Начало
Окръжен съд Варна

 

Окръжен съд Варна

Официална страница на Окръжен съд Варна.

vos sgrada face2

Адрес: Варна 9000, пл. “Независимост“ №2. тел.: 052 622-062, факс: 052 617-953

Често задавани въпроси:

За съдебен служител може да бъде назначено лице, навършило пълнолетие, което е български гражданин, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, както и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. >>>