Новини
Окръжен съд Варна

Официалното встъпването на стажант-юристите в Окръжен съд - Варна ще се състои на 05.12.2019г. (четвъртък) от 09:30ч. в съдебна зала 105, Търговско отделение.