Новини
Окръжен съд Варна

С резултатите от проведения подбор на кандидатите за вписване като медиатори към Центъра, можете да се запознаете тук.

Одобрените медиатори се задължават да спазват Правилата за работа на Центъра за медиация към съдебния район на Окръжен съд – Варна.

Началният мандат започва от 11.11.2019 г. и отброяването на всеки следващ мандат е от посочената дата - 11 ноември.