Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Граждански ищец -  Пострадалият или неговите наследници, както и юридическите лица, които са претърпели вреди от престъплението, могат да предявят в съдебното производство граждански иск за обезщетение на вредите и да се установят като граждански ищци.