Начало
Окръжен съд Варна

СЪОБЩЕНИЕ до кандидатите в обявения от ВСС конкурс за младши съдии в окръжните съдилища, обн. ДВ бр. 12/2017 г.

 

Окръжен съд Варна

Официална страница на Окръжен съд Варна.

vos sgrada face2

Адрес: Варна 9000, пл. “Независимост“ №2. тел.: 052 622-062, факс: 052 617-953