Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 17.01.2020 г. до 24.01.2020 г.             

 

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело No 1573/2019, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ВИАКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

В.Х.К.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

17.1.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

2

Гражданско дело No 1208/2019, X състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Р.Н.Ц.

Л.А.П.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

17.1.2020 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

3

НОХД No 37/2020, I състав

Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

М.В.М.

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

17.1.2020 13:00 до 14:00, Зала НЗ - 2

4

Гражданско дело No 2061/2018, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

РОСИНИ -ХРИСТОВ ООД

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

17.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

5

Търговско дело No 1720/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

КЕЙ ЕНД ЕС ЕНЕРДЖИ 2 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

17.1.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

6

Гражданско дело No 2612/2018, XII състав

Вещни искове

В.Т.Т.,
Н.Т.Т.

А.В.С.,
С.Н.В.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

17.1.2020 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

7

Търговско дело No 222/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Г.В.Г.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

17.1.2020 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

8

Търговско дело No 1749/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Б.А.-А.К. ЕТ

АГРОМЕЛ ООД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

17.1.2020 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

9

Търговско дело No 1189/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ПЕРФЕКТ ООД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

17.1.2020 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

10

Гражданско дело (В) No 2194/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Т.П.Д.

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

20.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

11

Гражданско дело (В) No 2196/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Н.Р.М.

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

20.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

12

Гражданско дело (В) No 2207/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д.П.П.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

20.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

13

Гражданско дело (В) No 2232/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М.А.В.

Председател и докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

20.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

14

Гражданско дело (В) No 2258/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ф.Я.Х.

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

20.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

15

НОХД No 1354/2018, I състав

Квалифицирани състави на контрабанда

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Р.М.П.,
К.М.М.

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

20.1.2020 9:00 до 21.1.2020 17:00, Зала НЗ - 1

16

НОХД No 1134/2019, I състав

Убийство по чл.115 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Т.Г.И.

Докладчик:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА

20.1.2020 9:00 до 17:00, АПЕЛАТИВНА ЗАЛА

17

Гражданско дело (В) No 1452/2019, I състав

Делба

В.С.М.,
М.С.Г.

П.С.М.,
С.М.М.,
П.М.И.,
С.Г.И.,
Б.В.М.,
В.Д.М.,
Л.С.И.,
Е.А.Г.,
Я.А.К.,
Г.А.Х.,
М.А.М.,
В.В.К.,
В.Д.К.,
Д.С.Б.,
А.С.Б.,
Л.-8.-Е.К. ЕТ

Председател:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

20.1.2020 9:30

18

Гражданско дело (В) No 2204/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Г.Ж.И.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ООД,
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
С.Т.Г.,
Й.Т.Г.

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

20.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

19

Гражданско дело (В) No 2249/2019, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Ю.М.К.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

20.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

20

Търговско дело No 186/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Г.П.С.

МИЛИНВЕСТ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
К.Т.П.Д.

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

20.1.2020 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

21

Търговско дело No 690/2019, III състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

ВЪРШЕЦ МИЛК ЕООД

МАНГЛЕ ИНВЕСТМЪНТ ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
Х.О.И.

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

20.1.2020 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

22

Търговско дело No 926/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ

Т.Е.Г.

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

20.1.2020 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

23

Гражданско дело (В) No 1679/2019, I състав

Имуществени отношения между съпрузи

Д.Х.П.

Л.В.П.

Председател:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ
Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

20.1.2020 10:00

24

Търговско дело No 612/2019, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

С.Й.И.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

20.1.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

25

Търговско дело No 1836/2018, III състав

Искове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността

В.Л.Б.

САНО И ПИ СИ ЕООД/В НЕСЪСТ./,
АРТПРО 2000 ЕООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

20.1.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

26

Търговско дело No 1453/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ЮРОЛИНК ФАЙНАНШЪЛ ГРУП ЕООД

 

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

20.1.2020 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

27

Гражданско дело (В) No 2042/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М.Ж.Е.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

20.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

28

Гражданско дело (В) No 2044/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Р.А.А.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

20.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

29

Гражданско дело (В) No 2075/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Л.Х.Г.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

20.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

30

Гражданско дело (В) No 2086/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В.С.П.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

20.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

31

Гражданско дело (В) No 2115/2019, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

СИРИУС 49 ЕООД

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

20.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

32

Гражданско дело (В) No 2130/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

К.С.К.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

20.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

33

Гражданско дело (В) No 2156/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

З.Й.Е.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

20.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

34

Гражданско дело (В) No 2166/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С.Р.А.

