Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Съдебно-психиатрична експертиза. Съдебно-психологична експертиза

34. Аделина Боянова Джорджанова – специалист по психиатрия и съдебна психиатрия - заличена от 24.09.2019г.;
35. Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи;
36. Анка Петрова Атанасова – специалист по обща и съдебна психиатрия;
37. Ирина Христова Добрева – специалист Приложна психология;
38. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
39. Мая Велинова Рогашка – съдебно психологична експертиза;
40. Мая Любенова Златева – социален психолог и графолог;
41. Мира Мирославова Цветанова – Георгиева – обща психология и психодиагностика;
42. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
43. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
44. Светлин Върбанов Върбанов – съдебна психиатрия;
45. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
46. Христо Добрев Бояджиев;
47. Цветанка Атанасова Стоянова – специалист детски и трудов психолог;
48. Юлияна Тодорова Къневска –Тодорова – приложна социална психология;

Клинични психолози:


49. Бояна Тодорова Аянова – клиничен психолог - заличена от 16.08.2019г.;
50. Гергана Петрова Момова;
51. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
52. Нели Костадинова Михайлова – клиничен психолог;
53. Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог;
54. Снежанка Борисова Димитрова;
 

Съдебно психолого-психиатрична експертиза.

55. Аделина Боянова Джорджанова – специалист по психиатрия и съдебна психиатрия - заличена от 24.09.2019г.;
56. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
57. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
58. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
59. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
60. Христо Добрев Бояджиев;

Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

61. Аделина Боянова Джорджанова – специалист по психиатрия и съдебна психиатрия - заличена от 24.09.2019г.;
62. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
63. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
64. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
65. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
66. Христо Добрев Бояджиев;

Лекари детски психиатри

67. Милена Антонова Топалова – детски психиатър;