Новини
Окръжен съд Варна

Десет млади юристи, завършили специалност "Право" в различни университети избраха Окръжен съд – Варна, за да преминат задължителния си стаж и подписаха актове по встъпване.

На официална церемония всеки от тях беше приветстван от председателят на Варненския окръжен съд Марин Маринов, който им връчи стажантските книжки.

Пожеланието ми към Вас е да използвате времето, за да видите как изглежда и работи съдебната система отвътре, за да имате лично мнение. Присъствайте на съдебни заседания по различни производства, за да можете след завършването си по-лесно за изберете посоката, в която искате да поемете и да се развивате“, посъветва стажантите Марин Маринов.

В продължение на 6 месеца съдебните-кандитати ще трупат впечатления и практически опит за дейността и организацията в органите на съдебната власт, дейността на адвокатите и нотариусите.

Съдия от състава на Окръжен съд – Варна ще бъде определен като ръководител на всеки стажант и ще има отговорността да го запознае с работата по граждански, наказателни и търговски дела и ще му възлага изготвянето на проекти за съдебни актове.

След приключване на стажа през май 2020г. стажантите ще трябва да положат изпит, за да придобият юридическа правоспособност.

VOS 06112019