Новини
Окръжен съд Варна

Окръжен съд – Варна разгледа внесените молби от адвокатите на Веселин Марешки за спиране на съдебното производство срещу него по дело 1126/2015 на ОС - Варна, във връзка с решение №4686-НС от 31 март 2017 г. на ЦИК, с което е избран за народен представител в 44-ото Народно събрание. Съгласно гл. 25 т.3 от НПК от този момент лицето се ползва от имунитет.

Наказателното дело е образувано срещу двама души, обвинени по чл. 213а, ал.3, т.2 от НК. Съдът счита, че не са налице предпоставки за разделянето на производството срещу втория деец и прекрати съдебното производство, след което го изпраща по компетентност на Софийски градски съд.

DSC 1082sDSC 1072s

„Корупционни престъпления – подкуп, длъжностни престъпления и стопански подкуп” бе темата на първото за 2017 г. регионално обучение за съдии, организирано с партньорското участие на Окръжен съд Варна по проект на Националния институт на правосъдието „КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО” по договор № ВG05SFOP001-3.002-0001-С01/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.

Лектор на обучението бе съдията от Върховен касационен съд Красимир Шекерджиев, а аудиторията - магистрати, разглеждащи наказателни дела.

В обучението взеха участие наказателни съдии от съдебния район на Окръжен съд Варна, както и техни колеги от Шумен, Търговище, Разград, Добрич, Балчик, Каварна, Нови пазар и Дулово.

Предстои провеждането на още два семинара – този път с целева аудитория съдии, разглеждащи граждански и търговски дела, и съдебни служители.

Окръжен съд –Варна бе домакин на традиционния Ден на отворените врати, като интерес към проявата проявиха  студенти от различни специалности на Икономическия университет – Варна, както и ученици от десети и единадесети клас на СУ „Неофит Бозвели“ – Варна. В няколко организирани групи те се срещнаха с Ралица Костадинова, съдия в Гражданско отделение, както и с административния ръководител на съдебната институция Марин Маринов.

DSC 1097 1sDSC 1101 3s

По-голяма част от младите хора влязоха с любопитство за първи път в съдебна зала, за да се запознаят с работата на съда отблизо. Те бяха запознати с наказателната отговорност на непълнолетните, структурата на съдебната власт и съдебните инстанции. Студентите проявиха интерес към присъствие по време на разглеждане на наказателни дела в Окръжен съд – Варна – възможност, която получиха много от колегите им през учебната година.

"Предизвикателства пред съдийското самоуправление“ бе тема на лекцията на съдия Ричърд Гейбриъл от Върховния съд на щата Колорадо, САЩ пред магистратите от Варненския съдебен район. Второто му посещение у нас се организира по проект „Мрежа на американските съдии за България“ на фондация „Български институт за правни инициативи“.

2sСъдия Гейбриъл има богат опит в областта на търговското право и интелектуалната собственост. Между 1988 и 2008 година е имал частна практика в областта на търговското право, между 2008 и 2015 г. е работил като съдия в Апелативния съд на щата Колорадо,  а през 2015 г. е назначен във Върховния съд на американския щат. Ричърд  Гейбриъл е заемал ръководни длъжности в различни организации, създадени да подпомагат професионалната юридическа общност чрез обучителни програми, менторство и други.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ1sНа 21 април Окръжен съд –Варна ще бъде домакин на традиционния Ден на отворените врати. По този повод за пореден път съдии ще се срещнат с млади хора – в ученическа възраст, както и студенти.

Окръжен съд – Варна бе домакин на Ден за борба срещу детската агресия и насилието в училище, като проявата бе организирана съвместно с Регионалното управление по образованието във Варна. С отправената покана към институциите, които имат отношение към подрастващите, и тяхната подкрепа, бе показана съпричастност към проблемите в българските училища и желанието всички заедно да помогнем на децата да намерят път, в който да се радват на общуване без агресия, на живот без насилие, поне в дома и в училище – там, където можем да им предложим защитена, контролирана среда.

sadia Asen Popov w Parva ezikova gimnazia

На 6.04.2017 г. от 10:00 часа Окръжен съд – Варна и Регионалното управление на образованието - Варна организират съвместна проява, посветена на превенция срещу насилието в училище. Събитието е наречено „Ден за борба срещу детската агресия и насилието в училище“ и  се провежда по образователната програма на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  Поканени са Иван Портних - кмет на Община Варна, Тодор Иванов - Заместник-кмет на Община Варна, административните ръководители на Апелативен и Районен съд - Варна - Ванухи Аракелян и Ерна Якова, Владимир Чавдаров – ръководител на Окръжна прокуратура – Варна, старши комисар Даниел Пашов - директор на Областна дирекция на МВР - Варна, представители на дирекция „Превенции“ в Община Варна и на отдел „Закрила на детето“, регионална дирекция „Социално подпомагане“.