Център за Медиация
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

СПИСЪК НА МЕДИАТОРИТЕ на Центъра за медиация при ВОС и ВРС:

 1. Борислав Златев
 2. Велислава Тодорова
 3. Мария Бонева
 4. Недка Панайотова
 5. Росица Велева – Илчева
 6. Светла Симеонова
 7. Явор Якимов
 8. Олга Томова - Куцарова
 9. Константина Янакиева - Костадинова
 10. Цветелина Лозева
 11. Елизабета Смъркова
 12. Марта Минчева
 13. Жуниде Чаръкчиева
 14. Миглен Тодоров 
 15. Диана Георгиева - Димова
 16. Милена Комитска
 17. Веселина Велева
 18. Деспина Вълкова
 19. Мариана Басарова