Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

 

Юрисдикция (Подведомственост) -  Компетентност (власт) на държавен орган да разглежда определените му дела и да издава държавен акт по тях.