Начало
Окръжен съд Варна

АКТУАЛНО: Нови образци на заявления, за удостоверенията издавани от Търговско отделение на Окръжен съд Варна за несъстоятелност и по отменения Закон за обществените поръчки.

 

Окръжен съд Варна

Официална страница на Окръжен съд Варна.

vos sgrada face2

Адрес: Варна 9000, пл. “Независимост“ №2. тел.: 052 622-062, факс: 052 617-953

Често задавани въпроси:

Право на правна помощ имат социално слаби физически лица; лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги - домове за възрастни хора, центрове за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания, центрове за временно настаняване на бездомни хора и др.; приемно семейство или семейство на роднини и близки, при което е настанено дете по реда на закона за закрила на детето. >>>