Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 

Юрисдикция (Подведомственост) -  Компетентност (власт) на държавен орган да разглежда определените му дела и да издава държавен акт по тях.