Отчетни доклади
Окръжен съд Варна

Тук можете да намерите отчетни доклади и презентации за дейността на съда:

 

2020 г.

 

2019 г.

 

2018 г.

 

2017 г.

 

2016 г.

 

2015 г.