Пресцентър
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

otv vr„Дните на отворените врати“ са вече наложена форма за по-добрата комуникация между съдебните институции и обществото, с цел повишаване информираността на широката общественост за работата на съдебната система. Непосредственото запознаване със структурата и работата на съда ще допринесе за подобряване на имиджа на институцията и по-доброто разбиране на работата на нейните органи.

Инициативата е част от дейностите по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор № К 13-15-1/04.12.2013г. по ОПАК, който се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 


b4kОкръжен съд Варна е партньор на  Областния съвет на Българския Червен кръст и Областната дирекция на МВР в проекта „Ранни срещи с правото“, финансиран от дирекция „Превенции“ на Община Варна. Целта на проекта  е ранна превенция срещу престъпността чрез повишаване информираността на младите хора за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България. Проектът обхваща около 200 варненски ученици на възраст между 16 и 18 години.  


sch 1809216c„Час по правосъдие“ е името на съвместната програма, по която си партнират Окръжен съд Варна и Регионалният инспекторат по образованието. Двете институции обединяват усилията си за по-доброто интегриране в обществото на учениците, обучавани в държавните и общински училища на територията на Варна. Програмата ще включва дейности за повишаване на правната грамотност и култура на младите хора, повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт. Целите ще бъдат постигнати чрез съвместни инициативи и проекти. 


bg sw prОкръжен съд Варна участва в реализирането на проект „Укрепване на правния и институционален капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“ по проект на Министерството на правосъдието, финансиран от тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Проектът изпълнява Концепцията за държавна политика в областта на детското правосъдие на МС от 2011 г. , която цели специализация на системата за правосъдие за деца и единност на системата за правосъдие за детето.


classroom hands raisedОкръжeн съд Варна участва в Пилотната образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. За реализирането на тази програма Висшият съдебен съвет и Министерството на образованието и науката подписаха Споразумение за сътрудничество на 23.07.2014 г.

Целта е повишаване на информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България, формиране на правна грамотност и култура. Други цели са повишаването на доверието в съдебната власт и на степента на спазване на законите.


 

Пишете ни