Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Съдебно-ботаническа експертиза; Съдебно-зоологическа експертиза; Съдебно-микробиологична експертиза; Съдебно-ентомологична експертиза

545.    Георги Бориславов Димитров – зооинженер, специалист по животновъдство;
546.    Димитър Славов Петров – д-р по ветиринарна медицина;
547.    Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи;
548.    Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертизи;