Новини
Окръжен съд Варна

Варненският окръжен съд разгледа искане на Окръжна прокуратура – Варна за предаването на китайския гражданин Джан Я. на властите в Румъния за изтърпяване на влязла в сила присъда от 7 години „лишаване от свобода“ за пране на пари. ВОС определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ до приключване на производството му по екстрадиция. Той е обявен за международно издирване от съдебните власти на Румъния - Окръжния съд Илфов въз основа на Европейска заповед за арест (EЗА) издадена на 21.12.2018г.

Гражданинът на Китай е бил задържан на 26.03.2019 г. в 10,20 часа на ГКПП Летище Варна.

Престъплението, за което е бил осъден 50-годишният Джан Я. е наказуемо и по българското законодателство.

Варненският окръжен съд призна за виновен непълнолетния Денис Ж. за убийството на бездомник в кв. Вл. Варненчик във Варна, като престъплението е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост и по хулигански подбуди. Според съда макар и непълнолетен, тийнейджърът е разбирал свойството и значението на извършеното деяние. Тежкото престъпление 14-годишният Денис е извършил в съучастие с малолетния Камен, който не носи наказателна отговорност.

Разследването продължи 6 месеца, като обвинителният акт беше внесен в съда на 27.07.2018г. По искане на защитата съдебното следствие се разглеждаше по общия ред с разпит на всички свидетели и вещи лица в общо 5 заседания.

През 2018г. Варненският окръжен съд е разгледал над 7 518 дела в трите отделения (Гражданско – 3495 дела, Търговско - 2485 дела, Наказателно - 1583 дела). Това беше отчетено на традиционната пресконференция на институцията, в която участваха председателят на ВОС Марин Маринов, ръководителят на Гражданско отделение Росица Станчева, ръководителят на Търговско отделение Мария Терзийска и ръководителят на Наказателно отделение Иваничка Славкова.

Общо събрание на съдиите и служителите при Окръжен съд – Варна се проведе днес за представяне на отчетен доклад на институцията за изминалата година.

В присъствието на представителя на ВСС от съдийската квота Атанаска Дишева, административни ръководители и гости от съдилищата и прокуратурата във Варна, Областната дирекция на МВР – Варна, Адвокатска колегия - Варна, председателят на съда – Марин Маринов представи обобщените резултати от анализа на работата на Варненския окръжен съд през през 2018 година. Посочени бяха характерните тенденции и изводи от дейността на институцията. Заместник-председателите на съда – Росица Станчева, Мария Терзийска и Иваничка Славкова, изнесоха статистически данни за постъпленията от дела, тяхната срочност и качество през изминалата година в гражданско, търговско и наказателно отделение. Пред професионалната общност председателят на Варненски окръжен съд представиха информация за дейността през своя 5 годишен мандат, както и за цялостното администриране и организация на работа в институцията.VOS Doklad 2018

На снимката: (от ляво на дясно) Марин Маринов - председател на Окръжен съд - Варна, Радослав Петков - Информационни технологии, Диана Иванова - Връзки с обществеността, Росица Станчева - ръководител Гражданско отделение, Мария Терзийска - ръководител Търговско отделение, Иваничка Славокав - ръководител Наказателно отделение, Анелия Бъчварова - съдебен администратор, Дарина Иванова - главен счетоводител, Радостина Костова - секретар на административния ръководител.

На колко съдебни инстанции подлежат на контрол наказателните дела, какво представлява съкратеното съдебно следствие, как се определят наказанията – това бяха част от въпросите, които бяха засегнати по време на срещите на наказателните съдии Стоян Попов и Асен Попов от Варненския окръжен съд със студенти от Икономически университет - Варна.

Срещите са част от програмата на проекта „Младите и правосъдието“, по който работят съвместно Окръжен съд – Варна и катедра „Правни науки“. Целта е първокурсниците от всички специалности да бъдат подкрепени в обучението си и да съберат информация за практическото приложение на правото. Срещите се провеждат предимно в часовете за лекции по „Основи на правото“ на студентите от първи курс.

Образователна среща с цел повишаване на правната култура на доброволци от Градския превантивен клуб, се проведе в Окръжен съд – Варна. Учениците са активни членове на общността в десет варненски гимназии. Чрез подхода „връстници обучават връстници“ те са ангажирани да предоставят достоверна информация на младите хора за рисковете, свързани с употреба на психоактивни вещества, трафика на хора, рисково сексуално поведение и опасности в интернет средата.

Гостуването на доброволците в Окръжен съд – Варна бе част от партньорството, започнало миналата година между дирекция „Превенции“ в Община - Варна и съдебната институция по образователния проект „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

Варненският окръжен съд потвърди като законосъобразна определената от Районен съд – Варна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 45-годишния Христо Х. Той е привлечен като обвиняем по досъдебно производство, образувано на 2.03.2019г. за закана за убийство в условията на домашно насилие и за неизпълнение на съдебна заповед за защита.

Припомняме хронологията според обвинението. На 1 март 2019 г., в дома си Христо Х. нанесъл множество удари и отправил закани спрямо 14 годишната си дъщеря.