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

20.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

35

Гражданско дело (В) No 2209/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С.А.З.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

20.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

36

Търговско дело No 1661/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

ЛУКС ДООРС ЕООД

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

20.1.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

37

Гражданско дело (В) No 583/2019, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

П.С.И.

Ж.К.Я.

Председател:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА
Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

20.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

38

Гражданско дело (В) No 1873/2019, IV състав

Искове по ЗУЕС

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ Х-Л СИЛВЪР БИЙЧ КОРПУС Б

ШАЙЛОК ЕООД

Председател:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА
Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

20.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

39

Търговско дело No 1196/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Н.А.Д.

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

20.1.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

40

Гражданско дело (В) No 396/2019, IV състав

Делба

Ю.И.Ю.

Д.И.Ю.,
Е.И.Ю.,
Ш.И.Т.

Председател:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА
Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

20.1.2020 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

41

Гражданско дело (В) No 1941/2019, IV състав

Делба

Н.М.Д.

Н.К.К.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

20.1.2020 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

42

Търговско дело No 257/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.Н.И.,
Г.П.С.

МИЛИНВЕСТ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
В.Б.М.,
Т.К.О.,
Е.С.М.,
И.К.О.

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

20.1.2020 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

43

Търговско дело No 257/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.Н.И.,
Г.П.С.

МИЛИНВЕСТ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
В.Б.М.,
Т.К.О.,
Е.С.М.,
И.К.О.

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

20.1.2020 14:30

44

ЧНД No 1260/2019, I състав

Производство по чл. 463 и сл. от НПК

ОКРЪЖЕН СЪД ГДАНСК

М.Х.А.,
ВОП

Докладчик:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА

21.1.2020 9:00 до 9:30, Зала НЗ - 2

45

НОХД No 724/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Д.Н.В.

Докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

21.1.2020 9:30 до 12:00, Зала НЗ - 2

46

Търговско дело No 688/2019, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

ВЪРШЕЦ МИЛК ЕООД

МАНГЛЕ ИНВЕСТМЪНТ ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
М.Ш.

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

21.1.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

47

Търговско дело No 928/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.П.Г.

ТЕРЕМ - ХАН КРУМ ЕООД

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

21.1.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

48

Търговско дело No 238/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.Д.А.

РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

21.1.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

49

Търговско дело No 1737/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

БЕКЕРАЙ 2016 ООД

 

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

21.1.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

50

Търговско дело No 2049/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ГРИЙНХАУС ВАРНА ЕООД

 

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

21.1.2020 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

51

ЧНД No 1442/2019, I състав

Производство по чл. 451 от НПК

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ ВАРНА

М.Н.Н.,
ВОП

Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ

21.1.2020 12:00 до 12:15, Зала НЗ - 2

52

ЧНД No 1237/2019, I състав

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.С.Д.

Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ

21.1.2020 12:30 до 13:30, Зала НЗ - 2

53

Гражданско дело (В) No 2203/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В.Х.Г.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

21.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

54

Гражданско дело (В) No 2205/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д.Н.М.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

21.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

55

Гражданско дело (В) No 2216/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Г.И.В.

Докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

21.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

56

Гражданско дело (В) No 2222/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д.Х.К.

Докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

21.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

57

Гражданско дело (В) No 2233/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ф.Я.Х.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

21.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

58

Гражданско дело (В) No 2239/2019, V състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

СМ БГ ЕООД

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

21.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

59

Гражданско дело (В) No 2264/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Я.М.Г.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

21.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

60

Гражданско дело (В) No 2321/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д.Х.Д.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

21.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

61

Гражданско дело (В) No 2324/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М.П.К.

Докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

21.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

62

Търговско дело (В) No 1891/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД

ИПОН-2002 ЕООД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

21.1.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

63

Търговско дело (В) No 1949/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

П.К.П.

РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

21.1.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

64

Търговско дело (В) No 2002/2019, I състав

Искове по КЗ

Р.С.Ш.

НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ СДРУЖЕНИЕ

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

21.1.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

65

Търговско дело (В) No 2055/2019, V състав

Искове по КЗ

В.К.Н.

ЗК УНИКА АД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

21.1.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

66

Търговско дело (В) No 2057/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Д.Н.К.

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

21.1.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

67

Гражданско дело (В) No 2068/2019, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Е.И.К.,
З.С.Д.

