Новини
Окръжен съд Варна

Варненският окръжен съд одобри споразумение,  постигнато между Окръжна прокуратура- Варна и Георги Лалов, с което той се признава за виновен, че без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества.

Георги е от Варна, със средно образование, неженен, неосъждан.

Окръжен съд – Варна определи постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 30-годишния Николай С., обвиняем за извършен грабеж, в условията на опасен рецидив.

Според обвинението, на 08.04.2020г. на бул. „Цар Освободител“ чрез издърпване Николай С. отнел сак с чужди движими вещи от владението на мъж, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила.

Според Наказателният кодекс престъплението е тежко умишлено и за него се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от пет до петнадесет години.

30- годишният варненец е с 5 влезли в сила присъди за различни по вид престъпления, като първото му осъждане е било през 2011г. за престъпление срещу собствеността. Деянието, за което му е предявено обвинение е извършено по- малко от 6 месеца след условното му предсрочно освобождаване.

Пред съда адвокатът на Николай С. посочи, че е спорно авторството на деянието. Защитата изтъкна, че обвиняемият е с доказана параноидна шизофрения и е много възможно при оставане в ареста заболяването, което в момента е в ремисия, да се отключи отново, поради което поиска по-лека мярка за неотклонение „домашен арест“.

Състав на Варненския окръжен съд, след като разгледа събраните до момента гласни и писмени доказателства, прецени че съществува обосновано подозрение Николай С., да е съпричастен към деянието, за което му е повдигнато обвинение. Съдът направи извод, че съществува реална опасност обвиняемият да извърши престъпление, предвид предишната му съдимост. По отношение на заболяването, от което страда Николай С. е била назначена съдебно-психиатрична експертиза, според която обвиняемият е бил в състояние да разбира свойството и значението на деянието и е можел да ръководи постъпките си. Поради наличието на двете изискуеми от закона предпоставки, Варненският окръжен съд определи, че към настоящия момент най- правилната и законосъобразна мярка за неотклонение, която може да се определи спрямо Николай С. е „задържане под стража.

Определението на Окръжен съд – Варна може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Варна.

Окръжен съд – Варна определи постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 30-годишния Ивайло И., обвиняем по досъдебно производство за причиняване смъртта на приятелката си вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда.

Престъплението, в което е обвинен Ивайло е тежко умишлено и предвиденото наказание в НК за него е „лишаване от свобода“ до 8 години.

Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна и 37-годишният Алдин Демиров, с което той се признава за виновен, че без надлежно разрешително държал с цел разпространение наркотични вещества.

Престъплението, за което е осъден Алдин Демиров, е извършено в условията на опасен рецидив. На 2 декември 2019 г. у него са били намерени и иззети близо 80 г метамфетамин, почти 100 грама марихуана и малко количество амфетаминопроизводни. На същата дата Алдин успял да разпространи марихуана и метамфетамин на лице от село Дъбравино.

Варненският окръжен съд не одобри споразумение, постигнато от Окръжна прокуратура- Варна и 36-годишния Стефан Г., с което той се признаваше за виновен в това, че без да има разрешително държал с цел разпространение, високорискови наркотични вещества.

На 19.11.2019 г. във Варна и в с. Осеново обл. Варна Стефан Г. държал марихуана с общо нетно тегло 2 321.93 гр. на обща стойност 13 931.58 лв.

Съдия  Димо Димов от Наказателно отделение на Варненски окръжен съд беше поощрен с отличие „личен почетен знак първа степен- златен“ от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Съдия Димов е поощрен по предложение от административния ръководител на Окръжен съд – Варна съдия Марин Маринов във връзка с освобождаването му от длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Варна, поради навършване на 65-годишна възраст. Предложението беше подкрепено от Съдийката колегия на ВСС, с решение от 07.04.2020г. Съдия Димов е награден за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Димо Димов има над 31 години юридически стаж в съдебната система. Последователно е заемал длъжността „съдия“ в Районен съд – Силистра, „съдия“ в Окръжен съд – Силистра и „съдия“ във Военен съд – Варна. С решение на ВСС от 07.12.2009 г. е назначен за заместник административен ръководител на Военен съд – Варна, а от 01.04.2014 г. е преназначен на длъжност „съдия“ в Наказателно отделение на Окръжен съд – Варна, която заема и към момента.

В предложението бе посочено, че съдия Димов притежава задълбочени теоретични познания и практически умения, като с професионалната си компетентност и квалификация е дал своя принос за издигане авторитета на правораздавателната система.

Окръжен съд – Варна определи постоянна мярка „задържане под стража“ на 46-годишния Йордан К., обвиняем по досъдебно производство за притежание и разпространение на високорискови наркотични вещества, извършено в условията на опасен рецидив.

На 03.04.2020г. около 15.30ч. във Варна, при извършване на полицейска проверка Йордан К. бил задържан до магазин СБА в кв. „Трошево“ в момент, когато разпространявал наркотични вещества на 45 годишен мъж. На служителите им направило впечатление, че по време на ограниченията във връзка с извънредното положение Йордан е изключително активен. След като бил наблюдаван, било установено, че активността му е свързана с разпространение на високорискови наркотични вещества. При направения обиск на Йордан и претърсване на автомобила му и имот, който ползвал били намерени близо 3 грама кокаин. На 04.04.2020г. той е бил привлечен в качеството на обвиняем.