Център за Медиация
Окръжен съд Варна

НОВИ e-mail адреси на Окръжен съд – Варна: 

 

Имейлите изпратени на старите адреси след 12.03.2020 г. не са получени в съда. Моля, ако се налага да ги изпратите наново.. 

Индекс на статията

Участници в процедурата по медиацията са страните, медиатор/ко-медиатори, адвокати и експерти.

За страните по съдебните спорове услугата е безплатна.

Участието на медиаторите е доброволно и безвъзмездно.