Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Съдебно-психиатрична експертиза. Съдебно-психологична експертиза

32. Аделина Боянова Джорджанова - специалист по психиатрия и съдебна психиатрия;
33. Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи;
34. Анка Петрова Атанасова - специалист по психиатрия, съдебна психиатрия;
35. Ирина Христова Добрева – специалист Приложна психология;
36. Костадинка Димитрова Крумова - психиатър, нарколог;
37. Мая Велинова Рогашка – съдебно психологична експертиза;
38. Мая Любенова Златева – социален психолог и графолог;
39. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
40. Румяна Василева Бояджиева - съдебна психиатрия;
41. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
42. Христо Добрев Бояджиев;
43. Цветанка Атанасова Стоянова – специалист детски и трудов психолог;
44. Юлияна Тодорова Къневска–Тодорова – приложна социална психология;

Клинични психолози:


46. Бояна Тодорова Аянова–Радева – клиничен психолог;
47. Гергана Петрова Момова;
48. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
49. Нели Костадинова Михайлова - клиничен психолог;
50. Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог;
51. Снежанка Борисова Димитрова;

 

Съдебно психолого-психиатрична експертиза.

52.    Аделина Боянова Джорджанова - специалист по психиатрия и съдебна психиатрия;
53.    Костадинка Димитрова Крумова - психиатър, нарколог;
54.    Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
55.    Румяна Василева Бояджиева - съдебна психиатрия;
56.    Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
57.    Христо Добрев Бояджиев;

Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

58. Аделина Боянова Джорджанова - специалист по психиатрия и съдебна психиатрия;
59. Костадинка Димитрова Крумова - психиатър, нарколог;
60. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
61. Румяна Василева Бояджиева - съдебна психиатрия;
62. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
63. Христо Добрев Бояджиев;

Лекари детски психиатри

64. Милена Антонова Топалова – детски психиатър;