Начало
Окръжен съд Варна

 

Окръжен съд Варна

Официална страница на Окръжен съд Варна.

vos sgrada face2

Адрес: Варна 9000, пл. “Независимост“ №2. тел.: 052 622-062, факс: 052 617-953 .

Работно време администрация: от понеделник до петък, от 8.30 до 17 часа.
Работно време с граждани: от понеделник до петък, от 9:00 до 17 часа.

Често задавани въпроси:

Съдебните помощници са съдебни служители с юридическо образование, които подпомагат съдиите в тяхната работа. На тази длъжност се назначава лице, което отговаря на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт и е издържало конкурс за съдебен служител. >>>