Новини
Окръжен съд Варна

Образователна среща с цел повишаване на правната култура на доброволци от Градския превантивен клуб, се проведе в Окръжен съд – Варна. Учениците са активни членове на общността в десет варненски гимназии. Чрез подхода „връстници обучават връстници“ те са ангажирани да предоставят достоверна информация на младите хора за рисковете, свързани с употреба на психоактивни вещества, трафика на хора, рисково сексуално поведение и опасности в интернет средата.

Гостуването на доброволците в Окръжен съд – Варна бе част от партньорството, започнало миналата година между дирекция „Превенции“ в Община - Варна и съдебната институция по образователния проект „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

Тема на първата за тази година среща с доброволците беше „Психоактивните вещества и законът“. В ролята на лектор влезе съдия Яна Панева, която разясни каква е наказателната отговорност за разпространение, притежание и употреба на наркотици, какви видове наркотици има, какви са рисковете за подрастващите от тяхната употреба? Дадени бяха множество примери от практиката за опасностите и последствията от наркотиците.

Със сериозен интерес бяха дискутирани въпpocитe зa нaĸaзaтeлнaтa oтгoвopнocт нa нeпълнoлeтнитe лицa и видoвeтe нaĸaзaния, ĸoитo мoгaт дa им бъдaт нaлaгaни. Учениците научиха, че в HПК ca paзпиcaни ocoбeнитe пpaвилa, пo ĸoитo ce paзглeждaт дeлaтa, ĸoгaтo пpecтъплeниятa ca извъpшeни oт нeпълнoлeтни лицa.

Срещите с Градския превантивен клуб във Варненския окръжен съд ще продължат, като ще бъдат засегнати още теми от интерес за доброволците.

Съдът активно работи и по другият си образователен проект „Час по правосъдие“, реализиран с подкрепата на Регионалното управление по образование, обхващащ ученици до 9 клас.

През учебна 2018/2019 година до момента в двата образователни проекта са участвали съдиите: Асен Попов, Светла Даскалова, Яна Панева, Ралица Костадинова, Цветелина Хекимова, Даниела Писарова, Диана Стоянова, Ивелина Владова, Елина Карагьозова, Иваничка Славкова и Марин Маринов. Участието им като лектори в програмите е доброволно и безвъзмездно, като до март са обхванати над 500 деца.

Чрез беседи, които се провеждат в учебните часове или при посещения в съда, магистратите запознават децата с разделението на властите, функциите на съдебната власт, правата и отговорностите им. Целта на образователните програми е да бъде формирана и повишавана правната култура на подрастващите.

VOS March2019