Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза.

663. Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертизи;

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.

664. Георги Бориславов Димитров – зооинженер, специалист по животновъдство;
665. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, ветиринарно – медицински експертизи;
666. Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи;

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза.

667. Даниела Рафаилова Замфирова – молекулярна биология, експертизи за: установяване на родителския произход; идентификация на човека; експертиза по писмени данни; молекулярно- идентична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително ГМО, с молекуляно-генетични методи;
668. Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи;

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза.
6.5. Съдебно-екологична експертиза.

669. Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертизи;
670. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно-технологична експертиза, инженер химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци;