Новини
Окръжен съд Варна

Варненският окръжен съд разгледа искане на Окръжна прокуратура – Варна за предаването на китайския гражданин Джан Я. на властите в Румъния за изтърпяване на влязла в сила присъда от 7 години „лишаване от свобода“ за пране на пари. Той е обявен за международно издирване от съдебните власти от Окръжния съд – Илфов, Румъния въз основа на Европейска заповед за арест, издадена на 21.12.2018г.

Максималното наказание за подобно престъпление, според румънския Наказателен кодекс е 10 години лишаване от свобода.

Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна, 36-годишния Тихомир Ив. и 43-годишната Елица П., с което двамата се признават за виновни в държане на прекурсори, производство и разпространение на наркотици.

Варненският окръжен съд разгледа искане на Окръжна прокуратура – Варна за предаването на китайския гражданин Джан Я. на властите в Румъния за изтърпяване на влязла в сила присъда от 7 години „лишаване от свобода“ за пране на пари. ВОС определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ до приключване на производството му по екстрадиция. Той е обявен за международно издирване от съдебните власти на Румъния - Окръжния съд Илфов въз основа на Европейска заповед за арест (EЗА) издадена на 21.12.2018г.

Гражданинът на Китай е бил задържан на 26.03.2019 г. в 10,20 часа на ГКПП Летище Варна.

Престъплението, за което е бил осъден 50-годишният Джан Я. е наказуемо и по българското законодателство.

Варненският окръжен съд призна за виновен непълнолетния Денис Ж. за убийството на бездомник в кв. Вл. Варненчик във Варна, като престъплението е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост и по хулигански подбуди. Според съда макар и непълнолетен, тийнейджърът е разбирал свойството и значението на извършеното деяние. Тежкото престъпление 14-годишният Денис е извършил в съучастие с малолетния Камен, който не носи наказателна отговорност.

Разследването продължи 6 месеца, като обвинителният акт беше внесен в съда на 27.07.2018г. По искане на защитата съдебното следствие се разглеждаше по общия ред с разпит на всички свидетели и вещи лица в общо 5 заседания.

През 2018г. Варненският окръжен съд е разгледал над 7 518 дела в трите отделения (Гражданско – 3495 дела, Търговско - 2485 дела, Наказателно - 1583 дела). Това беше отчетено на традиционната пресконференция на институцията, в която участваха председателят на ВОС Марин Маринов, ръководителят на Гражданско отделение Росица Станчева, ръководителят на Търговско отделение Мария Терзийска и ръководителят на Наказателно отделение Иваничка Славкова.

Общо събрание на съдиите и служителите при Окръжен съд – Варна се проведе днес за представяне на отчетен доклад на институцията за изминалата година.

В присъствието на представителя на ВСС от съдийската квота Атанаска Дишева, административни ръководители и гости от съдилищата и прокуратурата във Варна, Областната дирекция на МВР – Варна, Адвокатска колегия - Варна, председателят на съда – Марин Маринов представи обобщените резултати от анализа на работата на Варненския окръжен съд през през 2018 година. Посочени бяха характерните тенденции и изводи от дейността на институцията. Заместник-председателите на съда – Росица Станчева, Мария Терзийска и Иваничка Славкова, изнесоха статистически данни за постъпленията от дела, тяхната срочност и качество през изминалата година в гражданско, търговско и наказателно отделение. Пред професионалната общност председателят на Варненски окръжен съд представиха информация за дейността през своя 5 годишен мандат, както и за цялостното администриране и организация на работа в институцията.VOS Doklad 2018

На снимката: (от ляво на дясно) Марин Маринов - председател на Окръжен съд - Варна, Радослав Петков - Информационни технологии, Диана Иванова - Връзки с обществеността, Росица Станчева - ръководител Гражданско отделение, Мария Терзийска - ръководител Търговско отделение, Иваничка Славокав - ръководител Наказателно отделение, Анелия Бъчварова - съдебен администратор, Дарина Иванова - главен счетоводител, Радостина Костова - секретар на административния ръководител.