Обяви
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Тук може да намерите информация за обявените свободни работни места в Окръжен съд Варна, изискванията и документите за кандидатстване, както и за всички обществени поръчки, търгове и други процедури за намиране на доставчик на стоки и услуги.

Може да се абонирате и за RSS канала, за да получавате тази информация.

За Изтегляне:

Протокол съдържащ списък на допуснати и недопуснати кандидати -длъжност „съдебен секретар“

Със Заповед № РД-334/04.10.2023 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Варна се обявява конкурс за назначаване на съдебни служители на длъжност „съдебен секретар“ – 4 щатни бройки в Окръжен съд – Варна.

За изтегляне:

У К А З А Н И Я към участниците, допуснати до участие в писмения етап от конкурса за назначаване на съдебни помощници в Окръжен съд – Варна (ГО и ТО), обявен със Заповед № РД – 335 / 04.10.2023 г.

Протокол съдържащ списък на допуснати и недопуснати кандидати -длъжност „съдебен помощник“

Със Заповед № РД-335/04.10.2023 г. на Административния ръководител на Окръжен съд – Варна се обявява конкурс за назначаване на съдебни служители на длъжност „съдебен помощник“ – 2 щатни бройки в Гражданско отделение и Търговско отделение.

За Изтегляне:

Протокол съдържащ списък на допуснати и недопуснати кандидати - длъжност „съдебен деловодител“

Протокол класиране

Със Заповед № РД-333/04.10.2023 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Варна се обявява конкурс за назначаване на съдебни служители на длъжност „съдебен деловодител“ – 4 щатни бройки в Окръжен съд – Варна.