Новини
Окръжен съд Варна

 

Студенти I-ви курс, специалност „Право“ от Юридическия факултет на Варненски свободен университет бяха на посещение в Окръжен съд – Варна. Те бяха посрещнати от съдия Юлия Бажлекова от Гражданско отделение на съда и присъстваха на няколко съдебни заседания, които тя председателстваше или в които беше част от съдебния състав. От всички граждански дела, които студентите имаха възможност да наблюдават, най- силно бяха впечатлени от делото за упражняване на родителски права, което Окръжен съд – Варна гледа като въззивна инстанция.

След съдебните заседания студентите се срещнаха със съдебния администратор на институцията Анелия Бъчварова, която запозна младите хора с работата на общата и специализирана администрация. Тя постави акцент върху екипността в работата на магистратите и съдебните служители. „Във Варненски окръжен съд е създадена такава организация, че всеки деловодител и секретар работи с определен брой съдии и този екип е заедно до крайния съдебен акт“ – подчерта Анелия Бъчварова.

Студентите имаха възможност да посетят деловодствата на Гражданско отделение и да се запознаят непосредствено с организацията на работа в тази колегия. Съдебният администратор изрази готовност за провеждане на съвместни инициативи за практическо обучение на бъдещите юристи.

VOS Visit 26 11 2019

Съдебният администратор на Окръжен съд - Варна Анелия Бъчварова запознава студентите от Варненския свободен университет с работата на съдебните служители.