Отчетни доклади
Окръжен съд Варна

Тук можете да намерите отчетни доклади и презентации за дейността на съда:

 

2017 г.

 

2016 г.

 

2015 г.

 

2014 г.

 

2013 г.

 

2012 г.

 

2011 г.

 

2010 г.

 

2009 г.