Новини
Окръжен съд Варна

Варненският окръжен съд намери, че са налице процесуални пречки за разглеждане на делото за признаване на изпълнението на присъда, наложена на 21-годишния българин Митко Насков от британските съдебни власти.

Престъплението, за което е осъден, е извършено на 12.08.2018г в град Скарборо в графство Северен Йоркшир. Тогава 18-годишния Митко, изнасилил британска гражданка, която се прибирала от среща с приятели. Кралския съд в Йорк му налага наказание 16 години „лишаване от свобода“, като решението е влязло в сила на 03.05.2019г.

Делото беше внесено в съда съгласно законовите разпоредби за признаване изпълнението на съдебни актове на държави-членки на Европейския съюз. Към настоящият момент молещата държава - Великобритания, няма качеството на държава-членка по смисъла на разглеждания закон. Нейното членство бе прекратено на 31.12.2020 г., като не са били подписани допълнителни споразумения, каквито съществуваха в „преходния период“ - 01.02.2020 г. до 31.12.2020 г.

Поради изложените съображения, Варненският окръжен съд прецени, че са налице процесуални пречки за разглеждане на делото и то следва да бъде прекратено.

Доколкото съществуват други разписани процесуални възможности, делото следва да бъде изпратено на компетентния орган –Министерството на правосъдието на България, с оглед продължаване и разглеждане на искането на молещата държава по съответния процесуален ред, отговарящ на нейния статут към настоящия момент.

Определението подлежи на проверка пред Апелативен съд - Варна в 7-дневен срок.