Център за Медиация
Окръжен съд Варна

НОВИ e-mail адреси на Окръжен съд – Варна: 

 

Имейлите изпратени на старите адреси след 12.03.2020 г. не са получени в съда. Моля, ако се налага да ги изпратите наново.. 

Индекс на статията

Медиацията е един от алтернативните способи за разрешаване на спорове, насочени към подобряване достъпа до правосъдие. Тези способи допълват съдебното производство. В много случаи могат да се окажат дори по-подходящият начин за разрешаването на конфликти, тъй като водят до доброволно съблюдаване на правото, което намира своето обяснение в психиката на човека. Социалната ценност на медиацията е в това, че утвърждава присъщата на човека черта сам да разрешава своите проблеми, а не да очаква да му бъде наложено решение от трето лице, каквото винаги ще бъде съдията.

Така чрез медиацията може да бъдат подпомогнати страните да започнат диалог дори тогава, когато това е било невъзможно да се случи преди това.