Архив предходни години
Окръжен съд Варна

Варненският окръжен съд допусна поисканата от прокуратурата в Мугла,  Република Турция,

...

Варненският окръжен съд разгледа три искания за определяне на постоянна мярка за неотклонение

...

Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжната прокуратура –

...

Състав на Окръжен съд Варна се произнесе по отношение на веществените доказателства по

...

Варненският окръжен съд призна 21-годишния Божан Цонев от Варна за виновен в това, че

...

Варненският окръжен съд разгледа делото по същество за предаването на Мохамад М., на

...

Варненският окръжен съд призна 26-годишния Пламен Костадинов за виновен в това, че

...

Студенти от Икономически университет – Варна (ИУ) се срещнаха с ръководството на Окръжен съд

...

Варненският окръжен съд призна 29-годишния Росен Великов от Варна за виновен в това, че на

...

Варненският окръжен съд одобри споразумение за решаване на наказателното производство срещу

...

Варненският окръжен съд уважи искането на Окръжна прокуратура – Варна и взе мярка за

...

Съдебното производство по дело 279/2016 г. на Окръжен съд Варна срещу тримата охранители,

...

Варненският окръжен съд призна за виновни четирима мъже от Варна, участвали в грабеж на

...

P1010069 1small    P1010076 1small  

Окръжен съд – Варна беше домакин на традиционната годишна среща между магистрати и представители на

...

За 1 година от създаването на Центъра по медиация към съдебния район на Окръжен съд

...

Състав на Варненския окръжен съд призна за виновни П. Борисов и Я. Костов за това, че

...

Представители на местната и държавна власт, съдебните институции, Варненската адвокатска

...

Варненският окръжен съд призна А.Д. за виновен за това, че на 6.11.2016 г., в

...

Състав на Върховния касационен съд остави в сила въззивното решение на

...

Стажовете са по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I на

...