Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Списък на експертите*

(вещи лица) от БНТЛ (Базова научно-техническа лаборатория) при ОД МВР гр. Варна, извършващи следните видове криминалистически експертизи: дактилоскопни, трасологични, балистични, съдебно-почеркови и техническо изследване на документи и парични знаци

1. Митко Желев Великов – експерт, висше образование, стаж – 21 г.
2. Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование, стаж – 18 г.
3. Андрей Христов Стоянов – експерт, висше образование, стаж – 20 г.
4. Филип Николаев Филев – експерт, висше образование, стаж – 14 г.
5. Недялко Атанасов Кателиев – експерт, висше образование, стаж – 18 г
6. Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование, стаж – 10 г.
7. Стоян Бяндов Стоянов – висше образование, стаж – 20 г.
8. Славчо Захариев Славов – експерт, висше образование, стаж – 13 г.
9. Златина Желева Димитрова – експерт, висше образование, стаж – 8 г.
10. Галин Господинов Желев – експерт, висше образование.
11. Стилиан Цанев Димитров – експерт, висше образование, стаж – 3 г.
12. Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
13. Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование, стаж – 21 г.
14. Николай Димитрв Иванов – експерт, висше образование, стаж – 13 г.;
15. Красимир Димитров Панчев – експерт, висше образование, стаж – 13 г.
16. Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование, стаж – 4 г.;
17. Даниел Василев Йорданов – експерт, висше образование, стаж – 4 г.;
18. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование, стаж – 14г.;

Съдебно-биологични и физикохимични експертизи

1. Йордан Панайотов Йорданов – гл.инспектор, висше образование, стаж – 25 г.
2. Владимир Костадинов Василев – експерт, висше образование, - стаж - 15г.
3. Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование, стаж - 12 г.
4. Елеонора Иванова Георгиева – експерт, висше образование, стаж - 10 г.
5. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование, стаж -13 г.

Видео-технически и лицево-идентификационни експертизи

1.    Галин Господинов Желев – експерт, висше образование, стаж – 14 г.;
2.    Николай Димитров Иванов – експерт, висше образование – стаж 13 г.;
3.    Стоян Бяндов Стоянов – висше образование, стаж – 24 г.

 

*Посочените експерти притежават:

    • Удостоверение за правоспособност за правото да звършват посочените експертизи.
    • Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "СЕКРЕТНО"