Център за Медиация
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Участници в процедурата по медиацията са страните, медиатор/ко-медиатори, адвокати и експерти.

За страните по съдебните спорове услугата е безплатна.

Участието на медиаторите е доброволно и безвъзмездно.