Новини
Окръжен съд Варна

Окръжен съд – Варна бе домакин на Ден за борба срещу детската агресия и насилието в училище, като проявата бе организирана съвместно с Регионалното управление по образованието във Варна. С отправената покана към институциите, които имат отношение към подрастващите, и тяхната подкрепа, бе показана съпричастност към проблемите в българските училища и желанието всички заедно да помогнем на децата да намерят път, в който да се радват на общуване без агресия, на живот без насилие, поне в дома и в училище – там, където можем да им предложим защитена, контролирана среда.

sadia Asen Popov w Parva ezikova gimnazia

На 6.04.2017 г. от 10:00 часа Окръжен съд – Варна и Регионалното управление на образованието - Варна организират съвместна проява, посветена на превенция срещу насилието в училище. Събитието е наречено „Ден за борба срещу детската агресия и насилието в училище“ и  се провежда по образователната програма на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  Поканени са Иван Портних - кмет на Община Варна, Тодор Иванов - Заместник-кмет на Община Варна, административните ръководители на Апелативен и Районен съд - Варна - Ванухи Аракелян и Ерна Якова, Владимир Чавдаров – ръководител на Окръжна прокуратура – Варна, старши комисар Даниел Пашов - директор на Областна дирекция на МВР - Варна, представители на дирекция „Превенции“ в Община Варна и на отдел „Закрила на детето“, регионална дирекция „Социално подпомагане“.

Във връзка с воденото разследване срещу Светлозар Георгиев, съдия в Окръжен съд – Варна, същият се е отвел от разглеждане на всички недовършени дела, по които е определен за докладчик, на основание чл.29 ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс („(2) Не може да участва в състава на съда съдия или съдебен заседател, който поради други обстоятелства може да се счита предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на делото.“)

В основанията си за самоотвод съдия Георгиев е посочил обстоятелството, че  спрямо него е предявено обвинение за извършено престъпление от общ характер. Той заявява, че „към момента не може да осигури разглеждането и решаването на съдебните дела по изискуемия от закона обективен и безпристрастен начин.“.

DSC 0630sDSC 0648s

Днес се проведе Годишното събрание на Окръжен съд – Варна, на което бяха представени акцентите от годишния доклад на съдебната институция за изминалата 2016 г. Присъстваха административният ръководител на Апелативен съд – Варна Ванухи Аракелян и заместник – председателите на съдебната институция, ръководителят на Окръжна прокуратура Владимир Чавдаров, както и административните ръководители на районните съдилища във Варна, Провадия и Девня Ерна Якова, Катя Савова и Димо Цолов.

Във връзка с разпространената информация от Специализираното звено „Антикорупция" към Софийска градска прокуратура за привличането на Св. Георгиев – съдия от Окръжен съд – Варна, като обвиняем за престъпление против правосъдието, пресцентърът на Окръжен съд-Варна Ви уведомява, че съдия Георгиев е в отпуск до изясняване на статута му, поради което насрочените за утре, 17.03.2017 г. НОХД 90/2017 и НОХД 1040/2016 са отложени.

Варненският окръжен съд разгледа искане на Окръжна прокуратура – Варна за взимане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо В. К., задържан на 10.03. т.г., по време на специализирана полицейска операция във Варна. При извършен обиск на лицето и претърсване на дома му са открити три вида наркотични вещества, за които е установено, че са кокаин (10 полиетиленови пакетчета, скрити в кутийка „Упсарин“ с общо тегло 4,39 грама), производно на амфетамини  (0,04 грама) и марихуана (0,09 грама). Мъжът е привлечен като обвиняем в тежко престъпление по смисъла на закона. От наличните досега данни в досъдебното производство съдът прецени, че може да се направи обосновано предположение за неговата съпричастност към престъплението, за което е обвинен. Обстоятелството, че при обиска и претърстването са открити три вида наркотични вещества, според съда води до извод, че деянието не е инцидентно, а наркотиците са били държани с цел разпространение.

На съдебно заседание днес ОС – Варна одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна и подсъдимия Н.Н., с което той се признава за виновен, в това, че през периода 05.06.2007 г. - 06.12.2007 г. , в гр. Девня, при условията на продължавано престъпление, чрез сключване на договори за заем с 9 различни лица, с нотариална заверка на подписите, прикрил произхода на имущество в общ размер 409 337 лв., за което знаел, че е придобито чрез престъпление.

За извършеното деяние лицето приема да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, изпълнението на което да бъде отложено с определяне на изпитателен срок от 5 години, както и глоба в размер на 3000 лева.

Н.Н. приема да му бъде присъдена равностойността на липсващия предмет на престъплението - сумата от 409 337 лв.

Съдът постанови възпитателната работа с условно осъдения да бъде възложена на районен инспектор към РУП-Девня.

Н.Н. декларира, че е съгласен със споразумението, което доброволно е подписал, както и че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Подписаното споразумение влиза в сила веднага.