Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

Веществени доказателства – Това са предмети и документи, които са предназначени или са използвани за извършване на престъпление; предмети, върху които има следи от престъпление; предметът на престъплението; други предмети, които могат да послужат за изясняване обстоятелствата по делото;

Вещо лице  - Специалист, натоварен от съд, прокурор или следовател да изясни по делото въпрос, за който са нужни специални знания от областта на науката, изкуството, техниката, занаятите и др., каквито знания назначилият го орган няма.

Вдигане на запор - Отпада забраната за разпореждане с вещта или с вземането.

Взискател - Лице, от името на което се води изпълнителния процес.

Взлом – Преодоляване на прегради чрез тяхното разрушаване или счупване на заключващи устройства.

Висящ процес (дело) - Процес пред правораздавателен орган, по който няма постановен, влязъл в сила съдебен акт.

Въвод във владение - Принудително отнемане и предаване на недвижим имот. Осъществява се от съдия-изпълнител.

Възбрана - Разпореждане на съдия – изпълнител, с което определен недвижим имот на длъжника се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с него.

Въззивна жалба - Страната, която не е доволна, обжалва съдебния акт на първата инстанция по делото пред втората инстанция. Решенията на районен съд се обжалват въззивно пред окръжен съд, а първоинстанционните решения на окръжен съд – пред апелативен съд. Въззивната жалба трябва да отговаря на изискванията на чл. 319 от НПК.