Новини
Окръжен съд Варна

Студенти от специалност „Съдебна администрация“ от Икономически университет – Варна имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на Окръжен съд и Окръжна прокуратура – Варна. Посещението им се проведе в рамките на втория Ден на отворените врати на двете институции, който се провежда традиционно.

Първокурсниците бяха посрещнати от Анелия Бъчварова, съдебен администратор на Окръжен съд – Варна и Анелия Тотева съдебен секрeтар от Варненска окръжна прокуратура. Младите хора научиха повече за специфичните дейности, с които се занимава общата и специализирана администрация и какъв е пътя на исковата молба и обвинителен акт преди образуването на граждански и наказателни дела.

В рамките на информационния тур студентите от специалност „Съдебна администрация“ преминаха през службите „Деловодство“ с „Секретари“ в двете институции.

В края на срещата те споделиха, че посещението им е било много полезно за бъдещата ориентация и реализация и си пожелаха с напредването на обучението да имат по-чести срещи за обмяна на опит с бъдещите си колеги в съда и прокуратурата.

Всички първокурсници получиха като подарък действащата Конституция с пожелание да бъдат информирани за правата и задълженията си и да ги отстояват.

Специалността „Съдебна администрация“ в ИУ – Варна е единствената в България за обучение на специалисти за работа в съдебната администрация

Учебната програма на специалността е изработена съвместно с юристи, съдии и експерти от Националния институт на правосъдието. Тя гарантира попълването на пазарната ниша с качествено образовани кадри, които могат да работят като съдебни администратори, да заемат различни ръководни и  административни длъжности в съдилища и прокуратури.

Обучението е в редовна форма с четиригодишен срок. Завършилите курса на обучение студенти получават образователно - квалификационната степен “бакалавър” по професионално направление “Администрация и управление”, специалност “Съдебна администрация”.

VOS 2 17042019

 

VOS 17042019