.11.2018 15:20, Зала НЗ - 1
115 ВНОХД No 1144/2018, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА, ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА И.А.И. 15.11.2018 9:00, Зала НЗ - 1
116 Търговско дело No 238/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Д.И.К., И.Г.К. 15.11.2018 9:00
117 Търговско дело No 73/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД ГЕДИДАР-С ЕООД, Г.М.Д., Д.К.Ф.Д. 15.11.2018 9:30
118 Търговско дело No 375/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. БОССТИЛ ЕООД ПАЛМА ХОТЕЛИ ООД, НАДЕЖДА-55 ООД 15.11.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
119 Гражданско дело No 1569/2018, XI състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен М.Д.Д. ГРУП ФОР ООД 15.11.2018 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
120 ВЧНД No 1091/2018, I състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) М.С.П. ВОП 15.11.2018 10:30, Зала НЗ - 1
121 ВНОХД No 1095/2018, I състав Тежка телесна повреда В.И.Р., И.А.Ч. ВОП 15.11.2018 10:30, Зала НЗ - 1
122 ВНОХД No 1161/2018, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества В.К.З. ВОП 15.11.2018 10:30, Зала НЗ - 1
123 ВАНД No 1203/2018, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Х.М.А. ВОП 15.11.2018 11:00 до 11:10, Зала НЗ - 1
124 Търговско дело No 870/2018, I състав Иск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял К.Д.Д. РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД 15.11.2018 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
125 Търговско дело No 802/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ВГ-1 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД 15.11.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
126 Търговско дело No 805/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. УП БЪЛГАРИЯ 4 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД 15.11.2018 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
127 Търговско дело No 317/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ТЕРО БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД 15.11.2018 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
128 Търговско дело No 422/2017, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. КАМИНО ДЕЛ МАР.1 ЕООД БЯЛА КЛИФ ЕООД 15.11.2018 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
129 Търговско дело No 88/2018, III състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. НИЯ ЕЛЕГАНС ЕООД/ В ЛИКВИДАЦИЯ/, К.Н.Г., Н.К.М. НИЯ КОМЕРС ООД/В ЛИКВИДАЦИЯ/, А.Д.Д.И. 15.11.2018 15:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
130 НОХД No 1156/2018, I състав Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА А.А.А. 16.11.2018 9:00 до 10:30, Зала НЗ - 1
131 Търговско дело No 1023/2017, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Й.Д.Й., П.Д.Й. ЕЛЕМЕНТ 9 ООД 16.11.2018 10:00
132 Търговско дело No 42/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД СИМИРАМИДА-04 ЕООД, ОСТ ТРЕЙДИНГ ЕООД/В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./, С.Т.И., О.Т.И. 16.11.2018 10:00
133 Търговско дело No 878/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. УМБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА КАСА 16.11.2018 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
134 Търговско дело No 24/2018, IV състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. С.К., О.А. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 16.11.2018 11:00
135 Гражданско дело No 2299/2017, XII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Б.П.А.Р. Р.П.Д. 16.11.2018 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
136 Гражданско дело No 2842/2017, XII състав Искове за недействителност на гражданско-правни сделки В.Х.В. Й.В.Д. 16.11.2018 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

 

 

Данните са предварителни. Възможни са промени!