Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

СПИСЪК
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИТЕ ЛИЦА
ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.401, АЛ.1 ОТ ЗСВ,
ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ВАРНА
ЗА 2020г.

 

Списък на ескпертите (вещи лица) от БНТЛ (Базова научно-техническа лаборатория) при ОД МВР гр. Варна, извършващи следните видове криминалистически експертизи: дактилоскопни, трасологични, балистични, съдебно-почеркови и техническо изследване на документи и парични знаци

1. Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование
2. Андрей Христов Стоянов – експерт, висше образование – НАПУСНАЛ МВР ОТ 2020г.
3. Галин Господинов Желев – експерт, висше образование.
4. Даниел Василев Йорданов – експерт, висше образование
5. Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование
6. Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование
7. Златина Желева Димитрова – експерт, висше образование
8. Красимир Димитров Панчев – експерт, висше образование – НАПУСНАЛ МВР ОТ 2020г.
9. Митко Желев Великов – експерт, висше образование
10. Недялко Атанасов Кателиев – експерт, висше образование – НАПУСНАЛ МВР ОТ 2020г.
11. Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование
12. Николай Димитрв Иванов – експерт, висше образование
13. Славчо Захариев Славов – експерт, висше образование
14. Стилиан Цанев Димитров – експерт, висше образование
15. Стоян Бяндов Стоянов – висше образование
16. Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
17. Филип Николаев Филев – експерт, висше образование
18. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование

 

Съдебно-биологични и физикохимични експертизи

1. Владимир Костадинов Василев – експерт, висше образование
2. Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование
3. Елеонора Иванова Георгиева – експерт, висше образование – НАПУСНАЛ МВР ОТ 2020г.
4. Йордан Панайотов Йорданов – гл.инспектор, висше образование
5. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование

Видео-технически и лицево-идентификационни експертизи

1. Галин Господинов Желев – експерт, висше образование;
2. Николай Димитров Иванов – експерт, висше образование;
3. Стоян Бяндов Стоянов – висше образование.

 

*Посочените експерти притежават:

    • Удостоверение за правоспособност за правото да звършват посочените експертизи.
    • Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "СЕКРЕТНО"