Новини
Окръжен съд Варна

Осем млади юристи, завършили специалност "Право" в различни университети подписаха актове по встъпване на стаж в Окръжен съд – Варна.

По време на официалната церемония за връчване на стажантските книжки, председателят на Варненския окръжен съд Марин Маринов ги приветства с добре дошли и им пожела успех. “През тези няколко месеца от Вас се очаква постоянство и желание да получавате знания. Времето е най- ценният ресурс и съветът ми към Вас е да го ценните и да го използвате максимално ефективно, докато сте на стаж в съда“ прикани младите юристи председателят на ВОСВарненски Окръжен съд.

Половин година съдебните-кандитати ще трупат впечатления и практически опит за дейността и организацията в органите на съдебната власт и ще участват в изготвянето на постановяваните от тях актове. Стажът предоставя допълнителна възможност за запознаване с дейността на адвокатите и нотариусите.

На всеки постъпил стажант- юрист се определя ръководител - съдия от състава на Окръжен съд – Варна, който ги въвежда в работата по граждански, наказателни и търговски дела и им възлага изготвянето на проекти за съдебни актове. В края на 6 месечния период стажантите полагат изпит за придобиване на юридическа правоспособност.

От началото на тази година 33 млади юристи преминават стаж в Окръжен съд – Варна.

Photo VOS 09042019