Новини
Окръжен съд Варна

През последните 4 г. институцията се е срещнала с над 6 хиляди деца и студенти, за да повиши правната им култура

С раздаване на удостоверения, екземпляр от Конституцията и информационни материали Окръжен съд – Варна завърши учебната година по образователните си проекти. Целта на програмите е да бъде формирана и повишавана правна култура на подрастващите.

Финалните срещи бяха в пети и шести клас на СУЕО „Ал. С. Пушкин“ - Варна, като през учебната 2018/2019 в гимназията магистрати проведоха срещи с ученици от 11 паралелки. Единадесетокласници гостуваха в Съдебната палата на Окръжен съд и Окръжна прокуратура – Варна и проведоха симулиран съдебен процес за пътен инцидент завършил със смърт.

Децата споделиха, че получената по време на срещите информация им е била много полезна и достъпно предадена. Голяма част от темите не са били засягани в семействата им, а за други информацията е била леко подвеждаща.

Варненският окръжен съд реализира три образователни проекта. Това са „Час по правосъдие“ за ученици до 9 клас, „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“ за ученици от 10 до 12 клас с партньор Регионалното управление на образованието – Варна, както партньорския проект с Икономически университет – Варна „Младите и правосъдието“ насочен към студентите.

Чрез беседи в учебните часове и лекции или при посещения в съда, магистратите запознаваха младежите с разделението на властите, функциите на съдебната власт, правата и отговорностите им.

Темите, които най- често интересуваха младежите са: „Трафикът на хора и законът“, „Киберпрестъпност“, „Психоактивните вещества и законът“. Посредством интерактивни методи и разкази по действителни случаи, децата се запознаваха със законовата рамка на различните по вид престъпления и с най-често срещаните случаи на противоправни деяния, както и как да постъпят, ако станат свидетели или жертви на престъпление.

През тази учебна година в трите образователни проекта участваха съдиите Асен Попов, Диана Стоянова, Даниела Писарова, Елина Карагьозова, Иваничка Славкова, Ивелина Владова, Марин Маринов, Нейко Димитров, Ралица Костадинова, Светла Даскалова, Цветелина Хекимова и Яна Панева. Участието им като лектори в програмите е на доброволен принцип. Имаше срещи които завършваха с прегръдки на магистратите и цветя в знак на благодарност.

През последните 4 години се проведоха десетки срещи между магистрати и ученици, както в учебните заведения, така и в сградата на Окръжен съд Варна. За този период в образователните проекти са били обхванати общо над 6 хиляди деца и студенти, като само през учебната 2018-2019 година те бяха 1320.

CROP