Новини
Окръжен съд Варна

По покана на Окръжен съд – Варна от 3 до 7 юни на работно посещение в съда ще бъдат 8 съдии от Испания, Румъния, Португалия, Германия и Литва. Визитата им е в рамките на програмата Европейската мрежа за съдебно обучение EJTN (European Judicial Training Network) за обмен на мнения и опит между представители на органите на съдебната власт.

Основната цел на програмата е подобряване на практическите познания по отношение на други съдебни системи, вкл. правото на ЕС и законодателството в областта на човешките права, чрез преки контакти, обмен на мнения и опит между съдии и прокурори от различни държави-членки на ЕС.

В първия ден от едноседмичното посещение във Варна гостите проведоха срещи с ръководството на съдебната институция и съдии от ВОСВарненски Окръжен съд. Те обмениха информация и дискутираха добрите съдебни практики в европейските държави в областта на гражданското, търговското и наказателното право. През седмицата чуждестранните магистрати ще посетят Районен съд – Варна, Окръжна прокуратура и ще разгледат помещението, където се провеждат разпити на деца - т.нар. „Синя стая“, която се стопанисва от Окръжен съд Варна, както и Центъра за медиация към съдебния район на ВОСВарненски Окръжен съд.

По време на престоя си чуждестранните магистрати ще посетят Икономически университет – Варна, за да научат повече за специалност „Съдебна администрация“ към катедра Правни науки, както и за образователния проект реализиран от учебното заведение и съда „Младите и правосъдието“. Планирани са визити и в Регионалната дирекция на Държавната агенция за закрила на детето, и Затвора Варна.

Програмата EJTN стартира през 2005г. по инициатива на Европейския парламент и се стреми да развие европейската съдебна култура.

Crop