Новини
Окръжен съд Варна

Варненският окръжен съд призна за виновен 20-годишната Мартин Н., за това, че отнел чужди движими вещи и използвал платежни инструменти.

На 12 срещу 13.05.2019г. във Варна Мартин Н. успял да открадне от паркиран автомобил маркова мъжка чантичка, раница, 7 банкови карти и други вещи на обща стойност 1198,50 лв. През същия период в условията на продължаващо престъпление използвал чуждите платежни инструменти, като извършил няколко безконтактни трансакции на стойност 223 лева. Три пъти не успял да плати, тъй като наличностите по картите не били достатъчни.

Официалното встъпването на стажант-юристите в Окръжен съд - Варна ще се състои на 07.07.2020 г. (вторник) от 10:30ч. в кабинета на председателя, ет. 2 при стриктно спазване на правилата за достъп до Съдебната палата, съгласно заповед на председателя на ВОС от 13.05.2020 г.

Варненският окръжен съд призна за виновна 52-годишнната Полина К., за това, че като шофьор причинила по непредпазливост смъртта на германска гражданска и средна телесна повреда на нейната дъщеря.

В първия ден на юли, на официална церемония в Окръжен съд – Варна встъпиха в длъжност трима младши съдии, след спечелен конкурс и успешно завършено 9-месечно обучение в Националния институт на правосъдието.

Ивалена Димитрова, Ивелина Чавдарова и Лазар Василев тържествено положиха клетва като младши съдии и подписаха клетвен лист пред магистратите от Окръжен съд –Варна.

Ивалена Димитрова и Ивелина Чавдарова са завършили „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2017г.

Лазар Василев е завършил „Право“ през 2012г. в Бургаския свободен университет. Работил е като юрисконсулт в адвокатска кантора в Бургас, а по-късно като консултант във финансова агенция в София.

Председателят на Окръжен съд – Варна, съдия Марин Маринов - приветства магистратите като им пожела успех и професионално израстване.

Две години след първоначалното си назначение и преминаване през трите отделения на ВОС младшите съдии ще преминат предварително атестиране преди да встъпят в длъжност като районни съдии.

VOS 01 06 2020

Тримата младши съдии бяха приветствани от ръководството на Окръжен съд – Варна (от ляво на дясно: съдия Иваничка Славкова – зам. председател на ВОС и ръководител „Наказателно отделение“, съдия Марин Маринов – председател на ВОС, съдия Ивалена Димитрова, съдия Ивелина Чавдарова, съдия Лазар Василев, съдия Ирена Петкова - зам. председател на ВОС и ръководител на „Гражданско отделение“ и Мария Терзийска - зам. председател на ВОС и ръководител на „Търговско отделение“).

Вторият подсъдим - генералният директор на фирмата, менажирала „Хера“ е починал

Варненският окръжен съд за втори път не даде ход на разпоредителното заседание и отложи производството за потъването на кораба „Хера“ за 29.09.2020г.

Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна и 23-годишният Димитър Петров, с което той се признава за виновен, че без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

На 31.01.2019 г. във Варна у него са намерени 179,8 грама марихуана на обща стойност 1078,80 лева и различни амфетаминопроизводни на стойност 7,75 лева, с цел разпространение. Димитър се опитал да продаде на друг мъж марихуана с нетно тегло 0,94 грама на стойност 5,64 лева.

Окръжен съд – Варна е сред петте окръжни съдилища в България и единственият във Варненския апелативен район, в които пилотно се внедрява Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/.

В рамките на два дни разработчикът на програмата - „Информационно обслужване“ представи продукта пред магистратите и съдебните служители. Информационните срещи бяха проведени онлайн и присъствено, съобразно ограниченията въведени във връзка с коронавируса.

Съгласно одобрения от Висшия съдебен съвет график до днес – 30.06.2020г. пилотното внедряване на ЕИСС трябва да приключи в 17 съдилища в страната - 2 апелативни, 5 окръжни и 10 районни съдилища.