Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 20.07.2018г. до 03.08.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 1631/2016, X състав Вещни искове С.П.В., И.М.М. В.И.В., М.Ц.В., П.И.В. Докладчик: ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА 20.7.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
2 НОХД No 1449/2017, I състав Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА А.Т.Л., Г.Ж.Т. Докладчик: РУМЯНА П. ПЕТРОВА 20.7.2018 10:00 до 13:00, Зала НЗ - 1
3 Търговско дело (В) No 720/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.Г.Г. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Председател: МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА Докладчик: ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА 20.7.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
4 Търговско дело No 1502/2015, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, ГББ ЕПСИЛОН ЕООД, ФЕРВАЛТУНГСГЕСЕЛШАФТ РУБИН ГМБХ, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, А.Г.Д., С.С.Г., Д.Р.Я., Н.П.Н., КММ АД, МАРИНИМПЕКС ЕООД, ЕЛС АД, ФЕРОКОРП ООД, М.Ж.С., Ж.М.С. ВАРНА ПРО АД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ Докладчик: ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА 23.7.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
5 НОХД No 446/2018, I състав Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА К.Е.И. Докладчик: НИКОЛАЙ П. НЕНОВ 24.7.2018 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 1
6 Гражданско дело (В) No 1518/2018, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.М.И. КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД Докладчик: КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ 24.7.2018 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
7 Търговско дело No 615/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ПОЛИМЕРИ АД /В НЕСЪСТ/, ДЕЛТА ГАРД ООД, Г.И.С., Д.П.П., Н.Й.Б., Е.З.Б., НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ЛЕМЕКОН АД, ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕООД, БАНЕВ ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ АД, РУСАЛКА ТУР ООД ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ АД/В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./ Докладчик: ЖАНА И. МАРКОВА 24.7.2018 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
8 Търговско дело No 1410/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, Г.Т.Ч., НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-СОФИЯ ФРАНСИС РЕЗИДЪНС ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ Докладчик: ЖАНА И. МАРКОВА 24.7.2018 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
9 Търговско дело No 1538/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност А.Й.М., НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЕВРОСТАР 2006 ООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ Докладчик: ЖАНА И. МАРКОВА 24.7.2018 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
10 ЧНД No 704/2018, I състав Производство по чл. 451 от НПК ОБЛАСТНА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СЕКТОР "ПРОБАЦИЯ" ВАРНА С.В.Н., ВОП Докладчик: СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА 25.7.2018 9:00 до 9:30, Зала НЗ - 1
11 Търговско дело No 951/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЕКИП ЕООД ПОЛАРИС ПРОДУКТ ООД Докладчик: МАРИЯ И. ХРИСТОВА 25.7.2018 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
12 Търговско дело No 432/2018, I състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА БИ ПРЕС ООД Докладчик: МАРИЯ И. ХРИСТОВА 25.7.2018 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
13 Търговско дело No 554/2018, I състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА ГАЛЛА 2009 ЕООД Докладчик: МАРИЯ И. ХРИСТОВА 25.7.2018 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
14 НОХД No 523/2018, I състав Лишаване от живот при професионална непредпазливост ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА К.Д.Я., П.В.К., А.Г.Г., М.Р.К. Докладчик: СТАНЧО Р. САВОВ 25.7.2018 9:30 до 12:00, Зала НЗ - 1
15 Търговско дело No 215/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. И.Г.Д. ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Докладчик: МАРИЯ И. ХРИСТОВА 25.7.2018 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
16 Търговско дело No 1307/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Д.Л.Ж. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛ БОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД Докладчик: МАРИЯ И. ХРИСТОВА 25.7.2018 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
17 Търговско дело No 1164/2017, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. АЛВАС АД ДАНИ 86 ЕООД Докладчик: МАРИЯ И. ХРИСТОВА 25.7.2018 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
18 Търговско дело No 272/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Я.Г.Я. ЗД БУЛ ИНС АД, Д.Г.И. Докладчик: МАРИЯ И. ХРИСТОВА 25.7.2018 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
19 ЧНД No 804/2018, I състав Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА И.Д.Х., ВОП Докладчик: РУМЯНА П. ПЕТРОВА 25.7.2018 14:00 до 14:10, Зала НЗ - 1
20 Търговско дело No 1271/2016, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност АУРИГА БЪЛГАРИЯ ЕООД, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, БОН МАРИН ХОЛДИНГ АД, БОН МАРИН ЛОДЖИСТИК ООД, НИС-1 ООД, ДЯЯН ЕООД, ТЕМПО ТРАНС ЕООД, МИЛКОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ТЕХНИК ЕНЕРДЖИ ЕООД, ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ ООД, КОМЕРСИАЛ ЕООД, МЕТАЛИК АД БУЛМИНЕРАЛ АД /В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./ Докладчик: ДИАНА Д. МИТЕВА 26.7.2018 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА
21 НОХД No 695/2018, I състав Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА К.З.И., А.Р.А. Докладчик: ПЕТЪР МИТЕВ 26.7.2018 13:30 до 17:00, Зала НЗ - 1
22 Гражданско дело No 695/2016, XI състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.К. Е.Ж.К., М.С.М., М.Я.К. Докладчик: РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА 27.7.2018 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
23 Гражданско дело (В) No 1570/2018, III състав Искове за трудово възнаграждение ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО А.А.А. Докладчик: ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА 31.7.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
24 Гражданско дело (В) No 1698/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Р.В.Н., Р.С.Н. Т.М.Т. Докладчик: НИКОЛА Д. ДОЙЧЕВ 31.7.2018 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
25 Гражданско дело (В) No 1509/2018, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ АД Н.П.П. Докладчик: СВЕТЛА В. ПЕНЕВА 31.7.2018 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА
26 НОХД No 709/2018, I състав Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Я.А.Я. Докладчик: ДЕЯН И. ДЕНЕВ 31.7.2018 10:30 до 11:30, Зала НЗ - 1
27 НОХД No 708/2018, I състав Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Г.Д.Ж. Докладчик: ДЕЯН И. ДЕНЕВ 1.8.2018 10:30 до 11:00, Зала НЗ - 1
28 Търговско дело No 1117/2018, I състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност НЮ СТАРС ГРУП ООД   Докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА 1.8.2018 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

Данните са предварителни. Възможни са промени!