Постановени съдебни актове
Окръжен съд Варна
ВНИМАНИЕ! Поради въвеждането на нова деловодна система в Окръжен съд Варна, постановените актове по дела с номера по-големи от:
  • Наказателни - № 654 / 2020 г.
  • Граждански -  № 1463 / 2020 г.
  • Търговски - № 881 / 2020 г.
ще могат да се достъпват само през Публикувани Съдебни Актове и ЕПЕП