Център за Медиация
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Медиацията е един от алтернативните способи за разрешаване на спорове, насочени към подобряване достъпа до правосъдие. Тези способи допълват съдебното производство. В много случаи могат да се окажат дори по-подходящият начин за разрешаването на конфликти, тъй като водят до доброволно съблюдаване на правото, което намира своето обяснение в психиката на човека. Социалната ценност на медиацията е в това, че утвърждава присъщата на човека черта сам да разрешава своите проблеми, а не да очаква да му бъде наложено решение от трето лице, каквото винаги ще бъде съдията.

Така чрез медиацията може да бъдат подпомогнати страните да започнат диалог дори тогава, когато това е било невъзможно да се случи преди това.