Новини
Окръжен съд Варна

Варненският окръжен съд не одобри споразумение, постигнато от Окръжна прокуратура- Варна и 38-годишния Александър С., с което той се признаваше за виновен в това, че без да има разрешително държал с цел разпространение, високорискови наркотични вещества - марихуана.

На 17.07.2019г. във Варна, в Александър били открити общо 2 714,12 гр. марихуана с различно съдържание на активно действащия компонент тетрахидроканабинол на обща стойност 16 284,72 лева.

Обвиняемият е от село Гроздьово, обл. Варна, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан /реабилитиран/.

В предложеното споразумението, Александър С. приемаше да изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 11 месеца, което да бъде отложено с изпитателен срок от 3г. и 3 месеца., като наказание глоба не се предвиждаше.

Съдебният състав, след като изслуша страните и се запозна със споразумението и материалите от досъдебното производство предложи промяна, тъй като намери, че определеното наказание е изключително занижено с оглед данните по делото. Според Варненския окръжен съд от една страна откритото в Александър С. количество наркотик е немалко, а от друга се касае за лице с лоши характеристични данни. Не на последно място съдът е преценил, че по делото има данни за подпомагащи престъплението, но разследването е било спряно с оглед сключване на споразумение. Поради изложените съображения съдът даде възможност на страните да обсъдят промени в споразумението. Обвиняемият, обаче не прие завишаване на наказанието в размер на 3 години „лишаване от свобода“, което да бъде отложено с 5 години изпитателен срок и налагане на глоба в размер на 5 000лв.

Ето защо съдът не одобри внесеното споразумение, прекрати делото и върна материалите по него на Окръжна прокуратура- Варна.