Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние".
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.

54. Анка Петрова Атанасова – специалист по обща и съдебна психиатрия;
55. Гергана Петрова Момова;
56. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
57. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
58. Милена Антонова Топалова – детски психиатър;
59. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
60. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
61. Светлин Върбанов Върбанов – съдебна психиатрия;
62. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
63. Христо Добрев Бояджиев;

3.2. Съдебно-психологична експертиза.

64. Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи;
65. Венета Диянова Иванова – психолог, психотерапевт;
66. Далия Борисова Пискулийска – клиничен психолог;
67. Димитър Кръстев Горчев – приложна психология;
68. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
69. Мария Иванова Дечева – психолог;
70. Мая Велинова Рогашка – съдебно психологична експертиза;
71. Мира Мирославова Цветанова – Георгиева – обща психология и психодиагностика;
72. Митко Димов Славов – съдебно почеркови експертизи, графологически, експертно изследване на документи и произведения на изкуството, психологически експертизи;
73. Наташа Иванова Станева – клиничен психолог;
74. Нели Костадинова Михайлова – клиничен психолог;
75. Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог;
76. Снежанка Борисова Димитрова – приложна психология;
77. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
78. Цветанка Атанасова Стоянова – специалист детски и трудов психолог;

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

79. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
80. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
81. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
82. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
83. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
84. Христо Добрев Бояджиев;

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

85. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
86. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
87. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
88. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;