Съдебни заседатели
Окръжен съд Варна

Съдебните заседатели са представители на обществеността в съдебната зала. Съдебният заседател не е съдия, но е равностоен член на състава, разглеждащ и решаващ делата.
Съдебните заседатели имат равен глас със съдията и може да застанат на различно от него становище при определянето на крайният съдебен акт. Ако съдията не е съгласен с тях, се изготвя "особено мнение" в мотивите по акта.
Съдебните заседатели участват в разглеждането на наказателни дела за престъпления, за които се предвижда наказание повече от 5 години лишаване от свобода. В тези случаи съдебният състав се състои от един съдия и двама съдебни заседатели. Ако предвиденото наказание в закона е не по-малко от 15 години лишаване от свобода, съдебният състав е трима съдебни заседатели и двама съдии.
 

Списък на Съдебните заседатели при Окръжен съд Варна

 1. АНКА ГРОЗДЕВА ГЕОРГИЕВА
 2. АТАНАСКА ИВАНОВА ИВАНОВА
 3. БИСЕР НИКОЛОВ АТАНАСОВ
 4. БЛАГА СТАНИСЛАВОВА БОНЕВА
 5. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА ЖЕЛЕВА
 6. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
 7. ВЪЛКО ПАВЛОВ ИВАНОВ
 8. ГАЛИНА ДОЙКОВА ПАРЧЕВА
 9. ГАЛИНА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
 10. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
 11. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
 12. ГЕРГАНА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА
 13. ГРАЦИЕЛА ТОДОРОВА ЧОЛАКОВА
 14. ДАМЯН СТЕФАНОВ СТАНЕВ
 15. ДИАНА СТОЙКОВА ЙОВЧЕВА
 16. ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
 17. ДИМИТРИЧКА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА
 18. ДОНКА ЙОРДАНОВА САВОВА
 19. ДОРА ДЕМИРОВА РУСЕВА
 20. ЕЛКА ИВАНОВА МАРКОВА
 21. ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
 22. ИВАНКА РАДОСЛАВОВА НИКОЛОВА
 23. ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ДИМОВА
 24. ИВЕЛИНА ЯНЕВА ЙОРГАКИЕВА
 25. ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
 26. ЙОРДАНКА СПАСОВА АТАНАСОВА,
 27. ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА
 28.  КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ТОНЧЕВА
 29. КАТЯ ДИМИТРОВА МИНЧЕВА,
 30. КРАСИМИРА СТЕЛИЯНОВА ХИНЕВА
 31. КРАСИМИРА ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА
 32. ЛИЛЯНА МАРИНОВА ВЕЛИЧКОВА
 33. МАРИЙКА ЙОРДАНОВА БОРАЧЕВА
 34. МАРИН  ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
 35. МАРИН ГЕОРГИЕВ СЪБОТИНОВ
 36. МАРИЧКА ИВАНОВА ГЬОНДЕРОВА,
 37. МИХАИЛ НИКОЛОВ МИХАЛЕВ
 38. НИКОЛАЙЧО СТЕФАНОВ КАЛИМЕНОВ
 39. НИКОЛИНА БОРИСОВА АСЕНОВА – ШИТОВА
 40. НИКОЛИНКА ТОДОРОВА КЕРЕМЯНОВА
 41. ПЕТРАНКА ИВАНОВА КИРОВА
 42. ПЛАМЕНКА ИВАНОВА КОСТОВА
 43. РУМЯНА ВЪЛКОВА КАТЕЛИЕВА
 44. СВЕТЛА ЗЛАТЕВА АТАНАСОВА
 45. СВИЛЕН СТОЙКОВ АТАНАСОВ
 46. СНЕЖАНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА
 47. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ КРЪЧМАРОВ
 48. СТИЛИЯНА ДОБРИЛОВА СОТКОВА
 49. ТАТЯНА ЖЕЛЕЗКОВА МИХАЛЕВА
 50. ТЕОДОРА МАРИНОВА МАРИНОВА
 51. ТОДОРКА РАДИНОВА КРЪСТЕВА
 52. ХРИСКА АНТОНОВА ГАНЕВА
 53. ЮЛИЯНА ИВАНОВА РАЧЕВА
 54. ЯВОР ЖЕКОВ ЗЛАТЕВ
 55. ЯНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА
 56. ЯСЕН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