Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Пресцентър
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

otv vr„Дните на отворените врати“ са вече наложена форма за по-добрата комуникация между съдебните институции и обществото, с цел повишаване информираността на широката общественост за работата на съдебната система. Непосредственото запознаване със структурата и работата на съда допринася за подобряване на имиджа на институцията и по-доброто разбиране на работата на нейните органи.

Инициативата е част от дейностите по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. по ОПАК, който се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 


b4kОкръжен съд Варна бе партньор на  Областния съвет на Българския Червен кръст и Областната дирекция на МВР в проекта „Ранни срещи с правото“, финансиран от дирекция „Превенции“ на Община Варна. Целта на проекта  е ранна превенция срещу престъпността чрез повишаване информираността на младите хора за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България. Проектът обхваща около 200 варненски ученици на възраст между 16 и 18 години.  


sch 1809216c„Час по правосъдие“ е името на съвместната програма, по която си партнират Окръжен съд Варна и Регионалното управление по образованието. Двете институции обединяват усилията си за по-доброто интегриране в обществото на учениците, обучавани в държавните и общински училища на територията на Варна. Програмата включва дейности за повишаване на правната грамотност и култура на младите хора, повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт. Целите се постигнат чрез съвместни инициативи и проекти. 


bg sw prОкръжен съд Варна участва в реализирането на проект „Укрепване на правния и институционален капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“ по проект на Министерството на правосъдието, финансиран от тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Проектът изпълнява Концепцията за държавна политика в областта на детското правосъдие на МС от 2011 г. , която цели специализация на системата за правосъдие за деца и единност на системата за правосъдие за детето.


classroom hands raisedОкръжeн съд Варна участва в образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. За реализирането на тази програма Висшият съдебен съвет и Министерството на образованието и науката имат подписано Споразумение за сътрудничество на 23.07.2014 г.

Целта е повишаване на информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България, формиране на правна грамотност и култура. Други цели са повишаването на доверието в съдебната власт и на степента на спазване на законите.


 

Пишете ни