Новини
Окръжен съд Варна

„140 години конституционни устои на държавата“ бе темата на тържественото честване на годишнината от създаването на Търновска конституция, на което домакин беше Икономически университет - Варна и катедра "Правни науки". В навечерието на 16 април - Деня на българската конституция цялата юридическа общност във Варна се обедини за отбелязване на паметната дата. 

Председателят на Варненски окръжен съд съдия Марин Маринов и съдия Десислава Жекова зам. председател на Районен съд – Варна бяха сред докладчиците на форума и представиха темата „Нови тенденции в съдопроизвоството“. Двамата запознаха присъстващите с две иновативни за съдебната система практики – работата на специализираните състави за т.нар. детско правосъдие, както и ползването на медиацията като алтернативен способ за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Доц. д-р Масис Хаджолян, адвокат, окръжен прокурор и преподавател обърна внимание на духа на Търновската конституция“, а адв. Петър Обретенов – съдия и депутат във Великото народно събрание говори за трудната съдба на българските конституции.

На тържественото честване присъстваха както студенти от ИУ – Варна, така и ученици от Варненска търговска гимназия.

DSC 0058