Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Съдебномедицинска експертиза на труп; Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

15. Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за индетификация на човек;
16. Диана Гочева Господинова – съдебномедицински експертизи и деонтология;
17. Добринка Демирева Радойнова – специалист по съдебна медицина и дентология;
18. Мая Иванова Кичева – специалист молекулярна биология; ДНК анализи;
19. Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист молекулярна биология, ДНК анализи;
20. Христина Василева Божинова – Димитрова – лекар ординатор;

А/ Лекари, притежаващи компетентност по въпросите на ортопедията и травматологията; диагностика, лечение и прогноза на заболяването.

21. Радослав Борисов Манчев – ортопед - травматолог;

Б/ Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на хирургичните заболявания; диагностика, лечение и прогноза, вътрешни болести.

22. Свилен Стойчев Андонов – специалист вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели;

В/ Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза

23. Светослав Калчев Калевски - неврохирург;

Г/ Лекари специалисти по уши, нос, гърло компетентни да се произнасят по всички въпроси

24. Стоян Колев Стоянов – мед. Експертизи по заболявания и травми на ушите, носа и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от специалист по УНГ;

Д/ Лекари акушерство и гинекология

25. Станислав Христов Славчев – акушер-гинеколог;

Е/ Съдебни лекари, компетентни по всички въпроси на телесните повреди, причини за смърт, болестни състояния за всички видове

26. Благовеста Димитрова Стефанова - специалист по съдебна медицина;
27. Вилиям Викторов Доков - специалист по съдебна медицина;
28. Димитър Иванов Ганчев - специалист по съдебна медицина;
29. Сийка Койчева Михова-Илчева - специалист по съдебна медицина;
30. Деян Ангелов Демиров - специалист по съдебна медицина;
31. Виктор Николаев Стефанов – специалист по съдебна медицина;

З/ Трудова медицина

32. Наташа Генова Иванова – лекар специалист по трудова медицина;
33. д-р Сена Генова Неделчева – лекар трудова медицина, специалист по трудова медицина и безопасност на труда;