Х.Й.Х.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

21.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

68

Гражданско дело (В) No 2279/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

К.П.Б.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

21.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

69

Търговско дело (В) No 1442/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Н.К.К.Б.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

21.1.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

70

Търговско дело (В) No 1802/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

ГАБРОВСКИ ООД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

21.1.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

71

Търговско дело (В) No 2038/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Е.В.В.

ГЕРИКА ВАРНА ООД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

21.1.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

72

Търговско дело (В) No 2130/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

И.С.М.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

21.1.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

73

Търговско дело No 1835/2018, I състав

Искове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността

В.Л.Б.

САНО И ПИ СИ ЕООД/В НЕСЪСТ./,
И ОН ЕООД

Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

21.1.2020 15:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

74

Гражданско дело (В) No 2220/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

К.И.П.

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

22.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

75

Гражданско дело (В) No 2235/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П.Д.П.

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

22.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

76

НОХД No 216/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Й.Р.Р.

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

22.1.2020 9:00 до 12:00, Зала НЗ - 1

77

Гражданско дело (В) No 921/2019, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Г.Т.Ч.,
Т.Й.Ч.

М.А.Д.

Председател:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

22.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

78

Гражданско дело (В) No 1631/2019, II състав

Делба

Д.П.Н.,
Е.Р.П.

Д.Г.Д.

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

22.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

79

Гражданско дело (В) No 1813/2019, II състав

Делба

И.Л.Ц.

В.Б.Ц.,
А.Р.Е.

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

22.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

80

Гражданско дело (В) No 2146/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В.Н.К.

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

22.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

81

Гражданско дело (В) No 2183/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ф.А.Ч.

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

22.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

82

Гражданско дело (В) No 2215/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Г.П.У.

Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

22.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

83

Гражданско дело (В) No 2221/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д.Г.Г.

Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

22.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

84

Гражданско дело (В) No 1586/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕФФЕКТ ЕООД

Л.И.К.

Председател:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

22.1.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

85

Гражданско дело (В) No 2119/2019, II състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

ВАСИ ЕООД

К.А.К.

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

22.1.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

86

Гражданско дело (В) No 2322/2019, II състав

Искове за трудово възнаграждение

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

С.С.Л.

Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

22.1.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

87

Търговско дело No 1733/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ВГ-4 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

22.1.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

88

Търговско дело No 1592/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЕМУ-АГРОИНВЕСТ ООД

Б.З.А.

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

22.1.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

89

Търговско дело No 1664/2019, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

КЕЙ ДЖИ ГРУП 85 ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

22.1.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

90

Търговско дело No 128/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.М.Д.

МАТИКО 2000 ООД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

22.1.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

91

НОХД No 216/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Й.Р.Р.

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

22.1.2020 13:30 до 17:00, Зала НЗ - 2

92

Търговско дело (В) No 1596/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Г.П.А.

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
НАСУФ ИСМАЛ

22.1.2020 13:30

93

Търговско дело (В) No 1930/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А., ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Ж.Т.Д.

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
НАСУФ ИСМАЛ

22.1.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

94

Гражданско дело No 1918/2019, VI състав

Облигационни искове между съсобственици

Р.Н.Ч.

С.И.С.

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

22.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

95

Търговско дело (В) No 1864/2019, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ВЕИ КОНСУЛТ БГ ЕООД

ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР ЕООД

Председател и докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

22.1.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

96

Гражданско дело No 482/2019, VI състав

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

А.Я.А.

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

22.1.2020 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

97

Търговско дело (В) No 1667/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ

Т.А.А.

Председател и докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

22.1.2020 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

98

Търговско дело (В) No 1721/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

П.Г.Г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД

Председател и докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

22.1.2020 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

99

Търговско дело (В) No 1845/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

К.Г.М.

ЕОС МАТРИКС ЕООД

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

22.1.2020 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

100

Търговско дело (В) No 1952/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Б.В.Й.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

22.1.2020 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

101

Търговско дело (В) No 1280/2019, II състав

Искове по КЗ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД

ОБЩИНА АКСАКОВО

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

22.1.2020 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

102

Търговско дело (В) No 1691/2019, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КАСПИЙСКА КРАЛСКА ЕСЕТРА И ХАЙВЕР ООД

Е.А.П.,
В.Г.П.

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

22.1.2020 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

103

НОХД No 1262/2019, I състав

Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Г.Х.Д.

Докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

23.1.2020 9:00 до 11:00, Зала НЗ - 2

104

Търговско дело No 1561/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

СОЛИД КО БГ АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

23.1.2020 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

105

Търговско дело No 1276/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.С.П.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

23.1.2020 9:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

106

Гражданско дело No 1869/2019, XI състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

БИПТАН ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

23.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

107

Гражданско дело No 1076/2019, XI състав

Имуществени отношения между съпрузи

Т.И.Т.

