Начало
Окръжен съд Варна

 

Окръжен съд Варна

Официална страница на Окръжен съд Варна.

vos sgrada face2

Адрес: Варна 9000, пл. “Независимост“ №2. тел.: 052 622-062, факс: 052 617-953

Често задавани въпроси:

Съдебният деловодител окомплектова образуваните и разпределени на съдия докладчик входящи документи и извършва вписвания в съответните деловодни книги. Той изготвя списък за призовките, изпраща призовките, изготвени по образец, и съобщенията по делата с изключение на тези по отложените дела. Подрежда и докладва на съдията докладчик новопостъпили документи към висящите дела. >>>