Новини
Окръжен съд Варна

Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна и Жак Карабашаков и Станислав Панов, които се признаха за виновни, че без надлежно разрешително са държали с цел разпространение високорискови наркотични вещества.

На 12.07.2017г. във Варна Карабашаков, като извършител, в съучастие със Панов, държали марихуана и метамфетамини, всичко на обща стойност 87,02 лева.

Съдът намери, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу двамата прекратено.

Кои институции са включени в съдебната власт? Може ли при престъпление съдът да започне разследване и да повдигне обвинение? Има ли доза наркотик за лична употреба? Как се определят наказанията? Носят ли децата наказателна отговорност?

Това бяха само част от въпросите, на които отговориха съдиите от Наказателно отделение Иваничка Славкова, Асен Попов, Светослава Колева и Яна Панева, които се срещнаха с над 130 ученици от 8-и клас на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“.

Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна и 30-годишния Васил Маслиев, с което той се признава за виновен, че е извършил грабеж, при условията на опасен рецидив.

Васил Маслиев е от Пещера с основно образование, неженен, неработи, осъждан многократно. След последното изтърпяване на наложено му наказание „лишаване от свобода" той пребивавал във Варна, където нямал адрес. Спял по улиците и водел скитнически начин на живот.

Спестени разходи за хартия, компакт дискове, тонери за принтери и време на служителите в Окръжен съд и Окръжна прокуратура във Варна. Това ще бъде ефектът от въведения безхартиен обмен на данни между двете институции. Темата беше обсъдена на работна среща между председателят на Варненския окръжен съд съдия Марин Маринов и Красимир Конов – окръжен прокурор на Варна. На нея присъстваха и ръководителят на Наказателно отделение в съда Иваничка Славкова и завеждащ служба Деловодство в отделението Ивелина Симеонова, както и ИТ специалисти от двете институции. Страните споделиха, че намирането на вариант за електронен обмен на данни със сигурност ще бъде много по-бърз и удобен начин за работа, но е важно да бъде съобразен и с изискванията за защита на информацията и законовите ограничения. Идеята е проекта да стартира първоначално с делата за престъпления – наказателни дела от общ характер.

Досегашната практика за предаване на електронни копия на досъдебното производство, ползвана от двете институции е чрез запис на CD, която беше въведена за първи път в страната през 2015 г.

Участниците в срещата се разбраха до края на януари 2020 г. да бъде намерен вариант за безхартиения обмен, както и да се проверят възможностите тази практика да бъде приложена също в Районните съдилища в Девня и Провадия.

За Окръжен съд – Варна дигитализирането на процесите в работата е стратегически приоритет. Въвеждането на електронни папки на наказателните дела прекрати практиката за копиране на огромни по обем производства – някои достигащи 6 хил. страници, които съдът е задължен да предоставя безплатно на страните. По този начин бе спестен значителен обем ресурси - хартия, мастило и време, които се покриват от държавния бюджет.

Предстоящото нововъведение е и още една стъпка на Окръжен съд – Варна да бъде отговорен към опазването на околната среда, като намали употребата на хартия.

VOS VOP 2019

По покана на Окръжен съд – Варна до 13 декември на индивидуално работно посещение в съда е Виктория Майор, от Централния районен съд в Пеща, Унгария.

Виктория Майор е съдия от Наказателно отделение, като има допълнителна специализация за разглеждане на дела с участието на деца.

Припомняме, че Окръжен и Районен съд – Варна са единствените съдилища в страната, където се обособиха специализирани съдебни състави за работа с деца по т.нар. детско правосъдие. Те бяха създадени през 2015г., когато съдии от гражданско и наказателно отделения преминаха специализирано обучение. След това беше променена организацията на работа и всички дела, по които участват непълнолетни деца се разглеждат от специализираните състави. Година по-късно, през 2016г. беше открито специализирано помещение, т.нар. „синя стая”, за щадящо изслушване на деца, чийто интереси са засегнати. Разпитите в него се водят от психолози, педагози, социални работници, като помещението се стопанисва от Окръжен съд – Варна и се ползва от съдии, прокурори, полицаи и служители на Регионалната дирекция „Социално подпомагане” от града и региона.

В първия ден от едноседмичното посещение във Варна унгарският магистрат се срещна с ръководството на съдебната институция и съдии от Варненски окръжен съд. Те обмениха информация и дискутираха добрите съдебни практики в Унгария и у нас в областта на наказателното право. През седмицата чуждестранният магистрат ще има възможност да присъства на няколко дела, разглеждани от съда – домакин. Едното дело е въззивно наказателно производство срещу непълнолетен за нанасяне на средна телесна повреда. Другите две дела, които съдия Майор ще посети са граждански – за определяне на родителски права и режим на лични отношения.

В програмата са включени посещения в Районен съд – Варна, Центъра за медиация към съдебния район на ВОС, както и т.нар. „Синя стая.

VOS Hungary

Унгарският магистрат Виктория Майор (в средата) се срещна с председателя на Окръжен съд - Варна Марин Маринов и със своята колежка от Наказателно отделение Светла Даскалова – един от съдиите специално обучени за работа с деца и част от специализираните съдебни състави по детско правосъдие във варненския съд.

 

Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна и Руси Динков, който се призна за виновен в това, че без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества.

Акцията на органите на реда беше осъществена на 18.04.2019г. Тогава бяха иззети над 350 грама марихуана, над 600 мл течност и над 44 грама кремообразна маса, съдържащи активното вещество тетрахидроканабинол, както и 3,27 грама амфетаминопроизводни.

Част от течния наркотик, бил поставен в спринцовки, като субстанцията известна като масло от марихуана, била извлечена по непозната до този момент технология.

Петима млади юристи, завършили специалност "Право" започват през декември задължителния си стаж в Окръжен съд – Варна. Те подписаха актове по встъпване, след което председателят на съда, съдия Марин Маринов официално им връчи стажантските книжки.