Л.Т.Т.

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

23.1.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

108

Търговско дело No 1023/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.Н.А.

ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

23.1.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

109

ЧНД No 1425/2019, I състав

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

П.Г.Д.

Докладчик:
СТОЯН К. ПОПОВ

23.1.2020 11:30 до 12:00, Зала НЗ - 2

110

Гражданско дело No 116/2018, IX състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

И.С.В.

Н.Р.Б.,
Г.П.Б.,
В.И.Б.,
Х.М.М.,
К.Й.А.,
О.Л.Н.,
М.Г.Г.,
И.Л.В.,
Д.С.В.,
И.Н.,
МЕДИЛИНК-2001 ООД,
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.БРЕГАЛНИЦА 28,
П.Ж.Я.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

23.1.2020 13:30

111

Гражданско дело No 1418/2019, IX състав

Искове по ЗОДОВ

А.П.С.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

23.1.2020 13:30

112

ВНОХД No 1085/2019, I състав

Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив

И.З.К.

ВОП

Председател и докладчик:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА

23.1.2020 13:30, Зала НЗ - 1

113

ВЧНД No 1365/2019, I състав

Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК

Б.Н.Д.

ВОП

Председател и докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

23.1.2020 13:30, Зала НЗ - 1

114

ВАНД No 1377/2019, I състав

Производства по приложението на чл.78а НК

Е.Й.К.

ВОП

Председател и докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

23.1.2020 13:30, Зала НЗ - 1

115

Търговско дело No 799/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

АГРОБЛОК ЕООД

ФРЕЯ-ВАРНА ООД

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

23.1.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

116

Гражданско дело No 1973/2018, IX състав

Искове по ЗОДОВ

М.Л.Ж.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

23.1.2020 14:00

117

Гражданско дело No 2535/2018, IX състав

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

П.Т.Д.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

23.1.2020 14:00

118

Гражданско дело No 2811/2018, IX състав

Облигационни искове между съсобственици

С.К.С.

С.К.И.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

23.1.2020 14:00

119

Гражданско дело No 1061/2019, IX състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Я.Г.Л.

Д.С.Г.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

23.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

120

Гражданско дело No 1453/2019, IX състав

Искове по ЗОДОВ

К.А.К.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

23.1.2020 14:00

121

Търговско дело No 39/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

С.К.С.,
Г.К.С.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

23.1.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

122

Гражданско дело No 1728/2018, IX състав

Павлов иск

Х.К.К.

Р.С.П.,
К.Х.К.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

23.1.2020 14:30

123

Гражданско дело No 153/2019, IX състав

Вещни искове

Д.Т.С.

С.Г.Щ.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

23.1.2020 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

124

Търговско дело No 780/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Г.Д.Д.

ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

23.1.2020 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

125

Търговско дело No 2048/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ГРЕЙНБГ ЕООД

 

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

23.1.2020 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

126

НОХД No 1301/2019, I състав

Убийство по чл.115 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Т.Г.Т.

Докладчик:
СТОЯН К. ПОПОВ

24.1.2020 9:30 до 12:00, Зала НЗ - 1

127

НОХД No 1344/2019, I състав

Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

З.П.Г.

Докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

24.1.2020 9:30 до 11:00, Зала НЗ - 2

128

Търговско дело No 1132/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

П.С.М.

ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

24.1.2020 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

129

Търговско дело No 468/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

И.И.И.

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

24.1.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

130

Търговско дело No 1269/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ХАМЗА АЛМУТАУА ЕООД

Х.М.А.

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

24.1.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

131

Гражданско дело No 1476/2019, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Е.М.А.,
Г.М.А.,
С.Ф.Т.

КОНСОРЦИУМ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ВАРНА ООД,
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

24.1.2020 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

132

Търговско дело No 497/2019, I състав

Иск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял

Е.И.Н.,
Н.И.Н.,
З.И.Н.

НОВОТЕХ-95 ООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

24.1.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

133

ЧНД No 1437/2019, I състав

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.П.П.

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

24.1.2020 11:30 до 12:00, Зала НЗ - 2

134

Гражданско дело No 771/2018, XII състав

Вещни искове

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК

ОБЩИНА ВАРНА

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

24.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

135

Гражданско дело No 284/2017, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Б.К.Б.

М.Г.М.,
Г.М.Г.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

24.1.2020 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

 

 

 

 Данните са предварителни. Възможни са промени!