Новини
Окръжен съд Варна

Варненският окръжен съд призна финансова санкция, наложена на 25-годишния Светльо Д. в размер 1500 евро от Районен съд Нойвед - област Бон.

Делото беше гледано в Окръжния съд след изпратено от Германия удостоверение за прилагане на принципа на взаимно признаване на финансовите санкции, наложени в държави - членки на Европейския съюз.

Решението на германските власти е от 24.07.2018г. и е влязло в сила на 10.09.2019г. Финансовата санкция е наложена за това, че на 07.11.2017г Светльо Д. е бил назначен на работа в германска фирма, като е представил фалшиво българско свидетелство за управление на МПС. По този начин той бил назначен на работа и получил на разположение два фирмени автомобила, с които пътувал от адреса на фирмата до строителните й обекти, както и от жилището си до фирмата. На 07.11.2017г. и на 18.11.2017г. 25-годишният мъж бил заснет с камера на федерални магистрали да шофира с превишена скорост. За нарушенията му е наложена финансова санкция в размер на 1500 евро, както и сумата от 115,50 евро - разноски по проведеното съдебно-административно производство, или общо 1615,50 евро, с левова равностойност - 3160 лева.

Съдебният състав на Окръжен съд – Варна прецени, не е налице нито едно от основанията, при които може да се откаже признаването и изпълнението наложената финансова санкция.

Съдебният акт ще бъде изпратен незабавно на органите на НАП за изпълнение.

Постановеното решение подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Варна в 7-дневен срок.