Вещи лица
Окръжен съд Варна

Съдебно-ботаническа експертиза; Съдебно-зоологическа експертиза; Съдебно-микробиологична експертиза; Съдебно-ентомологична експертиза

555.    Георги Бориславов Димитров – зооинженер, специалист по животновъдство;
556.    Димитър Славов Петров – д-р по ветиринарна медицина;
557.    Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи;
558.    Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертизи;