Съдебни термини
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Бързо производство – Провежда се когато: 1/ лицето е заловено при или непосредствено  след извършване на престъплението; 2/  върху тялото или дрехите на лицето  има явни следи от престъплението; 3/ лицето се е явило лично пред съответните органи с признание за извършеното престъпление;  4/ очевидец посочи лицето, извършило престъплението.