Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Полезно
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!


НАСРОЧЕНИТЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ДЕЛА от Окръжен съд Варна за предстоящата седмица.
Данните са предварителни и се обновяват на 7 дни. Възможни са промени.ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ от Окръжен съд Варна. Може да направите справка за делата. Трябва да знаете вида на делото, неговия номер и година.БЛАНКИ за заявления (файлове за изтегляне) за извършване на различни услуги от Окръжен съд Варна, както и за получаване на различен тип информация.ТАКСИ, събирани от съда, по Закона за държавните такси, както и Тарифата за държавни такси, събирани от съда по Гражданско-процедуалния кодекс.БАНКОВИ СМЕТКИ на Окръжен съд Варна. Не пропускайте да посочите и основанието за плащане. Окръжен съд Варна разполага и със сметка във валута.ПРАВНА КУЛТУРА     За да разбирате по-добре работата на съдебната система предлагаме на вашето внимание информация за съда и действащото законодателство.