Новини
Окръжен съд Варна

Двама млади юристи, завършили специалност "Право" подписаха актове по встъпване на стаж в Окръжен съд – Варна.

По време на официалната церемония за връчване на стажантските книжки, бъдещите юристи споделиха, че за момента са се ориентирали към търговското и гражданско право, но е твърде възможно след стажа да преосмислят решението си.

Половин година съдебните-кандитати ще трупат впечатления и практически опит за дейността и организацията в органите на съдебната власт и ще участват в изготвянето на постановяваните от тях актове.

В края на 6 месечния период стажантите полагат изпит за придобиване на юридическа правоспособност.

От началото на тази година 35 млади юристи преминават стаж в Окръжен съд – Варна.

VOS 11062019